Zażalenie oskarżonego na postanowienie o nieuwzględnieniu wniosku o zawieszenie postępowaniaPobieranie 9,93 Kb.
Data18.06.2018
Rozmiar9,93 Kb.

WZÓR nr 75 

ZAŻALENIE OSKARŻONEGO NA POSTANOWIENIE O NIEUWZGLĘDNIENIU WNIOSKU O ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA


Puck, dnia 4 lipca 2010 r.
Do

Sądu Okręgowego

Wydział Karny

w Gdańsku

za pośrednictwem

Sądu Rejonowego

Wydział Karny

w Gdańsku

Adwokat: Jan Paliwoda

Kancelaria Adwokacka

w Gdańsku

ul. Długa 77/94

obrońca Zbigniewa Trybuły

oskarżonego o przestępstwo określone

w art. 291 § 1 k.k.

Sygn. akt K 378/10


ZAŻALENIE

na postanowienie Sądu Rejonowego w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2010 r., sygn. akt K 378/10, o nieuwzględnieniu wniosku o zawieszenie postępowania


Na podstawie art. 425 § 1–3 k.p.k. i art. 22 § 2 k.p.k. zaskarżam powyższe postanowienie w całości i, zarzucając mu na mocy art. 438 pkt 3 k.p.k. błąd w ustaleniach faktycznych, przyjętych za podstawę orzeczenia, co miało wpływ na jego treść, przez ustalenie, że choroba oskarżonego nie jest ciężka i nie powoduje długotrwałej przeszkody uniemożliwiającej prowadzenia postępowania w rozumieniu art. 22 § 1 k.p.k., wnoszę o zmianę zaskarżonego postanowienia i zawieszenie postępowania w sprawie.
Uzasadnienie
Oskarżony od początku postępowania sądowego jest chory i nie stawia się na rozprawę główną. Taki stan trwa już 4 miesiące i nie rokuje poprawy w najbliższym czasie. Z przedstawionego na rozprawie głównej zaświadczenia Instytutu Kardiologii w Warszawie wynika, że stan zdrowia oskarżonego wymaga stałego leczenia szpitalnego, połączonego z operacją serca, której termin będzie wyznaczony według kolejności za około 18 miesięcy.

Sąd Rejonowy, odrzucając te okoliczności, oparł swoje ustalenia na opinii bieg­łych z miejscowego Szpitala Miejskiego, którzy stwierdzili, że oskarżony może brać udział w rozprawie. Biegli ci nie uzasadnili swojego stanowiska ani też nie wskazali sposobu dojścia do takich wniosków.

Oskarżony w Instytucie Kardiologii leczy się od 18 roku życia i jego stan zdrowia znany jest lekarzom tego Instytutu.

W celu uzasadnienia swoich twierdzeń przedstawiam aktualne orzeczenie o stanie zdrowia oskarżonego z Instytutu Kardiologii, z którego wynika wprost, że oskarżony nie może uczestniczyć w postępowaniu. Orzeczenie to zostało wydane po złożeniu opinii przez lekarzy ze Szpitala Miejskiego i ich opinia była już znana lekarzom z Instytutu.

Z tych powodów zażalenie jest zasadne co do zarzutu oraz wniosku.

Jan Paliwoda

(adwokat)


Załączniki:

1) pełnomocnictwo,2) zaświadczenie z Instytutu Kardiologii,

3) odpis zażalenia.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna