Zał 6-10 pierści do plast zast trójdz półotwarte miekkie wsm/dzp-381-2651/S/2010Pobieranie 61 Kb.
Data01.03.2019
Rozmiar61 Kb.

zał 6-10 pierści do plast zast trójdz półotwarte miekkie WSM/DZP-381-2651/S/2010

Data .......................................

..........................................

Pieczęć wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr .........................

na dostawę sprzętu do operacji zastawek serca do umowy nr ........................

dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Szpitala przy ul. Szkolnej 8/12 z dnia ....................................


WYKONAWCA:………………………………………………………………………………………………………

(nazwa wykonawcy/firmy)


ADRES:……………………………………………………………………………………………………………….

(podać dokładny adres wykonawcy/firmy)


ADRES KORESPONDENCYJNY (jeżeli jest inny niż powyżej):…………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………

(podać dokładny adres do korespondencji jeżeli jest inny niż powyżej)TEL./FAX. ……………………………………………………………………………………………………………

(podać dokładne numery telefonu oraz numer faxu do wykonawcy/firmy, pod które zamawiający będzie kierował korespondencję)adres e-mail wykonawcy: ………………………………………………………………………………………...

(dla korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania)KRS lub nr i data wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz organ prowadzący
…………………………………………………………………………………………………………………………
NIP:…………………………..…………………………REGON:………………….……………………………….

PAKIET 6 - PIERŚCIENIE DO PLASTYK ZASTAWEK TRÓJDZIELNYCH PÓŁOTWARTE MIĘKKIE*
CZĘŚĆ I - INFORMACJE TECHNICZNE I UŻYTKOWE

Lp.


Asortyment – parametry wymagane

Odpowiedzi oferenta

Atest - numer strony w ofercie

Parametry oferowane (potwierdzenie spełnienie warunków wymaganych) oraz inne istotne informacje techniczne (materiał, cechy sprzętu i własności użytkowe) - wpisać

Wytwórca / Producent

1

2

3

4

5

6

1.

PIERŚCIENIE DO PLASTYK ZASTAWEK TRÓJDZIELNYCH PÓŁOTWARTE MIĘKKIE
1/ wyposażenie w zestaw miarek (wielorazowego użytku) i uchwyt o plastycznej strukturze2/ widoczne w promieniach Rtg
c/c/ 3c/ zamontowane na sztywnym stelażu zapobiegającym zniekształceniom pierścienia poprzez zakładane szwy
4/ termin ważności min 3 lata od daty dostawy
5/ kształt dostosowany do anatomii zastawki


CZĘŚĆ II - OFERTA CENOWA

Lp.

Asortyment

Zamawiana ilość

Cena jednostkowa

Wartość zamówienia

Netto

(bez VAT)

Brutto

(z VAT)

Netto (bez VAT)

% VAT

Brutto (z VAT)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

PIERŚCIENIE DO PLASTYK ZASTAWEK TRÓJDZIELNYCH POŁOTWARTE MIĘKKIE


w rozmiarach:

Nr: 27 /28
4 szt.Nr 29/30

10 szt.Nr 31/32

6 szt.OGÓŁEM

słownie wartość zamówienia brutto z VAT:

UWAGA! Ofertę można złożyć tylko na pełen asortyment wyszczególniony w danym pakiecie.

* rozmiary będą zamawiane w miarę potrzeb

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz warunkami przyszłej umowy i warunki te przyjmuję bez zastrzeżeń.

2. Oświadczam, że podane ceny obejmują wszystkie koszty związane z realizacją dostaw, w tym przepisane prawem podatki (w tym podatek VAT), opłaty celne i graniczne, akcyzę, koszty transportu i ubezpieczenia.

3. Termin dostawy sprzętu gwarantuję w ciągu .................. dni od daty złożenia zamówienia (termin dostawy nie może być dłuższy niż 14 dni)

4. Zamówienia należy składać za pośrednictwem telefaxu pod nr ………………………….5. Akceptuję 30-dniowy termin płatności faktury na warunkach określonych w pkt. 2.4 SIWZ

.....................................................................

(Podpis osoby upoważnionej)

(należy podać również imię i nazwisko oraz stanowisko osoby składającej podpis)

Pobieranie 61 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna