Załącznik do uchwały nr Rady Gminy Bierzwnik z dniaPobieranie 3,64 Mb.
Strona1/9
Data01.03.2019
Rozmiar3,64 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Załącznik do uchwały nr ...........................................

Rady Gminy Bierzwnik

z dnia ………………………….PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

KLASZTORNE

NA LATA 2010-2017

…………………………………………

Przewodniczący Rady Gminy Bierzwnik

Niniejszy Plan Odnowy Miejscowości Klasztorne został przygotowany przez Zespół Autorski firm konsultingowych Prozped Consulting i TABUS w składzie:
  1. Kamil Rozpędek

  2. Łukasz Krasowski

  3. Piotr Rozpędek

  4. Natalia Karpowicz

oraz
Jerzy BakiewiczWójt Gminy BierzwnikDaniel Domagała – Inspektor Referatu Ogólno-Organizacyjnego

Plan Odnowy Miejscowości Klasztorne został sporządzony metodą ekspercko-partnerską, w ścisłym partnerskim współdziałaniu z Gminą Bierzwnik.


TABUS Kamil Rozpędek

Prozped Consulting Piotr Rozpędek

pl. Kilińskiego 3, pokój 206

71-414 Szczecin

Tel./fax. +48 91 45 01 201 w.370

e-mail: poczta@prozped.eu, info@tabus.pl

www.prozped.eu, www.tabus.pl

SPIS TREŚCI


WPROWADZENIE 5

1. CHARAKTERYSTYKA miejscowości, W KTÓREJ BĘDą REALIZOWANe OPERACJe 6

1.1. INFORMACJE PODSTAWOWE 6

1.2. RYS HISTORYCZNY 7

1.2.1 Historia gminy 7

1.2.2 Historia miejscowości 9

2. INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCYCH ODNOWIE MIEJSCOWOŚCI 12

2.1 DZIEDZICTWO KULTUROWE 12

2.2. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I ZASOBY NATURALNE 15

2.2.1 Geologia i geomorfologia 15

2.2.2 Obszary zasobowe 16

2.2.3 Obszary chronione 18

2.3. GOSPODARKA 23

2.4. ROLNICTWO 24

2.5. TURYSTYKA 26

2.6. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 29

2.6.1 Opieka społeczna 29

2.6.2 Edukacja 29

2.6.3 Ochrona zdrowia 29

2.6.4 Kultura 29

2.6.5 Sport i rekreacja 32

2.7. KAPITAŁ LUDZKI I SPOŁECZNY 33

2.7.1 Struktura demograficzna 34

2.7.2 Rynek pracy i bezrobocie 37

2.8. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 41

2.8.1 Komunikacja 41

2.8.2 Sieć wodociągowa 42

2.8.3 Gospodarka ściekowa 43

2.8.4 Gospodarka odpadami 43

2.8.5 Elektroenergetyka 44

2.8.6 Sieć telekomunikacyjna 44

3. OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON MIEJSCOWOŚCI, W KTÓREJ BĘDĄ REALIZOWANE OPERACJE 46

4. OPIS I CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA ZASPOKOJENIA POTRZEB MIESZKAŃCÓW 50

5. OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I PRZEDSIĘWZIĘĆ AKTYWIZUJĄCYCH SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ 54

5.1. PLANOWANE KIERUNKI ROZWOJU 54

5.2. WYKAZ OPERACJI 55

KARTA OPERACJI NR 1 56

KARTA OPERACJI NR 2 57

KARTA OPERACJI NR 3 58

KARTA OPERACJI NR 4 59

6. SYSTEM WDRAŻANIA 60

7. SYSTEM MONITOROWANIA I OCENY, PUBLIC RELATIONS 61

7.1. SYSTEM MONITOROWANIA PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KLASZTORNE. 61

7.2. OCENA PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI 62

7.3. PUBLIC RELATIONS PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI 62

PODSUMOWANIE 63
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna