Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego formularz ofertowyPobieranie 18,13 Kb.
Data08.05.2018
Rozmiar18,13 Kb.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa i adres Wykonawcy

…………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….…

Regon:……………………………………….…..……....…………..NIP: ……….…..…………………………………………………………..

Tel./fax ……………………………………….…..…...………..

e-mail: ……………………………………….…..…..…..……..

Osoba do kontaktu:……………………………………………………………………………………………...……………….

Termin związania ofertą: Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Oferta cenowa na


  1. Usługa transportowa – przewóz 25 osób autokarem, uczestników operacji pn. „Kreatywna wieś – gospodarstwa opiekuńcze jako innowacyjny kierunek działalności pozarolniczej” realizowanej
    w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR, w dniach 21-22.06.2017 r.

  2. Usługa transportowa – przewóz 47 osób autokarem, uczestników jednodniowej operacji pn. „Upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań rolnictwa precyzyjnego w gospodarstwach rolnych” realizowanej w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR, we wrześniu 2017 r.
Pozycja zamówienia

Wartość jednostkowa netto 1 km PLN

Ilość (km)

Wartość netto PLNVAT stawka / wartość

Wartość brutto PLNTransport osób na potrzeby operacji pn. „Kreatywna wieś – gospodarstwa opiekuńcze jako innowacyjny kierunek działalności pozarolniczej”
6001


Transport osób na potrzeby jednodniowej operacji pn. „Upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań rolnictwa precyzyjnego w gospodarstwach rolnych”
2402


Oświadczam, że:

  1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto w wysokości:

................................................................................................................................................PLN,

słownie: ..................................................................................................................................PLN  1. Cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia.

………………………………………………….(data, pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy)1 Zamawiający przewiduje zmianę ilości kilometrów +/-50

2 Zamawiający przewiduje zmianę ilości kilometrów +/-30
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna