ZałĄcznik nr 6(85)Pobieranie 7,17 Kb.
Data31.12.2017
Rozmiar7,17 Kb.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZGŁOSZEŃ CELNYCH


wersja: 1.16.

DANE, KTÓRE NALEŻY UMIEŚCIĆ W POSZCZEGÓLNYCH POLACH

C.II


Formalności podczas transportu


B

Przeładunki


pole 55
POLE 55 - Przeładunki
Pierwsze trzy wiersze tego pola wypełnia przewoźnik, jeżeli towary w toku danej operacji tranzytowej są przeładowywane z jednego środka transportu na inny lub z jednego kontenera do innego.
Przewoźnik nie może dokonać przeładunku towarów, bez uprzedniego pozwolenia władz celnych Państwa Członkowskiego, na którego terytorium ma być dokonany ten przeładunek.
W przypadku, gdy te władze uznają, że operacja tranzytowa może być kontynuowana, powinny, po podjęciu niezbędnych działań, dokonać stosownych adnotacji na egzemplarzach 4 i 5 zgłoszenia tranzytowego.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna