Z o. O. (dalej zwana siwz)Pobieranie 0,75 Mb.
Strona1/2
Data25.04.2018
Rozmiar0,75 Mb.
  1   2Znak sprawy: 23/PN/13
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 23/ PN /13 NA USŁUGI OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DLA SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O.
(dalej zwana SIWZ)
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759). Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, tzn. mniejsza niż 200 000,00 euro.


 1. ZAMAWIAJĄCY

 1. Pełna nazwa

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o. o.

 1. Dokładny adres siedziby

41-803 Zabrze, ul. Zamkowa 4

 1. REGON: 24127857

 2. NIP: 6482700583

 3. PKD: 8610Z /Działalność szpitali/

 4. Organ Założycielski – Gmina Miejska Zabrze

 5. KRS – numer rejestru sądowego 000328484

 6. Email: administracja5@szpitalzabrze.pl

 7. Adres www: www.szpitalzabrze.pl

 8. Telefon: 32/ 277-61-00/ Faks: 32/277-73-11
 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o.
   o wspólnym Słowniku Zamówienia (CPV): 66510000–8 /Usługi ubezpieczeniowe/
   w zakresie:

Część I: CPV: 66516000-0,  1   2


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna