Załącznik nr 1 do umowy nr (pieczęć adresowa wykonawcy) z dniaPobieranie 132,97 Kb.
Data19.03.2018
Rozmiar132,97 Kb.

Nr referencyjny: TZ.372.22.2018

       1. Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 1 do umowy nr ...................…..

(pieczęć adresowa wykonawcy) z dnia ...............................................


 1. Formularz cenowo – techniczny


1. Przedmiotem zamówienia są :


a/ sukcesywne dostawy do siedziby zamawiającego jałowych, jednokrotnego użytku, zbiorczo zapakowanych zestawów wstępnie przygotowanych (rozpakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji fakowitrektomii i wiktrektomii zwanych dalej wyrobami.
b/ dzierżawa w okresie 24 miesięcy aparatu do fakowitrektomii wraz ze sprężarką zwanego dalej urządzeniem.
UWAGA: Zamawiający wymaga aparatu do fakowitrektomii, nie starszego niż o roku produkcji 2012 i z oprogramowaniem nie starszym niż 2014 rok.
2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby oraz urządzenie będące przedmiotem zamówienia spełniać będą - wskazane w niniejszym

załączniku - wymagania eksploatacyjno – techniczne oraz jakościowe .


3. Wykonawca oświadcza, że wszystkie wyroby oraz urządzenie objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.
4. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt 2 i 3 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.
5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamawiającemu w dniu instalacji urządzenia właściwą pisemną dokumentację w języku polskim (instrukcje użytkowania, opisy techniczne) dotyczącą oferowanego przedmiotu zamówienia - aparatu do fakowitrektomii wraz ze sprężarką.
6. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę .................................... złotych, słownie złotych : ....................................

................................................................................................................................................................, zgodnie z poniższą kalkulacją :
Tabela nr 1
Lp.
      1. Przedmiot zamówienia
Jednostka

miary

Ilość

(szt.)

Cena jednostkowa

tzw. brutto”

(zł/j.m.)

Wartość

(zł)

6 = 4 x 5

Stawka

VAT (%)

Producent

Numer katalogowy,

nazwa handlowa

1

2

3

4
    1. 5


6

7

8

9

1.

Sprzęt i materiały do wykonywania zabiegów witrektomii i fakowitrektomii oraz zestawy do podawania i usuwania oleju silikonowego, zestawy do endodiatermii oraz zestawy z sondą do lasera

Jałowy, jednokrotnego użytku, (zbiorczo zapakowany) zestaw - wstępnie przygotowanych (rozpakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji fakowitrektomii z nożem
5000 cięć: 23G/25G
(do wyboru przez Zamawiającego)

W skład zestawu wchodzą:

- kaseta płynowa z workiem odpływowym

kompatybilna z oferowanym urządzeniem

23G i 25G (do wyboru przez


Zamawiającego) 1 szt.

- witrektom 5 000 cięć/min. 1 szt.

- oświetlacz prosty std 25Ga 1 szt.

- linia ekstruzyjna 1 szt.

- trokary 23G zmiennie 25G z zaworami 3 szt.

- kaniula infuzyjna 4 mm 1 szt.

- łączniki skleralne:

20Ga - 3 szt.

23Ga - 3 szt.

- worek na panel przedni 1 szt.

- worek odpływowy 1 szt.

- 3-drożny zawór odcinający 1 szt.

- zestaw do kroplówki 1 szt.

- strzykawka 20 ml 1 szt.

- czasowe zatyczki do trokarów przy podawaniu oleju silikonowego drogą infuzji

1 zest.

zestaw

20- kaniule 27G proste 3 szt.

- obłożenie stolika instrumentarium, które jest

jednocześnie opakowaniem pakietu 1 szt.

- obłożenie pacjenta

150 x 170 cm (+- 10 cm) 1 szt.

- igła (retrobulbar 23G38mm) 1 szt.

- osłonka na oko 1 szt.

- kieliszek 60 ml 1 szt.

- zestaw sączków odprowadzających

płyn do worka 1 zest.

- fartuch pakiet wierzchni M 1 szt.

- fartuch XL 1 szt.

- fartuch L 2 szt.

- osłonka Mayo (tacy narzędziowej) 1 szt.

- oczniki 1 szt.

- gaziki 8 x 8 cm 10 szt.

- gaziki 10 x 10 cm 10 szt.

- przylepiec 2,5 x13 cm 1 szt.

- strzykawka 2 ml, 3-częściowa 4 szt.

- strzykawka 5 ml, 3-częsciowa 2 szt.

- ręczniki (do fartuchów) 2 szt.

- patyczki do masażu portów po wyjęciu


kaniuli 1 zest.

- gąbka do czyszczenia narzędzi 1 szt.

- mankiety na fotel operatora 2 szt.

- igła iniekcyjna 0,5 1 szt.

- igła iniekcyjna 0,4 1 szt.

- igła iniekcyjna 1,2 3 szt.

- igła iniekcyjna 0,8 2 szt.

- soft tip 25 Ga i 23G (do wyboru przez Zamawiającego) 1 szt.

- przylepce do wężyka typu SterilStrip 1 szt.

- pęseta do usuwania błon nasiatkówkowych

ILM 25G 1 szt.

- nóż typu SidePort 1,2 mm 1 szt.

- nóż typu Slit 2,2 mm 1 szt.

- tip typu Kellman mini-flared 30 stopni 1 szt.

- zestaw osłonek na tip z komorą testową


1 zest.2.


Jałowy, jednokrotnego użytku, (zbiorczo zapakowany) zestaw - wstępnie przygotowanych (rozpakowanych) materiałów akcesoriów niezbędnych do operacji witrektomii z nożem 5 000 cięć: 23G/25G (do wyboru przez Zamawiającego)
W skład zestawu wchodzą:

- kaseta płynowa z workiem odpływowym

kompatybilna z oferowanym aparatem

23G i 25G (do wyboru przez


Zamawiającego) 1 szt.

- witrektom 5000 cięć/min. 1 szt.

- oświetlacz prosty std 25Ga 1 szt.

- z pęsetą do usuwania błon nasiatkówkowych ILM 25G 1 szt.

- linia ekstruzyjna 1 szt.

- trokary 23G/25G z zaworami 3 szt.

- kaniula infuzyjna 1 szt.

- łączniki skleralne:

20Ga - 3 szt.

23Ga - 3 szt.

- worek na panel przedni 1 szt.

- worek odpływowy 1 szt.

- 3-drożny panel odcinający 1 szt.

- zestaw do kroplówki 1 szt.

- strzykawka 20 ml 1 szt.

- czasowe zatyczki do trokarów przy podawaniu oleju silikonowego droga infuzji 1 zest.

- kaniula 27G - prosta 3 szt.

- obłożenie stolika instrumentarium, które jest

jednocześnie opakowaniem pakietu 1 szt.

- obłożenie pacjenta 150 x 170 cm (+- 10cm) 1 szt.


zestaw

230

- igła (retrobulbar, 23G38) 1 szt.

- osłonka na oko 1 szt.

- kieliszek 60 ml 1 szt.

- zestaw sączków odprowadzających płyn

do worka 1 zest.

- fartuch pakiet wierzchni M 1 szt.

- fartuch XL 1 szt.

- fartuch L 2 szt.

- osłona Mayo (tacy narzędziowej) 1 szt.

- oczniki 1 szt.

- gaziki 8 x 8 cm 10 szt.

- gaziki 10 x 10 cm 10 szt.

- przylepiec 2,5 x13 cm 1 szt.

- strzykawka 2 ml, 3-częściowa 4 szt.

- strzykawka 5 ml, 3-częsciowa 2 szt.

- ręczniki (do fartuchów) 2 szt.

- patyczki do masażu portów po wyjęciu
kaniuli 1 zest.

- gąbka do czyszczenia narzędzi 1 szt.

- mankiety na fotel operatora 2 szt.

- igła iniekcyjna 0,5 1 szt.

- igła iniekcyjna 1,2 3 szt.

- soft tip 25Ga 1 szt.

- przylepce do wężyka typu SterilStrip 1 szt.
3.

Pak kompatybilny z oferowanym sprzętem posiadający sondę endolasera 20, 23 i 25G

zestaw

10

4.

Pak kompatybilny z oferowanym sprzętem posiadający koncówkę do endodiatermii 25G

zestaw114
5.

Pak kompatybilny z oferowanym sprzętem, posiadający dren do sprężonego powietrza podawanego z urządzenia, zakończony obejmą do podłączenia strzykawki do oleju silikonowego, posiadającego tłok do strzykawki z popychaczem, nakładką do trokar kaniulę zakończoną silikonem do usuwania oleju silikonowego oraz zestawem kaniul 20, 23 i 25G do podawania oleju silikonowego.

zestaw

50Razem

cena oferty:


TABELA NR 2 – Dzierżawa urządzenia


Lp.      1. Przedmiot zamówienia - dzierżawa

Okres dzierżawy

( m-ce)

Cena za 1 miesiąc dzierżawy tzw. „brutto”

(zł)

Wartość dzierżawy za 24 m-ce

(zł)

5= 3 x 4


Rok produkcji


Stawka podatku VAT (%)

Nazwa handlowa, typ, model, producent, rok produkcji


Uwagi


1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Aparat do fakowitrektomii wraz ze sprężarką

24
Razem:


Tabela nr 3 - Wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe urządzenia objętego przedmiotem zamówienia:


Witrektomia

Pneumatyczny napęd noża do witrektomii realizowany dwoma liniami pneumatycznymi – jedna zamykająca, druga otwierająca port aspiracyjny.

Jednoczasowa kontrola częstotliwości cięcia i podciśnienia z przełącznika nożnego.

Możliwy zakres prędkości pracy noża (cięż/min.)

Możliwość regulacji cyklu pracy noża tj. czasu otwarcia i zamknięcia portu aspiracyjnego niezależnie od ilości cięć w zakresie min 100-4000 cięć na minutę.

Zakres wytwarzanego podciśnienia (mmHg) 0 – 650 mmHg.

Możliwość pracy nożem 20,23,25 i 27 Ga.

System utrzymujący stabilne ciśnienie w gałce ocznej, umożliwiający automatyczne wyrównywanie zmian ciśnienia wewnątrzgałkowego, oparty na kontroli przepływu płynu podawanego i płynu aspirowanego, automatycznie kompensujący spadek ciśnienia napływu wynikającego z oporów przepływu w drenie oraz kaniuli infuzyjnej.

Pompa aspiracyjna

Rodzaj pompy roboczej typu Venturi.

Możliwość regulacji przepływu w trybie witrektomii 20Ga.

Oświetlacz światłowodowy

Ksenonowe źródło światła.

Automatyczne rozpoznawanie rodzaju podłączonego światłowodu.

4 porty oświetlenia.

Niezależne włączanie i regulacja natężenia.

Możliwość chwilowego wyłączenia oświetlenia z przełącznika nożnego.

Moduł do fakoemulsyfikacji

Częstotliwość pracy głowicy (kHz) 32 – 44 kHz.

Głowica z 4–ro kryształowym elementem piezoelektrycznym.

Głowica do fakoemulsyfikacji generująca ultradżwiękowy ruch końcówki w płaszczyźnie wzdłużnej i poprzecznej do osi głowicy z możliwością niezależnego ustawienia pracy w poszczególnych płaszczyznach – np. możliwość całkowitego wyłączenia ruchu wzdłużnego z zachowaniem ruchu poprzecznego do osi głowicy.

Możliwość pracy w trybie pulsacyjnym do 100 pulsów/sekundę.

Możliwość regulacji przepływu.

Możliwość podawania jednoczasowo płynu do przedniej i tylnej komory w zabiegach fakowitrektomii.

Fakofragmentacja

Możliwość podłączenia głowicy do fakofragmentacji.

Laser

Wbudowany laser 532nm.

Możliwość regulacji parametrów pracy lasera na zewnętrznym ekranie monitora urządzenia.

Zakres mocy (mW) 30 –2000 mW

Możliwość zastosowania sondy do lasera zmieniającej kont padania promienia lasera, który pełni równocześnie funkcję oświetlacza.

Pozostałe funkcje

Moduł pneumatycznego zasilania mikronarzędzi, np. mikronożyczek

Możliwość zmiany butelki z płynem infuzyjnym bez konieczności przerywania pracy witrektomu

Automatyczny kranik trójdrożny umożliwiający przełączenie pomiędzy podażą płynu i powietrza w czasie zabiegu przez operatora z przełącznika nożnego.

Moduł do podawania i odsysania oleju silikonowego

Możliwość jednoczesnego podawania oleju silikonowego i aktywnego odsysania płynu

Diatermia bipolarna z możliwością liniowej kontroli z przełącznika nożnego

Zakres dostępnej infuzji/irygacji wymuszonej ciśnieniem powietrza (nie grawitacyjnej), (mmHg) 0-120 mmHg

Możliwość szybkiego podniesienia ciśnienia infuzji w celu wykonania tamponady krwawienia w czasie witrektomi (aktywacja z przełącznika nożnego)

Funkcja refluksu liniowego – wielkość refluksu regulowana liniowo przez operatora poprzez przełącznik nożny.

Możliwość zapamiętania a następnie wydrukowania informacji o poszczególnych zabiegach (np. ilość strzałów lasera, czas i średnia moc ultradźwięków, czas witrektomii)

Wbudowany moduł pozwalający na wyświetlenie aktualnych parametrów pracy aparatu na ekranie zewnętrznego monitora podłączonego do kamery w mikroskopie operacyjnym.

Przełącznik nożny z możliwością programowania funkcji poszczególnych przycisków

Sterowanie bezprzewodowe

Sygnalizacja akustyczna parametrów pracy i stanów alarmowych, potwierdzenia głosowe

Funkcja automatycznego napełniania strzykawki gazem medycznym za pośrednictwem aparatu umożliwiająca wykonanie całej czynności napełnienia i śródzabiegowego podania do oka przez instrumentariuszkę czystą lub chirurga bez konieczności angażowania instrumentariuszki pomocniczej (niesterylnej)

Możliwość zmiany butelki z płynem irygacyjnym w trakcie zabiegu nie przerywając pracy noża do witrektomii wewnątrz oka oraz infuzji.

Sprężarka

Sprężarka medyczna kompatybilna z oferowanym aparatem do witrektomii


TABELA NR 4 – Przedmiot dzierżawy


Lp.

Przedmiot dzierżawy

Ilość (szt)

1

2

3

1.

Konsola

1

2.

Przełącznik nożny

1

3.

Przewód sprężonego powietrza

1

4.

Instrukcja obsługi

1

5.

Pokrowiec

1

6.

Pilot zdalnego sterowania

1

7.

Głowica do fakoemulsyfikacji

1

8.

Pęseta diatermiczna – stalowa prosta

1

9.

Przewód do diatermii silikonowy

2

10.

Końcówki I/A bimanualne

1

11.

Kluczyk do odkręcania tipów

1

12.

Zeiss/Moeller filtr do mikroskopu z okularami ochronnymi

1

13.

Głowica do fakofragmentacji

1

14.

Sprężarka

1TABELA NR 5 – OBLICZENIE CENY OFERTY

Lp.


ZESTAWIENIE


WARTOŚĆ

Stawka podatku VAT(%)


Uwagi


1

2

3

4

5


1.

Wartość z tabeli nr 1 – poz. „Razem” –

2.

Wartość z tabeli nr 2 – poz. „Razem” -

Razem cena

oferty:........................, dn. .................……. roku

..................................................................

podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych doreprezentowania wykonawcy
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna