Załącznik do Uchwały nr lii/422/2014 Rady Miasta I Gminy Wronki z dnia 12 listopada 2014r roku strategia rozwoju miasta I gminy wronki na lata 2014-2020 Wronki, 2014 Spis treściPobieranie 3,2 Mb.
Strona9/24
Data14.02.2018
Rozmiar3,2 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   24

Rolnictwo


Z danych Powszechnego Spisu Rolnego przeprowadzonego w 2010 roku wynika, że na terenie gminy Wronki działa 1 221 gospodarstw rolnych, w użytkowaniu których znajduje się 7 805,50 ha gruntów rolnych. Dane na temat sposobu użytkowania gruntów rolnych w gminie Wronki w 2010 roku zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 16 Użytkowanie gruntów rolnych gminy Wronki w 2010 r. (w ha)

Wyszczególnienie

2010

Grunty ogółem

7 805,50

Użytki rolne ogółem

7 070,95

Użytki rolne w dobrej kulturze

6 902,56

Pod zasiewami

5 808,87

Grunty ugorowane

88,67

Uprawy trwałe

46,11

Sady ogółem

36,78

Ogrody przydomowe

17,54

Łąki trwałe

816,11

Pastwiska trwałe

125,26

Pozostałe użytki rolne

168,39

Lasy i grunty leśne

367,71

Pozostałe grunty

366,94

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego

(Powszechny Spis Rolny 2010)


W strukturze gospodarstw rolnych ze względu na ich wielkość dominuje zdecydowanie grupa tych najmniejszych, posiadających grunty o powierzchni do 1 ha (ich udział w łącznej liczbie gospodarstw rolnych wynosi aż 58,15%). Zaledwie nieco ponad 10% rolników gospodaruje na gruntach o łącznej powierzchni większej niż 15 ha. Problem dużego rozdrobnienia gospodarstw rolnych dostrzegalny jest w całym kraju, jednak w gminie Wronki wydaje się być szczególnie uwydatniony. Najmniejsze gospodarstwa najczęściej w ogóle nie produkują na rynek – całość ich produkcji służy samozaopatrzeniu. Z danych Powszechnego Spisu Rolnego z 2002 roku wynika, że wówczas udział najmniejszych gospodarstw w ogólnej ich liczbie wynosił 45,74%. Na przestrzeni 8 lat ta grupa zwiększyła zatem swój udział o ponad 12%. Ta zmiana w strukturze obszarowej dokonała się kosztem udziału gospodarstw o powierzchni od 1 – 5 ha (25,31% w 2002 roku; 14,66 w roku 2010). Nie zmienił się za to w ogóle stosunek liczby gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 15 ha do ogółu. Zmiany zachodzące w strukturze obszarowej gospodarstw rolnych w skali kraju odznaczają się w ostatnich latach cechami polaryzacji – zwiększanie liczby gospodarstw najmniejszych i największych kosztem średnich. Analizując zamieszczone poniżej dane dotyczące struktury gruntów rolnych w gminie Wronki według Powszechnych Spisów Rolnych z 2010 oraz 2002 roku, można stwierdzić, iż na tym obszarze taka tendencja nie występuje, co jest niewątpliwie zjawiskiem bardzo niekorzystnym, hamującym możliwość rozwoju lokalnego rolnictwa w przyszłości i systematycznego zwiększania jego efektywności.
Rysunek 8 Struktura gospodarstw rolnych w gminie Wronki

w 2010 roku wg grup obszarowych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego(Powszechny Spis Rolny 2010)
Rysunek 9 Struktura gospodarstw rolnych w gminie Wronki

w 2002 roku wg grup obszarowych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego

(Powszechny Spis Rolny 2010)

Jak pokazują zbiorcze wyniki przeprowadzonego w 2010 roku Powszechnego Spisu Rolnego, w strukturze upraw w gminie Wronki zdecydowanie dominują zboża. W tej grupie największą powierzchnię zasiewów stanowi pszenżyto ozime. Dużym udziałem odznaczają się także uprawy pszenicy ozimej oraz jęczmienia jarego. Często uprawia się także żyto, jęczmień ozimy oraz mieszanki zbożowe. Wśród upraw przemysłowych dominują buraki cukrowe oraz rzepak. Dane dotyczące powierzchni zasiewów w gospodarstwach rolnych gminy Wronki w roku 2010 zaprezentowano w poniższej tabeli.Tabela 17 Powierzchnia zasiewów w gospodarstwach gminy Wronki

w 2010 roku (w ha)

Wyszczególnienie

2010

Ogółem

5 808,87

Zboża razem

4 576,48

Zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi

4 506,68

Pszenica ozima

824,46

Pszenica jara

44,79

Żyto

496,08

Jęczmień ozimy

397,03

Jęczmień jary

749,82

Owies

71,98

Pszenżyto ozime

1 420,29

Pszenżyto jare

71,20

Mieszanki zbożowe ozime

87,14

Mieszanki zbożowe jare

343,89

Kukurydza na ziarno

69,80

Ziemniaki

130,30

Uprawy przemysłowe

745,89

Buraki cukrowe

247,09

Rzepak i rzepik

498,80

Strączkowe jadalne na ziarno

0,00

Warzywa gruntowe

25,32

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego

(Powszechny Spis Rolny 2010)

Spośród 1 221 gospodarstw rolnych funkcjonujących w gminie Wronki w 2010 roku, 552 utrzymywały zwierzęta hodowlane. Większość rolników prowadzi hodowlę mieszaną. W strukturze pogłowia zwierząt gospodarskich w 2010 roku dominował drób (109 342 szt.) oraz trzoda chlewna (22 455 szt.). Pogłowie bydła w roku ostatniego Powszechnego Spisu Rolnego wyniosło 2 039 szt.1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   24


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna