Załącznik nr 2 do siwz zp/PN/9/09 Szczegółowy opis funkcjonalności oprogramowania wymagalnych na dzień składania oferty. Zadanie nr 6Pobieranie 25,64 Kb.
Data01.03.2019
Rozmiar25,64 Kb.

Załącznik nr 2 do SIWZ ZP/PN/9/09

Szczegółowy opis funkcjonalności oprogramowania wymagalnych na dzień składania oferty.

Zadanie nr 6
na Budowę infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu w gminach ziemi lublinieckiej - dostawa programu do zarządzania komputerami.

Zarządzanie sprzętem

 • Zdalne wykrywanie komputerów w sieci

 • Automatyczne wykrywanie adresów IP, MAC, DNS, Systemu Operacyjnego wraz z informacją o aktualizacji

 • Wykorzystanie Active Directory do tworzenia drzewa sieci

 • Szczegółowa informacja na temat podzespołów sprzętu (procesor, bios, płyta główna, pamięć, dyski twarde, monitory, karty graficzne i muzyczne, etc.)

 • Inwentaryzacja osprzętu komputerowego (monitory, drukarki, myszki, urządzenia sieciowe)

 • Inwentaryzacja dowolnych elementów wyposażenia (biurka, szafy, telefony, etc.)

 • Grupowanie, sortowanie i filtrowanie po dowolnie nadanych atrybutach

 • Możliwość podpinania dowolnych załączników, np. skany faktur, gwarancji oraz wszelkich innych plików

 • Możliwość przypisania sprzętu do konkretnych osób

 • Możliwość przypisania sprzętu do dowolnej lokalizacji

 • Możliwość definiowania własnych, dowolnych atrybutów sprzętu

 • Możliwość definiowania szczegółowych informacji finansowych

 • Definiowanie bazy dostawców sprzętu i oprogramowania

 • Ewidencja zdarzeń serwisowych

 • Informacja na temat pojemności dysków twardych oraz wolnego miejsca

 • Generowanie etykiet z kodami kreskowymi do inwentaryzacji wyposażenia

 • Drukowanie lub zapisywanie do pliku raportów ze szczegółami sprzętu

 • Zbiorcze raporty szczegółów WMI dla grup komputerów

 • Skanowanie WMI w skanerze "dyskietkowym" (Pen Drive)


Zarządzanie oprogramowaniem

 • Inwentaryzacja licencji

 • Kompletna informacja na temat posiadanych licencji (typ, producent, czas ważności, informacje finansowe)

 • Definiowanie własnych, dowolnych atrybutów licencji

 • Podpinanie załączników w dowolnym formacie

 • Definiowanie wymaganych atrybutów legalności (faktura, nośnik, COA)

 • Kontrola zmian w stanie zainstalowanego oprogramowania bez zlecania skanów

 • Zdalny skan komputerów (bieżący lub okresowy)

 • Identyfikacja zainstalowanych aplikacji

 • Możliwość rozpoznawania aplikacji na podstawie kilku plików

 • Prawidłowe rozpoznawanie aplikacji nawet mimo zmiany jej nazwy lub formatu

 • Skanowanie plików skompresowanych

 • Skanowanie komputerów nie podłączonych do sieci – zewnętrzny skaner plików

 • Śledzenie zmian w stanie zainstalowanego oprogramowania

 • Audyt oprogramowania rozliczany automatycznie - informacja o stanie posiadanych licencji i faktycznie zainstalowanych programach

 • Historia audytów (Wyniki audytów są przechowywane w bazie danych - można do nich wracać w dowolnej chwili, porównywać je i generować stosowne raporty)

 • Wykrywanie plików multimedialnych

 • Wykrywanie i inwentaryzacja plików dowolnego typu (multimedia, czcionki) oraz rodzaju (cracki, fotografie)

 • Bezpłatna, automatycznie aktualizowana baza wzorców aplikacji

 • Możliwością definiowania własnych wzorców oprogramowania

 • Możliwość zdefiniowania indywidualnych projektantów wzorców oraz możliwość wyboru wzorców utworzonych przez danego projektanta

 • Wsparcie procesu Audytu przez zaimportowanie materiału zdjęciowego

 • Tworzenie licencji na podstawie dokumentacji zdjęciowej

 • Wykrywanie kluczy/identyfikatorów programów

 • Definiowanie licencji przeznaczonych do przyszłego zakupu

 • Definiowanie kluczy seryjnych i przypisywanie do licencji

 • Gotowe metryki audytowanego komputera (sprzęt + oprogramowanie)

 • Możliwość ręcznej ingerencji w skany - pomijanie wybranych aplikacji w raportach audytu

 • Drukowanie lub zapisywanie do pliku raportów ze szczegółami oprogramowania


Kontrola wykorzystania sprzętu i oprogramowania

 • Analiza aktywności użytkowników

 • Analiza przerw w pracy

 • Analiza jakości pracy (liczba kliknięć myszą, liczba wpisanych znaków)

 • Analiza historii uruchamianych aplikacji wraz ze stopniem ich wykorzystania

 • Analiza wykorzystania poszczególnych aplikacji w czasie

 • Analiza czasu działania aplikacji na pierwszym planie i sumarycznie

 • Analiza treści nagłówków uruchamianych aplikacji

 • Statystyki najczęściej wykorzystywanych aplikacji

 • Statystyki wykorzystania komputerów przez poszczególnych użytkowników

 • Statystyki aktywności pracownika i grup pracowników

 • Kontrola wydruków - historia wszystkich zadań drukowania zainicjowanych przez poszczególnych użytkowników

 • Informacje o drukowanych dokumentach (osoba, nazwa pliku, ilość stron, ilość kopii, cz-b/kolor, dpi)

 • Monitorowanie użytkowników stacji terminalowych

 • Informacja o operacjach na nośnikach zewnętrznych (CD/DVD, HDD, FDD, Pen Drive)

 • Blokowania niepożądanych aplikacji. Programy mogą być blokowane dla całej firmy lub tylko dla wybranych użytkowników.

 • Komunikacja z użytkownikami (Skype, mail) bezpośrednio z zakładki Pracownicy


Kontrola wykorzystania Internetu

 • Analiza odwiedzanych domen i stron

 • Analiza tematyki odwiedzanych stron

 • Analiza nagłówków odwiedzanych stron

 • Tabelaryczne zestawienie danych o używanych przeglądarkach, odwiedzanych stronach (z opisami) oraz czasie i dacie odwiedzin

 • Analiza fraz wpisywanych w wyszukiwarkach (ze wskazaniem domen oraz użytkowników)

 • Analiza słów kluczowych odwiedzanych stron (ze wskazaniem domen)

 • Analiza transferów komunikatorów internetowych (bez informacji o treści rozmów)

 • Analiza ruchu FTP (informacje o transferach, operacje na plikach, typy plików)

 • Blokowanie domen internetowych dla wszystkich użytkowników

 • Blokowanie stron internetowych dla poszczególnych użytkowników

 • Odczytywanie informacji o użytkownikach z Active Directory


Zdalny Helpdesk

 • Zdalne operacje na plikach i katalogach

 • Zdalne zarządzanie procesami i rejestrem

 • Monitorowanie na odległość pracy wykonywanej na komputerze

 • Zdalny podgląd pulpitów wielu stacji ( Funkcja Company Online)

 • Możliwość wywołania Windows Remote Desktop na danej stacji z poziomu aplikacji

 • Możliwość wysyłania wiadomości do użytkowników

 • Możliwość uruchamiana na stacjach programów z wiersza poleceń Command Line

 • Możliwość zdalnego uruchamiania komputera za pomocą funkcji Wake-On-Lan


Inne

 • Zdalna instalacja i deinstalacja agentów na stacjach roboczych

 • Odczytywanie struktury sieci z Active Directory

 • Możliwość definiowania nieograniczonej liczby użytkowników programu

 • Indywidualny login i hasło dla poszczególnych użytkowników

 • Zarządzanie uprawnieniami użytkowników - możliwość ograniczenia dostępu do poszczególnych funkcji programu

 • Zabezpieczenie Agentów przed nieautoryzowanym dostępem

 • Możliwość eksportowania danych do plików zewnętrznych (Excel, html, CSV, PDF, TXT, MHT, RTF, BMP)

 • Przystosowanie do pracy w sieciach WLAN

 • Możliwość tworzenia wielu kontekstów (firm lub oddziałów) na wspólnej bazie danych

 • Centrum informacji - przekrojowy raport na temat wszystkich zdarzeń oraz statusu monitorowanych komputerów i użytkowników

 • Wielopoziomowe drzewo lokalizacji

 • Możliwość dowolnego definiowania grup sprzętu i użytkowników

 • Możliwość tworzenia dowolnych raportów ad-hoc - sortowanie kolumn grupowanie, ukrywanie/odkrywanie kolumn, zaawansowane filtrowanie danych w oparciu o funkcje logiczne

 • Możliwość definiowania i zapamiętywania własnych widoków

 • Możliwość eksportu danych bezpośrednio do MS Excel

 • Budowanie zestawień metodą drag'n'drop

 • Budowa modułowa z możliwością przypisywania określonych wtyczek programu (funkcji) do poszczególnych Agentów

 • Szyfrowanie danych (SSL)

 • Mechanizm zdalnego pobierania bieżących aktualizacji do programu

 • Help kontekstowy wraz z podręcznikiem użytkownika w polskiej wersji językowej

 • Rozbudowany system pomocy kontekstowej oraz intuicyjne tool-tipsy

 • Możliwość definiowania ustawień pracy Agentów (optymalizacja dla dużej liczby komputerów)


Specyfikacja techniczna

 • Rozproszona architektura systemu: Serwer, Master, Agent

 • Praca w oparciu o MS SQL Server (również nieodpłatne dystrybucje)

 • Obsługa systemów operacyjnych - Agent: MS Windows 98, 98 SE, ME, 2000, XP, 2000 Server, Vista, 2008 Server

 • Obsługa systemów operacyjnych - Master: MS Windows XP, 2000 Server, Vista, 2008 Server

 • Obsługa systemów operacyjnych - Serwer: MS Windows XP, 2000 Server, Vista, 2008 Server

©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna