Załącznik nr 1APobieranie 188,05 Kb.
Strona1/3
Data13.06.2018
Rozmiar188,05 Kb.
  1   2   3

Załącznik nr 6
PARAMETRY OFEROWANEGO SPRZĘTU 1. Komputer stacjonarny – szt. 4 (cztery sztuki)

Parametry co najmniej:Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

Typ

Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta

Zastosowanie

Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

Procesor


Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 10018 punktów.

Pamięć operacyjna RAM

16GB (2x8192MB) DDR3 1600MHz non-ECC możliwość rozbudowy do min 32GB, trzy sloty wolne

Parametry pamięci masowej

2 dyski:

 1. Min. 128GB SSD

 2. Min. 1TB SATA III 7200 obr./min.,

Wydajność grafiki

Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 2155 punktów w G3D Rating, wynik dostępny na stronie : http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php

Karta graficzna z własną pamięcią min 4GB DDR3 umożliwiająca podłączenie imn 2 monitorów FHD.Wyposażenie multimedialne

Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wewnętrzny głośnik 2W w obudowie komputera

Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy.Obudowa

Typu MiniTower z obsługą kart PCI Express wyłącznie o pełnym profilu, wyposażona w min. 4 kieszenie: 2 szt 5,25” zewnętrzne pełnych wymiarów [nie dopuszcza się wnęk typu slim ] i 2 szt 3,5” wewnętrzne,

Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż min 2 szt. dysku 3,5” lub dysków 2,5”

Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 96cm i objętości 27 litrów, waga max 11 kg,

Zasilacz pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 90% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 87% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%,

Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego i 3,5” dysku twardego bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych).

Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym producenta komputera.

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki).

Obudowa musi być wyposażona w zamek szybkiego dostępu który nie wystaje poza obrys obudowy i musi być usytuowany na bocznym panelu.

Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, a w szczególności musi sygnalizować:


 • uszkodzenie lub brak pamięci RAM

 • uszkodzenie złączy PCI i PCIe, płyty głównej

 • uszkodzenie kontrolera Video

 • uszkodzenie dysku twardego

 • awarię BIOS’u

 • awarię procesora

Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów wymaganych w specyfkacji,

Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS.Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami

Potwierdzenie kompatybilności komputera na daną platformę systemową (wydruk ze strony)


Bezpieczeństwo

Wbudowany (nie dopuszcza się zintegrowanych z płytą główną tzn. układ wykorzystujący jakiekolwiek złącza wyprowadzone na płycie) w płycie głównej dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego,

Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System opatrzony min. o funkcjonalność :

- sprawdzenie Master Boot Record na gotowość do uruchomienia oferowanego systemu operacyjnego,

- test procesora [ min. cache ]

- test pamięci,

- test wentylatora dla procesora

- test wentylatora dodatkowego

- test napędu

- test portów USB

- test dysku twardego

- test podłączonych kabli.

Obudowa w jednostce centralnej musi posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym producenta komputera


Zdalne zarządzanie

Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca:

 • monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej;

 • zdalną konfigurację ustawień BIOS,

 • zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego;

 • zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej.

 • nawiazywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS.

 • wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego

 • sprzętowy firewall zarządzany i konfigurowany wyłącznie z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji

Sprzętowe wsparcie technologii weryfikacji poprawności podpisu cyfrowego wykonywanego kodu oprogramowania, oraz sprzętowa izolacja segmentów pamięci dla kodu wykonywanego w trybie zaufanym wbudowane w procesor, kontroler pamięci, chipset I/O i zintegrowany układ graficzny.

Wbudowany w płytę główną dodatkowy mikroprocesor, niezależny od głównego procesora komputera, pozwalający na generowanie hasła jednorazowego użytku (OTP –One Time Password) z wykorzystaniem algorytmu OATH.Wirtualizacja

Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu).

BIOS

BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy.

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: • wersji BIOS,

 • nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania,

 • ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM,

 • typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3,

 • pojemności zainstalowanego dysku twardego

 • rodzajach napędów optycznych

 • MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej

 • kontrolerze audio

 • Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)

 • Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń

 • Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI.

 • Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora.

 • Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe.

 • Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

 • Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.

 • Możliwość wyłączania portów USB w tym:

- wszystkich portów USB 2.0 i 3.0,

- tylko portów USB 2.0 znajdujących się na przodzie obudowy, porty USB 3.0 na panelu przednim aktywne,

- wszystkich portów znajdującym się na panelu przednim, z zachowaniem min. 4 portów aktywnych na panelu tylnym,

- tylko tylnych portów USB 2.0, porty USB 3.0 na panelu tylnym aktywne,

- wszystkich portów znajdujących się na panelu tylnym z zachowaniem min. 2 aktywnych na panelu przednim.

- tylko dwa porty USB 2.0 aktywne na panelu tylnym, wszystkie pozostałe nieaktywne

- tylko cztery porty USB 2.0 aktywne na panelu tylnym, wszystkie pozostałe nieaktywne

- tylko porty USB 2.0 aktywne, porty USB 3.0 nieaktywne- tylko porty USB 3.0 aktywne, porty USB 2.0 nieaktywne

Certyfikaty i standardy

 • Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)

 • Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

 • Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram

 • Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0

Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej

Ergonomia

Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 22 dB (załączyć oświadczenie producenta wraz z raportem badawczym wystawionym przez niezależną akredytowaną jednostkę)

Warunki gwarancji

Co najmniej 2-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta,
W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku
Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Gwarancja musi oferować przez cały okres :

- usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia oraz możliwość szybkiego zgłaszania usterek przez portal internetowy

- mieć opiekę kierownika technicznego ds. Eskalacji

- dostępność wsparcia technicznego przez 24 godziny 7 dni w tygodniu przez cały rok (w języku polskim w dni robocze)

- dostęp do portalu technicznego producenta, który umożliwi zamawianie części zamiennych i/lub wizyt technika serwisowego, mający na celu przyśpieszenie i procesu diagnostyki i skrócenia czasu usunięcia usterki

- szybkie wsparcie telefoniczne świadczone przez wyszkolonych inżynierów

- w przypadku wystąpienia usterki wsparcie techniczne ma rozwiązywać problemy z fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniem

- w przypadku wystąpienia usterki wymagana jest natychmiastowa reakcja wsparcia technicznego (diagnostyka zaraz po wystąpieniu awarii)
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez ProducentaWsparcie techniczne producenta

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.Wymagania dodatkowe

 • Microsoft Windows 7 Professional (64-bit), zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft na licencji Windows 10 Pro.. lub programem równoważnym*

 • Zainstalowany fabrycznie przez producenta Microsoft Office Professional 2013 OEM PL lub programem równoważnym*

 • Wbudowane porty:

 • min. 1 x RS232,

 • min. 1 x VGA,

 • min. 2 x PS/2,

 • min. 2 x DisplayPort v1.1a;

 • min. 10 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min 4 porty USB 3.0; min. 4 porty z przodu obudowy w tym 2 porty USB 3.0 i 6 portów na tylnym panelu w tym min 2 porty USB 3.0, wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.

 • porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy.

 • Możliwość podłączenia dwóch pracujących równolegle dodatkowych zewnętrznych kart graficznych.

 • Komputer musi umożliwiać jego rozbudowę w postaci dedykowanych kart PCIe np. kartę WiFi a/b/g/n

 • Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1, umożliwiająca zdalny dostęp do wbudowanej sprzętowej technologii zarządzania komputerem z poziomu konsoli zarządzania - niezależnie od stanu zasilania komputera - łącznie z obsługą stanu S3 (uśpienie) oraz S4-S5 (hibernacja i wyłączenie);

 • Karta bezprzewodowa WLAN 802.11 a/b/g/n wyposażona w dwie anteny, karta musi umożliwić odłączenie dostarczonych przez producenta anten oraz montaż anten wzmacniających sygnał.

 • Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji logiem producenta oferowanej jednostki dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w

min 2 złącza PCI Express x16 Gen.3 w tym jedno elektrycznie jak PCIe x4, min. 1 slot PCI Express x16 wolny

min. 1 złącze PCI Epress x 1,

min. 1 wolne złącze PCI 32bit,

min. 4 złącza DIMM z obsługą do 32GB DDR3 pamięci RAM,

min. 4 złącza SATA w tym 2 szt SATA 3.0;


 • Zintegrowany z płytą główną kontroler RAID 0 i RAID 1

 • Klawiatura USB w układzie polski programisty

 • Mysz optyczna USB z trzema klawiszami oraz rolką (scroll)

 • Nagrywarka DVD +/-RW Dołączony nośnik ze sterownikami

 • Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu. 1. Monitor LCD – szt. 7 (siedem sztuk)

Parametry co najmniej:Lp.

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne monitoraTyp ekranu

Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 27” (16:9)Rozmiar plamki

0,32 mmJasność

300 cd/m2Kontrast

1000:1, dynamiczny 2 000 000:1Kąty widzenia (pion/poziom)

178/178 stopniCzas reakcji matrycy

max 8 msRozdzielczość maksymalna

1920 x 1080 przy 60HzPochylenie monitora

W zakresie 25 stopniWydłużenie w pionie

Tak, min 130 mmPIVOT

TakPowłoka powierzchni ekranu

AntyodblaskowaPodświetlenie

System podświetlenia LEDZużycie energii

Typowo 22W, maksymalne 43W, czuwanie mniej niż 0,3WBezpieczeństwo

Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington SlotWaga bez podstawy

Maksymalnie 3,60 kgZłącze

1x 15-stykowe złącze D-Sub,

1x złącze DVI-D z HDCP,

1x złącze DisplayPort (v1.2)

4 x USB (HUB)

Gwarancja

2 lata na miejscu u klienta

Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.

Gwarancja zero martwych pikseli
Certyfikaty

TCO, ISO 13406-2 lub ISO 9241, EPEAT Gold, Energy StarInne

Monitor musi posiadać trwałe oznaczenie logo producenta jednostki centralnej

Odłączana stopa z VESA 100mm

Możliwość podłączenia do obudowy dedykowanych głośników  1   2   3


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna