Załącznik do Uchwały nr lii/422/2014 Rady Miasta I Gminy Wronki z dnia 12 listopada 2014r roku strategia rozwoju miasta I gminy wronki na lata 2014-2020 Wronki, 2014 Spis treściPobieranie 3,2 Mb.
Strona1/24
Data14.02.2018
Rozmiar3,2 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Wronki na lata 2014 – 2020


Załącznik do Uchwały nr LII/422/2014

Rady Miasta i Gminy Wronki

z dnia 12 listopada 2014r roku

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY

WRONKI

na lata 2014-2020Wronki, 2014

Spis treści


I. WSTĘP 3

II. PODSTAWY ROZWOJU GMINY 6

1. Ogólna charakterystyka gminy 6

i. Położenie geograficzne, wielkość gminy 6

ii. Podział administracyjny 7

iii. Struktura zagospodarowania przestrzennego gminy 8

iv. Rys historyczny 8

2. Zasoby gminy 10

2.1. Ludność 10

2.2. Zasoby przyrodnicze 24

2.3. Zasoby kulturowe 33

2.4. Infrastruktura techniczna 36

2.5. Infrastruktura społeczna 47

2.6. Rolnictwo 51

2.7. Podmioty gospodarcze 55

2.8. Turystyka 60

2.9. Sytuacja finansowa gminy 66

III. STRATEGIA ROZWOJU GMINY 87

1. Analiza SWOT 87

2. Wizja i misja gminy 88

3. Cele strategiczne, operacyjne i działania na rzecz rozwoju 89

IV. NAWIĄZANIA DO DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH 102

V. FINANSOWANIE STRATEGII 112

VI. SYSTEM WDRAŻANIA I MONITORINGU 112

Spis tabel 122

Spis rysunków 123

Załącznik nr 1: Raport z konsultacji społecznych 124
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna