Załącznik nr 6 do siwzPobieranie 57,31 Kb.
Data26.02.2019
Rozmiar57,31 Kb.


Załącznik nr 6 do SIWZZESTAWIENIE WYMAGANEGO SPRZĘTU DLA ZADANIA NR1
Zestaw ortopedyczno – traumatologicznych napędów chirurgicznych

Zestawienie sprzętu

L.p.

Nazwa elementu zestawu

Liczba szt dla jednego zestawu

Liczba szt dla całego zadania

Typ

Model

Nr. katalogowy

1.

Akumulatorowe ortopedyczno – traumatologiczne napędy chirurgiczne duże

1.1

Napęd wiertarki i frezarki wraz z akumulatorem

1

8

 

 

 

1.2

Napęd Piły oscylacyjnej (piła oscylacyjna) wraz z akumulatorem

1

8

 

 

 

1.3

Akcesoria sterylnej instalacji i wymiany akumulatorów w czasie operacji

Dla każdego z napędów do instalacji akumulatora przy rozpoczęciu zabiegu oraz do wymiany akumulatora w trakcie zabiegu (1 komplet do piły i 1komplet do wiertarki).2

16

 

 

 

1.4

Dodatkowe akumulatory (piła, wiertarka - po 1 szt do każdego napędu)

2

16

 

 

 

1.5

Nasadka wiertarska Jacobs z kluczykiem pokrywająca zakres minimum od 0,6mm do 6,0 mm

1

8

 

 

 

1.6

Nasadka do drutów Kirschera o zakresie pokrywająca zakres minimum 0,7mm -3,2mm

Jako równoważne zamawiający dopuści możliwość zaoferowania dwóch nasadek do drutów Kirschera o zakresach pokrywających łącznie cały wymagany zakres1

8

 

 

 

1.7

Nasadka frezerska z głowicą duże AO

Jako równoważną zamawiający dopuści: uniwersalną nasadkę typu AO pod warunkiem, że oferowany napęd wiertarski posiada funkcję zmiany trybu pracy w rękojeści co umożliwia stosowanie nasadek w trybie wiercenia i frezowania.1

8

 

 

 

1.8

Nasadka frezerska z głowicą Zimmer/Hudson

Jako równoważną zamawiający dopuści: uniwersalną nasadkę typu Hudson pod warunkiem, że oferowany napęd wiertarski posiada funkcję zmiany trybu pracy rękojeści wiertarskiej co umożliwia stosowanie nasadek w trybie wiercenia i frezowania.1

8


1.9

Kosz/pojemnik do mechanicznego mycia zestawu z uchwytami umożliwiającymi ułożenie elementów zestawu w sposób uniemożliwiający przesuwanie się elementów zestawu napędu

1

8

 

 

 

1.10

Kontener sterylizacyjny wraz z pokrywą umożliwiający sterylizację całego zestawu i jego transport na blok operacyjny bez konieczności dodatkowego zewnętrznego opakowywania przystosowany do frakcjonowanego procesu sterylizacyjnego przeprowadzonego metodą parową. Wyposażony w wielorazową barierę mikrobiologiczną lub wielorazowy filtr drobnoustrojów pozwalające na przeprowadzenie efektywnej sterylizacji metodą parową oraz zapewnienie sterylności materiału do momentu otwarcia kontenera. Należy dostarczyć kontener z filtrem wielorazowym minimum na 5000 cykli.

1

8


2.

Akumulatorowe ortopedyczno – traumatologiczne napędy chirurgiczne małe

2.1

Napęd wiertarki i frezarki wraz z akumulatorem

1

4


2.2

Napęd Piły oscylacyjnej (piła oscylacyjna) wraz z akumulatorem

1

4


2.3

Akcesoria sterylnej instalacji i wymiany akumulatorów w czasie operacji

Dla każdego z napędów do instalacji akumulatora przy rozpoczęciu zabiegu oraz do wymiany akumulatora w trakcie zabiegu (1 komplet do piły i 1komplet do wiertarki).2

8


2.4

Dodatkowe akumulatory (piła, wiertarka - po 1 szt do każdego napędu)

2

8


2.5

Nasadka wiertarska Jacobs z kluczykiem pokrywająca zakres minimum od 0,6mm do 6,0 mm

1

4


2.6

Nasadka wiertarska Jacobs z kluczykiem pokrywająca zakres minimum od 0,5mm do 4,0 mm

1

4


2.7

Nasadka do drutów Kirschera o zakresie pokrywająca zakres minimum 0,7mm -3,2mm

Jako równoważne zamawiający dopuści możliwość zaoferowania dwóch nasadek do drutów Kirschera o zakresach pokrywających łącznie cały wymagany zakres1

4


2.8

Kosz/pojemnik do mechanicznego mycia zestawu z uchwytami umożliwiającymi ułożenie elementów zestawu w sposób uniemożliwiający przesuwanie się elementów zestawu napędu

1

4


2.9

Kontener sterylizacyjny wraz z pokrywą umożliwiający sterylizację całego zestawu i jego transport na blok operacyjny bez konieczności dodatkowego zewnętrznego opakowywania przystosowany do frakcjonowanego procesu sterylizacyjnego przeprowadzonego metodą parową. Wyposażony w wielorazową barierę mikrobiologiczną lub wielorazowy filtr drobnoustrojów pozwalające na przeprowadzenie efektywnej sterylizacji metodą parową oraz zapewnienie sterylności materiału do momentu otwarcia kontenera. Należy dostarczyć kontener z filtrem wielorazowym minimum na 5000 cykli.

1

4


3

Ładowarka dla wszystkich zestawów zadania

3

3

 

 

 
_____________________________________________________

Pieczęć wykonawcy


____________________________________________________

Podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna