Załącznik do Uchwały nr lii/422/2014 Rady Miasta I Gminy Wronki z dnia 12 listopada 2014r roku strategia rozwoju miasta I gminy wronki na lata 2014-2020 Wronki, 2014 Spis treściPobieranie 3,2 Mb.
Strona24/24
Data14.02.2018
Rozmiar3,2 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

Wykres 5.

Kierunki działań przedstawione na wykresie 5. ankietowani oceniali najczęściej jako kluczowe dla rozwoju miasta i gminy Wronki. Znaczną rolę przypisano m.in.: upowszechnieniu kultury fizycznej wśród uczniów, doposażeniu szkół w materiały dydaktyczne oraz zapewnieniu odpowiedniej pomocy pedagogicznej uczniom znajdującym się w trudniej sytuacji. Promocja i wsparcie uczestnictwa w systemie kształcenia ustawicznego zostało wskazane jako najmniej istotny kierunek działań.

Wykres 6.

Ankietowani najczęściej określali wagę kierunków działań jako średnio ważną, ważną lub najważniejszą dla rozwoju miasta i gminy Wronki. Analiza wykresu pokazuje, że zadanie jakim jest wyeliminowanie nielegalnych składowisk śmieci zostało uznane za najistotniejsze. W opinii mieszkańców ważną rolę odgrywają także m.in.: odpowiednie składowanie zebranych odpadów, upowszechnienie ich selektywnej zbiórki oraz racjonalne wykorzystanie zasobów środowiskowych. Budowę systemów solarnych w budynkach użyteczności publicznej oceniono z kolei jako najmniej istotną.1 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Wronki

2 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Wronki

Strona z1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna