Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu lista zagadnień I zalecana literatura zagadnieniaPobieranie 20,71 Kb.
Data24.11.2017
Rozmiar20,71 Kb.
Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu
LISTA ZAGADNIEŃ I ZALECANA LITERATURA 1. ZAGADNIENIA

 • Wojna koreańska

 • Wojna w Wietnamie

 • Wojny arabsko-żydowskie

 • Wojna iracko-irańska

 • Inwazja ZSRR na Afganistan

 • Wojna o Falklandy

 • Konflikt o Kaszmir (wojny indyjsko-pakistańskie)

 • Operacja „Pustynna Burza”

 • Interwencja amerykańska w Iraku w 2003 roku

 • Interwencja w Kosowie w 1999 roku

 • Wojna w Bośni i Hercegowinie 1992-1995

 • Konflikt serbsko-słoweński i serbsko-chorwacki

 • Interwencja Stanów Zjednoczonych (NATO) w Afganistanie od 2001 roku

 • Wojny rosyjsko-czeczeńskie

 • Konflikt jemeński w latach 90. XX wieku

 • Interwencja Izraela w Libanie w 2006 roku

 • Wojna gruzińsko-rosyjska w 2008 roku

 • Wojna domowa w Syrii od 2011 roku

 • Wojna domowa oraz interwencja w Libii w 2011 roku

 • Wojna domowa oraz interwencja w Mali w latach 2012-2013

 • Konflikt na wschodzie Ukrainy

 • Wojna z tzw. Państwem Islamskim
 1. ZALECANA LITERATURA

 • K. Czornik, Irak w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych w okresie pozimnowojennym, Katowice 2011.

 • Implikacje konfliktu ukraińskiego dla polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Polski. Aspekty polityczne, wojskowe, gospodarcze oraz społeczne. Red. K. Czornik,
  M. Lakomy, M. Stolarczyk, Katowice 2015.

 • J. Kukułka, Historia współczesnych stosunków międzynarodowych 1945-2000, Warszawa 2007.

 • M. Lakomy, Międzynarodowe kontrowersje wokół interwencji NATO w Libii, [w:] Śląsk - Polska - Europa – Świat. Red. M. Stolarczyk, K. Miroszewski, Katowice 2013.

 • M. Lakomy, Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania wojny domowej w Syrii, „Studia Polityczne”, nr 31/2013.

 • Ład światowy w perspektywie relacji transatlantyckich. Red. W. Gizicki, Lublin 2014.

 • R. Łoś, J. Regina-Zacharski, Współczesne konflikty zbrojne, Warszawa 2010.

 • Cz. Mojsiewicz, Leksykon problemów międzynarodowych i konfliktów zbrojnych, Wrocław 2003.

 • Oblicza współczesnych konfliktów zbrojnych. Red. T. Okraska, Katowice 2014.

 • Roczniki Strategiczne, Wydawnictwo SCHOLAR.

 • Wojny Zachodu. Red. M. Madej, Warszawa 2017.

 • Zarys dziejów Afryki i Azji: historia konfliktów 1869-2000. Red. A. Bartnicki, Warszawa 2000.

 • Zbrojne konflikty i spory międzynarodowe u progu XXI wieku. Red. W. Malendowski, Wrocław 2003.
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna