Załącznik nr 5c Kraina Szlaków Turystycznych Lokalna Grupa DziałaniaPobieranie 7,71 Kb.
Data25.02.2019
Rozmiar7,71 Kb.

Załącznik nr 5c

Kraina Szlaków Turystycznych

- Lokalna Grupa Działania

ul. Młynarska 1

69 – 200 Sulęcin

rodzinnyraj@gmail.com

Sulęcin, dnia ………………..

………………………….

………………………….

…………………………….

Sprawa nr (nr wniosku): ……………………….

Wniosek został /nie został* złożony w miejscu i terminie wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy

Wniosek jest/nie* jest zgodny z tematycznym zakresem operacji**

Wniosek jest/nie jest zgodny* z Lokalną Strategią Rozwoju

Wniosek złożony w ramach konkursu o dofinansowanie operacji zarejestrowany pod nr ………………. uzyskał ……… punktów na ………… możliwych pod względem lokalnych kryteriów wyboru.

Jednocześnie informuję , że w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma przysługuje/ nie przysługuje* Pani/Panu prawo do odwołania od wyników oceny Rady LGD.
Odwołania należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania, ul. Młynarska 1, 69-200 Sulęcin, w dniach: poniedziałek – środa 7:30 – 15:30,wtorek – czwartek 7:30 – 17:00, piątek 7:30 – 12:30.

* - niepotrzebne skreślić** - zapis stosować w przypadku gdy informacja o możliwości składania wniosków zawierała wskazanie tematycznego zakresu operacji w pozostałych przypadkach całość należy przekreślić©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna