Załącznik do Uchwały nr lii/422/2014 Rady Miasta I Gminy Wronki z dnia 12 listopada 2014r roku strategia rozwoju miasta I gminy wronki na lata 2014-2020 Wronki, 2014 Spis treściPobieranie 3,2 Mb.
Strona11/24
Data14.02.2018
Rozmiar3,2 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   24

Turystyka


Atrakcje przyrodnicze gminy Wronki zostały opisane w poprzednich podrozdziałach niniejszego dokumentu. Wśród ciekawych obiektów pozaprzyrodniczych należy wskazać:

 • we Wronkach:

 • Muzeum Ziemi Wronieckiej – omówione w rozdziale dotyczącym zasobów kulturowych;

 • kościół farny p.w. św. Katarzyny – w swym obecnym kształcie wzniesiony pod koniec XV wieku; korpus kościoła 3-nawowy ze sklepieniem krzyżowo – żebrowym; ołtarz główny z 1954 r. zawiera w środku rzeźbę Chrystusa pochodzącą prawdopodobnie z XV wieku;

 • klasztor – pochodzi z końca XVII wieku; od 1991 roku jest siedzibą Wyższego Seminarium Duchownego p.w. Jana Dunsa Szkota;

 • więzienie – zbudowane w latach 90-tych XIX wieku z przeznaczeniem na dom kary dla skazanych na dłuższe pozbawienie wolności oraz osadzonych pozostających do dyspozycji Sądu Prowincji Poznańskiej; podczas II wojny światowej było wykorzystywane przez hitlerowców; po wojnie osadzano tu więźniów wojennych, a potem również politycznych; obecnie nadal pełni funkcję zakładu karnego;

 • budynek Dworca PKP – powstał w 1910 roku;

 • w Nowej Wsi:

 • eklektyczy pałac – z lat 1874 – 1876, w którym obecnie ma swą siedzibę Dom Pomocy Społecznej; na uwagę zasługuje cały zespół dworski – trzy oficyny, budynek dawnego ogrodnictwa, stajnia i bramy wjazdowe;

 • w Biezdrowie:

 • kościół p.w. św. Krzyża i św. Mikołaja – jest sanktuarium Męki Pańskiej; we wnętrzu kościoła znajduje się renesansowy nagrobek Stanisława Bobolińskiego z Bnina, obraz „Triumf Krzyża” oraz stara dębowa skrzynia, w której według legendy znaleziono zakopany skarb, za który wybudowano kościół; obok kościoła znajdują się dwa zabytkowe cmentarze;

 • pałac – o klasycystycznych formach wzniesiony wraz z zespołem zabudowań folwarcznych w 1877 roku przez Stanisława Hebanowskiego dla Stanisława Kurnatowskiego, ówczesnego właściciela Biezdrowa; na uwagę zasługuje umieszczenie jednego z dwóch głównych wejść w fasadzie bocznej; w sąsiednim parku znajduje się mostek kamienny z piaskowca oraz herbami Kurnatowskich;

 • we Wróblewie:

 • pałac neorenesansowy – zbudowany w 1855 roku według projektu Stanisława Hebanowskiego na zlecenie rodu Kwileckich;

 • neogotycka kaplica – z 1855 roku, przed którą ustawione są kamienne kaplice rzeźby Matki Boskiej Niepokalanej i św. Wawrzyńca, obydwie z 1785 roku;

 • w Wartosławiu:

 • kościół filialny p.w. św. Trójcy - z 1785 roku; późnobarokowy z klasycystycznym ołtarzem; obiekt pełni obecnie funkcję kaplicy cmentarnej; wykonany na rzucie ośmiobocznym, dach zwieńczony latarnią;

 • kościół p.w. Serca Jezusowego z 1854 roku – noegotycki kościół poewangelicki z wysoką wieżą zlokalizowany w zachodniej części wsi; sąsiaduje z nim neogotycki budynek dawnej pastorówki (plebanii);

 • pozostałości po wiatraku koźlak – zlokalizowane na północnym brzegu jeziora; ostatni spośród wielu istniejących niegdyś na terenie gminy;

 • gminna przeprawa promowa przez Wartę;

 • w miejscowości Chojno – wieś:

 • kościół p.w. Chrystusa Króla – został wzniesiony w 1927 roku w stylu neobarokowym, znajduje się w centralnej części wsi;

 • budynek szkoły – z 1898 roku;

 • pomnik historii polsko – francuskiej – upamiętniający wydarzenia i ofiary czasów napoleońskich;

 • wojewódzka przeprawa promowa przez Wartę;

 • młyn wodny z działającą turbiną i ze stawem młyńskim – obecnie agroturystyka; poniżej od strony Warty pozostałości po młynie wzmiankowanym w 1499 r.;

 • grajzerówka nad jeziorem Kłuchowiec;

 • leśniczówka Samita - dawny dworek myśliwski Kwileckich z Wróblewa;

 • dawny dwór w Chojnie - obecnie leśniczówka z budynkiem gospodarczym i przyległym parkiem;

 • pomnik na Witoldowie upamiętniający powstanie styczniowe 1863 -1964 r. i udział właścicieli Chojna w nim; poświęcony Witoldowi Turno, który zginął pod Ignacewem 9 maja 1864 r. - od jego imienia nosi nazwę ta część Chojna;

 • cmentarz parafialny - pochowani na nim są uczestnicy powstania wielkopolskiego, warszawskiego, wojny bolszewickiej, poseł sejmu dzielnicowego 1918 r. i działacz polonijny z USA z okresu I wojny światowej;

 • kurhany grzebalne naprzeciw cmentarza parafialnego;

 • warsztat obróbki krzemienia;

 • w Pożarowie:

 • pałac Kurnatowskich – eklektyczny, częściowo neorenesansowy, częściowo klasycystyczny budynek z XVIII wieku, przebudowany na początku XX wieku; obecnie własność prywatna;

 • zespół folwarczny – 6 domów pracowników, podwórze z rządówką i budynkiem mieszkalnym, stajnią, dwoma oborami, cielętnikiem, chlewnią, owczarnią, stróżówką, gorzelnią, dwoma stodołami i spichlerzem.

Na terenie gminy Wronki istnieją następujące piesze szlaki turystyczne:

 • ścieżka dydaktyczna „Sosnowym Szlakiem” – ścieżka zlokalizowana jest w okolicy Nadolnika i sąsiednich stawów; składa się z dwóch obiegów o łącznej długości 4,9 km (obieg mały – 2,1 km, obieg duży – 2,8 km); ścieżka wyposażona jest w małą architekturę sprzyjającą odpoczynkowi i podziwianiu przyrody; na trasie rozmieszczono tablice o tematyce dydaktyczno – przyrodniczej;

 • „Szlak Napoleona” – został wytyczony przez Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Poznaniu w ramach ogólnopolskiego programu Ministerstwa Kultury „Szlaki Dziedzictwa”; szlak przedstawia sylwetkę Napoleona, łączy miejsca z nim związane oraz przybliża historię Polski z czasów zaborów; najważniejsze miejscowości na szlaku to: Buk, Bytyń, Chalin, Chojno – Wieś, Gniezno, Poznań, Jarocin, Kalisz, Kórnik, Mosina, Piła, Sieraków, Słupca, Szamotuły, Swarzędz, Wągrowiec, Wolsztyn, Września, Wronki;

 • szlak czerwony – wchodzi w skład Europejskiego Dalekobieżnego Szlaku Pieszego E-11 łączącego wybrzeże Holandii z przejściem granicznym w Ogrodnikach; biegnie ze wschodu przez Obrzycko do leśniczówki Bugaj i przechodzi na teren gminy Wronki – w mieście prowadzi ulicami Mickiewicza i Chrobrego, wałem wzdłuż Warty i dalej ulicami Leśną i Rzecińską poza miasto, do Mokrza, Chojna, częściowo wzdłuż drogi wojewódzkiej, potem odbija na południe i biegnie obok jeziora Chojno i leśniczówki Pustelnia, mija granicę gminy i prowadzi do Bucharzewa przez Zatom Stary do Sierakowa;

 • europejski szlak św. Jakuba;

 • szlak zielony – prowadzi znad Jeziora Radziszewskiego do Chojna (4,2 km), dalej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 145 do Pakawia (6,4 km), Biezdrowa (11,5 km) i dalej drogą gminną do Wartosławia (15,3 km) i Mokrza (18,8 km) – stąd szlak biegnie dalej przez Puszczę Notecką terenem użytków ekologicznych „Kacze Błota” i „Wrzosowe Wydmy”, skręca na północ i prowadzi do Sierakowa; na trasie szlaku na terenie Puszczy Noteckiej prócz użytków ekologicznych zlokalizowane są wzniesienia: „Stara Studnia” (70 m n.p.m.) i „Łysa Góra” (88 m n.p.m.);

 • szlak żółty - ze stacji kolejowej we Wronkach, ulicami: Dworcową, Niepodległości, Ratuszową, Chrobrego; na wysokości granicy administracyjnej miasta szlak odbija na północny – zachód i biegnie dalej wzdłuż „Rzecińskiego Rowu” obok Rzecina wzdłuż granicy gminy i dalej do Białej (16,2 km) i Gulcza (26,8 km) mijając po drodze „Górę Rzecińską” (97 m n.p.m.);

 • szlak żółty – prowadzi z Mokrza do Rzecina (4,2 km) i dalej poza terenem gminy Wronki do miejscowości Mężyk (11,7 km) i Wrzeszczyna (18,5 km); w obrębie gminy Wronki cała trasa szlaku przebiega przez Puszczę Notecką;

 • szlak żółty – biegnie z Ostroroga do Zajączkowa (13,1 km), Nojewa (17,6 km) i dalej przez Sieraków, Trzciankę do Bydgoszczy; szlak prowadzi przez bardzo zróżnicowane tereny: lasy, doliną Warty, wydmy, piaski, wzniesienia i łąki; trasa szlaku jest bardzo długa, zaledwie jego niewielka część przebiega przez gminę Wronki - od Jeziora Wielkiego zlokalizowanego na terenie sąsiedniej gminy Chrzypsko Wielkie biegnie do miejscowości Kłodzisko, Pakawie i koło leśniczówki Kłodzisko skręca na południowy – zachód poza granice gminy Wronki;

 • szlak niebieski – łączy miejscowości: Sieraków, Bucharzewo (6,3 km) położone poza terenem gminy Wronki, a następnie obok leśniczówki Samita biegnie na północ przez wydmowy środkowy pas Puszczy Noteckiej, dalej prowadzi już poza południową granicą gminy wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 135 przez miejscowości: Marylin, Mężyk, Hamrzysko, Bzowo do zamku w Goraju.

Przez teren gminy Wronki przepływa rzeka Warta, na której wytyczony jest szlak kajakowy, prowadzący wzdłuż malowniczego, nieregulowanego odcinka rzeki – od strony wschodniej odcinek Obrzycko – Wronki jest otoczony lasami Puszczy Noteckiej, aż do miasta Wronki, gdzie Warta przepływa blisko śródmiejskiego rynku. Dalej na zachód rzeka płynie terenami użytkowanymi rolniczo przeplatanymi enklawami lasów. Jest szlakiem wodnym łatwym i dostępnym dla każdego turysty. Wzdłuż szlaku brakuje jednak odpowiedniej infrastruktury turystycznej.

Na terenie gminy Wronki zlokalizowane są 3 szlaki konne: szlak konny w okolicy miejscowości Smolnica, szlak konny w okolicy miejscowości Kłodzisko oraz fragment „Wilczego Szlaku”, który jest najdłuższą transregionalną turystyczną trasą konną w Europie prowadzącą z okolic Puszczy Zielonki koło Poznania do Sierakowa, przez tereny m.in. gminy Wronki i dalej do Lubniewic położonych na Ziemi Lubuskiej. Nazwa tego szlaku wywodzi się od zlokalizowanej przy szlaku hodowli wilków w Zakładzie Doświadczalnym Akademii Rolniczej w Stobnicy. Całkowita długość szlaku wynosi 220 km. Prowadzi doliną Warty przez sosnowe bory Puszczy Noteckiej i wrzosowiska na wydmowych wzgórzach Miedzianych Gór oraz malownicze jeziora Pojezierza Międzychodzkiego.

Przez gminę Wronki przebiegają także cztery szlaki rowerowe:


 • szlak czerwony – bierze swój początek przy Dworcu PKP, dalej biegnie przez miejscowości: Biezdrowo, Pożarowo, Pakawie, Karolewo, Wartosław, by zakończyć swoją trasę we Wronkach; wokół szlaku zlokalizowanych jest: kilka bardzo interesujących zabytków, Jezioro Radziszewskie oraz gospodarstwa agroturystyczne;

 • szlak niebieski – rozpoczyna się w Biezdrowie przy kościele św. Krzyża, dalej prowadzi wzdłuż borów Puszczy Noteckiej; trasa kończy się przy drodze relacji Oborniki – Zielona Góra; szlak ten dedykowany jest głównie miłośnikom przyrody jednak na jego trasie znajduje się także np. zabytkowy neorenesansowy pałac rodziny Kurnatowskich;

 • szlak zielony – rozpoczyna się we Wronkach przy Hotelu Olympic i prowadzi przez bory Puszczy Noteckiej do miejscowości Mężyk, po czym, po zatoczeniu koła, wraca w okolice startu;

 • szlak żółty – startuje w okolicach Hotelu Olympic we Wronkach i prowadzi przez osiedle domków jednorodzinnych i dalej przez bory Puszczy Noteckiej do Chojna (zobaczyć tutaj można kościół p.w. Chrystusa Króla, figurę Matki Boskiej i Strażnicę OSP z 1938 roku), obok domku myśliwskiego „Grajzerówka” by dotrzeć w końcu w okolice stadionu, skąd wraca na miejsce startu.

Istniejąca na terenie gminy Wronki infrastruktura turystyczna oraz poziom rozwoju usług okołoturystycznych wymaga podjęcia działań zmierzających do poszerzenia istniejącej oferty. Obecnie funkcjonuje kilka obiektów oferujących zakwaterowanie (np. Hotel Olympic we Wronkach, Zajazd Karo, Willa Remi) oraz nieliczne restauracje. Gmina Wronki posiada jednak bardzo dobre warunki przyrodniczo – krajobrazowe do rozwoju agroturystyki, co wykorzystywane jest przez mieszkańców, którzy chętnie podejmują się właśnie takiej działalności. Obecnie na terenie gminy funkcjonuje kilkanaście gospodarstw agroturystycznych. Oferują one przeważnie niski standard usług. Samorząd lokalny powinien podejmować nieustanne działania zmierzające do ułatwiania podejmowania i prowadzenia właśnie tej formy działalności turystycznej. Gospodarstwa agroturystyczne bowiem są coraz częściej wybierane przez turystów jako miejsce, w którym warto się zatrzymać, ze względu na atuty przyrodniczo – krajobrazowe oraz oferowane liczne atrakcje niedostępne na co dzień, np. dla społeczności miejskiej.
  1. Sytuacja finansowa gminy


Miasto i Gmina Wronki, jako jeden z głównych podmiotów podejmujących działania zmierzające do realizacji nakreślonych w ramach strategii celów, musi wykazywać zdolność finansową do realizacji zadań, w szczególności tych inwestycyjnych. Podstawowym instrumentem zarządzania finansami gminy jest budżet. Jest on finansowym wyrazem i instrumentem polityki gospodarczej gminy oraz najważniejszym narzędziem do jej realizacji. Pozwala zaplanować w jaki sposób rozdysponować dostępne środki finansowe.

Analizując budżet Miasta i Gminy Wronki w perspektywie ostatnich kilku lat, zauważyć można, iż systematycznie wzrasta wartość dochodów, zarówno ich kwoty ogółem (wzrost o 20,27% w roku 2013 w stosunku do roku 2008), jak i w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Na przestrzeni lat 2008 – 2013 wzrosła także ogólna wartość wydatków z 39 288 114 zł w 2008 roku do 49 019 741 zł w roku 2013 (wzrost o 24,77%). Dane dotyczące kształtowania kwot dochodów i wydatków Miasta i Gminy Wronki w latach 2008 – 2013 zaprezentowano w poniższych tabelach.


Tabela 20 Dochody budżetu Miasta i Gminy Wronki w latach 2008 – 2013 (w zł)

Wyszczególnienie

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Dochody

39 466 058

39 129 473

40 339 878

45 648 353

45 281 692

47 463 966

w tym własne

24 782 261

25 816 575

23 980 458

25 130 137

28 162 285

29 802 008

środki z budżetu państwa i inne dotacje (w tym z funduszy UE)

117 176

199 449

258 990

423 059

674 854

1 097 270

Dochody na 1 mieszkańca

2 108

2 096

2 159

2 451

2 435

2 549

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta i Gminy we Wronkach

Tabela 21 Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wronki w latach 2008 - 2013Wyszczególnienie

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Wydatki ogółem (w zł)

39 288 114

40 314 324

42 800 697

44 461 804

49 105 610

46 019 741

Wydatki majątkowe inwestycyjne (w zł)

7 122 445

7 645 147

7 693 207

7 036 261

11 005 901

4 842 178

% udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem

18,12

18,96

19,08

15,83

22,41

10,52

Wydatki ogółem na 1 mieszkańca (w zł)

2 099

2 159

2 291

2 387

2 640

2 472

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta i Gminy we Wronkach

Instrumentem wieloletniego planowania finansowego w jednostkach samorządu terytorialnego jest z kolei Wieloletnia Prognoza Finansowa. Obejmuje ona prognozę m.in. takich parametrów finansowych jak: • dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu;

 • dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe budżetu;

 • wynik budżetu wraz ze wskazaniem przeznaczenia nadwyżki albo sposobu sfinansowania deficytu;

 • przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.

Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Wronki na lata 2014 -2018 zaprezentowano w poniższej tabeli.
Tabela 22 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Wronki na lata 2014 - 2018

Wyszczególnienie

2014

2015

2016

2017

2018

Dochody ogółem, w tym:

54 969 966,00

53 163 000,00

54 270 000,00

55 409 000,00

56 727 000,00

bieżące

52 550 566,00

52 263 000,00

53 570 000,00

54 909 000,00

56 227 000,00

majątkowe

2 419 400,00

900 000,00

700 000,00

500 000,00

500 000,00

w tym ze sprzedaży majątku

1 000 000,00

900 000,00

700 000,00

500 000,00

500 000,00

Wydatki ogółem, w tym:

60 588 382,00

50 197 686,00

51 273 536,00

52 985 001,00

56 727 000,00

wydatki bieżące, w tym:

47 808 080,00

46 039 986,00

47 335 533,00

48 054 252,00

49 494 300,00

odsetki

350 000,00

400 000,00

300 000,00

200 000,00

100 000,00

z tytułu gwarancji i poręczeń

1 100 000,00

1 550 000,00

1 501 000,00

1 460 000,00

1 418 000,00

wydatki majątkowe

12 780 302,00

4 157 700,00

3 938 003,00

4 930 749,00

7 232 700,00

Wynik budżetowy

-5 618 416,00

2 965 314,00

2 996 464,00

2 423 999,00

0,00

Przychody ogółem, w tym:

8 053 187,00

0,00

0,00

0,00

0,00

nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zaciągnięcie kredytów/ pożyczek

4 848 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wolne środki

3 205 187,00

0,00

0,00

0,00

0,00

inne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rozchody ogółem, w tym:

2 434 771,00

2 965 314,00

2 996 464,00

2 423 999,00

0,00

spłata kredytów/ pożyczek i wykup papierów wartościowych

2 434 771,00

2 965 314,00

2 996 464,00

2 423 999,00

0,00

w tym łączna kwota wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

inne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Przepływy finansowe razem

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stan zadłużenia na koniec okresu

8 385 777,00

5 420 463,00

2 423 999,00

0,00

0,00

Wskaźnik zadłużenie/dochody

15,26%

10,20%

4,47%

0,00%

0,00%

Wskaźnik obsługi zadłużenia

7,07%

9,25%

8,84%

7,37%

2,68%

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań

14,45%

12,69%

12,19%

12,21%

13,15%

Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów

7,07%

9,25%

8,84%

7,37%

2,68%

Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Źródło: Opracowanie własne na podstawie załącznika nr 1 do uchwały nr XLVII/382/2014 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 25.06.2014 r.

Zgodnie z art. 243 obowiązującej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 157 poz. 1240) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym: spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, wykupów papierów wartościowych oraz spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Jak pokazują dane zamieszczone w powyższej tabeli w przypadku Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wronki, relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów w każdym roku przyjmuje wartość niższą niż wartość dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego zgodnie za zapisami art. 243 ustawy o finansach publicznych. Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów w każdym roku prognozowanego okresu odznacza się wartościami dużo niższym niż dopuszczalna wartość wskaźnika spłaty zobowiązań, co jednoznacznie wskazuje na duże możliwości Miasta i Gminy w finansowaniu przyszłych inwestycji. Jest to niezwykle ważne z punktu widzenia możliwości realizacji celów niniejszej Strategii.

O sukcesie realizacji nakreślonych w ramach Strategii celów zdecydować może także efektywność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, w tym środków z funduszy Unii Europejskiej. Lata 2014 – 2020, które obejmuje niniejszy dokument, pokrywają się z nową perspektywą finansową UE. Stwarza to bardzo duże możliwości w pozyskiwaniu finansowania na realizację działań, których podjęcie jest niezbędne do osiągnięcia w 2020 roku stanu określonego w wizji gminy.

Miasto i Gmina Wronki posiada bardzo duże doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. W poniższej tabeli zaprezentowano wykaz inicjatyw, na których realizację pozyskano dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.

Tabela 23 Zadania współfinansowane przy pomocy środków zewnętrznych realizowane przez Miasto i Gminę Wronki w latach 2007 - 2013Nazwa Zadania

Rok realizacji

Źródło dofinansowania

Rodzaj dofinansowania

Koszt całkowity (zł)

Kwota dofinansowania (zł)

Budowa drogi do czworaków do remizy OSP we wsi Wróblewo

2008

Agencja Nieruchomości Rolnych

krajowe

442 828,35

300 000,00

Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią we Wronkach – Olszynki w ramach programu „Moje boisko – Orlik”

2008

Wojewoda Wielkopolski/Zarząd Województwa Wielkopolskiego

krajowe

1 871 023,50

666 000,00

Budowa przystani wodnej na rzece Warcie

2008

Departament Kultury Fizycznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

krajowe

90 964,38

40 000,00

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Samołęż

2008

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

krajowe

383 283,59

69 300,00

Rzemiosło artystyczne w Gminie Wronki jako czynnik rozwoju kulturowego i gospodarczego

2009

POKL, dz. 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

unijne

39 534,14

39 534,14

We are creating an ecological socjety

2009

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

unijne

39 821,01

39 821,01

@ktywny senior w Gminie Wronki

2009

POKL, dz. 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

unijne

39 642,97

39 642,97

Wieś kobiet - tu mieszkamy, tu działamy

2009

POKL, dz. 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

unijne

49 627,19

49 627,19

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szerokosci minimum 4 metry, oznaczonej ewidencyjnie jako obręb Samołęż

2009

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

krajowe

882 005,10

80 000,00

Powierzenie zdań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

2009

Porozumienie między Wojewodą Wielkopolskim a Burmistrzem Miasta i Gminy Wronki

krajowe

14 995,92

14 995,92

Renowacja zbiornika małej retencji o pow. 0,73 ha obręb Nowa Wieś

2010

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

krajowe

74 921,26

29 200,00

Powierzenie zadań dotyczących grobów i cmentarzy wojennych

2010

Porozumienie między Wojewodą Wielkopolskim a Burmistrzem Miasta i Gminy Wronki

krajowe

38 260,00

38 260,00

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla m. Chojno

2010

Starostwo Powiatowe w Szamotułach

krajowe

1 399 553,04

69 868,28

Urządzenie i zagospodarowanie boiska sportowego w Chojnie

2011

PROW, 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi

unijne

107 994,00

65 850,00

Odbudowa pomostów rekreacyjno - wędkarskich na Jeziorze Pożarowskim w Wartosławiu

2011

PROW, 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi

unijne

90 699,43

55 714,04

Remont świetlicy wiejskiej w Wartosławiu wraz z zagospodarowaniem terenu

2011

PROW, dz. 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

unijne

202 576,41

105 000,00

Zakup stołów i ławek na wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chojno-Wieś

2011

PROW, dz. 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

unijne

6 393,00

3 640,00

Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 2229 Nowa Wieś - Warszawa - Stare Miasto

2011

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011

krajowe

1712459,69

989 998,06

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer. 4m., oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Głuchowo

2011

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

krajowe

586 841,97

53 000,00

Powierzenie zadań dotyczących grobów i cmentarzy wojennych

2011

Porozumienie między Wojewodą Wielkopolskim a Burmistrzem Miasta i Gminy Wronki

krajowe

17 050,00

17 050,00

Budowa budynku z lokalami socjalnymi na działce nr 1959 przy ul. Powstańców Wlkp. we Wronkach

2011

Bank Gospodarstwa Krajowego - Fundusz Dopłat

krajowe

794 378,34

238 313,50

Prace melioracyjne związane z przeciwdziałaniem zagrożeniu powodziowemu w miejscowości Stróżki

2012

PO RYBY, oś 4 zakres 4 Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej

unijne

75 903,96

61 710,54

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Chojnie

2012

PROW, dz. 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

unijne

1 033 200,00

500 000,00

Remont świetlicy wiejskiej w Ćmachowie

2012

PROW, dz. 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

unijne

94 077,73

61 188,00

Remont świetlicy wiejskiej w Wierzchocinie

2012

PROW, dz. 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

unijne

49 797,03

32 388,00

Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w Nowej Wsi

2012

PROW, dz. 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

unijne

107 835,87

67 610,25

Remont świetlicy wiejskiej w Rzecinie

2012

PROW, dz. 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

unijne

164 280,90

83 263,62

Remont świetlicy wiejskiej wraz z ogrodzeniem placu zabaw przy świetlicy w Obelzankach

2012

PROW, dz. 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

unijne

72 699,63

47 284,31

Zakup sprzętu kuchennego na wyposażenie trzynastu świetlic wiejskich w Gminie Wronki

2012

PROW, dz. 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

unijne

20 785,77

10 744,08

Urządzenie siłowni zewnętrznej w Parku Cyryla

2012

PROW, dz. 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

unijne

34 243,18

22 271,98

Zakup i montaż wielofunkcyjnego ekranu wizyjnego przekazującego informacje z turystycznej bazy Miasta i Gminy Wronki

2012

PROW, dz. 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

unijne

63 461,85

25 000,00

Wydanie folderu turystyczno - informacyjnego Gminy Wronki

2012

PROW, dz. 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

unijne

9 151,20

5 952,00

Powierzenie zadań dotyczących grobów i cmentarzy wojennych

2012

Porozumienie między Wojewodą Wielkopolskim a Burmistrzem Miasta i Gminy Wronki

krajowe

14 782,98

14 782,98

Przebudowa skrzyżowania ulicy Mickiewicza z ulicą Niepodległości

2012

Starostwo Powiatowe w Szamotułach

krajowe

57 064,56

25 000,00

Budowa kładki dla pieszych wraz z infrastrukturą na rzece Warcie

2013

PO RYBY, oś 4 środek 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności

unijne

5 533 247,25

778 000,00

Organizacja w dniach 29.04 – 04.05 wizyty miast partnerskich

2013

Program Town twinning citizens’ meetings

unijne

52 193,40

46 290,20

Remont świetlicy parafialno-wiejskiej w Biezdrowie

2013

PROW, dz. 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

unijne

204 243,31

132 841,00

Powierzenie zadań dotyczących grobów i cmentarzy wojennych

2013

Porozumienie między Wojewodą Wielkopolskim a Burmistrzem Miasta i Gminy Wronki

krajowe

14 099,55

14 099,55

Zakup namiotu oraz 14 stołów na potrzebę realizacji biesiady sołeckiej mieszkańców sołectwa Kłodzisko i Pakawie

2013

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego - konkurs "Pięknieje wielkopolska wieś" - III edycja w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi

krajowe

8 188,20

6 550,56

Remont i modernizacja budynku kręgielni we Wronkach przy ul. Poznańskiej 30 B

2013

Ministerstwo Sportu i Turystyki / Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

krajowe

156 175,33

78 087,66

Zakup sprzętu kuchennego na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lubowie

2013

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego - konkurs "Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw" w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi

krajowe

3 227,52

1 613,76

Melioracja rowów w miejscowości Chojno

2014

PO RYBY, oś 4 zakres 4 Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej .

unijne

87 746,18

60 000,00

Budowa siłowni zewnętrznej we Wronkach

2014

PROW, dz. 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

unijne

56 358,60

36 656,00

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w parku w Nowej Wsi

2014

PROW, dz. 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

unijne

19 404,04

12 620,51

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we Wronkach poprzez utworzenie skweru z zielenią

2014

PROW, dz. 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

unijne

42 529,59

29 300,00

Powierzenie zadań dotyczących grobów i cmentarzy wojennych

2014

Porozumienie między Wojewodą Wielkopolskim a Burmistrzem Miasta i Gminy Wronki

krajowe

12 000,00

12 000,00

Utworzenie w krajobrazie rolniczym naturalnego korytarza ekologicznego z zadrzewień w miejscowościach Wartosław i Biezdrowo

2014

WFOŚiGW/Przedsięwzięcia pozostałe – Nabór 2014

krajowe

94 589,46

55 000,00

Poprawa estetyki miejscowości Wierzchocin poprzez zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej i przy mini boisku

2014

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – konkurs „Pięknieje wielkopolska wieś” – IV edycja w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi

krajowe

3 282,00

2 264,08

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Chojnie z wykonaniem tarasu widokowego na rzekę Wartę i przystań rzeczną

2014

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – konkurs „Pięknieje wielkopolska wieś” – IV edycja w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi

krajowe

13 403,62

10 722,69

Nowe wyposażenie, to nasze marzenie – zakup nagłośnienia i krzeseł do świetlicy wiejskiej w Jasionnie

2014

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – konkurs „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” – II edycja w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi

krajowe

5 858, 55

2 500,00

Gotujemy i oglądamy, zawsze fajne pomysły mamy – zakup taboretu gazowego i projektora wraz z ekranem do świetlicy wiejskiej w Lubowie

2014

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – konkurs „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” – II edycja w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi

krajowe

5 858,55

2 500,00

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przepompownią ścieków PP3 z rurociągiem tłocznym w miejscowości Chojno-Wieś

2014

PROW, dz. 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

unijne

1 463 466,57

892 357,66

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta i Gminy we Wronkach

Tabela 24 Zadania współfinansowane przy pomocy środków zewnętrznych realizowane przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w latach 2007 - 2013Nazwa Zadania

Rok realizacji

Źródło dofinansowania

Rodzaj dofinansowania

Koszt całkowity (zł)

Kwota dofinansowania (zł)

Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta i Gminy Wronki

2010

POIiŚ 2007-2013/Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa/działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

unijne

62 117 934,35

35 634 462,20

Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta i Gminy Wronki

2012

POIiŚ 2007-2013/Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa/działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

unijne

8 122 852,68

1 111 155,57

Instrument Szybkiego Reagowania

2012

Europejski Fundusz Społeczny

unijne

88 000,00

88 000,00

Dopłaty do oprocentowania kredytu bankowego na realizację przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta i Gminy Wronki”

2012

NFOŚiGW/dopłata do oprocentowania kredytu

krajowe

2 027 967,24

1 035 064,38

Dofinansowanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Miasta i Gminy Wronki

2014

POIiŚ 2007-2013/Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego

unijne

519 650,00

233 842,00

Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta i Gminy Wronki – etap II dokumentacja projektowa

2014

POIiŚ 2007-2013/Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa/działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

unijne

535 050,00

369 750,00

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta i Gminy we Wronkach

Tabela 25 Zadania współfinansowane przy pomocy środków zewnętrznych realizowane przez Wroniecki Ośrodek Kultury w latach 2007 - 2013

Nazwa Zadania

Rok realizacji

Źródło dofinansowania

Rodzaj dofinansowania

Koszt całkowity (zł)

Kwota dofinansowania (zł)

Zakup nowości wydawniczych

2007

Program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek

krajowe

8 718,00

8 718,00

Modernizacja aparatury projekcyjnej i nagłośnieniowej

2007

Program Operacyjny Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej/Rozwój kin i dystrybucja filmu

krajowe

14 500,00

10 150,00

Cykl spotkań młodych twórców piszących, zakończony konkursem literackim "O złotą, srebrną i brązową Wronę

2008

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Promocja Czytelnictwa

krajowe

8 009,00

4 000,00

Zakup nowości wydawniczych

2008

Program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek

krajowe

8 678,00

8 678,00

Zakup nowości wydawniczych

2009

Program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek

krajowe

3 362,00

3 362,00

"Zielone opowieści" - konkurs na opowiadanie ekologiczne zakończone konkursem literackim "O złotą, srebrną i brązową Wronę"

2009

Program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Literatura i czytelnictwo Priorytet 1 Promocja literatury i piśmiennictwa kulturalnego

krajowe

10 320,00

6 020,00

Modernizacja zestawu nagłośnieniowego kina

2009

Program Operacyjny Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej/Rozwój kin i dystrybucja filmu

krajowe

31 070,00

20 000,00

Zakup nowości wydawniczych

2010

Program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek

krajowe

3 121,00

3 121,00

Zabezpieczenie przeciwpożarowe zabytkowego Muzeum Regionalnego we Wronkach przed zniszczeniem

2011

PROW, oś 4 LEADER, dz. 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

unijne

19 788,00

13 851,60

Światowy Przegląd Folkloru - Integracje 2010

2011

PROW, oś 4 LEADER, dz. 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

unijne

20 052,58

14 036,80

Podgrzybek 2010

2011

PROW, oś 4 LEADER, dz. 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

unijne

13 279,87

9 295,90

Lato w Chojnie 2010

2011

PROW, oś 4 LEADER, dz. 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

unijne

15 280,15

10 696,00

Zakup ekranu kinowego

2011

Program Operacyjny Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej/Rozwój kin i dystrybucja filmu

krajowe

16 200,00

10 530,00

Zakup nowości wydawniczych

2011

Program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek

krajowe

4 623,00

4 623,00

Zakup nowości wydawniczych

2012

Program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek

krajowe

7 531,00

7 531,00

Festiwal "Szanty nad Wartą"

2012

PO RYBY, oś 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, środek 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa

unijne

25 049,76

23 875,92

Doposażenie kółka plastycznego

2012

PO RYBY, oś 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, środek 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa

unijne

11 583,00

8 292,60

Światowy Przegląd Folkloru - Integracje 2012

2012

PO RYBY, oś 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, środek 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa

unijne

22 215,45

18 033,17

Warsztaty fotografii

2012

PROW, oś 4 LEADER, dz. 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

unijne

9 218,00

7 374,00

Noc świętojańska

2013

PO RYBY, oś 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, środek 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa

unijne

25 049,76

18 035,88

Zakup nowości wydawniczych

2013

Program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek

krajowe

6 949,00

6 949,00

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta i Gminy we Wronkach

Tabela 26 Zadania współfinansowane przy pomocy środków zewnętrznych realizowane przez Samorządową Administrację Placówek Oświatowych w latach 2007 - 2013Nazwa Zadania

Rok realizacji

Źródło dofinansowania

Rodzaj dofinansowania

Koszt całkowity (zł)

Kwota dofinansowania (zł)

Wymiana okien w SP nr 1

2007

Fundacja Amicis

krajowe

30 000,00

30 000,00

Wyposażenie gabinetu pedagoga w SP w Nowej Wsi

2007

Fundacja Amicis

krajowe

7 900,00

7 900,00

Doposażenie bazy turystycznej w SP w Chojnie

2007

Fundacja Amicis

krajowe

10 000,00

10 000,00

Zakup pomocy dydaktycznych dla SP nr 2

2007

Bank Spółdzielczy we Wronkach

krajowe

2 000,00

2 000,00

Zapomogi dla uczniów – SP nr 2

2007

Fundacja Amicis

krajowe

2 000,00

2 000,00

Boisko szkolne w ZS w Biezdrowie

2007

Fundacja Amicis

krajowe

700,00

700,00

Remont SP w Nowej Wsi

2007

Fundacja Amicis

krajowe

8 000,00

8 000,00

Doposażenie i modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 1

2007

Fundacja Amicis

krajowe

5 000,00

5 000,00

Program „Podróże kształcą” w SP nr 2

2007

Program Comenius Sokrates

unijne

6 296,00

6 296,00

Opłacenie honorarii prowadzących program w Gimnazjum na Polnej

2007

Projekt Inkubator Środki Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

krajowe

5 400,00

5 400,00

Projekt „Żyj zdrowo i kolorowo” realizacja programu Akademia szkoły z klasą

2007

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej

krajowe

1 500,00

1 500,00

Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych w SP nr 2

2007

Rządowy Program Wyrównywania Szans

krajowe

5 600,00

5 600,00

Dofinansowanie boiska SP nr 1

2008

Fundacja Amicis

krajowe

10 000,00

10 000,00

Dofinansowanie boiska SP nr 2

2008

Fundacja Amicis

krajowe

15 000,00

15 000,00

Wymiana nawierzchni na boisku sportowym w ZS w Biezdrowie

2008

Fundacja Amicis

krajowe

20 000,00

20 000,00

Wymiana okien w SP w Nowej Wsi

2008

Fundacja Amicis

krajowe

5 000,00

5 000,00

Meble do bazy turystycznej w SP w Chojnie

2008

Fundacja Amicis

krajowe

10 000,00

10 000,00

Wymiana okien w Gimnazjum na Polnej

2008

Fundacja Amicis

krajowe

20 000,00

20 000,00

Zakup mebli zniszczonych po pożarze

2008

Fundacja Amicis

krajowe

12 000,00

12 000,00

Doposażenie monitoringu szkolnego w SP nr 2

2008

PZU

krajowe

2 000,00

2 000,00

Program „Podróże kształcą” w SP nr 2

2008

Program Comenius Sokrates

unijne

27 978,00

27 978,00

Wiata do rowerów w SP nr 2

2009

Fundacja Amicis

krajowe

5 000,00

5 000,00

Adaptacja pomieszczenia na łazienkę w SP w Nowej Wsi

2009

Fundacja Amicis

krajowe

10 000,00

10 000,00

Podjazd dla niepełnosprawnych w Gimnazjum na Polnej

2009

Fundacja Amicis

krajowe

8 000,00

8 000,00

Remont kuchni w Przedszkolu nr 1

2009

Fundacja Amicis

krajowe

5 000,00

5 000,00

Program dla dzieci niepełnosprawnych zamieszkujących tereny wiejskie realizowany przez SAPO w latach 2009-2010

2009

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

krajowe

14 832,00

14 832,00

"Uczenie się przez całe życie" program realizowany w latach 2009-2010 przez SP nr 2

2009

Program Comenius

unijne

26 340,00

26 340,00

"Przyjazna szkoła w Gminie Wronki"

2010

POKL

unijne

263 450,00

263 450,00

Zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw

2010

Rządowy Program "Radosna Szkoła"

krajowe

41 990,00

41 990,00

"Uczenie się przez całe życie" program realizowany w latach 2009-2010 przez SP nr 2

2010

Program Comenius

unijne

19 390,00

19 390,00

Zakup rowerów dla ZS w Biezdrowie

2011

Fundacja Amicis

krajowe

1 000,00

1 000,00

"Uczenie się przez całe życie" program realizowany w latach 2009-2010 przez SP nr 2

2011

Program Comenius

unijne

68 624,00

68 624,00

Zakup rolet na okna w SP nr 1

2012

Fundacja Amicis

krajowe

1 200,00

1 200,00

Wyposażenie gabinetu psychologa w Gimnazjum na Polnej

2012

Fundacja Amicis

krajowe

1 030,00

1 030,00

Pomoce dydaktyczne dla Przedszkola nr 1

2012

Fundacja Amicis

krajowe

4 000,00

4 000,00

Pomoce naukowe dla Przedszkola nr 1

2012

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o

krajowe

1 230,00

1 230,00

"Przyjazna szkoła w Gminie Wronki"

2012

POKL

unijne

198 895,00

198 895,00

Wymiana drzwi wejściowych w głównym budynku SP w Nowej Wsi

2013

Fundacja Amicis

krajowe

7 500,00

7 500,00

"Przyjazna szkoła w Gminie Wronki"

2013

POKL

unijne

77 700,00

77 700,00

"Równe szanse na starcie w Gminie Wronki" na lata 2013-2014

2013

POKL, Priorytet IX, dz. 9.1, poddz. 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

unijne

998 036,00

998 036,00

Zakup oprogramowania do SP nr2

2013

Fundacja Amicis

krajowe

7 000,00

7 000,00

Monitoring do ZS w Biezdrowie

2013

Fundacja Amicis

krajowe

4 000,00

4 000,00

Zakup sprzętu i pomocy

2013

Fundacja Amicis

krajowe

4 200,00

4 200,00

Pomoce naukowe dla Przedszkola nr 2

2013

Fundacja Amicis

krajowe

3 000,00

3 000,00

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta i Gminy we Wronkach

Tabela 27 Zadania współfinansowane przy pomocy środków zewnętrznych realizowane przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2007 - 2013

Nazwa Zadania

Rok realizacji

Źródło dofinansowania

Rodzaj dofinansowania

Koszt całkowity (zł)

Kwota dofinansowania (zł)

Bądźmy Partnerami

2008

POKL/VII/7.1/7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej

unijne

52 893,07

52 893,07

Bądźmy Partnerami

2009

POKL/VII/7.1/7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej

unijne

85 252,81

85 252,81

Bądźmy Partnerami

2010

POKL/VII/7.1/7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej

unijne

129 898,76

129 898,76

Bądźmy Partnerami

2011

POKL/VII/7.1/7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej

unijne

146 938,03

146 938,03

Bądźmy Partnerami

2012

POKL/VII/7.1/7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej

unijne

207 593,81

207 593,81

Bądźmy Partnerami

2013

POKL/VII/7.1/7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej

unijne

238 850,88

238 850,88

Działanie Warsztatów Terapii Zajęciowej

2013

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

krajowe

411 000,00

369 900,00

Działanie Warsztatów Terapii Zajęciowej

2014

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

krajowe

411 000,00

369 900,00

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta i Gminy we Wronkach


1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   24


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna