Załącznik Nr 1 formularz ofertowyPobieranie 68.17 Kb.
Data02.12.2019
Rozmiar68.17 Kb.Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

______________________________________________________________
Nr postępowania: BWK-ZP-271-6/14/GDM

Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy …………………………….……………

Numer NIP ………………………………….

Numer REGON……………………………..

Numer tel. …………………………..………

Osoba upoważniona do kontaktów z zamawiającym…………………………………………..

e-mail ……………………………………….


W związku z ogłoszeniem o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na :

Przeprowadzenie grupowego wsparcia psychologicznego – treningi
i warsztaty oraz indywidualnego wsparcia psychologicznego dla uczestników projektu „Pomysł na siebie”
w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży” Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych  1. Oferujemy wykonanie zamówienia części .............. w miejscowości ……………….

za następującym wynagrodzeniem :

Część 1 – CEiPM Rzeszów

Cena brutto za 1 h wsparcia indywidualnego za 1 uczestnika………………….. (słownie:………………….)

Łączna Cena brutto za wsparcie indywidualne (5 h dla 15 uczestników) ………………………….…. brutto (słownie: …………………………….)

Cena brutto za 1 h wsparcia grupowego ………………………. (słownie:………………)

Łączna Cena brutto za wsparcie grupowe (20 h – 2 grupy) ………………………….…. brutto (słownie: …………………………….)

Ogółem za Część 1 (suma łącznej ceny wsparcia indywidualnego i grupowego):

………………………….…. brutto (słownie: …………………………….)Część 2 – MCK Dębica

Cena brutto za 1 h wsparcia indywidualnego za 1 uczestnika………………….. (słownie:………………….)

Łączna Cena brutto za wsparcie indywidualne (5 h dla 15 uczestników) ………………………….…. brutto (słownie: …………………………….)

Cena brutto za 1 h wsparcia grupowego ………………………. (słownie:………………)

Łączna Cena brutto za wsparcie grupowe (20 h – 2 grupy) ………………………….…. brutto (słownie: …………………………….)

Ogółem za Część 2 (suma łącznej ceny wsparcia indywidualnego i grupowego):

………………………….…. brutto (słownie: …………………………….)Część 3 – MCK Mielec

Cena brutto za 1 h wsparcia indywidualnego za 1 uczestnika………………….. (słownie:………………….)

Łączna Cena brutto za wsparcie indywidualne (5 h dla 8 uczestników) ………………………….…. brutto (słownie: …………………………….)

Cena brutto za 1 h wsparcia grupowego ………………………. (słownie:………………)

Łączna Cena brutto za wsparcie grupowe (10 h – 1 grupa) ………………………….…. brutto (słownie: …………………………….)

Ogółem za Część 3 (suma łącznej ceny wsparcia indywidualnego i grupowego):

………………………….…. brutto (słownie: …………………………….).Część 4 – PPP Łańcut

Cena brutto za 1 h wsparcia indywidualnego za 1 uczestnika………………….. (słownie:………………….)

Łączna Cena brutto za wsparcie indywidualne (5 h dla 8 uczestników) ………………………….…. brutto (słownie: …………………………….)

Cena brutto za 1 h wsparcia grupowego ………………………. (słownie:………………)

Łączna Cena brutto za wsparcie grupowe (10 h – 1 grupa) ………………………….…. brutto (słownie: …………………………….)

Ogółem za Część 4 (suma łącznej ceny wsparcia indywidualnego i grupowego):

………………………….…. brutto (słownie: …………………………….).Część 5PPP Strzyżów

Cena brutto za 1 h wsparcia indywidualnego za 1 uczestnika………………….. (słownie:………………….)

Łączna Cena brutto za wsparcie indywidualne (5 h dla 8 uczestników) ………………………….…. brutto (słownie: …………………………….)

Cena brutto za 1 h wsparcia grupowego ………………………. (słownie:………………)

Łączna Cena brutto za wsparcie grupowe (10 h – 1 grupa) ………………………….…. brutto (słownie: …………………………….)

Ogółem za Część 5 (suma łącznej ceny wsparcia indywidualnego i grupowego):

………………………….…. brutto (słownie: …………………………….).Część 6– OSZ Strzyżów

Cena brutto za 1 h wsparcia indywidualnego za 1 uczestnika………………….. (słownie:………………….)

Łączna Cena brutto za wsparcie indywidualne (5 h dla 8 uczestników) ………………………….…. brutto (słownie: …………………………….)

Cena brutto za 1 h wsparcia grupowego ………………………. (słownie:………………)

Łączna Cena brutto za wsparcie grupowe (10 h – 1 grupa) ………………………….…. brutto (słownie: …………………………….)

Ogółem za Część 6 (suma łącznej ceny wsparcia indywidualnego i grupowego):

………………………….…. brutto (słownie: …………………………….).Część 7 – OSZ Dębica

Cena brutto za 1 h wsparcia indywidualnego za 1 uczestnika………………….. (słownie:………………….)

Łączna Cena brutto za wsparcie indywidualne (5 h dla 8 uczestników) ………………………….…. brutto (słownie: …………………………….)

Cena brutto za 1 h wsparcia grupowego ………………………. (słownie:………………)

Łączna Cena brutto za wsparcie grupowe (10 h – 1 grupa) ………………………….…. brutto (słownie: …………………………….)

Ogółem za Część 7 (suma łącznej ceny wsparcia indywidualnego i grupowego):

………………………….…. brutto (słownie: …………………………….).Część 8OSZ Rzeszów

Cena brutto za 1 h wsparcia indywidualnego za 1 uczestnika………………….. (słownie:………………….)

Łączna Cena brutto za wsparcie indywidualne (5 h dla 7 uczestników) ………………………….…. brutto (słownie: …………………………….)

Cena brutto za 1 h wsparcia grupowego ………………………. (słownie:………………)

Łączna Cena brutto za wsparcie grupowe (10 h – 1 grupa) ………………………….…. brutto (słownie: …………………………….)

Ogółem za Część 8 (suma łącznej ceny wsparcia indywidualnego i grupowego):

………………………….…. brutto (słownie: …………………………….).Część 9 – CEiPM Tarnobrzeg

Cena brutto za 1 h wsparcia indywidualnego za 1 uczestnika………………….. (słownie:………………….)

Łączna Cena brutto za wsparcie indywidualne (5 h dla 15 uczestników) ………………………….…. brutto (słownie: …………………………….)

Cena brutto za 1 h wsparcia grupowego ………………………. (słownie:………………)

Łączna Cena brutto za wsparcie grupowe (20 h – 2 grupy) ………………………….…. brutto (słownie: …………………………….)

Ogółem za Część 9 (suma łącznej ceny wsparcia indywidualnego i grupowego):

………………………….…. brutto (słownie: …………………………….).Część 10 – MCK Gorzyce

Cena brutto za 1 h wsparcia indywidualnego za 1 uczestnika………………….. (słownie:………………….)

Łączna Cena brutto za wsparcie indywidualne (5 h dla 7 uczestników) ………………………….…. brutto (słownie: …………………………….)

Cena brutto za 1 h wsparcia grupowego ………………………. (słownie:………………)

Łączna Cena brutto za wsparcie grupowe (10 h – 1 grupa) ………………………….…. brutto (słownie: …………………………….)

Ogółem za Część 10 (suma łącznej ceny wsparcia indywidualnego i grupowego):

………………………….…. brutto (słownie: …………………………….).Część 11MCK Nowa Dęba

Cena brutto za 1 h wsparcia indywidualnego za 1 uczestnika………………….. (słownie:………………….)

Łączna Cena brutto za wsparcie indywidualne (5 h dla 15 uczestników) ………………………….…. brutto (słownie: …………………………….)

Cena brutto za 1 h wsparcia grupowego ………………………. (słownie:………………)

Łączna Cena brutto za wsparcie grupowe (20 h – 2 grupy) ………………………….…. brutto (słownie: …………………………….)

Ogółem za Część 11 (suma łącznej ceny wsparcia indywidualnego i grupowego):

………………………….…. brutto (słownie: …………………………….).Część 12 – OSZ Nisko

Cena brutto za 1 h wsparcia indywidualnego za 1 uczestnika………………….. (słownie:………………….)

Łączna Cena brutto za wsparcie indywidualne (5 h dla 7 uczestników) ………………………….…. brutto (słownie: …………………………….)

Cena brutto za 1 h wsparcia grupowego ………………………. (słownie:………………)

Łączna Cena brutto za wsparcie grupowe (10 h – 1 grupa) ………………………….…. brutto (słownie: …………………………….)

Ogółem za Część 12 (suma łącznej ceny wsparcia indywidualnego i grupowego):

………………………….…. brutto (słownie: …………………………….).Część 13 – CEiPM Krosno

Cena brutto za 1 h wsparcia indywidualnego za 1 uczestnika………………….. (słownie:………………….)

Łączna Cena brutto za wsparcie indywidualne (5 h dla 15 uczestników) ………………………….…. brutto (słownie: …………………………….)

Cena brutto za 1 h wsparcia grupowego ………………………. (słownie:………………)

Łączna Cena brutto za wsparcie grupowe (20 h – 2 grupy) ………………………….…. brutto (słownie: …………………………….)

Ogółem za Część 13 (suma łącznej ceny wsparcia indywidualnego i grupowego):

………………………….…. brutto (słownie: …………………………….).Część 14MCK Jasło

Cena brutto za 1 h wsparcia indywidualnego za 1 uczestnika………………….. (słownie:………………….)

Łączna Cena brutto za wsparcie indywidualne (5 h dla 7 uczestników) ………………………….…. brutto (słownie: …………………………….)

Cena brutto za 1 h wsparcia grupowego ………………………. (słownie:………………)

Łączna Cena brutto za wsparcie grupowe (10 h – 1 grupa) ………………………….…. brutto (słownie: …………………………….)

Ogółem za Część 14 (suma łącznej ceny wsparcia indywidualnego i grupowego):

………………………….…. brutto (słownie: …………………………….).Część 15 – MCK Brzozów

Cena brutto za 1 h wsparcia indywidualnego za 1 uczestnika………………….. (słownie:………………….)

Łączna Cena brutto za wsparcie indywidualne (5 h dla 7 uczestników) ………………………….…. brutto (słownie: …………………………….)

Cena brutto za 1 h wsparcia grupowego ………………………. (słownie:………………)

Łączna Cena brutto za wsparcie grupowe (10 h – 1 grupa) ………………………….…. brutto (słownie: …………………………….)

Ogółem za Część 15 (suma łącznej ceny wsparcia indywidualnego i grupowego):

………………………….…. brutto (słownie: …………………………….).Część 16 – MCK Sanok

Cena brutto za 1 h wsparcia indywidualnego za 1 uczestnika………………….. (słownie:………………….)

Łączna Cena brutto za wsparcie indywidualne (5 h dla 15 uczestników) ………………………….…. brutto (słownie: …………………………….)

Cena brutto za 1 h wsparcia grupowego ………………………. (słownie:………………)

Łączna Cena brutto za wsparcie grupowe (20 h – 2 grupy) ………………………….…. brutto (słownie: …………………………….)

Ogółem za Część 16 (suma łącznej ceny wsparcia indywidualnego i grupowego):

………………………….…. brutto (słownie: …………………………….).Część 17CEiPM Przemyśl

Cena brutto za 1 h wsparcia indywidualnego za 1 uczestnika………………….. (słownie:………………….)

Łączna Cena brutto za wsparcie indywidualne (5 h dla 15 uczestników) ………………………….…. brutto (słownie: …………………………….)

Cena brutto za 1 h wsparcia grupowego ………………………. (słownie:………………)

Łączna Cena brutto za wsparcie grupowe (20 h – 2 grupy) ………………………….…. brutto (słownie: …………………………….)

Ogółem za Część 17 (suma łącznej ceny wsparcia indywidualnego i grupowego):

………………………….…. brutto (słownie: …………………………….).Część 18 – MCK Przeworsk

Cena brutto za 1 h wsparcia indywidualnego za 1 uczestnika………………….. (słownie:………………….)

Łączna Cena brutto za wsparcie indywidualne (5 h dla 15 uczestników) ………………………….…. brutto (słownie: …………………………….)

Cena brutto za 1 h wsparcia grupowego ………………………. (słownie:………………)

Łączna Cena brutto za wsparcie grupowe (20 h – 2 grupy) ………………………….…. brutto (słownie: …………………………….)

Ogółem za Część 18 (suma łącznej ceny wsparcia indywidualnego i grupowego):

………………………….…. brutto (słownie: …………………………….).Część 19 – MCK Cieszanów

Cena brutto za 1 h wsparcia indywidualnego za 1 uczestnika………………….. (słownie:………………….)

Łączna Cena brutto za wsparcie indywidualne (5 h dla 7 uczestników) ………………………….…. brutto (słownie: …………………………….)

Cena brutto za 1 h wsparcia grupowego ………………………. (słownie:………………)

Łączna Cena brutto za wsparcie grupowe (10 h – 1 grupa) ………………………….…. brutto (słownie: …………………………….)

Ogółem za Część 19 (suma łącznej ceny wsparcia indywidualnego i grupowego):

………………………….…. brutto (słownie: …………………………….).

II. Oświadczamy, że oferowana cena brutto obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami/z udziałem podwykonawców* (wymienić:…………………………………………..)

III. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia


i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

IV. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

V. Oświadczamy, że wszystkie dokumenty załączone do niniejszej oferty, jako załączniki stanowią integralną jej część i są zgodne z wymaganiami określonymi w SIWZ.
VI. Oświadczamy, że wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się
w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

VII. Miejscem przeprowadzenia zajęć będzie (adres)…………………………………………
Załącznikami do niniejszej oferty są:

1………………………………………..

2……………………………………….

3……………………………………….

4……………………………………….

6……………………………………….


…………………………………………………………………

(data oraz podpis / podpisy Wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)


Directory: fck pliki
fck pliki -> Rzeszowska agencja rozwoju regionalnego s
fck pliki -> Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
fck pliki -> Ogłoszenie
fck pliki -> Ogłoszenie
fck pliki -> Ogłoszenie
fck pliki -> Ogłoszenie
fck pliki -> Ogłoszenie na podstawie art. 2 ust ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn zm.) zawiadamia się, że w prowadzonym przez Podkarpacką Wojewódzką Komendę ohp w Rzeszowie, al
fck pliki -> Ogłoszenie na podstawie art. 2 ust ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn zm.) zawiadamia się, że w prowadzonym przez Podkarpacką Wojewódzką Komendę ohp w Rzeszowie, al
fck pliki -> Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Pobieranie 68.17 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna