Załącznik nr 1 Analiza wymagań dla systemu ZamawiającegoPobieranie 256,53 Kb.
Strona1/6
Data26.02.2019
Rozmiar256,53 Kb.
  1   2   3   4   5   6

Nazwa projektu: Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru (EPO)


Wnioskodawca:

Strona:
OPIS ZAŁOŻEŃ PROJEKTU INFORMATYCZNEGO

Nazwa projektu:

Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru (EPO)


Wnioskodawca:

Ministerstwo Sprawiedliwości

Partner / Partnerzy:

Operator pocztowy (PGP do 29 lutego 2016r, Poczta Polska od 1 marca 2016 r.)

Beneficjent / realizator projektu:

Bezpośrednio Skarb Państwa – sądy powszechne, pośrednio obywatel, profesjonalny pełnomocnik – jako uczestnik postępowania sądowego.

Krótki opis projektu:

Zadaniem projektu jest zastąpienie tradycyjnego, papierowego zwrotnego potwierdzenia odbioru elektronicznym formularzem przekazywanym za pomocą sieci teleinformatycznych w momencie doręczania przesyłki sądowej do systemu teleinformatycznego sądu.

Termin realizacji projektu: marzec 2011 – grudzień 2016.Spis treści

1. Słownik terminów 3

2. Doświadczenie Beneficjenta w realizacji podobnych projektów 3

3. Cele i korzyści 4

3.1. Uwarunkowania strategiczne 4

3.2. Cele projektu 4

3.3. Korzyści wynikające z projektu 4

3.4. Udostępnione e-usługi 5

Wnioskodawca planuje uruchomienie usługi na urządzeniach mobilnych dla realizacji doręczeń w zakładach zamkniętych (Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych). 63.5. Uproszczone procedury 7

4. Czas realizacji projektu 8

4.1. Daty / terminy realizacji projektu 8

4.2. Harmonogram projektu / kamienie milowe 8

5. Benchmarking 10

6. Interesariusze 11

7. Koszty projektu 13

7.1. Koszty ogólne projektu 13

7.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych 14

8. Planowana architektura rozwiązania 17

9. Standardy architektoniczne i technologiczne 18

9.1. Informacje o API 18

9.2. WCAG 2.0 18

9.3. Otwarte standardy i technologie 19

9.4. Interoperacyjność 19

10. Wydajność planowanego systemu 21

11. Bezpieczeństwo przetwarzania danych 21

12. Komplementarność projektu 22

12.1. Wykorzystanie zasobów sprzętowych, usług lub systemów innych podmiotów 23

12.2. Wykorzystanie zasobów sprzętowych, usług i systemów własnych 23

13. Zagrożenie dla realizacji projektu: 23

14. Opis metody prowadzenia projektu 24

15. Osoba do kontaktów 24


  1. Słownik terminów

EPO – Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru

Źródło definicji: Nazwa projektu.KPI (kluczowy wskaźnik efektywności) – finansowy i niefinansowy wskaźnik pomiaru stopnia realizacji celów. Może być wyrażony w liczbach, procentach itd.

Źródło definicji: Pojęcie powszechne używane w procesach zarządzania poprzez cele.RWD (Responsive Web Design) – technika projektowania stron www w taki sposób, aby jej układ i wygląd dopasowywał się automatycznie do okna urządzenia, na którym jest wyświetlany, np. smarfonów, tabletów itd.

Źródło definicji: Wikipedia [dostęp: 26-06-2016]


  1. Doświadczenie Beneficjenta w realizacji podobnych projektów

Nazwa projektu

Czas trwania

Wartość

Źródło finansowania

Wdrożenie protokołu elektronicznego w sprawach cywilnych i wykroczeniowych

2011-2015

Ok 192 mln zł

POIG

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Informatyzacja wydziałów ksiąg wieczystych

2008-2011

29,9 mln zł

POIG

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

ZSRK – Zintegrowany System Rachunkowości i Kadr

2009-2014

Ok. 30 mln zł

POKL

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze – e-Sąd

2010

Ok. 2,5 mln

Środki własne  1   2   3   4   5   6


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna