Załącznik do Uchwały nr lii/422/2014 Rady Miasta I Gminy Wronki z dnia 12 listopada 2014r roku strategia rozwoju miasta I gminy wronki na lata 2014-2020 Wronki, 2014 Spis treściPobieranie 3,2 Mb.
Strona8/24
Data14.02.2018
Rozmiar3,2 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   24

Infrastruktura społeczna


Szkolnictwo

Od początku odrodzonego samorządu terytorialnego władze samorządowe gminy Wronki wkładają maksimum wysiłku w poprawę warunków i jakości kształcenia, dlatego funkcjonujące na terenie gminy placówki oświatowe pozwalają dzieciom i młodzieży na realizację prawa do opieki, wychowania i nauki na odpowiednio wysokim poziomie. Na terenie gminy działają następujące placówki oświatowe: • Przedszkole Nr 1 „Bajkowy Świat”;

 • Przedszkole Nr 2;

 • Prywatne Przedszkole „Mali Odkrywcy”;

 • Niepubliczne Przedszkole „Olinek - Okrąglinek”;

 • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka;

 • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego;

 • Szkoła Podstawowa Nowa Wieś im. Arkadego Fiedlera;

 • Szkoła Podstawowa Chojno im. Agnieszki Bartol;

 • Gimnazjum im. Zbigniewa Herberta;

 • Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Biezdrowie;

 • Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich;

 • Zespół Szkół Nr 2 im. S. Konarskiego;

 • Wyższe Seminarium Duchowne Braci Mniejszych Prowincji św. Franciszka z Asyżu pw. Bł. Dunsa Szkota;

 • Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Szamotułach Poradnia Psychologiczno – Pedagogicza we Wronkach.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego wartości współczynników skolaryzacji w gminie Wronki w ostatnich latach charakteryzowały się niewielkimi wahaniami. Dla okresu lat 2008 – 2012 zaprezentowano je w poniższej tabeli.
Tabela 14 Współczynniki skolaryzacji netto w gminie Wronki w latach 2008 - 2012

Wyszczególnienie

2008

2009

2010

2011

2012

Szkoły podstawowe

99,91

100,53

98,65

98,17

97,29

Gimnazja

97,44

95,13

96,91

99,23

100,00

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego
Analizując dane dotyczące kształtowania się ogólnej liczby uczniów w poszczególnych typach szkół na terenie gminy Wronki zauważyć należy ogólny jej spadek. Wyraźnie zmniejszyła się liczba dzieci uczących się w szkołach podstawowych. Na tym poziomie nauczania w 2008 roku kształciło się 1 181 uczniów, podczas gdy w 2012 roku liczba ta wyniosła 1 098. Oznacza to spadek na przestrzeni 5 lat o 7,03%. Tendencja spadkowa notowana jest rokrocznie. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku ogólnej liczby osób pobierających naukę w szkołach ponadgimnazjalnych. W tej grupie zanotowano jeszcze bardziej znaczący spadek. W 2008 roku szkoły te kształciły 983 uczniów, natomiast w 2012 już tylko 838 (spadek o 14,75%). Liczba uczniów szkół gimnazjalnych kształtuje się w całym analizowanym okresie na podobnym poziomie.

Ogólna tendencja spadku liczby uczniów ma charakter nie tylko lokalny, ale i ogólnokrajowy i wynika bezpośrednio z sytuacji demograficznej i wchodzenia w wiek szkolny roczników niżu demograficznego. Poniższe wykresy prezentują dane dotyczące kształtowania się liczby uczniów i absolwentów poszczególnych typów szkół w gminie Wronki na przestrzeni lat 2008 – 2012.


Rysunek 6 Liczba uczniów w szkołach gminy Wronki w latach 2008 - 2012

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu StatystycznegoRysunek 7 Liczba absolwentów szkół gminy Wronki w latach 2008 - 2012

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że poziom komputeryzacji w szkołach na terenie gminy Wronki jest coraz lepszy. W ostatnich latach znacząco poprawiła się sytuacja w tej materii, szczególnie w szkołach podstawowych. Wzrosła tutaj bowiem wyraźnie liczba zarówno samych zestawów komputerowych jak i udział stanowisk z dostępem do Internetu w ogólnej ich liczbie. Dane na temat komputeryzacji szkół gminy Wronki w latach 2008 – 2012 przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 15 Liczba komputerów w szkołach gminy Wronki w latach 2008 - 2012Wyszczególnienie

2008

2009

2010

2011

2012

Liczba komputerów w szkołach podstawowych

90

107

113

121

135

w tym z dostępem do Internetu

83

88

95

110

130

Liczba komputerów w gimnazjach

38

39

51

44

35

w tym z dostępem do Internetu

38

38

50

42

35

Liczba komputerów w szkołach ponadgimnazjalnych

155

148

147

147

156

w tym z dostępem do Internetu

145

138

144

133

153

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego

Opieka zdrowotna

Na terenie gminy Wronki funkcjonują 4 przychodnie lekarskie. Opieka medyczna sprawowana jest ponadto przez: Zespół Ratownictwa Medycznego, gabinety specjalistyczne, ośrodki pielęgnacyjne, hospicjum domowe, gabinet rehabilitacyjny, zakład diagnostyki laboratoryjnej oraz prywatne gabinety lekarskie, Domy Opieki Społecznej: w Chojnie (męski) i Nowej Wsi (damski).


Infrastruktura sportowa i rekreacyjna

Głównym obiektem sportowym na terenie gminy Wronki jest stadion piłkarski, na którym swoje mecze rozgrywał nieistniejący już klub Amica Wronki. Stadion, na którym często trenuje piłkarska reprezentacja Polski, spełnia wszystkie wymogi UEFA. Wyposażony jest w sztuczne oświetlenie i podgrzewaną murawę, jego pojemność wynosi ponad 5 000 osób. Stadion jest częścią ośrodka sportowo – rekreacyjnego, w jego otoczeniu znajduje się hotel, centrum konferencyjne, pub i restauracja.

Przy Gimnazjum im. Zbigniewa Herberta działa wielofunkcyjna hala sportowa z boiskami do gry w piłkę nożną, siatkówkę, piłkę ręczną, koszykówkę oraz tenisa. W gminie Wronki funkcjonują boiska zlokalizowane na os. Zamość, os. Borek, na Górce, w Olszynkach oraz sołectwach: Wartosław, Wróblewo, Biezdrowo, Chojno, Ćmachowo, Jasionna, Nowa Wieś, Kłodzisko, Rzecin, Stróżki.

We Wronkach działa także kręgielnia, w której odbywają się m.in. zajęcia wychowania fizycznego dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Swą działalność prowadzi tutaj Klub Kręglarski „Dziewiątka – Amica” Wronki. W obiekcie odbywają się także turnieje ogólnopolskie dla zawodników czynnie uprawiających kręglarstwo klasyczne, mecze międzypaństwowe, mistrzostwa Polski oraz turnieje dla amatorów. Działa także Wroniecka Liga Zakładów Pracy.

Opisane w poprzednich podrozdziałach naturalne warunki przyrodniczo – krajobrazowe stwarzają bardzo dobre warunki dla rekreacji i wypoczynku. Najważniejszymi ośrodkami oferującymi zaplecze dla rekreacji są:


 • Chojno – znajdują się tutaj liczne domki letniskowe zlokalizowane nad Jeziorem Radziszewskim, gdzie funkcjonuje sezonowe miejsce wykorzystywane do kąpieli; na terenie tym prowadzona jest działalność handlowa oraz mała gastronomia, znajduje się przebieralnia oraz sanitariaty ogólnodostępne; w trakcie trwania sezonu turystycznego można wypożyczyć sprzęt pływający;

 • Miejsce wykorzystywane do kąpieli nad Jeziorem Samołęskim – zlokalizowane na południowym brzegu jeziora; znajduje się tutaj przystań żeglarska, którą zgodnie z zawartą umową Stowarzyszenie Przyjaciół Żeglarstwa RINGANBULINA użytkuje na potrzeby swojej działalności statutowej tj. żeglarstwa turystycznego;

 • Miejsce wykorzystywane do kąpieli w Wartosławiu nad Jeziorem Pożarowskim;

 • Jezioro Rzecińskie – w okolicy jeziora zlokalizowane jest gospodarstwo agroturystyczne „Kasztanka”.

Rekreacji i wypoczynkowi oraz uprawianiu sportu sprzyja również działalność innych obiektów i podmiotów, takich jak:

 • korty tenisowe we wsi Stróżki;

 • kręgielnia we Wronkach;

 • kompleks boisk ORLIK;

 • hale sportowe i boiska sportowe;

 • stanica Wodnej Drużyny Harcerskiej im. Floriana Marciniaka w Samołężu;

 • świetlice wiejskie w gminie Wronki

 • filie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wronki w Biezdrowie, Nowej Wsi i Chojnie;

 • działające na terenie miasta, w ramach Wronieckiego Ośrodka Kultury, opisane w poprzednich podrozdziałach niniejszego opracowania, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wronki oraz Muzeum Regionalne.

Rekreacji sprzyjają także rodzinne ogrody działkowe, które skupiają się głównie w mieście. Są to: ROD im. 1000-lecia, ROD „Borek”, ROD im. B Chrobrego, ROD im. T. Kościuszki, ROD im. W Broniewskiego, ROD „Kolejarz”.

Mieszkańcy bardzo chętnie korzystają także z publicznych terenów zielonych, placów zabaw oraz boisk. W mieście tereny zielone skupiają się głównie w dolinie rzeki Warty na obszarach od ulicy Leśnej do Warty i z drugiej strony – za osiedlem Borek w stronę rzeki. Inne tereny tego typu to skwer Cyryla Sroczyńskiego (przy ulicach Ratuszowej i Partyzantów) oraz boiska przy ulicach Łąkowej i Polnej.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   24


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna