Załącznik nr 1 a-1 do siwz (do zadania nr 1) wymagane parametry/warunki technicznePobieranie 311,32 Kb.
Strona1/3
Data26.02.2019
Rozmiar311,32 Kb.
  1   2   3

Załącznik nr 1 A-1 do SIWZ

(do zadania nr 1)
WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNELp.

Wymagane warunki techniczne materiału hydroksyapatytowego do wypełniania implantów kręgosłupa w postaci granulatu

Potwierdzenie spełnienia

warunków technicznych

1

Jałowo pakowany o pojemności od 2ml do 5ml
2

Wielkość granulatu w przedziale od 2mm do 4mm
3

Dopuszczona modyfikacja nazwy chemicznej i składu pod warunkiem zachowania właściwiości polegającej na stanowieniu rusztowania dla zrostu kostnego oraz makroporacji materiału przez wzrastającą kość.Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..…… ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniuZałącznik nr 1 A-2 do SIWZ

(do zadania nr 2)
WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNEl.p

Wymagane warunki techniczne materiału hydroksyapatytowego do wypełniania implantów kręgosłupa w postaci pasty

Potwierdzenie spełnienia

warunków technicznychJałowo pakowany o pojemności od 2ml do 16ml


Dopuszczona modyfikacja nazwy chemicznej i składu pod warunkiem zachowania właściwiości polegającej na stanowieniu rusztowania dla zrostu kostnego oraz makroporacji materiału przez wzrastającą kość.


Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..…… ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniuZałącznik nr 1 A-3 do SIWZ

(do zadania nr 3)
WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE


Lp.

Wymagane warunki techniczne zestawu do stabilizacji kręgosłupa piersiowo – lędźwiowo - krzyżowego przy użyciu śrub przeznasadowych

Potwierdzenie spełnienia warunków technicznych

1

Zestaw do stabilizacji kręgosłupa piersiowego i lędźwiowo - krzyżowego przy użyciu śrub transpedikularnych tulipanowych jedno- lub wieloosiowych składający się z czterech śrub transpedikularnych, dwóch prętów podłużnych i elementów mocujących, jednego prętu poprzecznego wraz z elementami mocującymi


2

Wyposażenie i warunki zestawu:

- szeroka gama śrub przeznasadowych o cylindrycznym i samotnącym gwincie oraz stożkowym rdzeniu
- gwint śruby musi zawierać część samonażynającą (dystalna – prowadząca część śruby) oraz korówkową (przygłówkowa część śruby) charakteryzującą się dużo szerszymi zwojami
- śruby tulipanowe jednoosiowe i wieloosiowe (z ruchomą główką), monolityczne i kaniulowane
- łącznik poprzeczny wieloosiowy
- długość śrub: w zakresie od 20mm do 60mm ze skokiem co 5mm
- średnica śrub: w zakresie od 4mm do 5,5mm ze skokiem co 0,5mm i dalej od 6,5mm do 8,5mm ze skokiem co 1mm
- możliwość zastosowania śrub o bardzo niskim profilu główki – maximum 12,5mm i średnicy 11mm; mocowanie pręta ze śrubą od góry uniwersalnym, jednoelementowym blokerem
- pręty tytanowe o długości od 40mm do 600mm poprzycinane na długość, ze skokiem co 10mm oraz średnicy 6mm i 4,5mm
- możliwość zastosowania prętów wygiętych fabrycznie
- możliwość zastosowania wymiennie haków laminarnych, nasadowych oraz do wyrostków poprzecznych, blokowanych na pręcie przy użyciu pojedynczego blokera
- możliwość połączenia zestawu o prętach o średnicy 6mm z systemem bardziej elastycznym z prętami o średnicy 4,5mm przy użyciu odpowiedniego łącznika - reduktora
- możliwość oparcia stabilizacji na kości biodrowej przy użyciu odpowiednich łączników kątowych i śrub biodrowych
- możliwość elastycznego połączenia dwóch prętów o średnicy 4,5mm osiowo łącznikiem
- możliwość połączenia zestawu z systemem szczytowo - potylicznym z prętami o średnicy 3,5mm przy użyciu odpowiedniego łącznika – reduktora
- aplikator do śrub transpedikularnych z systemem blokującym wypadanie śrub
3

Implanty trwale oznakowane wraz z instrumentarium (w tym konieczny klucz dynamometryczny do śrub i haków warunkujący precyzyjne dobranie siły docisku pręta do śruby oraz giętarka do prętów) niezbędnym do wprowadzenia (zamontowania) implantu, dostarczone w opakowaniach firmowych do sterylizacji


Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..…… ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniuZałącznik nr 1 A- 4 do SIWZ

(do zadania nr 4)
WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE


Lp.

Wymagane warunki techniczne zestawu do stabilizacji kręgosłupa piersiowo – lędźwiowego przy użyciu śrub nawigowalnych

Potwierdzenie spełnienia warunków technicznych

1

Zestaw do stabilizacji kręgosłupa piersiowo - lędźwiowego przy użyciu śrub transpedikularnych tulipanowych wielokątowych neuronawigowalnych składający się z czterech śrub transpedikularnych, dwóch prętów podłużnych i elementów mocujących, jednego prętu poprzecznego wraz z elementami mocującymi
2

Wyposażenie i warunki zestawu:

- wielokątowe śruby tulipanowe, walcowy kształt gwintu z samogwintującym początkiem śruby, walcowy kształt rdzenia śruby, ujemny kąt pióra gwintu ułatwiający wprowadzanie elementu blokującego i zwiększający pewność docisku
- haki laminarne i pedikularne
- średnica śrub od 4,5mm do 7,5mm ze skokiem co 1mm
- średnica pręta 5,5mm, pręty proste i wstępnie wygięte
- łączniki poprzecznie mocowane wielokątowo do pręta, bez konieczności doginania elementów łacznika
- system mocowania śruby lub haka do pręta oparty na jednym elemencie blokująco – zabezpieczającym, umożliwiającym trwałe i jednoznaczne mocowanie (klucz dynamometryczny lub urywany element blokujący)
- średnica łba śruby wraz z elementem blokująco – zabezpieczającym nie może przekraczać 13mm
- możliwość stosowania śrub poprzecznych wprowadzanych w talerze biodrowe
- średnice śrub kodowane kolorami
- wysokość implantów wraz z kompletnym elementem zabezpieczająco – blokującym maximum 5mm ponad pręt
3

Implanty trwale oznakowane wraz z instrumentarium niezbędnym do wprowadzenia (zamontowania) implantu, dostarczone w opakowaniach firmowych do sterylizacji
4

Implanty kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego systemem do neuronawigacji z ramą stereotaktyczną i generatorem do termolezji:

System – typ: Stealth Stadion Treon

Rama: Leksell Stereotactic System

Generator: Leksell Neuro GeneratorUwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..…… ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu


Załącznik nr 1 A-5 do SIWZ

(do zadania nr 5)
WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNELp.

Wymagane warunki techniczne zestawu koszy wsuwalnych typu PLIF stałych z biomateriału

Potwierdzenie spełnienia warunków technicznych

1

Wyposażenie i warunki zestawu:

- co najmniej dwa stopnie skoku PLIF umożliwiające odtwarzanie naturalnej krzywizny kręgosłupa
- przynajmniej trzy rozmiary grubości koszy, wysokości w przedziale od 8mm do 14mm i długości w przedziale od 22mm do 26mm
- duża powierzchnia kontaktu przeszczepu autogennego z płaszczyzną trzonów sąsiadujących kręgów
- możliwość oceny radiologicznej zrostu ze względu na pełną przenikliwość materiału budulcowego kosza dla promieni RTG
- znaczniki do oceny radiologicznej położenia implantu
- implanty trwale oznakowane np. nr seryjny oraz parametry wielkości
2

Implanty trwale oznakowane wraz z instrumentarium niezbędnym do wprowadzenia implantu, dostarczone w opakowaniach firmowych do sterylizacji. Instrumentarium musi zawierać instrumenty do przygotowania przestrzeni międzytrzonowej, przymiary, retraktory oponowo – korzeniowe, instrumenty do osadzania implantu


Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..…… ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniuZałącznik nr 1 A-6 do SIWZ

(do zadania nr 6)
WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNELp.

Wymagane warunki techniczne zestawu do przedniej stabilizacji kręgosłupa szyjnego (1 płytka + 4 śruby)

Potwierdzenie spełnienia warunków technicznych

1

Wyposażenie i warunki zestawu:

- elementy blokujące śrubę, które stanowią fizyczną całość z płytką i zapewniające jednoczasowe mocowanie jej do kręgosłupa wraz z blokowaniem wkręta przed wypadaniem
- niski profil płytki (maksymalnie 2mm grubości)
- płytki 2, 3, 4-poziomowe o wymiarach w zakresie minimum od 24mm do 67,5mm
- wkręty samonawiercające jednokorówkowe o co najmniej trzech długościach i dwóch grubościach (rewizyjne) o różnych kolorach w zależności od długości śruby
- prosty mechanizm wykręcania i odzyskiwania wkrętów z możliwością ich ponownego użycia lub zastosowania wkrętów rewizyjnych
- ażurowa konstrukcja płytek pozwalająca na swobodne śledzenie procesu zrostu stabilizowanego odcinka kręgosłupa
- implanty trwale oznakowane np. nr seryjny oraz parametry wielkości
2

Implanty trwale oznakowane wraz z instrumentarium niezbędnym do wprowadzenia (zamontowania) implantu, dostarczone w opakowaniach firmowych do sterylizacji.

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
....................................……..…… ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składaniaoświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-7do SIWZ

(do zadania nr 7)
WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

do


Lp.

Wymagane warunki techniczne zestawu transpedikularnego do korekty kręgozmyku

Potwierdzenie spełnienia warunków technicznych

1

Zestaw składający się z 4 śrub/haków, 2 prętów, 4 blokerów, 1 poprzeczki
2

Wyposażenie i warunki zestawu:

- tytanowy system do jedno- i wielosegmentowej stabilizacji odcinka piersiowo – lędźwiowo – krzyżowego kręgosłupa
- śruby o trzonie cylindrycznym i z gwintem na całej długości, tulipanowe ze sztywną, otwartą „głową” lub wieloosiowe z atraumatycznym zakończeniem oraz śruby kaniulowane
- śruby samotnące i samogwintujące, kodowane kolorami
- atraumatyczne zakończenie śruby
- stały kontakt pręta z odkształcalnym plastycznie gniazdem śruby wieloosiowej
- jeden uniwersalny, wewnętrzny element blokujący
- trwałe oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz kodem
- wsteczny kształt gwintu na styku śruba – element blokujący
- wszystkie śruby z ułatwiającymi wprowadzenie prętów i blokad, odłamywanymi „ramionami”
3

Implanty trwale oznakowane wraz z instrumentarium niezbędnym do wprowadzenia (zamontowania) implantu, dostarczone w opakowaniach firmowych do sterylizacji.

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..…… ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniuZałącznik nr 1 A-8 do SIWZ

(do zadania nr 8)
WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE
poz. 1

Lp.

Wymagane warunki techniczne tytanowych beleczkowych zacisków tętniakowych

Potwierdzenie spełnienia warunków technicznych

1

Tytanowe beleczkowe zaciski tętniakowe do trwałej okluzji wrzecionowatych i gigantycznych tętniaków naczyń mózgowych (głównie tętnicy szyjnej)
2

Klipsy okienkowe tytanowe
3

Okienko o średnicy 5mm z poprzeczką szczęk na końcu ramion klipsa ustawioną pod kątem 90 stopni lub pod kątem 45 stopni w stosunku do płaszczyzny sprężyny
4

Instrumentarium: 2 sztuki aplikatorów do klipsów Yasargila Standard

  1   2   3


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna