Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr ir. 272 2017Pobieranie 217,56 Kb.
Strona2/2
Data24.02.2019
Rozmiar217,56 Kb.
1   2

2. Logo Fundusze Europejskie – Program Regionalny

Znak graficzny Funduszy Europejskich (dla programu regionalnego) jest zbudowany z układu połączonych gwiazd na tle trapezu. Symbolika gwiazd nawiązuje do flagi Unii Europejskiej poprzez kolor jednej z gwiazd, jak również niebieski kolor tła. Nawiązuje również do symboliki flagi Polski – kolory pozostałych dwóch gwiazd. Forma podstawowa i uzupełniająca znaku marki jest zbudowana z zestawienia znaku graficznego z logotypem w ściśle określonych proporcjach.


Kolorystyka:

Logo Fundusze Europejskie w systemie kolorystycznym CMYK:

Niebieski: C100 M80 Y0 K0

Żółty: C0 M0 Y100 K0

Czerwony: C0 M100 Y100 K0

Biały: C0 M0 Y0 K0

Napis:

Fundusze Europejskie. Program Regionalny: C0 M0 Y0 K100Czcionka: UBUNTU Medium
Kolory uzupełniające w różnych systemach:

Logo Fundusze Europejskie:

Niebieski: PANTONE: REFLEX BLUE, RGB: R0 G51 B153, RAL: 5002, HTML: #003399.

Żółty: : PANTONE: YELLOW, RGB: R255 G204 B0, RAL: 1028, HTML: #FFCC00.

Czerwony: PANTONE: 185, RGB: R226 G29 B44, RAL: 3028, HTML: # E21D2C.

Biały: PANTONE: WHITE, RGB: R255 G255 B255, RAL: 9016, HTML: # FFFFFF.Napis:

Fundusze Europejskie. Program Regionalny: PANTONE: BLACK, RGB: R0 G0 B0, RAL: 9005, HTML: # 000000.


Szczegółowy opis: Załącznik nr 4 - KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ (od str. 11).
3. Logo Województwa Śląskiego

Logo składa się z logotypu (napisu) Śląskie. oraz znaku graficznego. Układ


i wzajemne proporcje logotypu oraz znaku zostały starannie dopasowane i nie powinny być zmieniane. W przypadku projektów realizowanych w ramach programów regionalnych na tablicy (w prawym dolnym rogu) umieszcza się herb województwa
z nazwą województwa lub oficjalne logo promocyjne województwa:

- wysokość oficjalnego logo promocyjnego województwa umieszczonego w prawym dolnym rogu tablicy nie może być większa od wysokości flagi UE,

- szerokość oficjalnego logo promocyjnego województwa wraz z nazwą województwa nie może być większa niż szerokość znaku Unia Europejska (wraz z nazwą właściwego funduszu).

Informacje oraz wzór logo do pobrania dostępne są na stronie: http://slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=9&dzi=1249379922&art=1485244270&id_menu=583


5. Nazwa projektu, cel projektu, nazwa beneficjenta
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Powiatu Kłobuckiego poprzez modernizację kompleksu pracowni CNC w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku

Cel projektu: Wzrost potencjału edukacyjnego Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku, ul. Zamkowa 6, poprzez modernizację kompleksu pracowni CNC stanowiących bazę dydaktyczną warsztatów szkolnych.

Beneficjent: Powiat Kłobucki
Nazwa projektu:

Czcionka (font): Ubuntu Bold, kolor fontu: C 100; M 80; Y 0; K 0, wielkość fontu: 102 pt, minimalny odstęp między liniami: 122,4 pt, odstęp między literami: 25 pt


Napisy: Cel projektu i Beneficjent:

Czcionka (font): Ubuntu Medium, kolor fontu: C 0; M 0; Y 0; K 100, wielkość fontu:


86 pt, minimalny odstęp między liniami: 103,2 pt, odstęp między literami: 25 pt
Cel projektu i Beneficjent (tekst uzupełniany):

Czcionka (font): Ubuntu Regular, kolor fontu: C 0; M 0; Y 0; K 100, wielkość fontu:


86 pt, minimalny odstęp między liniami: 103,2 pt, odstęp między literami: 25 pt
Tekst na tablicy powinien być rozłożony równomiernie. Szczegółowy opis: Załącznik nr 4 - KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ (str. 68).
6. Pasek dwubarwny na dole tablicy z zapisem www.mapadotacji.gov.pl:
Pasek na dole tablicy ma wysokość X. Większa część (do dłuższego boku sygnetu znaku Fundusze Europejskie) ma kolor podstawowy: CMYK 0/35/100/0, jego krótsza część ma kolor jaśniejszy: CMYK 0/15/100/0 ((Załącznik nr 4 - KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ, str. 68).

Czcionka (font): Ubuntu Medium – małe litery, kolor fontu: C 0; M 0; Y 0; K 100, wielkość fontu: 86 pt,, odstęp między literami: 25 pt


Wszystkie logotypy powinny być proporcjonalne i w tych samych wersjach kolorystycznych – pełnobarwnych.

Znak UE wraz z odniesieniem do Unii i funduszu, nazwa operacji oraz główny cel działania muszą zajmować co najmniej 25% powierzchni tej tablicy (Załącznik nr 4 - KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ, str. 66).

Wzajemny układ logo oraz hasła i podpisów na tablicach pamiątkowych zgodny
z Zasadami promocji i oznakowania projektów jest przedstawiony w załączniku nr 3 – wzór tablicy.

Szczegółowe wskazówki dotyczące prawidłowego stosowania logo i przykłady logotypów do wykorzystania zawarte są w Zasadach promocji i oznakowania projektów dostępnych na stronie internetowej:http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja
1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna