Załącznik nr 5Pobieranie 0,93 Mb.
Strona1/16
Data22.12.2017
Rozmiar0,93 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Załącznik nr 4


.Wymiana i udostępnianie danych
bazy danych ewidencyjnych

Część I - zalecenia ogólne


1. W czasie stosowania § 51 ust. 1 pkt 4, ust. 2 i § 53 ust. 2 dane ewidencyjne przekazuje się w postaci komputerowych plików ASCII sformatowanych zgodnie:

  1. z opisem obiektów bazy danych ewidencyjnych oraz relacji między tymi obiektami zawartym
    w częściach II i III załącznika,

  2. ze standardem formatu wymiany danych ewidencyjnych, zwanym dalej SWDE, określonym
    w części IV załącznika.

Część II - katalog obiektów bazy danych ewidencyjnych


2. Każdy z obiektów ewidencyjnych jest opisany za pomocą tabeli, której poszczególne pola mają podane niżej znaczenie.


Nazwa obiektu

Typ bazowy
SWDE

Nazwa typu aplikacyjnego.

DEFINICJA

Skrócona definicja obiektu

ATRYBUT

KOD

WARTOŚCI DOPUSZCZALNE

UWAGI

Określenie atrybutu

Nazwa w pliku SWDE

Opis dopuszczalnych wartości atrybutu

Uwagi i jednostki.

RELACJA
OBIEKT WSKAZYWANY
UWAGI

Nazwa relacji

Nazwa atrybutu wiązania
w SWDE

Nazwa (y) klas wskazywanych obiektów

Krotność wiązania

Klasa definiowana pozostaje w relacji „Nazwa relacji” do obiektu klasy wskazywanej.


Jeżeli puste to 1

3. W celu odróżnienia nazw atrybutów ewidencyjnych ustala się, że każda nazwa kodowa (KOD) atrybutu lub relacji będzie dodatkowo poprzedzona w pliku SWDE przedrostkiem G5. Na przykład atrybut DTU będzie miał nazwę w pliku SWDE - G5DTU.
4. Wszystkie obiekty ewidencji posiadają dwa atrybuty przedstawione w tabeli poniżej.


ATRYBUT

KOD

Data utworzenia obiektu

DTU

Data weryfikacji danych

DTW

  1. Wartość atrybutu DTW nie może być niższa od wartości atrybutu DTU.

  2. Przez datę utworzenia obiektu rozumie się datę (rok, miesiąc, dzień) oraz czas systemowy (gg:mm:ss) momentu, w którym nastąpił pierwszy wpis obiektu do bazy danych.

  3. Przez datę weryfikacji danych rozumie się datę ostatniej weryfikacji danych dotyczących tego obiektu, datę ostatniej dokonanej zmiany tych danych lub datę utworzenia obiektu oraz czas systemowy momentu operacji.

  4. Data weryfikacji danych nie może być pusta

5. Jednostka ewidencyjna

Jednostka ewidencyjna

RO

G5JEW

DEFINICJA

Zgodnie z § 6.

GEOMETRIA

Zbiór poligonów z enklawami

ATRYBUT

KOD

WARTOŚCI DOPUSZCZALNE

UWAGI

Identyfikator jedn. ewid.

IDJ
Zgodnie z ust. 1 załącznika nr 1.

Pole powierzchni ewidencyjnej

PEW
W m2, do 1 m2, co odpowiada reprezentacji pola powierzchni
z dokładnością do 0.0001 ha.

Nazwa własna

NAZData weryfikacji danych

DTWData utworzenia obiektu

DTURELACJA
OBIEKT WSKAZYWANY
UWAGI

Źródło danych o przebiegu granic

RKRG

Dokument

1+

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna