Załącznik do Uchwały nr lii/422/2014 Rady Miasta I Gminy Wronki z dnia 12 listopada 2014r roku strategia rozwoju miasta I gminy wronki na lata 2014-2020 Wronki, 2014 Spis treściPobieranie 3,2 Mb.
Strona7/24
Data14.02.2018
Rozmiar3,2 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   24

Zasoby kulturowe


Najważniejszymi obiektami wpisanymi do rejestru zabytków są:

 • Na terenie miasta Wronki:

 • historyczny układ urbanistyczny miasta (XIV – XX w.);

 • kościół parafialny p.w. św. Katarzyny;

 • Klasztor Franciszkanów (poł. XVIII w.);

 • spichlerz ul. Szkolna 2;

 • wodociągowa wieża ciśnień PKP (1900 r.);

 • wodociągowa wieża ciśnień (1893 r.);

 • stacja kolejowa przy. ul. Dworcowej (ok. 1880 – 1900 r);

 • zespół budynków przy ul. Poznańskiej1;

 • Na terenie gminy:

 • Biezdrowo – kościół p.w. św. Mikołaja (XV/XVI w.), zespół pałacowy – pałac, park (1870 r.);

 • Chojno – kościół p.w. Chrystusa Króla (1926 – 1928 r.), cmentarz rzymsko – katolicki (1917 r.), cmentarz kultury łużyckiej;

 • Ćmachowo – park dworski (II poł. XIX w.);

 • Nowa Wieś – zespół pałacowy – pałac, park i oficyna (1874 r.);

 • Pożarowo – zespół pałacowy – pałac i park (1870 – 1880 r.);

 • Wartosław – kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa (1904r.), kościół fil. p.w. Świętej Trójcy i św. Łukasza (1785 r.);

 • Wróblewo – zespół pałacowy – pałac, kaplica i park (XIX w.).

Cenne ze względów kulturowych są także następujące obiekty usytuowane na terenie miasta Wronki:

 • kościół parafialny p.w. św. Katarzyny (rzeźba Pieta z XVI w., ołtarz rzeźbiony i malowany w 1954 r., 3-nawowy korpus kościoła, prezbiterium ze sklepieniem krzyżowo – żebrowym, rzeźba Chrystusa Vir Dolorum z ok. XV w.);

 • kościół klasztorny oo. Franciszkanów z 1279 r., który aktualnie jest siedzibą Wyższego Seminarium Duchownego oo. Franciszkanów;

 • wielki kompleks więzienny z 1894 r. wzorowany na najnowocześniejszym wówczas więzieniu w USA;

 • ratusz z 1919 r.;

 • groby ofiar stalinizmu;

i wiele innych.

Najważniejszymi organizacjami prowadzącymi działalność kulturalną na terenie gminy Wronki są: • Wroniecki Ośrodek Kultury – rozpoczął działalność w roku 1955 i po dzień dzisiejszy pełni rolę animatora kultury w gminie Wronki; instytucja dysponuje: głównym budynkiem z Dużą Salą koncertową mogącą pomieścić 500 osób, Salą Lustrzaną, zabytkowym budynkiem Muzeum i Biblioteki, Salą Widowiskowo – Kinową, Amfiteatrem na terenie rekreacyjnym Olszynki, gdzie w okresach letnich odbywają się imprezy oraz „Pracownią na Polnej” przeznaczoną dla sekcji plastycznej, Klubu dla Emerytów, Rencistów i Inwalidów i Koła Śpiewaczego; Wroniecki Ośrodek Kultury jest organizacyjnie podzielony na:

 • Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Wronki – została założona w 1947 roku; podlegają jej 4 filie (3 na wsi i jedna w mieście); zbiory biblioteczne są gromadzone według zapotrzebowania czytelników; biblioteka oferuje literaturę piękną dla dorosłych i dzieci, lektury szkolne, literaturę popularno – naukową, książki regionalne i czasopisma; w sali bibliotecznej do dyspozycji czytelników znajdują się 2 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu; placówka oprócz swojej podstawowej funkcji pełni także rolę ośrodka edukacyjnego i kulturalnego – organizuje spotkania autorskie, przeprowadza lekcje biblioteczne, konkursy plastyczne i literackie oraz zajęcia edukacyjne dla dzieci;

 • Dom Kultury – rozpoczął działalność w 1955 roku, a rok później nastąpiło jego oficjalne otwarcie; placówka zajmuje się organizacją wszelkich form przejawów kultury z wyłączeniem gromadzenia i udostępniania zbiorów muzealnych oraz czytelnictwa i udostępniania książek; w ramach Domu Kultury działa 19 różnych sekcji, klubów i zespołów, z których wiele prezentuje się w całym kraju i za granicą, uświetnia uroczystości państwowe, kościelne oraz imprezy lokalne;

 • Muzeum Ziemi Wronieckiej – działa od 1993 roku; założone zostało z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Ziemi Wronieckiej; siedzibą muzeum jest spichlerz z poł. XIX wieku znajdujący się w centrum miasta; zbiory muzeum tworzą obiekty związane z historią Ziemi Wronieckiej w większości podarowane przez społeczeństwo; ekspozycje podzielone są na działy: artystyczno – historyczny (średniowiecze, XIX i XX w.), archeologiczny (pradzieje), etnograficzny (XIX i XX w.) i łowiecko – przyrodniczy (Puszcza Nadnotecka); w piwnicy budynku znajduje się Sala Wystaw Czasowych, w której oprócz wystaw, organizowane są prelekcje, spotkania i zajęcia dla dorosłych oraz dzieci;

 • stowarzyszenia:

 • Wronieckie Stowarzyszenie Historyczne „Historica”;

 • Komitet Współpracy Gminy Wronki z Zagranicą;

 • 5. Wroniecka Drużyna Harcerska „Czerwone Berety”;

 • Bractwo Kurkowe;

 • Orkiestra Dęta WOK Wronki;

 • Stowarzyszenie „Przede Wszystkim Człowiek” we Wronkach;

 • Polski Komitet Pomocy Społecznej;

 • Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym;

 • Koło Łowieckie „Wrona”;

 • ROD Wronki;

 • Koło PZW „Warta” Wronki;

 • 5. Wroniecka Harcerska Drużyna Spadochronowa;

 • Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii AGATA we Wronkach;

 • Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział Wronki;

 • Stowarzyszenie Przyjaciół Żeglarstwa „RINGABULINA”;

 • Stowarzyszenie „Lapidarium Żydowskie we Wronkach”;

 • Koło Diabetyków;

 • Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych we Wronkach;

 • Stowarzyszenie „Nadwarciańska Kolej Drezynowa”;

 • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów;

 • Ochotnicza Straż Pożarna Wronki;

 • Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Jesteśmy Razem”;

 • Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami;

 • 12. Harcerska Drużyna Pożarnicza „CHĘCHACZE”;

 • Stowarzyszenie Przyjaciół Mażoretek MIRAŻ Wronki;

 • Ludowy Klub Sportowy CZARNI we Wróblewie;

 • Rada Gminna Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe we Wronkach;

 • Stowarzyszenie Wronieckich Przedsiębiorców;

 • Stowarzyszenie Sztuk i Sportów Walki MMA FIGHT CLUB WRONKI;

 • Towarzystwo Miłośników Ziemi Wronieckiej;

 • Stowarzyszenie „WRONIECKI KLUB BIEGACZA”;

 • Wronieckie Stowarzyszenie OKINAWA KARATE KOBUDO;

 • Wronieckie Stowarzyszenie Kultury;

 • Amatorskie Stowarzyszenia Kręglarzy we Wronkach;

 • Wroniecki Klub Karate;

 • Klub Kręglarski DZIEWIĄTKA-AMICA we Wronkach;

 • UKS Błękitni we Wronkach;

 • Klub Sportowy MKS „Błękitni” Wronki;

 • Ludowy Zespół Sportowy WARTA w Wartosławiu;

 • LUKS GRY LOGICZNE we Wronkach;

 • UKS HERBERTUS we Wronkach;

 • Fundacja na rzecz Ludzi Ubogich, Samotnych i Bezdomnych „GALICJA”;

 • UKS WAWRZYN w Biezdrowie;

 • Fundacja „Wroniecki Zakład Społeczno-Historyczny Wieża”;

 • UKS LEŚNA we Wronkach;

 • Lokalna Grupa Rybacka „Warta-Noteć”;

 • UKS WRONA we Wronkach;

 • Cech Rzemiosł Różnych;

 • Fundacja „AMICIS”;

 • Fundacja BAJKA WITA DZIECI – RAZEM ŁATWIEJ;

 • „FEMINA PROJECT” CENTRUM PROMOCJI I ROZWOJU KOBIET.
  1. Infrastruktura techniczna


Sieć drogowa

Przez miasto i gminę Wronki przebiegają następujące drogi: • drogi wojewódzkie:

 • droga wojewódzka nr 140 – o kierunku północ – południe; łączy drogę wojewódzką nr 182 i miejscowości: Wronki, Krucz, Ciszkowo, aż do drogi wojewódzkiej nr 181;

 • droga wojewódzka nr 143 – droga o położeniu równoleżnikowym z Wartosławia do Pierwoszewa i Wronek, gdzie łączy się z drogą wojewódzką nr 182;

 • droga wojewódzka nr 145 – z przeprawą promową na Warcie - łączy Chojno – Wieś z drogą wojewódzką nr 182 na wysokości miejscowości Ćmachowo;

 • droga wojewódzka nr 149 – biegnie w kierunku wschód – zachód, na wysokości Jeziora Radziszewskiego rozpoczyna się od drogi wojewódzkiej nr 150, przebiega przez miejscowość Chojno Błota Małe, Chojno Błota Wielkie, Mokrz, Rzecin i łączy się na północ od Jasionnej z drogą wojewódzką nr 140; prawie w całości jej trasa zlokalizowana jest na terenie Puszczy Noteckiej;

 • droga wojewódzka nr 150 – relacji Sieraków – Wronki; prowadzi równolegle do biegu rzeki Warty po jej północnej stronie; na trasie zlokalizowane są miejscowości: Popowo, Chojno – Wieś oraz Bucharzewo; obecnie, wraz z odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 182 zlokalizowanej na zachód od Wronek, omawiana droga skupia na sobie duży ruch tranzytowy przez miasto w kierunku wschód – zachód;

 • droga wojewódzka nr 182 – prowadzi z Sierakowa do Wronek i dalej w kierunku zachodnim do miejscowości Piotrowo (gmina Obrzycko), następnie biegnie w kierunku północnym przez Klempicz, Lubasz, Czarnków do Ujścia, gdzie łączy się z drogą krajową nr 11;

 • droga wojewódzka nr 184 – relacji Wronki – Ostroróg – Szamotuły – Przeźmierowo – Poznań; droga o dużym znaczeniu tranzytowym i dużym natężeniu ruchu kołowego; trasa przecina Wronki na osi północ – południe;

 • droga wojewódzka nr 186 – biegnie od drogi wojewódzkiej nr 184 na południowym krańcu gminy Wronki i łączy miejscowości: Wierzchocin, Chrzypsko Wielkie i Kwilcz, gdzie spotyka się z drogą krajową nr 24;

 • drogi powiatowe:

 • droga powiatowa 1838P – Lubowo – Wartosław (droga wojewódzka nr 143);

 • droga powiatowa 1839P – Pierwoszewo (droga wojewódzka nr 143) – Biezdrowo – Ćmachowo (droga wojewódzka nr 182);

 • droga powiatowa 1840P - Ćmachowo (droga wojewódzka nr 182) – Marianowo (droga powiatowa nr 1841P);

 • droga powiatowa 1841P – Nowa Wieś (droga wojewódzka nr 184) – Marianowo – Wierzchocin (droga wojewódzka nr 186);

 • droga powiatowa 1842P - Wierzchocin (droga wojewódzka nr 186) – Głuchowo;

 • droga powiatowa 1843P – Rzecin (droga wojewódzka nr 149) – Wronki ul. Rzecińska (droga wojewódzka nr 150);

 • droga powiatowa 1844P – Ćmachowo (droga wojewódzka nr 182) – Wróblewo (droga wojewódzka nr 186);

 • droga powiatowa 1845P – Nowa Wieś (droga wojewódzka nr 184)- Samołęż – Ordzin (gmina Obrzycko) – Pęckowo (gmina Obrzycko), Szamotuły (miasto powiatowe) łączy się z drogą wojewódzką nr 185;

 • droga powiatowa 1895P – w mieście Wronki – ulica Mickiewicza – od ulicy Rzecznej do granic miasta;

 • droga powiatowa 1896P – w mieście Wronki – ulica Klasztorna – od ulicy Zwycięzców do ulicy Mickiewicza;

 • droga powiatowa 1897P – w mieście Wronki – ulica Powstańców Wielkopolskich – od ulicy Poznańskiej do ulicy Sierakowskiej;

 • droga powiatowa 1898P – w mieście Wronki – ulica Nowa – od ulicy Nowowiejskiej do ulicy Powstańców Wielkopolskich;

 • drogi gminne – na terenie miasta i gminy znajduje się 117 dróg administrowanych przez samorząd gminny, w tym drogi publiczne:

 • 52 dróg na terenach wiejskich;

 • 74 dróg w mieście Wronki.

Utrudnieniem komunikacyjnym w aspekcie struktury sieci drogowej jest niewątpliwie brak wystarczającej liczby połączeń północnej części miasta z częścią południową przez rzekę Wartę. We Wronkach funkcjonuje tylko jeden most, na którym kumuluje się cały ruch pieszy oraz kołowy w kierunku północ – południe. Oprócz tego problemami są także: brak obwodnicy, niezadowalający stan techniczny istniejących dróg oraz niewystarczająca liczba miejsc parkingowych.
Sieć komunikacji kolejowej i autobusowej

Przez miasto Wronki biegnie linia kolejowa E59, która stanowi istotny element w krajowej sieci kolejowej i odgrywa ogromną rolę w transporcie pasażerskim i towarowym. Za jej pośrednictwem odbywa się transport towarowy pomiędzy portami Bałtyku a państwami Europy Środkowej i Bałkanami. Linia ta jest odcinkiem międzynarodowego ciągu transportowego z Malmö i Ystad przez Świnoujście – Szczecin – Poznań – Wrocław – Chałupki do granicy państwa i dalej do Wiednia i Budapesztu. Linia jest dwutorowa i zelektryfikowana.

Bezpośrednie połączenia kolejowe w komunikacji pasażerskiej z miasta Wronki prowadzą do: Poznania, Łodzi, Szczecina, Wrocławia, Krzyża, Gorzowa, Przemyśla, Terespola, Warszawy, Zbąszynia, Zielonej Góry, Zamościa, Lublina, Świnoujścia, Katowic, Krakowa. W ciągu doby z Wronek pasażerów zabiera około70 pociągów.

Komunikacja autobusowa realizowana jest przede wszystkim przez PKS w Pile, Wałczu i Poznaniu. Na terenie gminy znajduje się 14 przystanków autobusowych oraz dworzec PKS w mieście Wronki (w sąsiedztwie dworca kolejowego). Komunikacja autobusowa umożliwia mieszkańcom gminny Wronki przemieszczanie się m.in. do Poznania czy Piły.

Transport autobusowy nie pokrywa w popytu na usługi przewozowe w zakresie ruchu lokalnego.
Sieć wodociągowa i kanalizacyjna

Właścicielem infrastruktury wodociągowej na terenie miasta Wronki jest Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. natomiast sieć na terenach wiejskich należy do Gminy Wronki. Dane dotyczące sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Wronki w latach 2008 – 2012 zaprezentowano w poniższych tabelach.


Tabela 11 Sieć wodociągowa w gminie Wronki w latach 2008 - 2012

Wyszczególnienie

2008

2009

2010

2011

2012

Długość czynnej sieci rozdzielczej w km

142,2

143,1

148,6

151,2

150,1

Ilość przyłączy w szt.

3 682

3 041

3 110

3 128

3 347

Woda dostarczona gospodarstwom domowym w dam3

545,6

510,6

523,4

518,8

511,7

Liczba osób korzystających z sieci wodociągowej

17 028

17 022

17 268

17 279

17 315

Zużycie wody w gospodarstwach domowych na 1 mieszkańca w m3

29,0

27,2

27,6

27,3

26,9

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego
Tabela 12 Sieć kanalizacyjna w gminie Wronki w latach 2008 - 2012

Wyszczególnienie

2008

2009

2010

2011

2012

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej w km

22,4

22,4

22,4

22,4

22,5

Ilość przyłączy w szt.

1 582

1 502

1 502

1 502

1 601

Ilość odprowadzonych ścieków w dam3

491,0

483,8

191

203

496

Liczba osób korzystających z sieci kanalizacyjnej

10 192

10 182

10 323

10 323

10 395

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej pociągnęło za sobą konieczność dostosowania gospodarki wodnej do znowelizowanych aktów prawnych, przede wszystkim do ustawy Prawo wodne wraz z aktami wykonawczymi i ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, ustawy Prawo ochrony środowiska wraz z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych oraz ustawy Prawo budowlane wraz z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzenia ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

Na sieć wodno – ściekową istniejącą na terenie gminy składają się: ujęcia wody wraz
ze stacjami uzdatniania, przewody przesyłowe i rozdzielcze, przyłącza wodociągowe oraz zbiorcze i indywidualne oczyszczalnie ścieków, kanały ciekowe i przykanaliki. Od listopada 2013 r. funkcjonują na terenie Wronek dwie oczyszczalnie ścieków. Funkcjonująca do niedawna oczyszczalnia ścieków „OGRODY” przy ul. Morelowej we Wronkach została wyłączona z eksploatacji, a ścieki do niej dopływające zostały skierowane na oczyszczalnię na Os. Borek. Aktualnie funkcjonujące oczyszczalnie to:


 • oczyszczalnia „ZAMOŚĆ” - służy do oczyszczania ścieków z osiedla, jej przepustowość wynosi 300 m3/dobę; system kanalizacyjny posiada 1 przepompownię ścieków;

 • oczyszczalnia „BOREK” - służy do oczyszczania ścieków z pozostałej części Wronek, w przyszłości również wsi przyległych do miasta; jej przepustowość to 2000 m3/dobę; na oczyszczalni zachodzi mechaniczne oraz biologiczne oczyszczanie ścieków; nowa oczyszczalnia została pobudowana na terenie zlikwidowanej oczyszczalni typu „Bioblok” i oddana do użytku w 2013 r.; dostępna powierzchnia terenu pozwala na zaplanowanie w tym miejscu budowy drugiego reaktora biologicznego, a tym samym podwojenie przepustowości oczyszczalni. Na potrzeby oczyszczalni na terenie miasta Wronki pracuje 7 przepompowni ścieków i 4 przelewy burzowe.

Głównymi obiektami oczyszczalni są: stacja zlewcza ścieków dowożonych; komora rozprężna ze stacją automatycznego poboru prób ścieków; komora kraty rzadkiej; komora sit; piaskownik z separatorem i płuczką piasku; główna przepompownia ścieków wraz z komorą rozdziału; komora pomiaru ilości ścieków dopływających do bloku biologicznego oczyszczalni; blok biologicznego oczyszczania ścieków (komora defosfatacji, komora napowietrzania, osadnik wtórny, przepompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego); punkt zlewny osadu dowożonego; komora pomiaru ilości ścieków oczyszczonych wraz z automatyczną stacją poboru prób; stacja dozowania soli żelaza; wylot ścieków oczyszczonych do odbiornika; budynek obsługi technicznej; budynek magazynowo-garażowy; biofiltr; technologiczne sieci międzyblokowe.

Oczyszczalnia ścieków „BOREK” jest obiektem zautomatyzowanym. Sterownik zbiera i przetwarza dane z 43 punktów pomiarowych i kieruje je do serwera. Umożliwia to wizualizację procesu oczyszczania i dostarczanie informacji o pracy przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie miasta. Transmisja z obiektów oddalonych odbywa się za pomocą sieci telefonii komórkowej.

Nowa oczyszczalnia ścieków, stanowiąca ważny element całego projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Wronki”, jest istotnym z ekologicznego punktu widzenia obiektem w rejonie i pozwala na poprawę stanu środowiska naturalnego. Oczyszczalnia przejmuje ścieki, które dotychczas w dużej mierze trafiały bezpośrednio do rzeki Warty. Proces oczyszczania jest zgodny z aktualnymi wymogami w zakresie parametrów ścieków oczyszczonych odpływających z oczyszczalni ścieków.

Na terenie miasta działa nowa sieć kanalizacyjna grawitacyjna i ciśnieniowa


z przepompowniami tłocznymi, które przejęły ścieki z 11 rozproszonych systemów kanalizacyjnych i skierowały ścieki na oczyszczalnię BOREK. W przyszłości planuje się rozbudowę oczyszczalni „BOREK”, przejęcie ścieków z Osiedla Zamość i likwidację oczyszczalni „ZAMOŚĆ”, która dotychczas odbierała ścieki od mieszkańców z tego regionu.

W ostatnich latach przeprowadzono również modernizację najgorzej funkcjonujących odcinków sieci kanalizacji.

W mieście Wronki funkcjonuje 1 stacja uzdatniania wody, która z końcem 2014r. ma zostać gruntownie zmodernizowana i w pełni zautomatyzowana.

Stopień zwodociągowania, na obszarze miejskim wynosi 100%, natomiast wskaźnik skanalizowania kształtuje się na poziomie 97%.

Charakterystyczną cechą gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich jest relatywnie powolny rozwój sieci kanalizacyjnej w stosunku do stopnia zwodociągowania. Budowa wodociągów, której na obszarach wiejskich na ogół nie towarzyszy rozwój kanalizacji (i oczyszczalni ścieków) jest sprzeczna z zasadą zrównoważonego rozwoju i polityką ochrony środowiska w Unii Europejskiej, zgodnie z którymi powyższe urządzenia oddaje się do użytku równocześnie. Z tego względu nowo pobudowana oczyszczalnia ścieków ”CHOJNO” została oddana do użytku wraz z siecią kanalizacji.

Niezrównoważony rozwój sieci wodociągowej i kanalizacyjnej mógłby spowodować wzrost ilości ścieków i degradację środowiska. Urządzenia kanalizacyjne ułatwią zarówno życie codzienne, jak i prowadzenie działalności gospodarczej na terenach wiejskich.


Na obszarach wiejskich gminy Wronki funkcjonuje 5 stacji uzdatniania wody, z czego tylko 1 jest stacją zautomatyzowaną (Wróblewo). Pozostałe stacje zostały wybudowane kilkanaście-kilkadziesiąt lat temu i w związku z tym planuje się w przyszłości ich modernizację, rozpoczynając od drugiej co do wielkości stacji wodociągowej w gminie – stacji w Nowej Wsi.

Spełnienie zasad wynikających z Prawa wodnego, mówiących o konieczności jednoczesnego rozwiązania problemów zaopatrzenia ludności w wodę do picia oraz rozwiązania problemów gospodarki ściekowej, stanowi największy kłopot na obszarach wiejskich. Poziom rozbudowania sieci wodociągowo-kanalizacyjnej jest bardzo zróżnicowany. Dane pokazują, że zarówno wskaźniki zwodociągowania, jak i skanalizowania są większe na obszarach miejskich. W obrębie wsi systemy wodociągowe znacznie przeważają nad kanalizacyjnymi.

Różnice między doprowadzeniem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wynikają głównie
z wysokich nakładów finansowych na wyposażenie i utrzymanie infrastruktury. Systemy wodociągowo-kanalizacyjne cechuje złożona struktura sieci, duża kapitałochłonność, długi czas eksploatacji, ale także zróżnicowanie wieku eksploatowanych urządzeń.

Na terenie gminy występują też indywidualne przydomowe oczyszczalnie ścieków.


Ze względu na rozproszenie zabudowy są one pozytywnym aspektem ekologicznym - zmniejszają presję na środowisko naturalne. W zakresie potrzeb ludności wiejskiej rozwój sieci wodociągowej jest ważniejszy niż sieci kanalizacyjnej. Inwestycje z zakresu kanalizacji i oczyszczalni ścieków wymagają większych nakładów finansowych i nie są postrzegane jako podwyższenie standardu życia, a jako dodatkowy kłopot. W warunkach wysokiego obciążenia budżetów gminy wydatkami bieżącymi, problemem jest brak środków finansowych na modernizację zamortyzowanych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Wysoka kapitałochłonność stanowi barierę rozwoju sieci kanalizacyjnej. Z tego względu niezbędna jest zewnętrzna pomoc finansowa.

Mimo wykonania w ostatnich latach znacznych inwestycji z zakresu dostępności


do odpowiedniej jakości wody pitnej poprzez wzrost długości sieci wodociągowej, budowa sieci kanalizacyjnych wymaga dalszej rozbudowy i modernizacji. Miasto Wronki jest, a przyległe wsie w przyszłości zostaną, podłączone do oczyszczalni ścieków, natomiast tereny oddalone od miasta wymagają poprawy stanu sanitarnego. Konieczna jest rozbudowa i modernizacja zbiorczych systemów kanalizacji i oczyszczalni ścieków. Zapewni to obszarom wiejskim odpowiedni poziom zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków, a jednocześnie ochronę środowiska i zapobieganie pogorszenia stanu jakości wód. Wymaga to znacznych środków finansowych. Na dzień dzisiejszy istnieją następujące potrzeby inwestycyjne:

 • pobudowanie rurociągu kanalizacyjnego przerzucającego ścieki z „ZAMOŚCIA” do przepompowni ścieków i dalej do oczyszczalni „BOREK”;

 • pobudowanie systemu kanalizacji na obszarach wiejskich i skierowanie ścieków do oczyszczalni „BOREK” (w związku z tym konieczna jest dalsza rozbudowa oczyszczalni);

 • połączenie układów wodociągowych Wartosławia i Chojna w miejscowości Lubowo;

 • tworzenie układów pierścieniowych wodociągów (tam gdzie to możliwe) celem zwiększenia niezawodności dostaw wody do odbiorców;

 • modernizacja SUW Nowa Wieś (m.in. II stopień pompowania i wyposażenie
  w zbiornik retencyjny).


Zaopatrzenie w energię elektryczną, gazową, cieplną

Gmina Wronki charakteryzuje się bardzo korzystnym położeniem w układzie sieci energetycznej regionu, co zapewnia wysoką pewność dostaw energii elektrycznej. Na terenie gminy zlokalizowane się odcinki linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia WN – 110 kV zasilane wielokierunkowo z Głównego Punktu Zasilania Wronki relacji: Wronki – Drawski Młyn, Wronki – Pniewy, Wronki – Szamotuły i Wronki – Czarnków.Zaopatrzenie w energię elektryczną nie stanowi bariery rozwojowej gminy. Stan urządzeń technicznych w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną można określić jako dobry.
Dostawcą gazu na terenie gminy Wronki są: Wielkopolski Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. w Poznaniu, AVRIO Media, PGNiG.
Tabela 13 Dane dotyczące sieci gazowej w gminie Wronki w latach 2008 - 2012

Wyszczególnienie

2008

2009

2010

2011

2012

Długość czynnej sieci przesyłowej w m.

10 703

10 703

7 203

7 203

7 203

Długość czynnej sieci rozdzielczej w m.

41 825

41 825

42 825

43 752

44 055

Ilość czynnych przyłączy w szt.

403

417

442

465

486

Liczba odbiorców gazu (gosp. dom.)

421

453

469

496

559

Liczba odbiorców ogrzewających mieszkania gazem (gosp. dom.)

245

259

254

314

301

Zużycie gazu w tys. m3

892,30

762,90

628,40

671,00

915,3

Zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań w tys. m3

606,7

367,0

625,8

216,2

412,4

Liczba osób korzystających z sieci gazowej

586

1 393

1 464

1 545

1 679

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego
Administratorem miejskiej sieci cieplnej jest Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach. Podstawowym źródłem ciepła w zintegrowanym układzie ciepłowniczym jest kotłownia Amica Wronki S.A. zlokalizowana przy ul. Mickiewicza 52. Kotłownia obejmuje swym zasięgiem osiedla: Staszica, Słowackiego, Borek i Mieszka I oraz ulice: Polną Zwycięstwa, Partyzantów, R. Luksemburg, Chrobrego oraz niektóre obiekty użyteczności publicznej (Dom Kultury, szkoły, kino, ośrodek zdrowia).

Układ rozprowadzający energię cieplną składa się w dominującej części z sieci cieplnej podziemnej prowadzonej w tzw. kanałach łupinowych oraz sieci preizolowanej w gruncie. Jedynie część sieci ułożona jest na estakadzie.

Pozostała część miasta i gminy korzysta z ciepła wytwarzanego w kotłowniach indywidualnych.
Telekomunikacja

Gmina Wronki obsługiwana jest przez Telekomunikację Polską S.A oraz przez innych operatorów sieci telekomunikacyjnych w zakresie sieci telefonicznej, telefaksowej i sieci transmisji danych. Na terenie gminy dostępna jest telefonia bezprzewodowa GSM. Firmy telekomunikacyjne działające na terenie gminy Wronki oferują możliwość dostępu do Internetu zarówno w systemie przewodowym jak i bezprzewodowym. Funkcjonują również firmy oferujące usługi dostępu do Internetu drogą radiową. Korzystanie z cyfrowej telewizji satelitarnej, dostępu do Internetu i telefonu umożliwiają także funkcjonujące na terenie Wronek telewizje kablowe.


Gospodarka odpadami

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązująca od 1 lipca 2013 roku wprowadziła nowe zasady w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z treścią ustawy to samorząd gminny zapewnia czystość i porządek na swoim terenie i tworzy warunki niezbędne do ich utrzymania. Do zadań gminy należy w tym zakresie m.in.: • tworzenie warunków do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy lub zapewnianie wykonania tych prac przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych;

 • zapewnianie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami: regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, stacji zlewnych, instalacji i urządzeń do zbierania i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych, szaletów publicznych;

 • objęcie właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi (wyjątek stanowią właściciele domków letniskowych w Chojnie);

 • nadzorowanie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym realizacji zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;

 • ustanawianie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych obejmującej co najmniej następujące frakcje odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe oraz opakowania ulegające biodegradacji;

 • tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, w tym wskazywanie miejsc, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych;

 • zapewnianie osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;

 • prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

 • udostępnianie na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji m. in. o: podmiotach odbierających odpady komunalne; miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne zmieszanych odpadów komunalnych; osiągniętych poziomach recyklingu; punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych; podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

 • dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi;

 • zapobieganie zanieczyszczaniu: ulic, placów i terenów otwartych;

 • utrzymywanie czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina;

 • określanie wymagań wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych;

 • zapewnienie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt oraz współdziałanie z przedsiębiorstwami podejmującymi działalność w tym zakresie.

Gmina Wronki realizuje wszystkie zadania określone zapisami obowiązującej ustawy, a także podejmuje szereg innych inicjatyw zmierzających do utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, a także przyczyniających się do kształtowania wśród społeczności lokalnej właściwych postaw w zakresie gospodarowania odpadami.

Właściciele wszystkich nieruchomości na terenie gminy Wronki są zobowiązani między innymi do posiadania pojemników na odpady komunalne i selektywne gromadzenie odpadów komunalnych, zgodnie ze złożoną deklaracją. Odpady odbierane są przez wyłonionego operatora systemu. Pozostałe odpady problemowe i niebezpieczne mieszkańcy oddają do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który funkcjonuje we Wronkach na terenie Przedsiębiorstwa Komunalnego.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   24


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna