Załącznik 11Pobieranie 89,13 Kb.
Data26.02.2019
Rozmiar89,13 Kb.

Załącznik nr 1.8 do SIWZ

...........................................pieczęć Wykonawcy

SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA

Pakiet nr 18 System wieloosiowy do stabilizacji górnego i piersiowo-lędźwiowego odcinka kręgosłupa

Lp

Nazwa asortymentu

Opis

Producent/nr katalogowy

Jedn. miary

Ilość

Cena jedn. netto

Wartość netto

Stawka VAT

Cena jedn. brutto

Wartość brutto

1

System potyliczno-szyjno-piersiowy do tylnej stabilizacji górnego odcinka kręgosłupa oraz doprowadzenia do połączenia politycznoszyjnego typu PASS OCT

system wieloosiowy - haki i śruby poliaksjalne, możliwość dostosowania 3D stabilizacji odcinka szyjnego, modułowe płytki potyliczne dostosowujące się w płaszczyźnie 3D do potylicy, wieloosiowe połączenie między płytką a prętem, pręty o pojedynczej średnicy i o dwóch średnicach, skład systemu:

- wieloosiowe śruby transpedikularne znakowane kolorem oraz dodatkowo średnica i długość oznaczone na elemencie gwintowanym, średnica śrub 3,5 mm i 4,0 mm, długość śrub od 10 do 50 mm, ze skokiem co 2 mm

- haki laminarne z wieloosiową gwintowaną przedłużką, znakowane kolorem, wysokość haka 4,5 mm, 6,0mm, 7,5mm; 40° kątowania

- śruby typu shank z wieloosiową gwintowaną przedłużką zabezpieczające otaczające nerwy, znakowane kolorem oraz dodatkowo średnica i długość oznaczone na elemencie gwintowanym, średnica śrub 3,5 mm i 4,0 mm, długość śrub od 20 do 50 mm, ze skokiem co 2 mm, gładki trzpień 1,0 mm, 40° kątowania

- pręty tytanowe (lub kobaltowo-chromowych na zamówienie), z laserowym grawerem dla ukierunkowania pręta, zsześciokątnym zakończeniem na jednym z końców, wymiary prętów: Ø 3,5 × 80 mm, Ø 3,5 × 120 mm, Ø 3,5 × 240 mm, Ø 3,5 × 300 mm

- pręty o dwóch średnicach wykonne ze stopu tytanu dostępne w wariantach: Ø 3,5 mm (długość 200 mm) i Ø 5,5 mm (długość 100 mm), Ø 3,5 mm (długość 200 mm) i Ø 6 mm (długość 100 mm), Ø 3,5 mm (długość 200 mm) i Ø 5,5 mm (długość 300 mm), Ø 3,5 mm (długość 200 mm) i Ø 6 mm (długość 300 mm); laserowy grawer dla ukierunkowania pręta

- nakrętki odłamywalne

- obustronny łącznik do pręta

- poprzeczki do śrub (21-27 mm, 28-34 mm, 35-41 mm, 42-48 mm, 49-55 mm i 56-62 mm) i do prętów (6-32mm i 32-58 mm)

- płytka potyliczna dostosowującej się w płaszczyźnie 3D do potylicy, umożliwiającej wieloosiowe połącznienie między prętem a płytką; z 3 punktami zakotwiczenia potylicznego; górna część wstępnie wygięta; dostępna w 2 wariantach dla prętów przyśrodkowych i bocznych

- śruby potyliczne o średnicy 3,5 mm i 4,0 mm, długość od 6 do 14 mm, w odstępach co 2 mm

- łączniki typu domino (dostępne na zamówienie), zwiększający kątowanie śrub wieloosiowych o 20°; obustronny, dostępny w 2 wariantach: prawy i lewy

Komplet zawiera:

- 6 śrub transpedikularnych

- 6 śrub potylicznych

- 6 nakrętek odłamywalnych

- 2 płytki potyliczne

- 4 łączniki do pręta

- 2 pręty
kpl.

2
2

System stabilizacji odcinka piersiowo-lędźwiowego kręgosłupa śrubami transpedikularnymi typu PASS LP

system wieloosiowy - śruby, płytki i haki poliaksjalne,

system wprowadzany od góry, pozwalający na łączenie z prętem w pewnej odległości od kręgosłupa umożliwiający korekcję 3D wykonywaną przez progresywne rozłożenie nacisków na wszystkich zaczepach przy pomocy techniki jednoczesnego przesunięcia na dwóch prętach - Simultaneous Translation on 2 Rods (ST2R), możliwość konturowania prętów fabrycznie (u producenta) przed operacją pod założony plan operacyjny (korekcja krzywizn) i indywidualną anatomię pacjenta (tzw. personalizowany implant), na ukształtowanych przedoperacyjnie prętach zaznaczane położenie skrajnych śrub, skład zestawu:- wieloosiowe śruby transpedikularne/ofsetowe, znakowane kolorem oraz dodatkowo średnica i długość oznaczone na elemencie gwintowanym, Ø śrub od 4,5 do 7,5 mm, ze skokiem co 1 mm; długość śrub od

30 do 55 mm, ze skokiem co 5 mm, (możliwość użycia offsetowych śrub transpedikularnych celem blokowania możliwego przesunięcia (np. kręgozmyk) podczas wyrównywania pręta na głowie śruby), łeb śruby podniesiony o dodatkowe 5 mm, Ø śrub offsetowych 5,5 lub 6,5 mm, długość od 30 do 50 mm, skok co 5 mm- zrywalne nakrętki,

- standardowy łącznik do pręta zapewniający wieloosiowe połączenie pręta; kompatybilna średnica pręta oznaczona laserowo na implancie, aby ułatwić identyfikację, 360° bezpieczny uchwyt pręta,

- skośny łącznik do pręta używany na szczycie konstrukcji do ochrony poziomów sąsiednich przed naruszeniem, możliwość użycia także przy stromym skosie L5/S1 u dołu konstrukcji, łącznik redukuje wymaganą długość pręta o 5 mm, kompatybilna średnica pręta oznaczona laserowo na implancie, aby ułatwić identyfikację, 360° bezpieczny uchwyt pręta,

- offsetowy łącznik do pręta zwiększający odległość boczną pomiędzy prętem, a śrubą o 5 mm, do wyrównania pręta przy różnym anatomicznym umieszczeniu śrub, kompatybilna średnica pręta oznaczona laserowo na implancie, aby ułatwić identyfikację, 360° bezpieczny uchwyt pręta,

- łącznik wyrównujący do pręta umożliwiający modyfikację śruby wieloosiowej na jednoosiową poprzez połączenie z łbem śruby, po ostatecznym dokręceniu, śruba wieloosiowa zostanie umieszczona prostopadle do pręta (jak w przypadku standardowej śruby jednoosiowej), kompatybilna średnica pręta oznaczona laserowo na implancie, aby ułatwić identyfikację, 360° bezpieczny uchwyt pręta,

- otwarty łącznik do pręta używany przy zabiegach rewizyjnych oraz w mocowaniach biodrowych, kompatybilna średnica pręta oznaczona laserowo na implancie, aby ułatwić identyfikację,

- łącznik derotacyjny do przeprowadzenia derotacji osiowej kręgów wzdłuż wierzchołka krzywizny

- łącznik pourazowy umożliwiający modyfikację śruby wieloosiowej na jednoosiową, z niezależnym blokowaniem na pręcie, poprzez jednoczesne wykonanie kompresji/dystrakcji przy pomocy śrub dociskowych, ułatwiający wyrównanie kręgów w płaszczyźnie strzałkowej w przypadkach poważnego kręgozmyku, złamań wybuchowych czy złamań kompresyjnych,

- pręt wstępnie zagięty 30 -100 mm (ze skokiem co 10 mm)

- pręt 120 - 180 mm (ze skokiem co 20 mm)

- pręt 200 - 280 mm(ze skokiem co 20 mm)

- pręt 300 - 380 mm (ze skokiem co 20 mm)

- pręt 400 mm

- pręt 450 mm

- pręt 500 mm

wszystkie pręty wykonane ze stopu tytanowego (Ti6Al4V ELI) o dwóch średnicach: 5,5 mm i 6,0 mm, z sześciokątnymi 5 mm końcówkami, z długością zaznaczoną laserowo „LLmm”, dostępne giętkie pręty do określania długości i kształtu prętów właściwych, z możliwością zamówienia pręta wygiętego do danego pacjent (spersonifikowanego) w oparciu o Sagittal Balance- pręt CoCr 260 mm

- pręt CoCr 500 mm

pręty wykonane ze stopu kobaltowo-chromowe (CoCr) o dwóch średnicach: 5,5 mm i 6,0 mm, z sześciokątnymi 5 mm końcówkam i z długością zaznaczoną laserowo „LLmm”, z możliwością zamówienia pręta dogiętego zgodnie z Sagittal Balance,

- domino - systemy kompatybilne z prętami o średnicy 5,5 mm i 6,0 mm, umożliwiające wydłużenie wstępnie zmontowanej konstrukcji, dwa typy łączeń typu domino w formie zamkniętej i otwartej/zamkniętej:

równoległe domino: 1 domino do połączenia 2 prętów i końca konstrukcji

pojedyncze domino: 2 domina do połączenia 2 prętów - 1 górnego i 1 dolnego z ostatnią śrubą pomiędzy prętami

- śruba do rewizji

- poprzeczki łączące pręty - systemy kompatybilne z prętami o średnicy 5,5 mm i 6,0 mm, umożliwiające łączenie poprzeczne pręt do preta, rozmiary: 22-34 mm, 34-48 mm oraz 48-62 mm

- haki wieloosiowe

- haki typu „szczęki” w różnych konfiguracjach modułów hak/szczęki, w różnych rozmiarach dla najlepszego dopasowania do budowy anatomicznej pacjenta, z możliwością łączenia wybranego haka pedikularnego z przeciwhakiem poprzecznym lub laminarnym, w celu utworzenia samostabilnego mocowania na jednym kręgu piersiowym (tzw. szczęka),

- płytka krzyżowa z laserowym oznaczeniem “L” wskazujące stronę lewą i “R” wskazujące stronę prawą

- zatyczka do płytki krzyżowej

- śruby krzyżowe o średnicach 6,5 i 7,2 mm, długości od 30 do 55 mm (co 5 mm)

- wieloosiowe śruby biodrowe o średnicy 7,5 i 8,5mm, długości od 70 do 100 mm (co 10 mm), oznaczenie średnicy kolorem oraz laserowo na tule

- łączniki biodrowe dostępne w trzech wzorach: lewy, prawy, neutralny; wszystkie wzory dostępne w wersji krótkiej (20 mm) oraz w wersji standard (40 mm), kompatybilne z prętami o średnicy 5,5 mm i 6,0 mm

Komplet zawiera:

- 16 śrub transpedikularnych

- 8 nakrętek zrywalnych

- 2 pręty

- 10 łączników do prętów

- 2 łączniki skośne

- 2 łączniki wyrównujące

- 2 łączniki derotacyjne
kpl.

2
3

System stabilizacji odcinka piersiowo-lędźwiowego kręgosłupa śrubami transpedikularnymi typu PASS XS


system wieloosiowy - śruby poliaksjalne, wprowadzany od góry, pozwalający na łączenie z prętem w pewnej odległości od kręgosłupa, umożliwiający korekcję 3D wykonywana poprzez progresywne rozłożenie nacisków na wszystkich zaczepach przy pomocy techniki jednoczesnego przesunięcia na dwóch prętach - Simultaneous Translation on 2 Rods (ST2R), skład zestawu:

- wieloosiowa śruba transpedikularna znakowana kolorem oraz dodatkowo średnica i długość oznaczone na elemencie gwintowanym, średnica śrub od 4,0 do 5,5 mm, ze skokiem co 0,5 mm; długość śrub 20, 22,5, 25, 27,5, 30, 35, 40 mm

- nakrętka zrywalna

- łącznik standardowy do pręta kompatybilna średnica pręta oznaczona laserowo na implancie, aby ułatwić identyfikację, 360° bezpieczny uchwyt pręta

- łącznik skośny do pręta używany na szczycie konstrukcji do ochrony poziomów sąsiednich przed naruszeniem, łącznik redukuje wymaganą długość pręta o 5 mm, kompatybilna średnica pręta oznaczona laserowo na implancie, aby ułatwić identyfikację, 360° bezpieczny uchwyt pręta

- łącznik ofsetowy do pręta zwiększający odległość boczną pomiędzy prętem a śrubą, używany przy utrzymywaniu wyrównania pręta przy różnym anatomicznym umieszczeniu śrub, kompatybilna średnica pręta oznaczona laserowo na implancie, aby ułatwić identyfikację, 360° bezpieczny uchwyt pręta

- łącznik derotacyjny wykorzystywany do przeprowadzenia derotacji osiowej kręgów wzdłuż wierzchołka krzywizny

- pręt 60 - 100 mm (ze skokiem co 20 mm)

- pręt 120 - 180 mm (ze skokiem co 20 mm)

- pręt 200 - 280 mm(ze skokiem co 20 mm)

- pręt 300 - 380 mm (ze skokiem co 20 mm)

- pręt 400 mm

- pręt 450 mm

pręty wykonane ze stopu tytanowego (Ti6Al4V ELI) o średnicy 4,5 mm, wszystkie pręty mają sześciokątne końcówki z długością zaznaczoną laserowo „Llmm”, dostępne giętkie pręty do określania długości i kształtu prętów właściwych- pręt CoCr 260 mm

- pręt CoCr 450 mm

pręty wykonane ze stopu kobaltowo-chromowe (CoCr) o średnicy 4,5 mm, wszystkie pręty z sześciokątną końcówką z długością zaznaczoną laserowo „LLmm”- poprzeczki łączące pręty kompatybilne z prętami o średnicy 4,5 mm , umożliwiające łączenie poprzeczne pręt do pręta, w rozmiarach: 10-37 mm

Komplet zawiera:

- 10 śrub transpedikularnych

- 10 nakrętek zrywalnych

- 2 łączniki standardowe

- 2 łączniki derotacyjne

- 2 łączniki skośne

- 2 pręty

- 2 poprzeczki do pręta
kpl

1
Razem

Prosimy o wpisanie do tabeli producenta i nr katalogowy wyrobu

Uwagi do pakietu:

W ofercie cenowej po wpisaniu ceny kompletu, prosimy również o podanie cen jednostkowych poszczególnych elementów

Razem netto........................................... (słownie.................................................................................................................................................................)


Razem brutto........................................... (słownie.................................................................................................................................................................)

............................dnia.................................... .....................................................Pieczęć i podpis osoby uprawnionej
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna