Żywienie kliniczne (I rok studia drugiego stopnia)Pobieranie 77 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar77 Kb.


I rok


ŻYWIENIE KLINICZNE

(I rok studia drugiego stopnia)


ZAKŁAD DIETETYKI KLINICZNEJ

Ul. Ciołka 27

01-445 Warszawa

Kierownik: dr hab. Dorota Szostak - Węgierek

Osoba odpowiedzialna za nauczanie przedmiotu: dr n. zdr. Magdalena Milewska


WYKŁADY: 45 (sem. zimowy)

SEMINARIA: 45 (sem. zimowy)

ĆWICZENIA: 30 (sem. letni)

Kształcenie bez nauczyciela akad: 10

FORMA ZALICZENIA: EGZAMIN
PUNKTY ECTS: 7


WYKŁADY (sala 6) Środy g. 14:45 – 17:00
Blok I Żywienie w chirurgii bariatrycznej
1. 03.10.2018r. Żywienie po zbiegach chirurgicznych w obrębie jamy brzusznej (górny i dolny odcinek pp, układ rozrodczy) (I.Boniecka)

2. 10.10.2018 r. Rola dietetyka w leczeniu otyłości olbrzymiej (dieta, farmakoterapia, leczenie endoskopowe i chirurgiczne, rola diety w okresie przedoperacyjnym - zasady i skuteczność) (I.Boniecka)

3. 17.10.2018 r. Mechanizmy ustępowania zaburzeń metabolicznych po operacjach bariatrycznych (m.in. hipoteza zmniejszonej podaży energii, zmniejszonego wchłaniania, przedniego i tylnego jelita, grelinowa, flory bakteryjnej, aminokwasów rozgałęzionych) Zasady postępowania dietetycznego i suplementacji w zależności od rodzaju operacji bariatrycznej (I.Boniecka)
Blok II Żywienie osób starszych i niepełnosprawnych
4. 24.10.2018 r. Zmiany inwolucyjne w organizmie osoby starszej z naciskiem na te w obrębie układu pokarmowego i ich wpływ na sposób żywienia oraz stan odżywienia (M. Milewska)

5. 31.10.2018 r. Główne problemy zdrowotne osób starszych. Planowanie żywienia osób starszych z uwzględnieniem wielochorobowosci i polipragmazji. Profilaktyka zaburzeń stanu dożywienia. Zachowania żywieniowe osób starszych i ryzyko zdrowotne. Zasady żywienia osób starszych w zdrowiu i chorobie z uwzględnieniem miejsca pobytu (szpital, DPS, ośrodek opieki długoterminowej). Paradoksy w żywieniu osób starszych (M. Milewska)

6. 07.11.2018 r. Odmienności w postępowaniu dietetycznym u osób z różnymi typami niepełnosprawności (M. Milewska)


Blok III Żywienie chorych hospitalizowanych z rożnych przyczyn w ujęciu rozszerzonym
7. 14.11.2018 r. Charakterystyka chorych otolaryngologicznych i ich problemy żywieniowe (zaburzenia smaku i zapachu, pacjenci onkologiczni po przeszczepach płatów skóry, po resekcjach). Postępowanie dietetyczne. Dieta w zaburzeniach połykania (dr M. Milewska)

8. 21.11.2018 r. Postępowanie żywieniowe/dietetyczne u pacjentów przed transplantacją narządów (dr Dąbrowska – Bender M.)9. 28.11.2018 r. Postępowanie żywieniowe/dietetyczne u pacjentów po transplantacji narządów we wczesnym i odległym okresie od wykonania zabiegu/operacji. Występowanie zaburzeń metabolicznych po przeszczepieniu narządu. (dr Dąbrowska – Bender M.)

10. 05.12.2018 r. Żywienie w psychogennych zaburzeniach odżywiania (anoreksja i bulimia). Pompy insulinowe w leczeniu cukrzycy (dr A. Jeznach-Steinhagen)
Blok IV Varia Dylematy dietetyka
11. 12.12.2018 r. Analiza składu ciała – charakterystyka dostępnych metod, użyteczność kliniczna. Farmakokinetyka leków a skład ciała. Różnice etniczne w składzie ciała, zaburzeniach metabolicznych, ryzyku zapadalności na choroby dietozależne (dr M.Milewska)
12. 19.12.2018 r. Ocena zapotrzebowania na energię przy użyciu kalorymetrii pośredniej. Problematyka oceny zapotrzebowania na energię w różnych sytuacjach klinicznych. Analiza dostępnych wzorów i ich wykorzystanie w rożnych sytuacjach klinicznych. (dr M.Milewska)
13. 09.01.2019 r. (doc. D. Szostak-Węgierek) Postępy w dietetycznym leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego. Jajka – czy ograniczać spożycie u pacjentów kardiologicznych? Olej kokosowy- czy jest bezpieczny? Słodziki- możliwe efekty metaboliczne.

14. 16.01.2019 r. Otyłość a nowotwory. Wpływ żywienia na adipocytokiny. Suplementy diety w profilaktyce i leczeniu nowotworów. Diety alternatywne- krytyczne spojrzenie. (doc. D. Szostak-Węgierek)


15. 23.01.2019 r. Stanowisko grupy ekspertów Sekcji Dietetyki Medycznej POLSPEN dotyczące zasadności stosowania diety bezglutenowej w chorobie Hashimoto (doc. D. Szostak-Węgierek)
Ćwiczenia odbędą się w semestrze letnim.
SEMINARIA

ZAKŁAD PROFILAKTYKI ONKOLOGICZNEJ

SEMESTR zimowy (zajęcia odbywają się w czwartki w sali nr 12)
GRUPA 1

(14:00 – 16:15)

GRUPA 2

(16:30 – 18:45)

Mgr Dominika Posłuszna

Epidemiologia i uwarunkowania nowotworów. Czynniki żywieniowe zwiększające oraz czynniki żywieniowe zmniejszające ryzyko zachorowania na nowotwory złośliwe. Rola palenia tytoniu i spożywania etanolu w rozwoju nowotworów złośliwych.04.10.2018Mgr Dominika Posłuszna

Charakterystyka nowotworów dieto-zależnych (zachorowalność, umieralność, objawy, diagnostyka, leczenie).


11.10.2018Mgr Dominika Posłuszna

Zaburzenia odżywiania u chorych na nowotwory – przyczyny i następstwa niedożywienia i zespołu wyniszczenia nowotworowego.


18.10.2018Mgr Dominika Posłuszna

Ocena stanu odżywienia chorych onkologicznych.


25.10.2018Mgr Dominika Posłuszna

Wspomaganie i leczenie żywieniowe chorego na nowotwór. Poradnictwo dietetyczne w onkologii. Zaliczenie.


01.11.2017


SeminariaZakład Dietetyki Klinicznej

SEMINARIA:GRUPA 1

(14:00 – 16:15)

GRUPA 2

(16:30 – 18:45)

Sem. Blok I dr I. Boniecka

15.11.2018

Sem. Blok I dr I. Boniecka

22.11.2018

Sem. Blok II dr M. Milewska

29.11.2018

GRUPA 1 (14:15 – 16:30)

GRUPA 2 (16:45 – 19:00)

Sem. Blok II dr M. Milewska

06.12.2018

GRUPA 1 (14:15 – 16:30)

GRUPA 2 (16:45 – 19:00)

Sem. Blok III dr M. Milewska

13.12.2018

GRUPA 1 (14:15 – 16:30)

GRUPA 2 (16:45 – 19:00)

Sem. Blok III dr M. Dąbrowska - Bender

20.12.2018

GRUPA 1 (14:15 – 16:30)

GRUPA 2 (16:45 – 19:00)

Sem. Blok III dr M. Dąbrowska - Bender

10.01.2019

GRUPA 1 (14:15 – 16:30)

GRUPA 2 (16:45 – 19:00)

Sem. Blok III temat dr M. Milewska

17.01.2019

GRUPA 1 (14:15 – 16:30)

GRUPA 2 (16:45 – 19:00)

Sem. Blok IV temat dr M. Milewska

24.01.2019

GRUPA 1 (14:15 – 16:30)

GRUPA 2 (16:45 – 19:00)

Sem. Blok III temat 2 dr A. Jeznach

15.01.2018

GRUPA 1 (14:00 – 16:15)

GRUPA 2 (16:15 – 18:45)Zasady zaliczenia przedmiotu i dopuszczenia do sesji egzaminacyjnej

W semestrze zimowym odbędą się 2 zaliczenia cząstkowe – pierwsze po Blokach tematycznych I i II, natomiast drugie po blokach III i IV w formie testu zawierającego pytania otwarte i zamknięte.Zaliczenie przedmiotu przy min. 60% punktów uzyskanych z każdego zaliczenia.

Kształcenie bez nauczyciela akademickiego

Tematy do opracowania przez studentów (10 godzin)


 1. Leczenie żywieniowe. Rodzaje. Wskazania. Monitorowanie skuteczności i bezpieczeństwa.

 2. Żywienie w okresie okołotransplantacyjnym.

 3. Żywienie w wybranych chorobach neurologicznych oraz po urazach. Żywienie chorych nieprzytomnych.

 4. Żywienie w Oddziale Intensywnej Opieki MedycznejLITERATURA:


 1. Szczygieł B. Nieodżywienie związane z chorobą. Występowanie, rozpoznanie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011

 2. Szczygieł B. Niedożywienie związane z chorobą. Zapobieganie i leczenie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012

 3. Gawęcki J., Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu. T.1 Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010

 4. Grzymisławski M., Gawęcki J., Żywienie człowieka zdrowego i chorego. T. 2 Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010

 5. Gawęcki J., Roszkowski W., Żywienie człowieka a zdrowie publiczne. T. 3 Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010

 6. Sobotka L.(red.), Red. Naukowa wyd. polskiego Korta T. i Łyszkowska M., Podstawy żywienia klinicznego, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007

 7. Ciborowska H., Rudnicka A., Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka, PZWL, Warszawa 2007

 8. Kunachowicz H., Nadolna I., Tabele wartości odżywczej produktów spożywczych, IŻŻ, Warszawa 2014

 9. Kunachowicz H., Nadolna I., Wartość odżywcza wybranych produktów spożywczych i typowych potraw, PZWL, Warszawa 2017

 10. Jarosz M., Normy żywienia dla populacji polskiej – nowelizacja, Wyd. IŻŻ 2012

 11. Sobotka L.(red.), Podstawy żywienia klinicznego, wydanie IV, Wydawnictwo Scientifica, 2013


Pobieranie 77 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna