Załącznik Nr 2 szczegóŁowy opis tematów realizowanych w ramach kursu „księgowośĆ”Pobieranie 103,98 Kb.
Strona1/2
Data24.02.2019
Rozmiar103,98 Kb.
  1   2Załącznik Nr 2

SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATÓW REALIZOWANYCH W RAMACH KURSU „KSIĘGOWOŚĆ”


LP

NAZWA MODUŁU

ELEMENTY MODUŁU

LICZBA GODZIN

I

Podatek od towarów i usług

1. Regulacje prawne (ustawa, akty wykonawcze, dyrektywa)

2. Zakres przedmiotowy i miejsce świadczenia czynności

3. Zakres podmiotowy

4. Podstawa opodatkowania

5. Stawki podatku VAT

6. Zasady obliczania podatku

7. Sposób zapłaty podatku – deklaracje podatkowe


6

II

Podatek dochodowy od osób fizycznych

1. Zasady rozliczania przychodów ( moment powstania przychodu należnego, zaliczki, kursy walut, przychody zwolnione z podatku dochodowego)

2. Koszty uzyskania przychodów

3. Zasady rozliczania wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych (składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zaliczki na podatek dochodowy)


6

III

Podatek dochodowy od osób prawnych

1. Zasady rozliczania przychodów (moment powstania przychodu należnego, zaliczki, kursy walut, przychody zwolnione z podatku dochodowego)

2. Koszty uzyskania przychodów (zasady dokumentowania, odszkodowania i kary umowne, wydatki na rzecz pracowników, świadczenia na rzecz członków zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnych, akcjonariuszy, udziałowców)

3. Działalność marketingowa, sponsoring


6

IV

Książka przychodów i rozchodów

1.Regulacje prawne

2.Struktura księgi podatkowej

3. Faktury VAT

4. Dowody wewnętrzne
6

V

Podstawy rachunkowości

1. Funkcje, cele, zasady i cechy rachunkowości

2. Podstawy prawne rachunkowości (ustawa, akty wykonawcze, dyrektywa)

3. Międzynarodowe regulacje prawne w zakresie rachunkowości

4. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych (język, waluta, części składowe, zapisy, dowody księgowe)

5. Zasady prowadzenia ewidencji na kontach (działanie kont, ewidencja na kontach bilansowych i wynikowych, rachunek zysków i strat)

6. Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

7. Ewidencja środków pieniężnych

8. Ewidencja rozrachunków

9. Ewidencja kapitałów własnych

10. Ewidencja materiałów i towarów

11. Ewidencja kosztów

12. Wynik finansowy i zamknięcie ksiąg. Inwentaryzacja

13. Sprawozdanie finansowe


36

VI

Zajęcia praktyczne z programem Symfonia

1. Zasady obsługi systemu finansowo-księgowego – praca w programie Symfonia Finanse

    i Księgowość Premium

2. Rodzaje podatków, opłat, przypisanie do poszczególnych grup klasyfikacyjnych

3. Omówienie wzorów deklaracji VAT, sporządzenie miesięcznej deklaracji VAT

4. Wystawianie i korygowanie przykładowych faktur

5. Prezentacja dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy i nabycia

6. Budowanie firmy

7. Sporządzenie listy płac (rozliczanie wynagrodzeń, przychodów, darowizn – praca z programem Symfonia Finanse i Księgowość Premium

8. Rozliczanie wynagrodzeń, przychodów, darowizn – praca z programem Symfonia Finanse i Księgowość Premium

9. Naliczanie odsetek za zwłokę, nadpłaty w podatkach – praca z programem Symfonia Finanse I Księgowość Premium

10. Wprowadzenie planu kont, bazy kontrahentów

11. Sporządzanie bilansu i rachunku zysków i strat

12. Zaksięgowanie bilansu otwarcia/obrotów rozpoczęcia utworzonej firmy

13. Księgowanie bieżących operacji gospodarczych (faktury zakupu, wyciągi bankowe, kasa, tworzenie i zapisywanie kopii bezpieczeństwa, import/eksport bazy danych firmy)

14. Wprowadzenie do pracy z programem Symfonia Środki Trwałe Premium

15. Przygotowywanie dokumentów, wprowadzenie środków trwałych do Symfonii

16. Ustalanie miesięcznych odpisów, analiza tabeli amortyzacyjno-umorzeniowej

17. Księgowanie w Symfonia FK dokumentów związanych ze środkami trwałymi

18. Przykłady dokumentów związanych z obrotem i ewidencją środków pieniężnych

19. Sporządzanie KP, KW, raportu kasowego

20. Omówienie wzorów dokumentów związanych z rozrachunkami (rozliczenie zaliczki, polecenie wyjazdu służbowego, faktury)

21. Rozrachunki z US i ZUS-DRA

22. Ustalanie różnic kursowych z rozrachunków, odsetek naliczonych za zwłokę w płatnościach

23. Wycena, ewidencja zakupu materiałów i towarów-przykładowe zadania

24. Wewnątrzwspólnotowe nabycie i dostawa, prezentacja na schematach

25. Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym – przykładowe zadania

26. Klasyfikacja kosztów do poszczególnych kont

27. Budowa planu kont dla wybranych typów działalności

28. Zamknięcie ksiąg, bilans zamknięcia.

29. Ustalenie wyniku podatkowego na podstawie ewidencji księgowej –CIT

30. Księgowanie wyniku finansowego roku poprzedniego

31. Przeprowadzenie inwentaryzacji, prezentacja ujęcia w księgach handlowych

32. Wypełnianie przykładowych sprawozdań finansowych

33. Analiza poprawności wprowadzonych danych księgowych

34. Sporządzanie rachunku zysków i strat, bilansu

35. Dochód/strata podatkowa-wskazanie rozbieżności
20
  1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna