Załącznik do Uchwały Nr /06/2013/2012-2016Pobieranie 270.3 Kb.
Strona1/4
Data10.01.2018
Rozmiar270.3 Kb.
  1   2   3   4

Załącznik do Uchwały Nr 135/06/2013/2012-2016
Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 18 czerwca 2013r.

Wykaz tematów prac dyplomowych (licencjackich) na rok akademicki 2013/2014


Lp.

Jednostka organizacyjna

Nauczyciel akademicki

Tematyka

Kierunek

1.

Zakład Chorób Układu Nerwowego

dr n. med. Joanna Rosińczuk – Tonderys


Tematyka z zakresu opieki i pielęgnacji, rehabilitacji i edukacji chorych w wybranych chorobach neurologicznych i neurochirurgicznych:

 • Choroby naczyniowe mózgu,

 • Choroba Parkinsona, Alzheimera, SM,

 • Urazy czaszkowo-mózgowe,

 • Choroba przeciążeniowa i zwyrodnieniowa kręgosłupa,

 • Choroby zakaźne o.u.n.

 • Choroby centralnego i obwodowego układu nerwowego,

 • Chory nieprzytomny,

 • Padaczka,

 • Choroby neurologiczne wieku dziecięcego (mózgowe porażenie dziecięce, Zespół Downa, wodogłowie, wady wrodzone o.u.n.),

Tematyka z zakresu intensywnej terapii:

 • Choroby nerek (ostra i przewlekła niewydolność nerek),

 • Choroby układu krążenia,

 • Wstrząs septyczny, hipowolemiczny, anafilaktyczny,

 • Odżywianie enteralne i parenteralne,

 • Ostre stany zagrożenia życia (wstrząsy),

 • Intensywna opieka nad pacjentem z zaburzeniami świadomości.

Wszystkie kierunki


dr hab. Ireneusz Całkosiński prof. nadzw.

 1. Skutki działanie dioksyn w grupach szczególnego ryzyka osób pracujących w niektórych zawodach.

 2. Zakażenia szpitalne.

 3. Rodzaje zakażeń szpitalnych na poszczególnych oddziałach

 4. Stres związany z urazem

 5. Zatrucia w środowisku wiejskim

 6. Profilaktyka chorób odzwierzęcych i pasożytniczych

 7. Odpady komunalne i medyczne jako źródło zakażeń.

 8. Inne zagadnienia z toksykologii, parazytologii, fizjologii człowieka, stres, stres oksydacyjny.

-----------------------------------------------------------------------

 1. Skutki działanie dioksyn w grupach szczególnego ryzyka osób pracujących w niektórych zawodach.

 2. Zakażenia szpitalne.

 3. Rodzaje zakażeń szpitalnych na poszczególnych oddziałach

 4. Stres związany z urazem

 5. Zatrucia w środowisku wiejskim

 6. Profilaktyka chorób odzwierzęcych i pasożytniczych

 7. Odpady komunalne i medyczne jako źródło zakażeń.

 8. Inne zagadnienia z toksykologii, parazytologii, fizjologii człowieka, stres, stres oksydacyjny.

------------------------------------------------------------------------

 1. Skutki działanie dioksyn w grupach szczególnego ryzyka osób pracujących w niektórych zawodach.

 2. Zakażenia szpitalne.

 3. Zakażenia pokarmowe

 4. Rola żywności w zakażeniach pokarmowych

 5. Rola żywności w zatruciach pokarmowych

 6. Substancje szkodliwe zawarte w żywności

 7. Szkodliwość wody pitnej

 8. Zespół krwotoczno-hemolityczny wywołany endotoksyną E.coli

 9. Antybiotyki i hormony w żywności

 10. Rodzaje zakażeń szpitalnych na poszczególnych oddziałach

 11. Stres związany z urazem

 12. Zatrucia w środowisku wiejskim

 13. Profilaktyka chorób odzwierzęcych i pasożytniczych

 14. Odpady komunalne i medyczne jako źródło zakażeń.

 15. Inne zagadnienia z zakresu epidemiologii, zakażeń, toksykologii, parazytologii, fizjologii człowieka, stres, stres oksydacyjny.
Pielęgniarstwo

Zdrowie PubliczneDietetyka
mgr Justyna Bazan

 • Metody diagnostyki zakażeń bakteryjnych.

 • Charakterystyka patogennych bakterii. Epidemie.

 • Choroby pasożytnicze (w tym tropikalne). Wpływ pasożytów na organizm i jego układy. Zagrożenia dla dzieci i kobiet w ciąży.

 • Diagnostyka, leczenie i fizjoterapia w zatruciach.

Wszystkie kierunki

mgr Monika Michalak

Tematyka z zakresu opieki i pielęgnacji, rehabilitacji i edukacji chorych w wybranych chorobach neurologicznych i neurochirurgicznych:

 • Choroby centralnego i obwodowego układu nerwowego,

 • Choroba Parkinsona, Alzheimera, SM,

 • Choroby naczyniowe mózgu,

 • Choroby neurologiczne wieku dziecięcego (mózgowe porażenie dziecięce, Zespół Downa, wodogłowie, wady wrodzone o.u.n.),

 • Zespoły bólowe kręgosłupa,

 • Urazy czaszkowo-mózgowe,

 • Urazy kręgosłupa,

 • Choroby zakaźne o.u.n.

Tematyka z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii:

 • Udział pielęgniarki w leczeniu dietetycznym chorego nieprzytomnego.

 • Udział pielęgniarki w ocenie zagrożenia odleżynami u pacjenta nieprzytomnego.

 • Wstrząs hipowolemiczny

 • Wstrząs kardiogenny

 • Wstrząs septyczny.

 • Zadania pielęgniarki anestezjologicznej w opiece nad dzieckiem przygotowywanym do zabiegu operacyjnego w trybie planowym.

 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem z ostrym zapaleniem trzustki.

 • Marskość wątroby-charakterystyka ogólna oraz wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej w przebiegu choroby.

 • Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z tętniakiem aorty.

 • Znieczulenie porodu.

 • Opieka pooperacyjna na sali wybudzeń.

 • Śmierć mózgu. Opieka nad dawcą narządów.

 • Pielęgnowanie pacjenta z dostępem naczyniowym (żylnym, tętniczym).

 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem znieczulanym do zabiegów: chirurgii ogólnej, neurochirurgicznych, ortopedii i chirurgii urazowej, laryngologii i chirurgii szczękowej, endokrynologicznych, ginekologicznych i położniczych.

 • Pielęgnowanie pacjenta z ostra niewydolnością oddechową.

 • Pielęgnowanie pacjenta z ostrą niewydolnością krążenia.

 • Pielęgnowanie pacjenta w stanie ciężkiej sepsy.

Tematyka z zakresu opieki długoterminowej:

 • Pielęgnowanie pacjentów z odleżynami.

 • Rola i zadania pielęgniarki w opiece długoterminowej nad pacjentem ze stwardnieniem rozsianym.

 • Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem po amputacji kończyn dolnych.

 • Opieka nad chorymi z cukrzycą typu II.

 • Problemy opiekuńcze u osób w starszym wieku.

 • Pielęgnowanie pacjentów w stanie apaliczynym.

 • Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem z żylakami kończyn.

 • Rola pielęgniarki w przygotowaniu pacjenta z wyłonioną stomią jelitową do samoopieki.

 • Rola pielęgniarki w przygotowaniu pacjenta z założoną stomią jelitową do samoopieki.

 • Zadania pielęgniarki w opiece nad człowiekiem z epilepsją w warunkach domowych.

Opieka pielęgniarska nad pacjentem obłożnie chorym w domu.

Wszystkie kierunki
Dr Adrian Sieradzki

Tematyka z zakresu psychiatrii:

 • Wyzwania psychiatrii XXI wieku.

 • Niesprawność w zaburzeniach psychicznych.

 • Co boli współczesnego człowieka - zaburzenia osobowości we współczesnym świecie.

 • Zespół poaborcyjny – mit, produkt medialno-ideologiczny czy rzeczywistość?

 • Rozwój psychiczny dziecka a system edukacji – wyzwania, problemy, perspektywy.

 • Zespół wypalenia zawodowego.

 • Symbolika zawodów medycznych we współczesnym świecie – oczekiwania, potrzeby społeczeństwa wobec medyków.

 • Psychoterapia w przełomowych okresach życia – okres okołoporodowy, umieranie i żałoba.

 • Zespół Munchhausena.

 • Rola diety w zaburzeniach psychicznych (ADHD, autyzm, depresja).

 • Edukacja i metoda wychowania według Marii Montessori a rozwój psychospołeczny i intelektualny dzieci i młodzieży.

 • Zaburzenia kontroli impulsów (nałogowe poszukiwanie przyjemności, kleptomania i. in.) jako problem cywilizacyjny – badania własne.

 • Uzależnienia behawioralne (m.in. hazard patologiczny) w populacji osób dorosłych.

 • Związek leków z występowaniem depresji i innych zaburzeń sfery psychoseksualnej w praktyce ginekologiczno-położniczej – badania własne.

 • Metody utrzymywania sprawności funkcji poznawczych u osób z zaburzeniami otępiennymi.

 • Rola położnej w promocji zdrowia psychicznego.

 • Rola pielęgniarki w promocji zdrowia psychicznego.

 • Ratownik medyczny w sytuacjach ostrych kryzysów psychicznych spowodowanych katastrofami.

 • Zespół stresu pourazowego wśród personelu pielęgniarskiego – badania własne.

Zespół nadruchliwości z deficytem uwagi u dorosłych - badania własne.2.

Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki

Dr Marta Arendarczyk

Dr Sylwia Krzemińska

Mgr Adrianna Borodzicz - Cedro


 1. Rozpoznawanie i postępowanie pielęgniarskie w ostrych stanach zagrożenia życia pochodzenia oddechowego.

 2. Zadania pielęgniarskie w organizowaniu i prowadzeniu reanimacji krążeniowo oddechowej.

 3. Pielęgnowanie pacjenta z dostępem naczyniowym żylnym i tętniczym.

 4. Rozpoznawanie i postępowanie pielęgniarskie w ostrych stanach zagrożenia życia pochodzenia krążeniowego.

 5. Intensywny nadzór bezprzyrządowy i przyrządowy.

 6. Postępowanie pielęgniarskie z pacjentem we wstrząsie.

 7. Pielęgnowanie pacjenta w ostrej niewydolności nerek.

 8. Organizacja działań, postępowanie z poszkodowanym w przypadku urazu wielonarządowego.

 9. Pielęgnowanie pacjenta przypadku ostrego zatrucia.

 10. Przygotowanie pacjenta do znieczulenia i pielęgnowanie po znieczuleniu.

 11. Odrębności w pielęgnowaniu dorosłego i dziecka w warunkach intensywnej opieki medycznej.

 12. Odrębności w pielęgnowaniu dorosłego i dziecka w odcinku anestezjologicznym bloku operacyjnego.

 13. Udział pielęgniarki w żywieniu enteralnym pacjentów leczonych w o.i.o.m..

 14. Udział pielęgniarki w żywieniu parenteralnym pacjentów leczonych w o.i.o.m..

 15. Wsparcie i edukacja rodzin pacjentów (w tym dzieci) leczonych w o.i.o.m..

 16. Pielęgnowanie pacjenta nieprzytomnego leczonego w o.i.o.m.

 17. Pielęgnowanie pacjenta leczonego w o.i.o.m. z powodu śpiączki wątrobowej.

 18. Pielęgnowanie pacjenta leczonego w o.i.o.m. z powodu sepsy.

 19. Znaczenie standaryzacji w anestezjologii i intensywnej terapii.

 20. Specyfika i znaczenie środowiska terapeutycznego o.i.o.m;

 21. Organizacja i zasady pracy pielęgniarki w o.i.o.m i na stanowisku anestezjologicznym;

 22. Problemy pielęgnacyjne pacjentów leczonych w o.i.o.m oraz metody zapobiegające zagrożeniom i powikłaniom wynikającym z długotrwałej hospitalizacji w środowisku o.i.o.m;

 23. Postępowanie pielęgniarskie w stanach zagrożenia życia;

 24. Metody komunikacji z pacjentem ( także dzieckiem) o.i.o.m i jego rodziną;

 25. Intensywny nadzór bezprzyrządowy i przyrządowy - rozpoznanie stanu zagrożenia życia
Pielęgniarstwo
3.

Zakład Pielęgniarskiej Opieki Paliatywnej

Mgr Agnieszka Kraińska

1. Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad chorym z chorobą Alzheimera.

2. Rola i Zadania Pielęgniarki nad pacjentem z gruźlicą płuc.

3. Poziom akceptacji choroby u pacjentów chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.

4. Rola i funkcje zawodowe pielęgniarki w opiece nad dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym.

5. Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad dzieckiem z mukowiscydozą.

6. Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem z nowotworem płuc.

7. Model opieki pielęgniarskiej nad pacjentem leczonym hormonalnie z powodu nowotworu gruczołu krokowego.

8. Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem po amputacji kończyny dolnej


Dr Eleonora Mess

Zagadnienia dotyczące udziału pielęgniarki w opiece paliatywnej, pediatrycznej, onkologicznej ( radioterapia, chemioterapia).

- Chorób nowotworowych dzieci i dorosłych:

nowotwory układu krwiotwórczego (białaczki, chłoniaki),


 • guzy OUN,

 • guz Wilmsa,

 • nowotwory płuc,

 • nowotwory piersi,

 • nowotwory narządu rodnego

 • nowotwory jelita grubego,

 • nowotwory nerki i nadnerczy, pęcherza moczowego

 • nowotwory gruczołu krokowego

- Niedoborów odporności wrodzonych i nabytych

- Opieki paliatywnej nad dziećmi i dorosłymi w środowisku

szpitalnym i domowym.

- Ocena bólu u dorosłych, dzieci i noworodków

- Ocena bólu pooperacyjnego

- Ocena bólu przewlekłego

- Obłożnie chorych:


 • odleżyny,

 • kacheksja,

- Jakości życia dzieci i dorosłych z chorobami nowotworowymi.

- Jakości życia pacjentów po przeszczepie szpiku.

Przeszczepiania narządów i szpiku kostnego.

- Udział pielęgniarki u opiece nad pacjentem przewlekłe chorym

- Udział pielęgniarki w opiece nad dzieckiem przewlekle chorym

- Problemy pielęgnacyjne dziecka z zespołem wad wrodzonych

- Zadania pielęgniarki w opiece paliatywnej

- Udział pielęgniarki w tworzeniu grup wsparcia i wolontariatu.

- Komunikacja z pacjentem przewlekle chorym, przekazywanie niepomyślnych wiadomości.

- Problemy pielęgnacyjne dzieci chorych i zdrowych.

- Jakość życia objętych intensywną terapią medyczną


- Problemy rehabilitacyjne i udział pielęgniarki w rehabilitacji w poszczególnych jednostkach i zespołach chorobowych ( udar , choroby krążenia, choroba Parkinsona, SM, choroba Alzheimera)

- Problemy pielęgnacyjne pacjentów ze schorzeniami reumatologicznymi

- Zadania pielęgniarki w rehabilitacji osób w podeszłym wieku

- Masaż limfatyczny, cel, wykonanie, udział pielęgniarki i położnej

- Tematyka z zakresu diabetologii: dziecięcej, dorosłych. Edukacja i pielęgnacja osób z cukrzycą oraz ich rodziny.

- Problemy pielęgnacyjne w rehabilitacji osób z chorobami reumatycznymi.Pielęgniarstwo

Położnictwo

Żywienie dzieci i dorosłych w chorobach nowotworowych

Żywienie osób z wyniszczeniem

Żywienie osób przewlekle i obłożnie chorych

Żywienie osób w trakcie chemio i radioterapiiStudenci mogą przedstawić własne propozycje tematów

Pielęgniarstwo
Położnictwo, Dietetyka

Mgr Iwona Twardak

Zagadnienia dotyczące udziału pielęgniarki w opiece paliatywnej, pediatrycznej, onkologicznej.

- Chorób nowotworowych dzieci i dorosłych:

nowotwory układu krwiotwórczego (białaczki, chłoniaki),


 • guzy OUN,

 • guz Wilmsa,

 • nowotwory płuc,

 • nowotwory piersi,

 • nowotwory narządu rodnego

 • nowotwory jelita grubego,

 • nowotwory nerki i nadnerczy, pęcherza moczowego

 • nowotwory gruczołu krokowego

- Niedoborów odporności wrodzonych i nabytych

- Opieki paliatywnej nad dziećmi i dorosłymi w środowisku

szpitalnym i domowym

- Ocena bólu u dorosłych, dzieci i noworodków

- Ocena bólu pooperacyjnego

- Ocena bólu przewlekłego

- Obłożnie chorych:


 • odleżyny,

 • kacheksja,

- Jakości życia dzieci i dorosłych z chorobami nowotworowymi.

- Jakości życia pacjentów po przeszczepie szpiku.

Przeszczepiania narządów i szpiku kostnego.

- Udział pielęgniarki u opiece nad pacjentem przewlekłe chorym

- Udział pielęgniarki w opiece nad dzieckiem przewlekle chorym

- Problemy pielęgnacyjne dziecka z zespołem wad wrodzonych

- Zadania pielęgniarki w opiece paliatywnej

- Udział pielęgniarki w tworzeniu grup wsparcia i wolontariatu.

- Komunikacja z pacjentem przewlekle chorym, przekazywanie niepomyślnych wiadomości.

- Problemy pielęgnacyjne dzieci chorych i zdrowych.

- Model opieki pielęgniarskiej nad pacjentem w trakcie chemio i radioterapii.

Studenci mogą przedstawić własne propozycje tematów

Dr Aleksandra Lisowska

1.Tematyka z zakresu diabetologii: dziecięcej, dorosłych. Edukacja i pielęgnacja osób z cukrzycą oraz ich rodziny.

2.Tematyka z nefrologii- dializoterapia, przeszczepy nerek, niewydolność nerek. Edukacja i pielęgnacja osób z chorobami nerek.

3.Tematyka z zakresu pediatrii- metody usprawniania, choroba sieroca, zesp.Downa, Autyzm, MPDZ.,itp.

4.Problemy pielęgnacyjne w rehabilitacji osób z chorobami reumatycznymi.

5.Problemy pielęgnacyjne osób niesłyszących i słabo słyszących.

6.Alternatywne sposoby porozumiewania się osób niesłyszących.

7.Alternatywne sposoby porozumiewania się osób z upośledzeniem umysłowy

8.Edukacyjne zadania pielęgniarki wobec chorego i jego rodziny po amputacji piersi.

9.Pielęgnowanie i usprawnianie chorego po odjęciu kończyn.

10.Rehabilitacja dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym,

11.Problemy pielęgnacyjne w rehabilitacji dzieci z zespołem Downa

12.Problemy pielęgnacyjne w rehabilitacji osób w wieku podeszłym.

13.Pielęgnowanie i rehabilitowanie chorych po złamaniu szyjki udowej.

14.Rola pielęgniarki w opiece i usprawnianiu pacjentów w opiece długoterminowej.Studenci mogą przedstawić własne propozycje tematów

Pielęgniarstwo

Mgr Kamila Jonak

 1. Leczenie usprawniające i problemy pielęgnacyjne dzieci z autyzmem.

 2. Arteterapia i jej zastosowanie terapeutyczne.

 3. Terapia zajęciowa.

 4. Rehabilitacja dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym,

 5. Problemy pielęgnacyjne w rehabilitacji dzieci z zespołem Downa

 6. Leczenie usprawniające i problemy pielęgnacyjne osób z wadami postawy.

 7. Problemy pielęgnacyjne w rehabilitacja osób w wieku podeszłym.

 8. Problemy pielęgnacyjne w rehabilitacja osób z upośledzeniem umysłowym.

 9. Usprawnianie pacjentów z zaburzeniami mowy z powodu udaru, chorób neurologicznych , z niedorozwojem umysłowym, autyzmem, z zespołem Downa

Studenci mogą przedstawić własne propozycje tematów

Pielęgniarstwo
4.

Zakład Propedeutyki Pielęgniarstwa

dr n. med. Halina

Wojnowska-Dawiskiba
mgr Dorota Blajerska
mgr Jerzy Twardak


1. Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki

-Wybrane problemy etyczne i deontologiczne w pracy zawodowej pielęgniarek.

-Koncepcje filozoficzne w wybranych teoriach i modelach opieki, holizm w modelach opieki pielęgniarskiej.

-Zastosowanie wybranych koncepcji filozoficznych w modelu opieki.

-Dylematy etyczne i moralne w praktyce zawodowej.

-Empatia i jej rozwój u osób pomagających (lub Znaczenie empatii w opiece nad pacjentami w warunkach szpitalnych).

-Problemy i dylematy etyczne w praktyce zawodowej pielęgniarek.

-Filozoficzne aspekty komunikacji interpersonalnej pielęgniarki i pacjenta (spotkanie – dialog – komunikacja - warunki wstępne).

-Pielęgnowanie człowieka w zdrowiu i chorobie z punktu widzenia filozofii systemowej.

-Prawa pacjenta w świetle kompetencji zawodowych pielęgniarki.

-Prawa pacjenta – wyznacznikiem zadań zawodowych pielęgniarki.

-Odpowiedzialność zawodowa w praktyce pielęgniarskiej.2. Podstawy pielęgniarstwa

-Proces pielęgnacji jako metoda pracy pielęgniarki.

-Jakość opieki pielęgniarskiej.

-Rola i funkcje zawodowe w pielęgniarstwie.

-Czynniki wpływające na rozwój praktyki pielęgniarskiej.

-Procedury i algorytmy w praktyce pielęgniarskiej.

-Diagnoza i diagnostyka w pielęgniarstwie klinicznym.

-Rola pielęgniarki w udzielaniu świadczeń zapobiegawczych, leczniczych i rehabilitacyjnych.

-Przykłady zastosowania Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarstwa (ICNP).

-Modele klasyfikacji pielęgniarskiej opieki klinicznej.

-Klasyfikacja Działań Pielęgniarskich w psychiatrii – przykłady zastosowania.

-Role i funkcje zawodowe pielęgniarek – przykłady zastosowania.

-Laureatki medalu Florencji Nightingale.

-Zastosowanie modelu D. Orem w pielęgniarskiej praktyce klinicznej.

-Zastosowanie modelu V. Henderson w pielęgniarskiej praktyce klinicznej.

-Zastosowanie modelu C. Roy w pielęgniarskiej praktyce klinicznej.

-Zastosowanie modelu M. Roger w pielęgniarskiej praktyce klinicznej.

-Zastosowanie teorii systemów w pielęgniarskiej praktyce klinicznej.

-Teorie potrzeb w pielęgniarskiej praktyce klinicznej.

-Udział pielęgniarki w doskonaleniu jakości opieki w pielęgniarstwie klinicznym.

-Rola standardów w zapewnieniu jakości świadczeń zdrowotnych.

3. Pielęgniarstwo psychiatryczne

-Model opieki nad osobami z zaburzeniami psychotycznymi „endogennymi”, zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi, maniakalnymi oraz wieku podeszłym i starczym (psychogeriatria).

-Model opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu i substancji psychoaktywnych.

-Holistyczny model opieki pielęgniarskiej nad dziećmi z zaburzeniami psychicznymi.

-Holistyczny model opieki pielęgniarskiej nad osobami z zaburzeniami nerwicowymi i zaburzeniami osobowości.

-Holistyczny model opieki pielęgniarskiej nad osobami z zaburzeniami odżywiania.

-Zapewnienie jakości opieki pielęgniarskiej nad chorym leczonym w oddziale psychiatrycznym.

-Wybrane aspekty jakości życia dzieci autystycznych.

-Wybrane aspekty jakości życia pacjentów ze schizofrenią.

-Wybrane aspekty jakości życia pacjentów z zespołem depresyjnym.

-Wybrane aspekty jakości życia pacjentów z zespołem maniakalnym.

-Wybrane aspekty jakości życia pacjentów z chorobą Alzheimera.

-Jakość życia pacjentów hospitalizowanych w oddziałach psychiatrycznych.

-Rola pielęgniarki w promocji zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

-Rola pielęgniarki w edukacji pacjenta chorego psychicznie i jego rodziny.

-Udział pielęgniarki na rzecz promocji zdrowia psychicznego.

-Programy edukacji zdrowotnej w pracy pielęgniarki psychiatrycznej.

-Domowa opieka pielęgniarska nad osobami po hospitalizacji psychiatrycznej.

-Stany nagłe w psychiatrii.

-Podstawy prawne interwencji psychiatrycznej.

-Zaburzenia psychiczne w wybranych chorobach somatycznych.

-Udział pielęgniarki w terapii humanistycznej, systemowej i psychoedukacji.

-Wybrane treningi umiejętności społecznych – zadania pielęgniarki.

-Terapia zajęciowa w psychiatrii – rola pielęgniarki.

-Wybrane elementy rehabilitacji psychiatrycznej – zadania pielęgniarki.

-Edukacja zdrowotna w pielęgniarstwie psychiatrycznym.

-Zagadnienia etyczne i prawne w opiece psychiatrycznej.

-Zasady przyjęcia i hospitalizacji w szpitalu psychiatrycznym.

-Rola pielęgniarki w opiece nad dzieckiem z upośledzeniem umysłowym.

-Rola pielęgniarki w opiece nad dziećmi i młodzieżą w wybranych zaburzeniach zachowania i emocji.

-Terapia w zaburzeniach psychicznych – rola pielęgniarki.

-Wybrane zaburzenia psychiczne u dzieci – rola pielęgniarki.

-Wybrane zaburzenia psychiczne wieku podeszłego – rola pielęgniarki.

-Zaburzenia psychiczne związane z ciążą, połogiem i menopauzą.

-Rodzina wobec choroby psychicznej.

-Organizacja psychiatrycznej opieki zdrowotnej w Polsce.

-Organizacja ochrony zdrowia psychicznego.

-Zaburzenia psychiczne o podłożu organicznym.

-Ogólne zasady postępowania pielęgniarki w psychogeriatrii.


Pielęgniarstwo


Pobieranie 270.3 Kb.

Share with your friends:
  1   2   3   4
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna