Załącznik nr 1, Szczegółowy opis przedmiotu zamówieniaPobieranie 190,92 Kb.
Data23.04.2018
Rozmiar190,92 Kb.
Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i realizacja zajęć wyrównawczych dla uczniów i uczennic Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym we Frysztaku.

Zajęcia wyrównawcze będą odbywały się w okresie: dzień podpisania umowy – 30.VI.2014 (w roku szkolnym 2013/14) oraz X.2014 – II.2015 (w roku szkolnym 2014/15).


Zamówienie obejmuje:


 1. dostawę pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji poszczególnych zajęć dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego:

 1. Zajęcia wyrównawcze z zakresu stolarstwa meblowego – nie dotyczy

 2. Zajęcia wyrównawcze z zakresu gotowania:

Wykonawca najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszych zajęć w pierwszej grupie dostarczy Zamawiającemu następujący zestaw pomocy:

 1. Encyklopedia polskiej sztuki kulinarnej, Hanna Szymanderska, Wydawnictwo: Rea, 2004, ISBN: 83-7141-462-5 lub nowsze,

 2. Księga szefów kuchni, Opracowanie zbiorowe, Wydawnictwo: Burda Publishing Polska, Indeks: 13653859 lub nowsze,

 3. Polskie smaki. Kulinarna podróż po regionach, Autor:Byszewska Izabela, Kurpińska Iwona, Wydawnictwo: Zysk i S-ka, Indeks: 11935339 lub nowsze,

 4. Smaczne prezenty, Joanna Góźdź, Wydawnictwo: Buchmann, 2013, ISBN: 978-83-7881-898-4 lub nowsze,

 5. Wielka księga ciast Siostry Anastazji, Anastazja Pustelnik, Wydawnictwo: WAM, ISBN: 978-83-7767-902-9 lub nowsze,

 6. 153 przetwory i dania mięsne Siostry Anastazji, Anastazja Pustelnik, Wydawnictwo: WAM, ISBN: 978-83-7767-902-9 lub nowsze,

 7. 143 przysmaki Siostry Anastazji, Anastazja Pustelnik, Wydawnictwo: WAM, ISBN: 9788375055658 lub nowsze,

 8. 123 sałatki i surówki Siostry Anastazji, Anastazja Pustelnik, Wydawnictwo: WAM, ISBN: 9788375053494 lub nowsze,

 9. 113 dań Siostry Anastazji, Anastazja Pustelnik, Wydawnictwo: WAM, ISBN: 9788327700520 lub nowsze,

 10. 173 specjały Siostry Anastazji, Anastazja Pustelnik, Wydawnictwo: WAM, ISBN: 9788373182486 lub nowsze,

 11. Wielka księga kucharska. Gotujemy w domu, Williams Chuck, Kidd Kristine, Wydawnictwo: Publicat, Indeks: 60603753 lub nowsze,

 12. Kuchnie świata, Bernardes – Rusin Mira, Wydawnictwo: SBM Renata Gmitrzak, Indeks: 13608767 lub nowsze,

 13. Księga smaków świata, Bernardes – Rusin Mira, Wydawnictwo: SBM Renata Gmitrzak, Indeks: 13608767 lub nowsze,

 14. Zimna kuchnia. Przepisy, przygotowanie, dekorowanie, Reinhold Metz, Hans Szameitat, Wydawnictwo: Rea, ISBN: 978-83-7141-931-7 lub nowsze.

 1. Zajęcia wyrównawcze z zakresu pieczenia – nie dotyczy

 2. Zajęcia wyrównawcze z zakresu obróbki ręcznej metalu – nie dotyczy

 3. Zajęcia wyrównawcze z zakresu obróbki metali – nie dotyczy

Zapłata za dostawę kompletu pomocy dydaktycznych do zajęć wyrównawczych z zakresu gotowania nastąpi po ich dostarczeniu do Zamawiającego potwierdzonym protokołem zdawczo – odbiorczym.
 1. dostawę pomocy dydaktycznych dla uczniów i uczennic niezbędnych do realizacji poszczególnych zajęć dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego:

 1. Zajęcia wyrównawcze z zakresu stolarstwa meblowego:

Wykonawca najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszych zajęć w każdej grupie dostarczy uczniom i uczennicom następujący zestaw pomocy (2 grupy * 5 kompletów/grupa):

 1. Szafy, półki, schowki. Projekty do wykonania w domu, Philip i KateHaxell, ISBN: 9788324704224, Wydawnictwo: Świat Książki, Warszawa 2007 lub nowsze,

 2. Tytuł: Porady i projekty dla stolarza amatora, Alan Bridgewater, Gill Bridgewater, ISBN: 83-7391-694-6, Wydawnictwo: Świat Książki, Warszawa 2005 lub nowsze,

 3. zeszyt A5, min. 60-kartkowy w kratkę,

 4. długopis niebieski.
 1. Zajęcia wyrównawcze z zakresu gotowania:

 1. Kuchnia polska dla początkujących, Chojnacka Romana, Przytuła Jolanta, Swulińska – Katulska Aleksandra, Aszkiewicz Ewa, Wydawnictwo: Publicat, Indeks: 13533342 lub nowsze,

 2. zeszyt A5, min. 60-kartkowy w kratkę,

 3. długopis niebieski.
 1. Zajęcia wyrównawcze z zakresu pieczenia:

Materiały dla grupy I:

 1. Wielka księga ciast Siostry Anastazji, Anastazja Pustelnik, Wydawnictwo: WAM, ISBN: 978-83-7767-902-9 lub nowsze,

 2. zeszyt A5, min. 60-kartkowy w kratkę,

 3. długopis niebieski.

Materiały dla grupy II:

 1. Technologie produkcji cukierniczej cz. I, Magdalena Kaźmierczak, Wydawnictwo: REA, ISBN: 978-83-7544-360-8 lub nowsze,

 2. Technologie produkcji cukierniczej cz. II, Magdalena Kaźmierczak, Wydawnictwo: REA, ISBN: 978-83-7544-361-5 lub nowsze,

 3. zeszyt A5, min. 60-kartkowy w kratkę,

 4. długopis niebieski.
 1. Zajęcia wyrównawcze z zakresu obróbki ręcznej metalu:

 1. Obróbka skrawaniem, Wiesław Olszak, Wydawnictwa Naukowo – Techniczne 2008, ISBN: 8320433894 lub nowsze,

 2. zeszyt A5, min. 60-kartkowy w kratkę,

 3. długopis niebieski.
 1. Zajęcia wyrównawcze z zakresu obróbki metali:

Materiały dla grupy I:

 1. Kowalstwo. Techniki warsztatowe krok po kroku, Ares Jose Antonio, Wydawnictwo: Arkady 2008, ISBN: 978-83-213-4552-9 lub nowsze,

 2. zeszyt A5, min. 60-kartkowy w kratkę,

 3. długopis niebieski.

Materiały dla grupy II:

 1. Kowalstwo artystyczne. Kraty, ogrodzenia, balustrady, schody, Maria Siarkiewicz, Wydawnictwo: Arkady, ISBN: 83-213-4259-0, 83-213-4337-6 lub nowsze,

 2. zeszyt A5, min. 60-kartkowy w kratkę,

 3. długopis niebieski.

Koszt zakupu zestawu pomocy dydaktycznych dla uczniów Wykonawca powinien wkalkulować w ostateczną stawkę za realizację zajęć na 1 osobę. Zapłata za dostawę kompletów pomocy dydaktycznych dla uczniów
i uczennic do poszczególnych zajęć wyrównawczych nastąpi w rozliczeniu realizacji zajęć dla każdej grupy (tj. do 30 czerwca 2014 oraz do 28 lutego 2015).


 1. przygotowanie i ewaluacja szczegółowych programów zajęć oraz osiągnięć uczniów i uczennic:

Programy zajęć na rok szkolny 2013/2014 mają zostać przygotowane i przekazane Zamawiającemu w terminie 7 dni od podpisania umowy. W celu dostosowania programu do indywidualnych potrzeb uczestników
i uczestniczek każdy trener mający prowadzić zajęcia w danej grupie:

  1. nie później niż 2 dni od dnia podpisania umowy odbędzie spotkanie konsultacyjne z pracownikiem Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w celu zapoznania się z indywidualnymi potrzebami uczniów
   i uczennic; czas trwania spotkania do 3h (około 0,5h/ucznia + ogólne ustalenia); godziny spotkania między 8.00 a 18.00, a następnie odbędzie spotkanie zapoznawcze z uczniami oraz uczennicami, w trakcie którego dokona wstępnej oceny kompetencji każdego ucznia i uczennicy, zaś wyniki obserwacji umieści w Karcie oceny poziomu osiągnięć ucznia stanowiącej Załącznik A do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia,

  2. nie później niż 3 dni od dnia spotkania i przeprowadzenia diagnozy przedstawi Zamawiającemu program zajęć w wersji elektronicznej. Program zajęć obejmuje w szczególności:

  • cel główny zajęć,

  • szczegółowy program kształcenia w trakcie każdej jednostki lekcyjnej,

  • propozycje wykorzystania w procesie kształcenia ICT oraz programów komputerowych i pomocy dydaktycznych wskazanych przez Zamawiającego.

Wzór programu zajęć stanowi Załącznik B do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia,

  1. nie później niż 1 dzień od przekazania programu zajęć Zamawiający zatwierdzi program lub wskaże Wykonawcy uchybienia do poprawy. Wykonawca w terminie 1 dnia dokona stosowych poprawek oraz przekaże Zamawiającemu ostateczną wersję programu,

  2. nie później niż 7 dni po zakończeniu zajęć trener wraz z pracownikiem Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego dokonają ewaluacji zajęć oraz osiągnięć uczniów i uczennic; czas trwania spotkania do 3h (około 0,5h/ ucznia + ogólne ustalenia); godziny spotkania między 8.00 a 18.00; wyniki obserwacji zostaną umieszczone w Karcie oceny poziomu osiągnięć ucznia stanowiącej Załącznik A do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

Szczegółowe programy zajęć powinny zostać przygotowane na bazie przedstawionych poniżej programów ramowych i powinny uwzględniać wykorzystanie w procesie kształcenia wskazanych niżej pomocy: 1. Zajęcia wyrównawcze z zakresu stolarstwa meblowego – 2 grupy (5 osób/grupa)

 1. Cel zajęć: doskonalenie umiejętności samodzielnego projektowania i wykonywania mebli z płyty wiórowej meblowej.

 2. Blokowy program zajęć:

Lp.

Nazwa bloku tematycznego

Liczba godzin

1.

Projektowanie mebli

5

2.

Obróbka maszynowa

12

3.

Obróbka ręczna

8

4.

Montaż mebli

5

Razem:

30
 1. Pomoce dydaktyczne dla uczniów/ uczennic, pomoce dydaktyczne do zajęć dla prowadzącego oraz materiały biurowe, których zakup planuje szkoła, a których wykorzystanie należy uwzględnić
  w szczegółowym programie kształcenia:


POMOCE DYDAKTYCZNE DLA UCZNIÓW:

 1. Szafy, półki, schowki. Projekty do wykonania w domu, Philip i Kate Haxell, ISBN: 9788324704224, Wydawnictwo: Świat Książki, Warszawa 2007 lub nowsze,

 2. Tytuł: Porady i projekty dla stolarza amatora, Alan Bridgewater, Gill Bridgewater, ISBN: 83-7391-694-6, Wydawnictwo: Świat Książki, Warszawa 2005 lub nowsze,

 3. zeszyt A5, min. 60-kartkowy w kratkę,

 4. długopis niebieski,

 5. Płyta meblowa melaminowana olcha,

 6. Obrzeże PCV olcha naturalna,

 7. Prowadnica rolkowa szuflad,

 8. Zawias puszkowy meblowy,

 9. Prowadnik zawiasu puszkowego krzyżakowy,

 10. Hamulec na zawias,

 11. Uchwyt meblowy,

 12. Podpórka półki,

 13. Zamek meblowy,

 14. Ślizgacz pojedynczy,

 15. Płyta HDF olcha,

 16. Wkręt konfirmat,

 17. Kołek meblowy – drewniany,

 18. Mimośrody,

 19. Trzpień mimośrodu,

 20. Piła tarczowa do płyty wiórowej powlekanej,

 21. Klej do drewna,

 22. Wkręty do drewna z łbem stożkowym 3,5 x 16,

 23. Wkręty do drewna z łbem stożkowym 3,5 x 30,

POMOCE DYDAKTYCZNE DLA NAUCZYCIELA:

 1. Pilarka tarczowa stolikowa,

 2. Opalarka elektryczna,

 3. Nóż introligatorski 5 szt.,

 4. Papier ścierny gradiacja P 180, długośc 50 mb, szerokość 115 mm,

 5. Papier ścierny gradiacja P 40, krążek szlifierski Ø 305 mm, samoprzylepny 20 szt.,

 6. Wiertarka stołowa pionowa,

 7. Wiertarka ręczna elektryczna,

 8. Zestaw wierteł do drewna Ø 2 – 12 mm,

 9. Wkrętarka akumulatorowa,

 10. Zestaw końcówek do wkrętarki,

 11. Zestaw wkrętaków ręcznych,

 12. Przymiar kątowy,

 13. Miara zwijana,

 14. Ołówek stolarski 5 szt.,

 15. Suwmiarka.
 1. Zajęcia wyrównawcze z zakresu gotowania – 2 grupy (5 osób/grupa)

 1. Cel zajęć: przygotowanie młodzieży do egzaminu zawodowego poprzez poszerzenie wiadomości
  i usprawnienie czynności praktycznych, z którymi uczniowie mają problemy.

 2. Blokowy program zajęć:

Lp.

Nazwa bloku tematycznego (zajęcia praktyczne)

Liczba godzin

1.

Polskie smaki

6

2.

Kuchnie regionalne

6

3.

Kuchnie świata

5

4.

Zimne kuchnie

5

5.

Specjały z różnych mięs, drobiu, ryb oraz podrobów

8

Razem:

30
 1. Pomoce dydaktyczne dla uczniów/ uczennic, pomoce dydaktyczne do zajęć dla prowadzącego oraz materiały biurowe, których zakup planuje szkoła, a których wykorzystanie należy uwzględnić
  w szczegółowym programie kształcenia:


POMOCE DYDAKTYCZNE DLA UCZNIÓW: (dla I grupy)

 1. Kuchnia polska dla początkujących, Chojnacka Romana, Przytuła Jolanta, Swulińska – Katulska Aleksandra, Aszkiewicz Ewa, Wydawnictwo: Publicat, Indeks: 13533342 lub nowsze,

 2. zeszyt A5, min. 60-kartkowy w kratkę,

 3. długopis niebieski.

POMOCE DYDAKTYCZNE DLA NAUCZYCIELA:

 1. Encyklopedia polskiej sztuki kulinarnej, Hanna Szymanderska, Wydawnictwo: Rea, 2004, ISBN: 83-7141-462-5 lub nowsze,

 2. Księga szefów kuchni, Opracowanie zbiorowe, Wydawnictwo: Burda Publishing Polska, Indeks: 13653859 lub nowsze,

 3. Polskie smaki. Kulinarna podróż po regionach, Autor: Byszewska Izabela, Kurpińska Iwona, Wydawnictwo: Zysk i S-ka, Indeks: 11935339 lub nowsze,

 4. Smaczne prezenty, Joanna Góźdź, Wydawnictwo: Buchmann 2013, ISBN: 978-83-7881-898-4 lub nowsze,

 5. Wielka księga ciast Siostry Anastazji, Anastazja Pustelnik, Wydawnictwo: WAM, ISBN: 978-83-7767-902-9 lub nowsze,

 6. 153 przetwory i dania mięsne Siostry Anastazji, Anastazja Pustelnik, Wydawnictwo: WAM, ISBN: 978-83-7767-902-9 lub nowsze,

 7. 143 przysmaki Siostry Anastazji, Anastazja Pustelnik, Wydawnictwo: WAM, ISBN: 9788375055658 lub nowsze,

 8. 123 sałatki i surówki Siostry Anastazji, Anastazja Pustelnik, Wydawnictwo: WAM Wydawnictwo, ISBN: 9788375053494 lub nowsze,

 9. 113 dań Siostry Anastazji, Anastazja Pustelnik, Wydawnictwo: WAM, ISBN: 9788327700520 lub nowsze,

 10. 173 specjały Siostry Anastazji, Anastazja Pustelnik, Wydawnictwo: WAM, ISBN: 9788373182486 lub nowsze,

 11. Wielka księga kucharska. Gotujemy w domu, Williams Chuck, Kidd Kristine, Wydawnictwo: Publicat, Indeks: 60603753 lub nowsze,

 12. Kuchnie świata, Bernardes – Rusin Mira, Wydawnictwo: SBM Renata Gmitrzak, Indeks: 13608767 lub nowsze,

 13. Księga smaków świata, Bernardes – Rusin Mira, Wydawnictwo: SBM Renata Gmitrzak, Indeks: 13608767 lub nowsze,

 14. Zimna kuchni. Przepisy, przygotowanie, dekorowanie, Reinhold Metz, Hans Szameitat, Wydawnictwo: Rea, ISBN: 978-83-7141-931-7 lub nowsze,

 15. Podręczniki do nauki zawodu: Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, Zasady żywienia, Wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych,

 16. Drobny sprzęt gastronomiczny znajdujący się na wyposażeniu szkoły.
 1. Zajęcia wyrównawcze z zakresu pieczenia – 2 grupy (5 osób/grupa)

 1. Cel zajęć: przygotowanie uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe część praktyczna w zawodzie „cukiernik”.

 2. Blokowy program zajęć:

L.p.

Nazwa bloku tematycznego

Liczba godzin

1. 

Cista i ciasteczka z ciasta kruchego i półkruchego

6

2. 

Ciasta drożdżowe nadziewane

6

3. 

Ciasta biszkoptowe i biszkoptowo-tłuszczowe

6

4. 

Ciasta ucierane przekładane kremami

6

5. 

Masy

6

Razem:

30
 1. Pomoce dydaktyczne dla uczniów/ uczennic, pomoce dydaktyczne do zajęć dla prowadzącego oraz materiały biurowe, których zakup planuje szkoła, a których wykorzystanie należy uwzględnić
  w szczegółowym programie kształcenia:


POMOCE DYDAKTYCZNE DLA UCZNIÓW: (dla I grupy)

 1. Wielka księga ciast Siostry Anastazji, Anastazja Pustelnik, Wydawnictwo: WAM, ISBN: 978-83-7767-902-9 lub nowsze,

 2. zeszyt A5, min. 60-kartkowy w kratkę,

 3. długopis niebieski,

 4. Instrukcje obsługi urządzeń,

 5. Urządzenia elektryczne: piec konwekcyjny, miesiarka planetarna, mikser ręczny, lodówka, termomiks, kuchenka elektryczna, waga, gofrownica, kuchenka mikrofalowa, maszynka do mielenia, zmywarka do naczyń,

 6. Narzędzia ręczne: obieraczka do jabłek, pędzelki, noże, wykrawaczki, foremki, miarki objętościowe, garnki, miski, pojemniki na żywność, szklanki, blachy, formy,

 7. Środki czystości i ochrony indywidualnej: odzież ochronna, detergenty, ręczniki papierowe, serwetki, ścierki, worki na śmieci.


POMOCE DYDAKTYCZNE DLA NAUCZYCIELA: (dla I grupy)

 1. Wielka księga ciast Siostry Anastazji, Anastazja Pustelnik, Wydawnictwo: WAM, ISBN: 978-83-7767-902-9 lub nowsze,

 2. Technologie produkcji cukierniczej cz. I, Magdalena Kaźmierczak, Wydawnictwo: REA, ISBN: 978-83-7544-360-8 lub nowsze,

 3. Technologie produkcji cukierniczej cz. II, Magdalena Kaźmierczak, Wydawnictwo: REA, ISBN: 978-83-7544-361-5 lub nowsze,

 4. Instrukcje obsługi urządzeń,

 5. Urządzenia elektryczne: piec konwekcyjny, miesiarka planetarna, mikser ręczny, lodówka, termomiks, kuchenka elektryczna, waga, gofrownica, kuchenka mikrofalowa, maszynka do mielenia, zmywarka,

 6. Narzędzia ręczne i sprzęt: obieraczka do jabłek, noże, wykrawaczki, foremki, miarki objętościowe, garnki, miski, szklanki, pojemniki na żywność, blachy, formy,

 7. Środki czystości i ochrony indywidualnej: odzież ochronna, detergenty, ręczniki papierowe, ścierki, serwetki, worki na śmieci.
 1. Pomoce dydaktyczne dla uczniów/ uczennic, pomoce dydaktyczne do zajęć dla prowadzącego oraz materiały biurowe, których zakup planuje szkoła, a których wykorzystanie należy uwzględnić
  w szczegółowym programie kształcenia:


POMOCE DYDAKTYCZNE DLA UCZNIÓW: (dla II grupy)

 1. Technologie produkcji cukierniczej cz. I, Magdalena Kaźmierczak, Wydawnictwo: REA, ISBN: 978-83-7544-360-8 lub nowsze,

 2. Technologie produkcji cukierniczej cz. II, Magdalena Kaźmierczak, Wydawnictwo: REA, ISBN: 978-83-7544-361-5 lub nowsze,

 3. zeszyt A5, min. 60-kartkowy w kratkę,

 4. długopis niebieski.

 5. Instrukcje obsługi urządzeń,

 6. Urządzenia elektryczne: piec konwekcyjny, miesiarka planetarna, mikser ręczny, lodówka, termomiks, kuchenka elektryczna, waga, gofrownica, lampa do karmelu, podgrzewacz do czekolady, kuchenka mikrofalowa, maszynka do mielenia, zmywarka do naczyń,

 7. Narzędzia ręczne: obieraczka do jabłek, noże, pędzelki, formy do pralin, wykrawaczki, foremki, miarki objętościowe, garnki, miski, szklanki, blachy, formy, pojemniki do przechowywania żywności,

 8. Środki czystości i ochrony indywidualnej: odzież ochronna, detergenty, ręczniki papierowe, serwetki, worki na śmieci.


POMOCE DYDAKTYCZNE DLA NAUCZYCIELA: (dla II grupy)

 1. Technologie produkcji cukierniczej cz. I, Magdalena Kaźmierczak, Wydawnictwo: REA, ISBN: 978-83-7544-360-8 lub nowsze,

 2. Technologie produkcji cukierniczej cz. II, Magdalena Kaźmierczak, Wydawnictwo: REA, ISBN: 978-83-7544-361-5 lub nowsze,

 3. Komplet książek z przepisami siostry Anastazji,

 4. Urządzenia elektryczne: piec konwekcyjny, miesiarka planetarna, mikser ręczny, lodówka, termomiks, kuchenka elektryczna, waga, gofrownica, kuchenka mikrofalowa, maszynka do mielenia,

 5. Instrukcje obsługi urządzeń,

 6. Narzędzia ręczne i sprzęt: obieraczka do jabłek, nóż, wykrawaczki, foremki, miarki objętościowe, garnki, miski, szklanki, blachy, formy, pojemniki na żywność,

 7. Środki czystości i ochrony indywidualnej: odzież ochronna, detergenty, ręczniki papierowe, serwetki, ścierki, worki na śmieci.
 1. Zajęcia wyrównawcze z zakresu obróbki ręcznej metalu – 2 grupy (5 osób/grupa)

 1. Cel zajęć: Wyrównanie braków w elementarnych umiejętnościach dotyczących obróbki ręcznej
  i mechanicznej ze szczególnym uwzględnieniem wiercenia, pogłębiania i rozwiercania.


 2. Blokowy program zajęć:

L.p.

Nazwa bloku tematycznego

Liczba godzin

1.

Przygotowanie teoretyczne do pracy z różnymi materiałami metalowymi (zapoznanie z narzędziami i przepisami BHP)

4

2.

Obróbka stali miękkiej zimnowalcowanej przy pomocy dostępnych narzędzi (wiertła, rozwiertaki)

10

3.

Praca ze stalą aluminiową (wykorzystanie arkuszy blachy aluminiowej)

10

4.

Trening przed egzaminem w klasie III

6

Razem:

30
 1. Zajęcia wyrównawcze z zakresu obróbki metali – 2 grupy (5 osób/grupa)

 1. Cel zajęć: Ćwiczenie praktycznych umiejętności operacji ślusarskich.

 2. Blokowy program zajęć:

L.p.

Nazwa bloku tematycznego

Liczba godzin

1.

Cięcie metali

7

2.

Wiercenie otworów

6

3.

Gwintowanie

4

4.

Skrawanie metali

6

5.

Podstawy obróbki plastycznej

7

Razem:

30
 1. Pomoce dydaktyczne dla uczniów/ uczennic, pomoce dydaktyczne do zajęć dla prowadzącego oraz materiały biurowe, których zakup planuje szkoła, a których wykorzystanie należy uwzględnić w szczegółowym programie kształcenia:

POMOCE DYDAKTYCZNE DLA UCZNIÓW:

 1. komplet pilników,

 2. nożyce ręczne do blachy,

 3. gwintowniki,

 4. narzynki,

 5. suwmiarka,

 6. zestaw narzędzi ślusarsko – stolarskich,

 7. zeszyt formatu A4, min. 60-kartkowy w kratkę,

 8. długopis niebieski.


POMOCE DYDAKTYCZNE DLA NAUCZYCIELA:

 1. Kowalstwo. Techniki warsztatowe krok po kroku, Ares Jose Antonio, Wydawnictwo: Arkady, 2008, ISBN: 978-83-213-4552-9 lub nowsze,

 2. Kowalstwo artystyczne. Kraty, ogrodzenia, balustrady, schody, Maria Siarkiewicz, Wydawnictwo: Arkady, ISBN: 83-213-4259-0, 83-213-4337-6 lub nowsze,

 3. suwmiarka,

 4. mikrometr.
 1. realizację 30 godzinnych zajęć wyrównawczych z następujących przedmiotów:

 1. Zajęcia wyrównawcze z zakresu stolarstwa meblowego – 2 grupy (5 osób/grupa).

 2. Zajęcia wyrównawcze z zakresu gotowania – 2 grupy (5 osób/grupa).

 3. Zajęcia wyrównawcze z zakresu pieczenia – 2 grupy (5 osób/grupa).

 4. Zajęcia wyrównawcze z zakresu obróbki ręcznej metalu– 2 grupy (5 osób/grupa).

 5. Zajęcia wyrównawcze z zakresu obróbki metali – 2 grupy (5 osób/grupa).

Przewiduje się realizację dziesięciu 3-godzinnych zajęć w każdej grupie. Zamawiający zapewnia odpowiednio wyposażone pomieszczenie dydaktyczne oraz asystę nauczyciela – wolontariusza w czasie trwania każdych zajęć.

Do realizacji zamówienia Wykonawca wskaże osoby – trenerów, spełniających następujące minimalne wymagania: 1. trener z zakresu stolarstwa meblowego – osoba nie karana, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych; posiadająca uprawnienia do prowadzenia zajęć praktycznych w zawodzie stolarz, posiadająca min. 3 – letnie doświadczenie w pracy z uczniami niepełnosprawnymi umysłowo, zrealizowała min. 60 godzin szkoleniowych z zakresu stolarstwa meblowego w grupie min. 2 uczniów niepełnosprawnych umysłowo w okresie ostatnich 2 lat,

 2. trener z zakresu gotowania – osoba nie karana, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych; posiadająca uprawnienia do prowadzenia zajęć praktycznych w zawodach gastronomicznych, posiadająca min. 3 – letnie doświadczenie w pracy z uczniami niepełnosprawnymi umysłowo, zrealizowała min. 60 godzin szkoleniowych z zakresu gotowania w grupie min. 2 uczniów niepełnosprawnych umysłowo w okresie ostatnich 2 lat,

 3. trener z zakresu pieczenia – osoba nie karana, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych; posiadająca uprawnienia do prowadzenia zajęć praktycznych
  w zawodach gastronomicznych, posiadająca min. 3 – letnie doświadczenie w pracy z uczniami niepełnosprawnymi umysłowo, zrealizowała min. 60 godzin szkoleniowych z zakresu pieczenia w grupie min. 2 uczniów niepełnosprawnych umysłowo w okresie ostatnich 2 lat,

 4. trener z zakresu obróbki ręcznej metalu – osoba nie karana, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych; posiadająca uprawnienia do prowadzenia zajęć praktycznych w zakresie obróbki ręcznej metalu, posiadająca min. 3 – letnie doświadczenie w pracy
  z uczniami niepełnosprawnymi umysłowo, min. 60 godzin szkoleniowych z zakresu obróbki ręcznej metalu w grupie min. 2 uczniów niepełnosprawnych umysłowo w okresie ostatnich 2 lat,

 5. trener z zakresu obróbki metali – osoba nie karana, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych; posiadająca uprawnienia do prowadzenia zajęć praktycznych w zakresie obróbki metali, posiadająca min. 3 – letnie doświadczenie w pracy z uczniami niepełnosprawnymi umysłowo, min. 60 godzin szkoleniowych z zakresu obróbki metali w grupie min. 2 uczniów niepełnosprawnych umysłowo w okresie ostatnich 2 lat.
 1. Wykonawca w terminie do 3 dni licząc od dnia podpisania umowy przedkłada Zamawiającemu dokumenty trenerów prowadzących dane zajęcia, potwierdzających spełnienie wymagań w zakresie wykształcenia wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia oraz szczegółowe programy wszystkich zajęć wyrównawczych.

 2. W sytuacji nie spełnienia przez trenerów minimalnych wymagań lub niedostarczenia przez Wykonawcę szczegółowych programów wszystkich zajęć wyrównawczych, Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Koszty realizacji zajęć wyrównawczych dla uczniów Wykonawca powinien wkalkulować w ostateczną stawkę za realizację zajęć na 1 osobę. Zapłata za realizację zajęć dla uczniów i uczennic nastąpi po rozliczeniu realizacji zajęć dla każdej grupy (tj. do 30 czerwca 2014 oraz do 28 lutego 2015).


 1. dostarczenie uczniom i uczennicom wyżywienia

Wykonawca dostarczy uczniom i uczennicom przed rozpoczęciem każdych zajęć wyżywienie złożone z kanapki/ drożdżówki/ batonika, owocu oraz napoju min. ½ litra.

Koszt zakupu i dostarczenia wyżywienia dla uczniów Wykonawca powinien wkalkulować w ostateczną stawkę za realizację zajęć na 1 osobę. Zapłata za dostawę wyżywienia uczniów i uczennic do poszczególnych zajęć wyrównawczych nastąpi w rozliczeniu realizacji zajęć dla każdej grupy (tj. do 30 czerwca 2014 oraz do 28 lutego 2015).

 1. pozostałe warunki świadczenia usługi

 1. Stawka ryczałtowa za realizację 30-godzinnych zajęć wyrównawczych dla 1 osoby obejmować będzie każdorazowo:

 • dostawę pomocy dydaktycznych dla uczniów i uczennic niezbędnych do realizacji poszczególnych zajęć dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego,

 • przygotowanie szczegółowych programów zajęć,

 • realizację 30 godzinnych zajęć wyrównawczych,

 • dostarczenie uczniom i uczennicom wyżywienia,

 • przygotowanie materiałów do zajęć (min. 15 stron tekstu + dodatkowo zdjęcia, wykresy, tabele, A4, Times New Roman 12 pt, interlinia 1,5),

 • realizację zajęć.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy za rzeczywistą liczbę osób, które ukończyły zajęcia wyrównawcze, tzn. posiadały nie więcej niż 20% nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach oraz odnotowały przyrost wiedzy w minimum 60% obszarach określonych w Karcie oceny poziomu osiągnięć ucznia.

 1. Do realizacji zajęć Zamawiający zapewni Wykonawcy sale dydaktyczne, materiały eksploatacyjne oraz pomoce dydaktyczne i sprzęt ICT.

 2. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do wszystkich dzieł (produktów, materiałów dla uczniów i uczennic itp.) wytworzonych w toku realizacji zamówienia, łącznie z wyłącznym prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania wszystkimi dziełami.

Przeniesienie prawa autorskiego, obejmuje następujące pola eksploatacji:  1. stosowanie, wprowadzanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie niezależnie od formatu, systemu lub standardu,

  2. trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami
   i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami,

  3. wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału lub kopii,

  4. tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub jakiekolwiek inne zmiany),

  5. publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtworzenie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie a także publiczne udostępnianie utworów w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie,

  6. rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych,

  7. nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną i satelitarną) lub
   w sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w tym także poprzez sieci kablowe
   i platformy cyfrowe,

  8. prawo do zwielokrotniania kodu (kod źródłowy zostanie dostarczony na rzecz Zamawiającego na nośniku CD lub tłumaczenia jego formy (dekompilacja), włączając w to prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotniania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, a także opracowania (tłumaczenia, przystosowania lub jakichkolwiek innych zmian) bez ograniczania warunków dopuszczalności tych czynności, w szczególności, ale nie wyłącznie, w celu wykorzystania dla celów współdziałania z programami komputerowymi lub rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu, użyczania, najmu, lub innych form korzystania o podobnej lub zbliżonej formie,

  9. zezwolenie na tworzenie opracowań, przeróbek, adaptacji utworów składających się na utwory oraz rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych
   w niniejszej umowie,

  10. prawo do określania nazw, pod którymi będzie on wykorzystywany lub rozpowszechniany, w tym nazw handlowych, włączając w to prawo do zarejestrowania na swoją rzecz znaków towarowych, którymi oznaczone będą utwory lub znaków towarowych, wykorzystanych w utworach,

  11. prawo do wykorzystywania utworów do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczania lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego własności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych,

  12. prawo do rozporządzania utworami składającymi się na poszczególne dzieła i ich opracowaniami oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji,

  13. korzystanie z nowych wersji i opracowań w sposób określony w literach a – l.

 1. Ze względu na Uchwałę Sądu Najwyższego, iż: „Pracodawca, którego pracownik wykonuje na jego rzecz pracę w ramach umowy o dzieło zawartej z osobą trzecią, jest płatnikiem składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe z tytułu tej umowy (…)” (Uchwała z dnia 2 września 2009r., II UZP 6/09), Wykonawca planujący zatrudnienie do prowadzenia zajęć nauczycieli Zamawiającego zobowiązany będzie do opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne nauczycieli – pracowników Zamawiającego, realizujących zajęcia w ww. projekcie.

 2. Zajęcia będą rozliczane: do 30.06.2014r. oraz do 28.02.2015 r.

 3. Termin świadczenia usługi: dzień podpisania umowy – 28.02.2015 r.

 4. Wzory dokumentów: dzienników, list obecności itp. dostarczy Zamawiający Wykonawcy po podpisaniu umowy.

Projekt „Podkarpacie stawia na zawodowców”

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy we Frysztakuul. J. Wybickiego 25, 38 – 130 Frysztak: upload -> Projekty -> POD STAW NA ZAW
upload -> Opis 5 nominacji do Oscara, w tym w kategoriach: najlepszy film, najlepszy scenariusz oryginalny I najlepsza aktorka pierwszoplanowa
upload -> W Tarnowie Zespół Szkół Niepublicznych Stowarzyszenia „Siódemka
upload -> Szkoła podstawowa klasy IV vi cykl Profilaktyczno-Społeczny „Filmowe Drogowskazy”
upload -> Przewodnik do ćwiczeń z przedmiotu „prawo międzynarodowe publiczne”; drugi rok studiów dziennych w Instytucie Stosunków Międz
upload -> Power rangers premiera: 24. 03. 2017
upload -> W jaki sposób można w js utworzyć obiekt? Co to jest ajax, json I jQuery?
upload -> Znaczenie kliniczne przerzutów raka prostaty do regionalnych węzłów chłonnych
POD STAW NA ZAW -> Załącznik nr 1, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna