Załącznik nr 4 – Zakres równoważnościPobieranie 88,58 Kb.
Data03.02.2018
Rozmiar88,58 Kb.
Załącznik nr 4 – Zakres równoważności

Zamawiający w przedmiocie zamówienia wskazał oprogramowanie typu: 1. Windows 10 Professional lub równoważny.

 2. Microsoft Office 2016 Professional (nie gorszy niż) lub równoważny


Zamawiający określa zakres równoważności:

AD.1 Windows 10 Professional

 1. Licencja na zaoferowany system operacyjny musi być w pełni zgodna z warunkami licencjonowania producenta oprogramowania.

 2. Interfejsy użytkownika dostępne w kilku językach do wyboru – minimum w Polskim i Angielskim,

 3. Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym,

 4. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika.

 5. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego,

 6. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;

 7. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego,

 8. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami,

 9. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe,

 10. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi),

 11. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe – przez politykę Zamawiający rozumie zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji,

 12. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim,

 13. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer,

 14. Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji,

 15. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe,

 16. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.

 17. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących);

 18. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny;

 19. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych,

 20. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.

 21. Mechanizmy logowania w oparciu o:

  1. Login i hasło,

  2. Karty z certyfikatami (smartcard),

  3. Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM),

 22. Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu,

 23. Wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869),

 24. Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla warstwy transportowej IPsec,

 25. Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk;

 26. Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środo-wiskach,

 27. Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń,

 28. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem,

 29. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową,

 30. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe,

 31. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe

 32. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej,

 33. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci,

 34. Udostępnianie modemu,

 35. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.),

 36. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu),

 37. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor, umożliwiający, zgodnie z uprawnieniami licencyjnymi, uruchomienie do 4 maszyn wirtualnych,

 38. Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika,

 39. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych

 40. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania partycji w usługach katalogowych.

 41. Możliwość nieodpłatnego instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu.


Ad. 2 Microsoft Office 2016 Professional

 • Wersja językowa: Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika,

 • W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy),

 • Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim,

 • Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców,

 • Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać:

 • edytor tekstu,

 • arkusz kalkulacyjny,

 • narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji,

 • narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych,

 • narzędzie zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami),

 • narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR.

Minimalna wymagana funkcjonalność dotycząca arkusza kalkulacyjnego:

 • tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu,

 • tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice),

 • tworzenie raportów tabelarycznych,

 • tworzenie wykresów liniowych (wraz z linią trendu), słupkowych, kołowych,

 • tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych,

 • obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych,

 • nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie,

 • nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności,

 • wyszukiwanie i zmianę danych,

 • wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego,

 • formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskich formatem,

 • zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku,

 • zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem, oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.

Minimalna wymagana funkcjonalność dotycząca edytora tekstu:

 • edycja i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty,

 • wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne),

 • wstawianie oraz formatowanie tabel,

 • wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych,

 • sprawdzanie pisowni w języku polskim,

 • śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników,

 • automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków,

 • automatyczne tworzenie spisów treści,

 • formatowanie nagłówków i stopek stron,

 • określenie układu strony (pionowa/pozioma),

 • nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności,

 • wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną,

 • zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.

Minimalna wymagana funkcjonalność dotycząca narzędzia do przygotowania i prowadzenia prezentacji:

 • przygotowanie prezentacji multimedialnych, które będą prezentowane przy użyciu projektora multimedialnego,

 • umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo,

 • umieszczanie tabeli i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego,

 • odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym,

 • drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek,

 • zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu,

 • nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji,

 • opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera,

 • możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów,

 • prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera.

Minimalna wymagana funkcjonalność dotycząca narzędzia do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami):

 • pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego,

 • filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców,

 • oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia,

 • zarządzanie kalendarzem,

 • udostępnianie kalendarza innym użytkownikom,

 • przeglądanie kalendarza innych użytkowników,

 • tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną,

 • automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule,

 • tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy,

 • zaproszenie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach,

 • zarządzanie listą zadań,

 • zlecanie zadań innym użytkownikom,

 • zarządzanie listą kontaktów,

 • udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom,

 • przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników,

 • możliwość przesyłania kontaktów

Minimalna wymagana funkcjonalność dotycząca narzędzia do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych:

 • tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych,

 • tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, biuletynów, katalogów,

 • płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji,

 • eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF,

 • edycję poszczególnych stron materiałów,

 • podział treści na kolumny,

 • umieszczanie elementów graficznych,

 • wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej,

 • wydruk publikacji,

 • możliwość przygotowania materiałów do wydruku w standardzie CMYK
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna