Załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr 57Pobieranie 19,08 Kb.
Data25.06.2018
Rozmiar19,08 Kb.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 52

z dnia 5 sierpnia 2008

w sprawie zakładowego planu kont
Kraków, dnia      

Wniosek o uznanie oświadczenia jako księgowego dowodu zastępczego
Proszę o uznanie niniejszego oświadczenia jako zastępczego dowodu księgowego. Równocześnie informuję, że dokonałem w dniu      

u dostawcy      


(nazwa i adres)

zakupu wg poniższego zestawienia:
Rodzaj

- artykułu***

- usługi***

Jednostka miary

Ilość

Cena

Wartość

     


     

     

     

     


Uzasadnienie braku rachunku (podać powód):      

_____________________________________(Pieczęć i podpis osoby dokonującej operacji)
Opinia Kwestora: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________(podpis i pieczęć imienna)

wyrażam zgodę***

Decyzja Rektora:

nie wyrażam zgody***

____________________(podpis i pieczęć imienna)

 wniosek nie może być wydany, gdy przedmiot zakupu lub usługi był opodatkowany podatkiem VAT/art. 20 ust.4 o rachunkowości Dz. U 121 poz. 591 z dnia 29.09.1994 r. z późniejszymi zmianami.

Art. 20 ust.3 pkt 3 ustawy o rachunkowości DZ. U 121 poz. 591 z dnia 29.09.1994 r. z późniejszymi zmianami

*** niepotrzebne skreślić

*


*


*


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna