ZałĄcznik 6Pobieranie 491,48 Kb.
Strona1/6
Data06.03.2018
Rozmiar491,48 Kb.
  1   2   3   4   5   6

Załącznik nr 5
.


Pieczęć Wykonawcy

....................................., dnia ........................... roku

(miejscowość) (data)

Narodowy Instytut Dziedzictwa,

ul. Kopernika 36/40,

00-924 Warszawa

OFERTAdostawa sprzętu komputerowego
I. Oferta złożona przez wykonawcę/podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie

Nazwa

Adres

12


II. Osoba do kontaktu


Imię i Nazwisko
Instytucja
Adres
Telefon
Fax
e-mail
III. Treść oferty
 1. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, oświadczamy, że:


Składamy ofertę na:


 1. Część I zamówienia i deklarujemy dostawę w łącznej cenie ………. zł obliczonej zgodnie z poniższym kosztorysem:
Lp.

Oznaczenie sprzętu:

Cena jednostkowa brutto

Ilość szt.

Cena dostawy = kol. 3 x kol. 4

1.

2.

3.

4.

5.

2.

Komputer stacjonarny - HP EliteOne 800 G1 AiO lub równoważny
16
3.

Zestaw Komputer stacjonarny plus drukarka Monochromatyczna - HP EliteOne 800 G1 AiO , Canon LBP6680x lub równoważny
5
4.

Zestaw Komputer stacjonarny plus drukarka Kolorowa - HP EliteOne 800 G1 AiO , Canon LBP7660Cdn lub równoważny
2
5.

Zestaw Laptop plus Monitor – HP EliteBook 840 , HP EliteDisplay E271i lub równoważny
5
6.

Zestaw Laptop plus Monitor plus upgrade Windows 8 – HP EliteBook 840 , HP EliteDisplay E271i, Upgrade windows 8 do windows 8.1 Pro lub równoważny
2
7.

KVM plus okablowanie
1
8.

Teamviewer upgrade oraz rozszerzenie licencji na 3 połączenia
1
9.

Upgrade AutoCad 2014
2
SUMA: 1. Część II zamówienia i deklarujemy dostawę w łącznej cenie ………. zł obliczonej zgodnie z poniższym kosztorysem:

Lp.

Oznaczenie sprzętu:

Cena jednostkowa brutto

Ilość szt.

Cena dostawy = kol. 3 x kol. 4

1.

2.

3.

4.

5.

1.

Klawiatura USB
10
2.

Mysz bezprzewodowa
10
3.

Switch 8 portowy 10/100/1000
10
4.

Windows Server 2008 R2 SP1
1
5.

Pamięć RAM 4GB ECC
4
SUMA: 1. Część III zamówienia i deklarujemy dostawę w łącznej cenie ………. zł obliczonej zgodnie z poniższym kosztorysem:
Lp.

Oznaczenie sprzętu:

Cena jednostkowa brutto

Ilość szt.

Cena dostawy = kol. 3 x kol. 4

1.

2.

3.

4.

5.

1.

Laptop Lenovo IdeaPad Yoga 11 lub równoważny
1
SUMA:


 1. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia.
 1. Jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 1. Zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się – w przypadku wybrania naszej oferty – do zawarcia umowy według wzoru określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 1. Wskazany w poniższej tabeli zakres prac zamierzamy powierzyć podwykonawcom:

Lp.

Zakres prac

1.
2.
...


 1. Oferta zawiera łącznie ponumerowanych i parafowanych stron.

.......................................................................................

(imię i nazwisko, stanowisko, pieczątka firmowa)

(podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 1. Oferujemy dostawę następującego sprzętu komputerowego i oprogramowania zgodnie z poniższymi tabelami zgodności:CZĘŚĆ I: SPRZĘT KOMPUTEROWY I OPROGRAMOWANIE
Przedmiotem zamówienia jest zakup nowego, nieużywanego sprzętu i oprogramowania w ilościach, o parametrach technicznych i na warunkach gwarancji określonych w niniejszym przedmiocie zamówienia w tym:

Specyfikacja techniczna (wymogi minimalne):
 1. Komputer stacjonarny - HP EliteOne 800 G1 AiO lub równoważny – 16 szt.
Lp

Element

Opis

Opis oferowanych rozwiązań (wypełnia wykonawca)


Oferujemy sprzęt: - podać producenta, model oraz symbol:


Typ

Komputer stacjonarny typu All in One


Zastosowanie

Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej


Procesor

Osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 7030 punktów.


Pamięć operacyjna

1 x 8GB 1600 MHz możliwość rozbudowy do min 16GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę


Parametry pamieci masowej

Min. 1000 GB SATA III 7200 obr./min.Grafika

Zintegrowana z procesorem, ze wsparciem dla DirectX 11.1, OpenGL 4.0, pamięć grafiki współdzielona do 1,8GB z pamięcią RAM,

LUB


Dedykowana z min 2GB własnej pamięci DDR3, ze wsparciem dla DirectX 11, OpenGL 4.1, OpenCL 1.1


Wyposażenie multimedialne

24 bitowa karta dźwiękowa 4-kanałowa;
wbudowane dwa głośniki.


Obudowa

Obudowa typu All in One – zintegrowany komputer w obudowie wraz z monitorem z matrycą antyodblaskową IPS min 23” o parametrach:

- rozdzielczośc min 1920x1080 Full HD

- kontrast typowy min 1000:1,

- typowa jasność min 250 cd/m2

- kąty widzenia pion/poziom: min 178/178 stopni

- katy pochylenia w pionie min -5/+30 stopni

- obrót (SWIVEL) 360 stopni

- plamka max 0,256

- regulacja wysokości

Posiadająca min. 1 zewnętrzną półkę 5,25” SLIM oraz min 1 wewnętrzną półkę 2,5” umożliwiającą zamontowanie do 2 szt 2,5” dysków (HDD/SSD/SED). Obudowa musi umożliwiać wymianę dysku twardego, napędu optycznego, pamięci RAM oraz dawać możliwość instalacji drugiego dysku twardego.

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona)

Zasilacz wewnętrzny o mocy max 220W i sprawności min 93% przy 50% obciążeniu zasilacza i 91% przy 100% obciążeniu zasilaczaBIOS

Możliwość odczytania z BIOS:

1. Modelu komputera, nazwy producenta.

2. Wersji BIOS i daty jego wydania

3. Modelu procesora, prędkości procesora

4. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości i technologii wykonania a także o pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach

5. Informacji o dysku twardym: model, pojemność, wersja firmware, nr seryjny, wersja SMART

6. Informacji o napędzie optycznym: model, wersja firmware, nr seryjny

7. Wersji firmware iAMT

8. Wersji/ID płyty głównej

9. MAC adres zintegrowanej karty sieciowej

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

Możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych

BIOS musi posiadać funkcję update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

BIOS musi posiadać funkcję automatycznego update BIOS ze strony producenta włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
Bezpieczeństwo

1. BIOS musi posiadać możliwość

- skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS,

- możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock)

- blokady/wyłączenia portów USB, COM, karty sieciowej, karty audio;

- blokady/wyłączenia kart rozszerzeń/slotów PCIe

- kontroli sekwencji boot-ącej;

- startu systemu z urządzenia USB

- funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń

2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2);

3. Czujnik otwarcia obudowy
Zarządzanie

Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, posiadająca sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji, wbudowany sprzętowy firewall, zarządzany i konfigurowany z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji, a także umożliwiająca:

- monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD,

- zdalną konfigurację ustawień BIOS;

- zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD

- zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej;

- nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego

(tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS;

- wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego.
Certyfikaty i standardy

 • Wyprodukowany zgodnie z normą ISO 9001 dla producenta sprzętu lub równoważny

 • Deklaracja zgodności CE Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0
Warunki gwarancji

5-letnia gwarancja świadczona na miejscu u klienta


Wymagania dodatkowe

System operacyjny Microsoft Windows 8 Professional 64-bit preinstalowany z wieczystą licencją i nośnikiem (z prawem do  instalacji Windows 7 Professional) Zainstalowany Windows 7 Pro 64 bit lub równoważny tj. :

- Pełna integracja z domeną AD opartą na serwerach Windows 2008 R2 w zakresie autoryzacji w środowisku Zamawiającego;


- Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO), WMI;
- Aktualizacja poprzez system aktualizacji WSUS posiadany przez Zamawiającego,
- Zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu.

 1. Wbudowane porty i złącza:

- porty wideo: min. 1 szt Display Port

- min. 6 x USB 3.0 wyprowadzonych na zewnątrz obudowy,

- port sieciowy RJ-45,

- porty audio: wyjście słuchawek, wejście mikrofonowe, wyjście liniowe stereo

- serial port (RS-232)

- 2 szt PS/2

- kamera internetowa 2 Mpix o rozdzielczości max 1920x1080 z dwoma mikrofonami zintegrowana w obudowie matrycy

Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, adapterów itp. 1. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL, ASF 2.0, ACPI, iAMT, SIPP, vPro.

 2. Karta WiFi a/b/g/n Wireless 2x2 Dual-Band Minicard with Bluetooth Combo

 3. Płyta główna z chipsetem min Q87, wyposażona w:

- 2 złącza SODIMM z obsługą do 16GB pamięci RAM 1600MHz

- sloty: 1 szt mini PCIe dla WLAN, 1 szt MXM 3.0

- 1 złącze mSATA

- kontroler dysków obsługującym konfiguracje RAID 0, 1 1. Klawiatura USB w układzie polski programisty

 2. Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll)

 3. Nagrywarka SATA DVD +/-RW SLIM SuperMulti


Oprogramowanie dodatkowe

Microsoft Office Home and Business 2013 Polish – PKC lub program równoważny.

Parametry równoważności:


- zarządzanie ustawieniami oprogramowania poprzez Zasady Grup (GPO);

- współpraca z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem Sharepoint;

- zawierający program pocztowy integrujący się ze środowiskiem Exchange umożliwiający odczytywanie, wysyłanie poczty, nakładanie reguł na wiadomości przechowywane na serwerze, obsługujący kalendarz z możliwością współdzielenia oraz synchronizacji z urządzeniami mobilnymi

- możliwość w 100% poprawnego obsługiwania w trybie edytowania dokumentów formatów docx, xlsx, pptx (posiadanych przez Zamawiającego) bez potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania konwertującego.


  1   2   3   4   5   6


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna