Załącznik nr 7 do siwzPobieranie 101,76 Kb.
Data07.03.2018
Rozmiar101,76 Kb.

Załącznik nr 7 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – DODATKOWE WYMAGANIA


CZĘŚĆ 1 – Kurs opiekuna osób chorych, starszych i niepełnosprawnych 1. Kurs będzie współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego „Inwestuj w siebie – rozwiń skrzydła”

 2. Do przeszkolenia przewidziano 6 osób.

 3. Kurs ma obejmować 120 godzin dydaktycznych, przy czym godziny zajęć praktycznych muszą stanowić co najmniej 60% wszystkich godzin. Godzina szkolenia równa się 45 minutom.

 4. Zakres tematyczny kursu powinien obejmować następujące zagadnienia:

- bezpieczeństwo i higiena pracy w zawodzie opiekuna;

- podstawy higieny i pielęgnacji osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych;

- podstawy dietetyki i przygotowywanie posiłków osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym;

- charakterystyka chorób wieku podeszłego i związane z tym problemy;

- umiejętność skutecznego komunikowania się z osobami chorymi, dostrzeganie ich potrzeb, organizacja czasu wolnego;

- etyka w zawodzie opiekuna. 1. Materiały szkoleniowe dla uczestników/czek kursu

Wykonawca zobowiązany będzie wyposażyć każdego uczestnika/czkę kursu w opatrzone logotypami materiały dydaktyczne, zgodne z zakresem tematycznym szkolenia, które stają się własnością uczestnika/czki kursu. Komplet materiałów dydaktycznych powinien zawierać przynajmniej: materiały szkoleniowe przygotowane przez placówkę szkoleniową (materiały z zakresu wykładanych zajęć), program szkolenia, notatnik/zeszyt i długopis.

 1. Koszt kursu, wydanie zaświadczeń

Koszt kursu obejmuje, oprócz wymienionych w wymaganiach ogólnych w części III niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia: ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, wyżywienie uczestników/czek w czasie zajęć (gorące napoje, ciastka, ciepły posiłek –obiad), koszt badań lekarskich niezbędnych do uzyskania uprawnień (SANEPID), zapewnienie odzieży ochronnej w czasie zajęć praktycznych oraz zwrot kosztów dojazdu uczestników/czek projektu na zajęcia.

Wykonawca wyda uczestnikom/czkom kursu zaświadczenia o jego ukończeniu opatrzone logotypami.CZĘŚĆ 2 – Kurs opiekunki do dzieci 1. Kurs będzie współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego „Inwestuj w siebie – rozwiń skrzydła”

 2. Do przeszkolenia przewidziano 1 osobę.

 3. Kurs ma obejmować 120 godzin dydaktycznych, przy czym godziny zajęć praktycznych muszą stanowić co najmniej 60% wszystkich godzin. Godzina szkolenia równa się 45 minutom.

 4. Zakres tematyczny kursu powinien obejmować następujące zagadnienia:

- bezpieczeństwo i higiena pracy w zawodzie opiekunki do dzieci;

- elementy psychologii rozwojowej dziecka;

- pierwsza pomoc przedmedyczna udzielana dziecku w nagłych przypadkach (zakrztuszenie, poparzenie itp.)

- pielęgnacja dziecka;

- psychologia wychowawcza;

- organizowanie dziecku czasu wolnego.

5. Materiały szkoleniowe dla uczestnika kursu

Wykonawca zobowiązany będzie wyposażyć uczestnika kursu w opatrzone logotypami materiały dydaktyczne, zgodne z zakresem tematycznym szkolenia, które stają się własnością uczestnika kursu. Komplet materiałów dydaktycznych powinien zawierać przynajmniej: materiały szkoleniowe przygotowane przez placówkę szkoleniową (materiały z zakresu wykładanych zajęć), program szkolenia, notatnik/zeszyt i długopis.

6. Koszt kursu, wydanie zaświadczeń

Koszt kursu obejmuje, oprócz wymienionych w wymaganiach ogólnych w części III niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia: ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, wyżywienie uczestnika w czasie zajęć (gorące napoje, ciastka, ciepły posiłek –obiad), koszt badań lekarskich, jeśli będą konieczne, oraz zwrot kosztów dojazdu uczestnika projektu na zajęcia szkoleniowe.

Wykonawca wyda uczestnikowi kursu zaświadczenie o jego ukończeniu opatrzone logotypami.

CZĘŚĆ 3 – Kurs fryzjerski


 1. Kurs będzie współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego „Inwestuj w siebie – rozwiń skrzydła”

 2. Do przeszkolenia przewidziano 2 osoby.

 3. Kurs ma obejmować 120 godzin dydaktycznych, przy czym godziny zajęć praktycznych muszą stanowić co najmniej 60% wszystkich godzin. Godzina szkolenia równa się 45 minutom.

 4. Zakres tematyczny kursu powinien obejmować następujące zagadnienia:

- bezpieczeństwo i higiena w pracy fryzjera;

- mycie i pielęgnacja włosów;

- strzyżenie męskie i damskie;

- farbowanie i rozjaśnianie włosów;

- trwała ondulacja;

- fryzury okolicznościowe. 1. Wykonawca zobowiązany będzie wyposażyć każdego uczestnika/czkę kursu w opatrzone logotypami materiały dydaktyczne, zgodne z zakresem tematycznym szkolenia, które stają się własnością uczestnika/czki kursu. Komplet materiałów dydaktycznych powinien zawierać przynajmniej: materiały szkoleniowe przygotowane przez placówkę szkoleniową (materiały z zakresu wykładanych zajęć), program szkolenia, notatnik/zeszyt i długopis.

 2. Koszt kursu obejmuje, oprócz wymienionych w wymaganiach ogólnych w części III niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia: ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, wyżywienie uczestników/czek (gorące napoje, ciastka, ciepły posiłek –obiad), koszt badań lekarskich, jeśli będą konieczne, zapewnienie odzieży ochronnej w czasie zajęć praktycznych oraz zwrot kosztów dojazdu uczestników/czek projektu na zajęcia.

Wykonawca wyda uczestnikom/czkom kursu zaświadczenia o jego ukończeniu opatrzone logotypami.

CZĘŚĆ 4 – Kurs wizażu ze stylizacją paznokci


 1. Kurs będzie współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego „Inwestuj w siebie – rozwiń skrzydła”

 2. Do przeszkolenia przewidziano 2 osoby.

 3. Kurs ma obejmować 120 godzin dydaktycznych, przy czym godziny zajęć praktycznych muszą stanowić co najmniej 60% wszystkich godzin. Godzina szkolenia równa się 45 minutom.

 4. Zakres tematyczny kursu powinien obejmować następujące zagadnienia:

- pielęgnacja twarzy i ciała;

- analiza kolorystyczna;

- techniki makijażu, makijaż na różne okazje;

- manicure i pedicure

- metody stylizacji paznokci.

5. Materiały szkoleniowe dla uczestników/czek kursu

Wykonawca zobowiązany będzie wyposażyć każdego uczestnika/czkę kursu w opatrzone logotypami materiały dydaktyczne, zgodne z zakresem tematycznym szkolenia, które stają się własnością uczestnika/czki kursu. Komplet materiałów dydaktycznych powinien zawierać przynajmniej: materiały szkoleniowe przygotowane przez placówkę szkoleniową (materiały z zakresu wykładanych zajęć), program szkolenia, notatnik/zeszyt i długopis.

6. Koszt kursu, wydanie zaświadczeń

Koszt kursu obejmuje, oprócz wymienionych w wymaganiach ogólnych w części III niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia: ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, wyżywienie uczestników/czek w czasie zajęć (gorące napoje, ciastka, ciepły posiłek – obiad), koszt badań lekarskich, jeśli będą konieczne, zapewnienie odzieży ochronnej w czasie zajęć praktycznych oraz zwrot kosztów dojazdu uczestników/czek projektu na zajęcia.

Wykonawca wyda uczestnikom/czkom kursu zaświadczenia o jego ukończeniu opatrzone logotypami.CZĘŚĆ 5 – Kurs masażu klasycznego


 1. Kurs będzie współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego „Inwestuj w siebie – rozwiń skrzydła”

 2. Do przeszkolenia przewidziano 1 osobę.

 3. Kurs ma obejmować 80 godzin dydaktycznych, przy czym godziny zajęć praktycznych muszą stanowić co najmniej 60% wszystkich godzin. Godzina szkolenia równa się 45 minutom.

 4. Zakres tematyczny kursu powinien obejmować następujące zagadnienia:

- bezpieczeństwo i higiena pracy w zawodzie masażysty;

- anatomia człowieka;

- techniki masażu klasycznego;

- masaż poszczególnych części ciała.

5. Materiały szkoleniowe dla uczestnika kursu

Wykonawca zobowiązany będzie wyposażyć uczestnika kursu w opatrzone logotypami materiały dydaktyczne, zgodne z zakresem tematycznym szkolenia, które stają się własnością uczestnika kursu. Komplet materiałów dydaktycznych powinien zawierać przynajmniej: materiały szkoleniowe przygotowane przez placówkę szkoleniową (materiały z zakresu wykładanych zajęć), program szkolenia, notatnik/zeszyt i długopis.

6. Koszt kursu, wydanie zaświadczeń

Koszt kursu obejmuje, oprócz wymienionych w wymaganiach ogólnych w części III niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia: ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, wyżywienie uczestnika w czasie zajęć (gorące napoje, ciastka, ciepły posiłek – obiad), koszt badań lekarskich, jeśli będą konieczne, odzież ochronną podczas zajęć praktycznych oraz zwrot kosztów dojazdu uczestnika projektu na zajęcia szkoleniowe.

Wykonawca wyda uczestnikowi kursu zaświadczenie o jego ukończeniu opatrzone logotypami.


CZĘŚĆ 6 – Kurs florystyczny z decoupage


 1. Kurs będzie współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego „Inwestuj w siebie – rozwiń skrzydła”

 2. Do przeszkolenia przewidziano 1 osobę.

 3. Kurs ma obejmować 100 godzin dydaktycznych, przy czym godziny zajęć praktycznych muszą stanowić co najmniej 60% wszystkich godzin. Godzina szkolenia równa się 45 minutom.

 4. Zakres tematyczny kursu powinien obejmować następujące zagadnienia:

- sposoby utrwalania roślin;

- wiązanki i dekoracje okolicznościowe;

- dekoracje z roślin doniczkowych;

- kompozycje z roślin suchych;

- florystyka ślubna, florystyka żałobna;

- artykuły dekoracyjne;

- decoupage.


 1. Materiały szkoleniowe dla uczestnika kursu

Wykonawca zobowiązany będzie wyposażyć uczestnika kursu w opatrzone logotypami materiały dydaktyczne, zgodne z zakresem tematycznym szkolenia, które stają się własnością uczestnika kursu. Komplet materiałów dydaktycznych powinien zawierać przynajmniej: materiały szkoleniowe przygotowane przez placówkę szkoleniową (materiały z zakresu wykładanych zajęć), program szkolenia, notatnik/zeszyt i długopis.

6. Koszt kursu, wydanie zaświadczeń

Koszt kursu obejmuje, oprócz wymienionych w wymaganiach ogólnych w części III niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia: ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, wyżywienie uczestnika w czasie zajęć (gorące napoje, ciastka, ciepły posiłek –obiad), koszt badań lekarskich, jeśli będą konieczne, odzież ochronną podczas zajęć praktycznych oraz zwrot kosztów dojazdu uczestnika projektu na zajęcia szkoleniowe.

Wykonawca wyda uczestnikowi kursu zaświadczenie o jego ukończeniu opatrzone logotypami.CZĘŚĆ 7 – Kurs projektowania i pielęgnacji terenów zielonych


 1. Kurs będzie współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego „Inwestuj w siebie – rozwiń skrzydła”

 2. Do przeszkolenia przewidziano 2 osoby.

 3. Kurs ma obejmować 80 godzin dydaktycznych, przy czym godziny zajęć praktycznych muszą stanowić co najmniej 60% wszystkich godzin. Godzina szkolenia równa się 45 minutom.

 4. Zakres tematyczny kursu powinien obejmować następujące zagadnienia:

- tworzenie i projektowanie ogrodów przydomowych;

- zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej i zieleni przy inwestycjach;

- zakładanie i pielęgnacja trawników;

- sadzenie i formowanie krzewów i drzew;

- tworzenie i pielęgnacja rabat bylinowych;

- sadzenie i pielęgnacja kwiatów sezonowych.

5. Materiały szkoleniowe dla uczestników/czek kursu

Wykonawca zobowiązany będzie wyposażyć każdego uczestnika/czkę kursu w opatrzone logotypami materiały dydaktyczne, zgodne z zakresem tematycznym szkolenia, które stają się własnością uczestnika/czki kursu. Komplet materiałów dydaktycznych powinien zawierać przynajmniej: materiały szkoleniowe przygotowane przez placówkę szkoleniową (materiały z zakresu wykładanych zajęć), program szkolenia, notatnik/zeszyt i długopis.

6. Koszt kursu, wydanie zaświadczeń

Koszt kursu obejmuje, oprócz wymienionych w wymaganiach ogólnych w części III niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia: ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, wyżywienie uczestników/czek w czasie zajęć (gorące napoje, ciastka, ciepły posiłek – obiad), koszt badań lekarskich, jeśli będą konieczne, zapewnienie odzieży ochronnej w czasie zajęć praktycznych oraz zwrot kosztów dojazdu uczestników/czek projektu na zajęcia.

Wykonawca wyda uczestnikom/czkom kursu zaświadczenia o jego ukończeniu opatrzone logotypami.

CZĘŚĆ 8 – Kurs sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej


 1. Kurs będzie współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego „Inwestuj w siebie – rozwiń skrzydła”

 2. Do przeszkolenia przewidziano 1 osobę.

 3. Kurs ma obejmować 80 godzin dydaktycznych, przy czym godziny zajęć praktycznych muszą stanowić co najmniej 60% wszystkich godzin. Godzina szkolenia równa się 45 minutom.

 4. Zakres tematyczny kursu powinien zmierzać do:

- poznania regulacji prawnych związanych z prowadzeniem sklepu;

- nabycia umiejętności obsługi klienta, przyjęcia towaru i przygotowania go do sprzedaży, wystawiania faktur;

- nabycia umiejętności obsługi kasy fiskalnej i i wykonywania operacji fakturowania komputerowego, w tym: zapoznanie z obsługą programu i i zasadami wystawiania faktur, faktur korygujących i faktur proforma

5. Materiały szkoleniowe dla uczestnika kursu

Wykonawca zobowiązany będzie wyposażyć uczestnika kursu w opatrzone logotypami materiały dydaktyczne, zgodne z zakresem tematycznym szkolenia, które stają się własnością uczestnika kursu. Komplet materiałów dydaktycznych powinien zawierać przynajmniej: materiały szkoleniowe przygotowane przez placówkę szkoleniową (materiały z zakresu wykładanych zajęć), program szkolenia, notatnik/zeszyt i długopis.

6. Koszt kursu, wydanie zaświadczeń

Koszt kursu obejmuje, oprócz wymienionych w wymaganiach ogólnych w części III niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia: ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, wyżywienie uczestnika w czasie zajęć (gorące napoje, ciastka, ciepły posiłek –obiad), koszt badań lekarskich, jeśli będą konieczne, oraz zwrot kosztów dojazdu uczestnika projektu na zajęcia szkoleniowe.

Wykonawca wyda uczestnikowi kursu zaświadczenie o jego ukończeniu opatrzone logotypami.
CZĘŚĆ 9 – Kurs sprzątaczki


 1. Kurs będzie współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego „Inwestuj w siebie – rozwiń skrzydła”

 2. Do przeszkolenia przewidziano 1 osobę.

 3. Kurs ma obejmować 80 godzin dydaktycznych, przy czym godziny zajęć praktycznych muszą stanowić co najmniej 60% wszystkich godzin. Godzina szkolenia równa się 45 minutom.

 4. Zakres tematyczny kursu powinien obejmować następujące zagadnienia:

- bezpieczeństwo i higiena pracy sprzątaczki;

- podstawowe technologie sprzątania;

- rodzaje i typy podłóg;

- środki chemiczne, ich rodzaje i zastosowanie;

- sprzątanie z wykorzystaniem urządzeń czyszczących; przeznaczenie i ich obsługa.

5. Materiały szkoleniowe dla uczestnika kursu

Wykonawca zobowiązany będzie wyposażyć uczestnika kursu w opatrzone logotypami materiały dydaktyczne, zgodne z zakresem tematycznym szkolenia, które stają się własnością uczestnika kursu. Komplet materiałów dydaktycznych powinien zawierać przynajmniej: materiały szkoleniowe przygotowane przez placówkę szkoleniową (materiały z zakresu wykładanych zajęć), program szkolenia, notatnik/zeszyt i długopis.

6. Koszt kursu, wydanie zaświadczeń

Koszt kursu obejmuje, oprócz wymienionych w wymaganiach ogólnych w części III niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia: ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, wyżywienie uczestnika w czasie zajęć (gorące napoje, ciastka, ciepły posiłek –obiad), koszt badań lekarskich, jeśli będą konieczne, odzież ochronną podczas zajęć praktycznych oraz zwrot kosztów dojazdu uczestnika projektu na zajęcia szkoleniowe.

Wykonawca wyda uczestnikowi kursu zaświadczenie o jego ukończeniu opatrzone logotypami.
CZĘŚĆ 10 – Kurs magazyniera z obsługą wózka widłowego


 1. Kurs będzie współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego „Inwestuj w siebie – rozwiń skrzydła”

 2. Do przeszkolenia przewidziano 1 osobę.

 3. Kurs ma obejmować 127 godzin dydaktycznych, przy czym godziny zajęć praktycznych muszą stanowić co najmniej 60% wszystkich godzin. Godzina szkolenia równa się 45 minutom.

 4. Zakres tematyczny kursu powinien zmierzać do:

- nabycia przez uczestnika kursu umiejętności obsługi wózka jezdniowego z napędem silnikowym w celu przygotowania do egzaminu przez komisją Urzędu Dozoru Technicznego;

- nabycia wiedzy dotyczącej m.in. obsługi programów magazynowych, logistyki w gospodarce magazynowej, procesów magazynowych.

5. Materiały szkoleniowe dla uczestnika kursu

Wykonawca zobowiązany będzie wyposażyć uczestnika kursu w opatrzone logotypami materiały dydaktyczne, zgodne z zakresem tematycznym szkolenia, które stają się własnością uczestnika kursu. Komplet materiałów dydaktycznych powinien zawierać przynajmniej: materiały szkoleniowe przygotowane przez placówkę szkoleniową (materiały z zakresu wykładanych zajęć), program szkolenia, notatnik/zeszyt i długopis.

6. Koszt kursu, wydanie zaświadczeń

Koszt kursu obejmuje, oprócz wymienionych w wymaganiach ogólnych w części III niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia: ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, wyżywienie uczestnika w czasie zajęć (gorące napoje, ciastka, ciepły posiłek –obiad), koszt specjalistycznych badań lekarskich, odzież ochronną podczas zajęć praktycznych, zwrot kosztów dojazdu uczestnika projektu na zajęcia szkoleniowe oraz koszt egzamin wewnętrznego i egzaminu przed komisją kwalifikacyjną UDT.

Wykonawca wyda uczestnikowi kursu zaświadczenie o jego ukończeniu opatrzone logotypami.

CZĘŚĆ 11 – Kurs spawania metodą MIG i MAG


 1. Kurs będzie współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego „Inwestuj w siebie – rozwiń skrzydła”

 2. Do przeszkolenia przewidziano 1 osobę.

 3. Kurs ma obejmować 216 godzin dydaktycznych, przy czym godziny zajęć praktycznych muszą stanowić co najmniej 60% wszystkich godzin. Godzina szkolenia równa się 45 minutom.

 4. Zakres tematyczny kursu powinien obejmować następujące zagadnienia:

- bezpieczeństwo i higiena pracy spawacza;

- budowa i użytkowanie urządzeń spawalniczych;

- materiały do spawania

- praktyczna nauka spawania metodą MIG i MAG

Zajęcia praktyczne będą odbywać się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. z 2000r., Nr 40, poz.470)

5 . Materiały szkoleniowe dla uczestnika kursu

Wykonawca zobowiązany będzie wyposażyć uczestnika kursu w opatrzone logotypami materiały dydaktyczne, zgodne z zakresem tematycznym szkolenia, które stają się własnością uczestnika kursu. Komplet materiałów dydaktycznych powinien zawierać przynajmniej: materiały szkoleniowe przygotowane przez placówkę szkoleniową (materiały z zakresu wykładanych zajęć), program szkolenia, notatnik/zeszyt i długopis.

6. Koszt kursu, wydanie zaświadczeń

Koszt kursu obejmuje, oprócz wymienionych w wymaganiach ogólnych w części III niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia: ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, wyżywienie uczestnika w czasie zajęć (gorące napoje, ciastka, ciepły posiłek –obiad), koszt specjalistycznych badań lekarskich, odzież ochronną podczas zajęć praktycznych, zwrot kosztów dojazdu uczestnika projektu na zajęcia szkoleniowe oraz koszt egzaminu przeprowadzonego pod nadzorem Instytutu Spawalniczego w Gliwicach.

Wykonawca wyda uczestnikowi kursu zaświadczenie o jego ukończeniu opatrzone logotypami.CZĘŚĆ 12 – Kurs brukarza


 1. Kurs będzie współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego „Inwestuj w siebie – rozwiń skrzydła”

 2. Do przeszkolenia przewidziano 1 osobę.

 3. Kurs ma obejmować 100 godzin dydaktycznych, przy czym godziny zajęć praktycznych muszą stanowić co najmniej 60% wszystkich godzin. Godzina szkolenia równa się 45 minutom.

 4. Zakres tematyczny kursu powinien obejmować następujące zagadnienia:

- bezpieczeństwo i higiena pracy;

- materiały używane podczas prac brukarskich;

- obsługa ręcznych i mechanicznych urządzeń;

- techniki układania bruku.

5. Materiały szkoleniowe dla uczestnika kursu

Wykonawca zobowiązany będzie wyposażyć uczestnika kursu w opatrzone logotypami materiały dydaktyczne, zgodne z zakresem tematycznym szkolenia, które stają się własnością uczestnika kursu. Komplet materiałów dydaktycznych powinien zawierać przynajmniej: materiały szkoleniowe przygotowane przez placówkę szkoleniową (materiały z zakresu wykładanych zajęć), program szkolenia, notatnik/zeszyt i długopis.

6. Koszt kursu, wydanie zaświadczeń

Koszt kursu obejmuje, oprócz wymienionych w wymaganiach ogólnych w części III niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia: ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, wyżywienie uczestnika w czasie zajęć (gorące napoje, ciastka, ciepły posiłek –obiad), koszt badań lekarskich, jeśli będą konieczne, odzież ochronną podczas zajęć praktycznych oraz zwrot kosztów dojazdu uczestnika projektu na zajęcia szkoleniowe.

Wykonawca wyda uczestnikowi kursu zaświadczenie o jego ukończeniu opatrzone logotypami.

Szubin, dnia 6.09.2012r.
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna