Załącznik nr 5 Opis operacji pt. „Filmy promujące historyczno-kulturowe oraz przyrodniczo-rekreacyjne walory obszaru Dobrej Widawy, z uwzględnieniem zagospodarowania turystycznego obszaru”Pobieranie 476,94 Kb.
Data13.04.2018
Rozmiar476,94 Kb.Załącznik nr 5 - Opis operacji pt. „Filmy promujące historyczno-kulturowe oraz przyrodniczo-rekreacyjne walory obszaru Dobrej Widawy, z uwzględnieniem zagospodarowania turystycznego obszaru”

  1. Zakres operacji:

Zrealizowanie 2 kompletów filmów promujących historyczno-kulturowe oraz przyrodniczo-rekreacyjne walory obszaru Dobrej Widawy, z uwzględnieniem zagospodarowania turystycznego obszaru  1. Szczegółowy opis operacji:

Operacja zakłada nakręcenie 2 kompletów filmów promujących obszar LGD Dobra Widaw, w tym:  1. komplet nr 1:

- spot promujący historyczno – kulturowe walory obszaru Dobrej Widawy, (35 -50 sekund ),

- film promujący historyczno – kulturowe walory obszaru Dobrej Widawy, (5-6 minut),

- z uwzględnieniem zagospodarowania turystycznego obszaru.


  1. komplet nr 2:

- spot promujący przyrodniczo - rekreacyjne walory obszaru Dobrej Widawy, (35 -50 sekund),

- film promujący przyrodniczo - rekreacyjne walory obszaru Dobrej Widawy, (5-6 minut),

- z uwzględnieniem zagospodarowania turystycznego obszaru.

Opracowanie scenariusza według następujących założeń:

Komplet nr 1 powinien zawierać zdjęcia następujących założeń :

- spoty i filmy promujące powinny obejmować montaż zdjęć i muzyki oddającej charakter spotu, filmu oraz podpisy niezbędne dla obrazu m.in.: obszarów Natura 2000, pomników przyrody, lasów, pól, zbiorników wodnych, dolin rzecznych rzeki Dobra oraz Widawa, specyficznych dla regionu gatunków flory i fauny, parków, kompleksów rekreacyjno – sportowych, obiektów zagospodarowania turystycznego obszaru itp.Komplet nr 2 powinien zawierać zdjęcia specyficznych dla obszaru LGD Dobra Widawa zabytków kultury materialnej, imprez tematycznych, folklorystycznych, zespołów ludowych, lokalnego rękodzieła, obiektów zagospodarowania turystycznego obszaru itp.

Obszar

Zdjęcia powinny uwzględniać walory zlokalizowane na obszarze 10 gmin (gmina Bierutów, Oleśnica, Czernica, Dobroszyce, Długołęka, Dziadowa Kłoda, Międzybórz, Jelcz Laskowice, Syców, Wilków) wchodzących w skład stowarzyszenia, z tym, że w każdej z nich musi się odbyć przynajmniej 1 plan zdjęciowy.Zdjęcia:

Użycie wyłącznie profesjonalnego sprzętu o parametrach nie niższych niż:

  • dron – rozdzielczość 4K - 30/60fps, Full HD – 120fps

  • kamera, aparat - filmowanie w rozdzielczości:

- 4K (3840 x 2160), 30p, 25p, 24p,

- Full HD (1920 x 1080), 120p, 60p, 60i, 30p, 24p,  • stabilizacja obrazu: ujęcia (glidecam, gimbal), slider,

  • różnorodne ujęcia, rozpiętość ogniskowa obiektywów: 16mm, 35 mm, 50 mm, 24-70mm, 85 mm, 135mm, 70-200mm,

  • ujęcia slow motion.

Udźwiękowienie:

- odgłosy, efekty niezbędne dla obrazu,

- wybór ścieżki dźwiękowej nastąpi po konsultacji z zleceniodawcą po przedstawieniu propozycji minimum 3 ścieżek dźwiękowych.
Oznakowanie:

- spoty i filmy muszą posiadać oznakowanie zgodne z Księgą Wizualizacji PROW 2014-2020.


Parametry techniczne spotu oraz filmików:

- technologia: High Definition – 4K oraz Full Hd.Znajomość obszaru:

Potencjalny wykonawca powinien wykazać się znajomością walorów specyficznych dla obszaru LGD Dobra Widawa, co potwierdzi nakręconym 20 sekundowym filmikiem dostarczonym do siedziby LGD Dobra Widawa osobiście na płycie DVD.

Opracowanie:

Aleksandra Borówka, Ewa Olejnikkontakt: tel. 71 314 32 01
e-mail: biuro@dobrawidawa.pl


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna