Załącznik nr 2 do siwzPobieranie 0,53 Mb.
Strona1/6
Data30.03.2018
Rozmiar0,53 Mb.
  1   2   3   4   5   6
Załącznik nr 2.2 do SIWZ

Sprawa numer: 14/SISP/PN/2013

Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa środowiska sprzętowo-systemowego o elementy  infrastruktury oraz oprogramowanie systemowe i narzędziowe, na potrzeby realizacji zadań Projektu SISP tj. Systemu Informacyjnego Intranet, Rejestru REGON, Rejestru TERYT, Systemu Metadanych Statystycznych wraz z Systemem wspierającym organizację i monitorowanie Projektowania Badań Statystycznych, Portalu Sprawozdawczego, Systemu Edukacyjnego, Hurtowni Danych Statystycznych wraz Publiczną Hurtownią Danych oraz Bankiem Danych Lokalnych, Systemu Pozyskiwania, Przetwarzania i Integracji Danych Statystycznych, Systemu Wspomagania Analiz i Decyzji oraz Systemu Prezentacji Informacji.

W szczególności przedmiot zamówienia obejmuje następujące zadania do realizacji przez Wykonawcę:


 1. Dostarczenie oraz wdrożenie wyspecyfikowanego sprzętu wraz ze standardową, dołączaną przez producenta danego urządzenia dokumentacją, oraz dostarczenie dodatkowych elementów infrastruktury, jeśli będą niezbędne, do prawidłowego wdrożenia

 2. Dostarczenie oraz wdrożenie oprogramowania systemowego i bazodanowego

 3. Rozbudowa i wykonanie konsolidacji sieci SAN dla potrzeb projektu SISP

 4. Aktualizacja i rekonfiguracja zwirtualizowanego uniwersalnego środowiska pracującego na potrzeby projektu SISP

 5. Dostarczenie oraz wdrożenie oprogramowania do backupu zwirtualizowanego uniwersalnego środowiska oraz rozbudowa, konsolidacja i centralizacja systemu backup środowiska SISP

 6. Dostarczenie oraz wdrożenie oprogramowania umożliwiającego monitorowanie zwirtualizowanego uniwersalnego środowiska pracującego na potrzeby projektu SISP oraz integracja tego rozwiązania z systemem monitorowania Zamawiającego

 7. Realizacja szkoleń
 1. Wspólne uwarunkowania dla zadań oraz opis posiadanego przez Zamawiającego środowiska

Większość prac wdrożeniowych i rekonfiguracyjnych będzie realizowana w Podstawowym Centrum Przetwarzania Danych GUS w Warszawie – Al. Niepodległości 208. Niektóre czynności dotyczące zadania 1 i zadania 3 będą realizowane w Zapasowym Centrum Przetwarzania w CIS Radom – ul. Planty 39/45. Z uwagi na fakt, iż prace rekonfiguracyjne będą prowadzone na działającym środowisku sprzętowo-systemowo-aplikacyjnym, wymagane jest zachowanie ciągłości działania tego środowiska oraz minimalizacjia przestojów.

Zamawiający do realizacji projektu SISP udostępnia system usług katalogowych bazujący na Microsoft Active Directory w wersji Windows 2008 R2.

Zakres usług realizowanych przez ten system jest następujący:


 • Centralny katalog informacji o użytkownikach, komputerach i zasobach,

 • Uwierzytelnienie użytkowników, stacji roboczych i serwerów,

 • Autoryzacja użytkowników przy dostępie do aplikacji i zasobów,

 • Zarządzanie konfiguracją oprogramowania na stacjach i serwerach.

Zamawiający wykorzystuje następujące komponenty infrastruktury informatycznej:

 • Usługę aktualizacji systemu operacyjnego, która jest zbudowana na bazie oprogramowania Microsoft WSUS 3.0,

 • Moduł monitorowania wydajności oraz dostępności aplikacji i usług zbudowany na bazie systemu zarządzającego Microsoft System Center Operations Manager 2007 w wersji R2,

 • Moduł zarządzania konfiguracją dla serwerów stworzony w oparciu o oprogramowanie Microsoft System Center Configuration Manager 2007,

 • System PKI zbudowany w oparciu o usługi certyfikacji stanowiące komponent systemu operacyjnego MS Windows Server 2008 R2,

 • System ochrony antywirusowej z oprogramowaniem McAfee VirusSCAN w wersji 8.8.0 SP2,

 • Serwery bazodanowe z oprogramowaniem Microsoft SQL Server 2008. 1. Opis posiadanego środowiska serwerowego

Infrastruktura serwerowa w centrach przetwarzania danych Zamawiającego kształtowała się na przestrzeni kilku lat w miarę realizacji kolejnych funkcjonalnych projektów IT. W wielu wypadkach, w związku z bieżącymi wymaganiami, środowiska sprzętowe projektowano w oparciu o wydzielone struktury. Jednak potrzeby użytkowe wymagają od środowiska IT elastyczności w zakresie możliwości bieżącej rekonfiguracji wybranych zasobów fizycznych serwerów.

W ramach projektów prowadzonych w statystyce, w latach 2008-2010, zasoby serwerowe zostały poszerzone o serwery blade HP ProLiant BL680c G5, HP ProLiant BL460c G1, HP ProLiant BL460c G6,HP ProLiant BL480c G1, rozmieszczone w infrastrukturach blade HP C7000.

Infrastruktury serwerów blade są monitorowane za pomocą systemu HP Insight Manager. 1. Opis posiadanego środowiska SAN Zamawiającego

Środowisko sieci SAN w centrach przetwarzania danych Głównego Urzędu Statystycznego kształtowało się na przestrzeni kilku lat w miarę realizacji kolejnych projektów IT. W niektórych projektach środowisko sprzętowe pamięci masowych projektowano w oparciu o wydzielone struktury sieci SAN. Aktualne potrzeby wymagają większej elastyczności w zakresie możliwości bieżącej rekonfiguracji wybranych zasobów fizycznych serwerów, zarówno w zakresie dostępu do zasobów macierzy dyskowych jak również bibliotek taśmowych dostępnych w sieci SAN. Potrzeby te muszą być zrealizowane w oparciu o modernizację istniejącej infrastruktury SAN poprzez konsolidację SAN środowiska SISP z innymi elementami SAN Zamawiającego.

Opis aktualnego środowiska sieci SAN przeznaczonego do konsolidacji:


 1. Sieć SAN znajdująca się w serwerowni na I-szym piętrze powstała w latach 2008-2009 w ramach projektu SISP. Składa się z następujących elementów:

- macierzy SAN HP EVA 8100

- biblioteki taśmowej MSL 8096 z 2 napędami LTO 4

- 5 infrastruktur blade C7000 z redundantnymi 24 portowymi przełącznikami HP AE372A Brocade 4/24 San Switch i HP AJ821A B-series 8/24c Blade System San Switch (połączenia pomiędzy przełącznikami to głównie 4Gb, jedno 8Gb)
Wszystkie serwery blade mają dostęp do zasobów macierzy oraz bibliotek taśmowych. Topologia architektury połączeń SAN to tzw. układ full-mesh.


 1. Sieć SAN znajdująca się w serwerowni na parterze powstała w roku 2010 jako środowisko analityczne . Składa się z następujących elementów:

- macierzy SAN HP EVA 8400

- 2 bibliotek taśmowych HP MSL 8096 z 4 napędami LTO 5 każda

- 2 infrastruktur blade C7000 z urządzeniami HP Virtual Connect

- 2 przełączników HP AM870A 8/40 PowerPack+ 24-ports SAN switch (aktywne 24 porty)

- infrastruktury serwerowej z dodatkowej szafy (N1) poprzez urządzenia HP Virtual Connect
Wszystkie urządzenia są wpięte do dwóch sieci fabric opartych na przełącznikach HP AM870A 8/40. Połączenia pomiędzy urządzeniami to 4Gb i 8Gb. W chwili obecnej zajętych jest 16 portów na każdym z przełączników. Wolne porty nie są wyposażone we wkładki SFP.


 1. Sieć SAN znajdująca się w serwerowni na parterze powstała w roku 2011 w ramach projektu SISP. Składa się z następujących elementów:

- macierzy SAN HP EVA 8400

- macierzy SAN NetApp3240

- biblioteki taśmowej HP MSL 8096 z 2 napędami LTO 4

- 5 infrastruktur blade C7000 (z czego jedna znajduje się w serwerowni na I-szym piętrze) z redundantnymi przełącznikami HP AJ821A B-series 8/24c Blade System SAN Switch

- infrastruktury serwerowej z dodatkowych szaf (N1, N2 i N3) poprzez urządzenia HP Virtual Connect

- 2 przełączników HP AM872A 8/80 PowerPack+ 48-ports SAN switch (aktywne 48 portów)


Topologia architektury połączeń SAN to tzw. układ core-edge. W chwili obecnej na każdym przełączniku HP AM872A 8/80 jest zajętych po 27 portów. W 17 wolnych portach, w każdym przełączniku HP AM872A 8/80, znajdują się wkładki SFP AJ716A. Pozostałe porty nie są wyposażone we wkładki SFP.


 1. Dwa urządzenia: macierz EVA 4400 oraz VLS 12000, znajdujące się w serwerowni na parterze, podłączone obecnie do wydzielonej sieci SAN, które należy włączyć do powstającej sieci SAN bezpośrednio do przełączników HP AM872A 8/80
 1. Dwie biblioteki taśmowe HP MSL 8096 z 4 napędami LTO 4 każda, znajdujące się w serwerowni w lokalizacji CIS Radom ul. Planty 39/45 podłączone obecnie do wydzielonej sieci SAN, które należy przewieźć do Warszawy i włączyć do powstającej sieci SAN bezpośrednio do przełączników HP AM872A 8/80

Dodatkowo na potrzeby konsolidacji Zamawiający posiada:

- trakt światłowodowy multimode 50 (długość 176 m) do komunikacji pomiędzy serwerowniami zakończony panelami w szafach. Użyto kabla typu XG/OM4 odpowiedniego do przenoszenia danych z prędkością do 200MBps.

- do wykorzystania następujące licencje (nie zainstalowane)

T5519A HP 8/40 SAN Switch 8Gb 8-port Upgrade LTU - 2 sztuki

T5520A HP8/80 SAN Switch 8 Gb 16-port Upgrade LTU - 1 sztuka 1. Opis posiadanego zwirtualizowanego uniwersalnego środowiska Zamawiającego.

Infrastruktura wirtualizacyjna w GUS oparta jest o VMware i składa się z kilku środowisk vCenter, powstałych w różnych okresach i na różnych zestawach sprzętowych.

 1. Infrastruktura VMware , uniwersalna nr 1, znajduje się w serwerowni na parterze i

składa z następujących elementów:

 • 2 infrastruktury blade C7000 zawierające po 15 serwerów, rozmieszczone w osobnych szafach,

 • macierz SAN HP EVA 8400 o łącznej pojemności rzędu 90 TB,

 • połączenia LAN Ethernet oraz SAN.

Wszystkie serwery blade mają dostęp do zasobów macierzy.

Wszystkie 30 serwerów blade to HP ProLiant BL460c G6 o parametrach:

- CPU: 2 x 6 core Intel Xeon 2933 MHz, RAM: 64 GB,

- HDD: 2 x 300 GB, NIC: 4 x 1 Gb, FC: 2 x 8 Gb.

Każdy z powyższych serwerów jest hostem ESXi 4.1. Cała infrastruktura jest zarządzana serwerem fizycznym VMware vCenter Server 4.1, łączącym wszystkie hosty w jeden klaster DRS i HA.

Backup maszyn wirtualnych jest wykonywany na macierz dyskową przy użyciu mechanizmów VMware Data Recovery 2.0.

Na potrzeby przetargu SISP określono maksymalne zasoby przydzielane jednej maszynie wirtualnej na 8 vCPU i 32 GB RAM.

2. Infrastruktura VMware , uniwersalna nr 2, znajduje się w serwerowni na parterze i

składa z następujących elementów:

- 2 infrastruktury blade C7000 zawierające po 10 serwerów, rozmieszczone w osobnych szafach, oznaczonych jako N2 i N3,

- połączenia z macierzą SAN HP EVA 8400, należącej do systemu analitycznego, połączenie to w ramach konsolidacji SAN zostanie zlikwidowane, przestrzeń dyskowa będzie dostarczona ze skonsolidowanego SAN projektu SISP

- połączenia LAN Ethernet oraz SAN.

Wszystkie serwery blade mają dostęp do zasobów macierzy.

Wszystkie 20 serwerów blade to HP ProLiant BL460c G6 o parametrach:

- CPU: 2 x 6 core Intel Xeon 2933 MHz, RAM: 96 GB,

- HDD: 2 x 146 GB, NIC: 8 x, FC: 2 x 4 Gb.

Z tej infrastruktury wyodrębniono 5 serwerów w środowisko terminalowe VMware View, pozostawiając je fizycznie w tej samej obudowie N3. Środowisko to jest opisane w punkcie 3.

Każdy z pozostałych 15 serwerów jest hostem ESX 4.1. Cała infrastruktura jest zarządzana serwerem fizycznym VMware vCenter Server 4.1, łączącym wszystkie hosty w jeden klaster DRS i HA.

Backup maszyn wirtualnych jest wykonywany na macierz dyskową przy użyciu mechanizmów VMware Data Recovery 1.2.

3. Infrastruktura VMware środowiska terminalowego VMware View to 5 serwerów, wyodrębnionych z infrastruktury uniwersalnej nr 2, podłączonych do macierzy SAN - NetApp3240, zawierającej 60 dysków po 600 GB. Każdy serwer jest hostem ESXi 5.0.

Do zarządzania tą infrastrukturą służą posadowione na niej następujące maszyny wirtualne: VMware vCenter Server 5.0, VMware View Connection Manager i jego replika, Teradici PCoIP Management Console - zarządzanie terminalami, McAfee Move dla VMware View, VMware Data Recovery 2.0 x 3. Maszyn wirtualnych dla terminali jest obecnie 150.

Backup maszyn wirtualnych jest wykonywany najpierw na dyski serwera McAfee Move przy użyciu mechanizmów VMware Data Recovery 2.0, a następnie na taśmy przez system HP Data Protector.

4. Infrastruktura VMware, uniwersalna nr 3, znajdująca się w serwerowni na I piętrze składa z następujących elementów:

- 3 infrastruktury blade C7000 zawierające łącznie 7 serwerów ESX (oraz kilkanaście innych serwerów), rozmieszczone w osobnych szafach, oznaczonych jako Rack1, Rack3, i Rack7.

- macierz SAN HP EVA 8100 o łącznej pojemności rzędu 90 TB (dyski FC: 33 TB, FATA: 55 TB),

- połączenia LAN Ethernet oraz SAN.

Wszystkie serwery blade mają dostęp do zasobów macierzy.

Sześć serwerów blade to HP ProLiant BL480c G5 o parametrach:

- CPU: 4 x 6 core Intel Xeon 2400 MHz, RAM: 64 GB,

- HDD: 2 x 72 GB, NIC: 4 x, FC: 2 x 4 Gb.

Serwery te są hostami ESX 4.1, zgrupowanymi w dwa klastry (4 i 2 węzły).

Siódmy serwer to HP ProLiant BL460c G5 o parametrach:

- CPU: 4 x 6 core Intel Xeon 2800 MHz, RAM: 32 GB,

- HDD: 2 x 72 GB, NIC: 2 x, FC: 2 x 8 Gb.

Serwer ten jest hostem ESX 4.1, stanowiącym osobny klaster.

Cała infrastruktura jest zarządzana serwerem fizycznym VMware vCenter Server 4.1.

Backup maszyn wirtualnych jest wykonywany na macierz dyskową przy użyciu mechanizmów VMware Data Recovery 1.2.


 1. Opis posiadanego środowiska backupowego

Urządzenia (biblioteki taśmowe MSL i VLS) obecnie używane oraz przeznaczone do backupu są wymienione w opisie posiadanego środowiska SAN.

Polityką backupu zarządzają trzy serwery z zainstalowanym Cell Managerem.

Backup maszyn wirtualnych w środowisku VMware odbywa się na zasób macierzowy narzędziem VDR a następnie jest kopiowany na bibliotekę taśmową LTO.

Zainstalowane wersje oprogramowania HP Data Protector na serwerach to 6.11 i 6.20.

Wykaz i ilość posiadanych licencji: • Cell Manager for Windows / Linux 3 szt.

 • Drive Extension for SAN / all platforms 4 szt.

 • Manager-of-Managers Extension for Windows / Linux 1 szt.

 • On-line Extension for ONE Windows / Linux system 11szt.

 • Extension for ONE 61-250 Slot Library 2 szt.

 • Drive Extension for Windows / NetWare / Linux 2 szt.

 • Tape drive for SAN / all platforms 8 szt.

 • VLS Gateway Base Capacity Licenses 33 szt.

 • HP StorageWorks VLS data deduplication capacity LTU 33 szt.

Liczba hostów obecnie backupowanych to 101 szt.

Łączna orientacyjna ilość miejsca zajętego przez backup to 107 TB. 1. Szczegółowa specyfikacja i opisy zadań do realizacji przez Wykonawcę.

Harmonogram prac z podziałem na etapy i zadania został określony w załączniku nr 16.2 do SIWZ.

Zadanie 1. Dostawa i wdrożenie sprzętu (serwerów i macierzy) w ilościach wyspecyfikowanych w Tabeli 1 zgodnych z opisem w Tabelach 2-14.

Zamawiający wymaga dostarczenia sprzętu:

Tabela 1. Zbiorcza specyfikacja ilościowa sprzętu dostarczanego w zadaniu

Typ sprzętu

Ilość szt.

Numer tabeli

Infrastruktura blade

3

Tabela 2

Serwer blade typ 1 (4 procesory)

9

Tabela 3

Serwer blade typ 2 (2 procesory)

11

Tabela 4

Serwer blade typ 3 (2 procesory)

7

Tabela 5

Serwer stelażowy typ 4

1

Tabela 6

Szafa Rack 19”

2

Tabela 7

Konsola zarządzająca do montażu w szafie Rack

1

Tabela 8

Moduł zasilania PDU

6

Tabela 9

UPS do infrastruktur blade

3

Tabela 10

UPS do macierzy

2

Tabela 11

Macierz dyskowa

1

Tabela 12

Rozbudowa macierzy HP EVA 8400 w Centrum Podstawowym

1

Tabela 13

Rozbudowa macierzy HP EVA 8400 w Centrum Zapasowym

1

Tabela 14


  1   2   3   4   5   6


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna