Życiorys profesjonalnyPobieranie 77,42 Kb.
Data17.05.2018
Rozmiar77,42 Kb.Profil

ITIL Expert z ponad 11 latami doświadczenia w zarządzaniu usługami IT. Projektował, wdrażał i utrzymywał procesy zarządzania incydentami, problemami, zmianą, konfiguracją, poziomem usług, ciągłością działania według najlepszych praktyk ITIL.

Jako Service Level Manager przygotowywał, negocjował i uzgadniał katalog usług i SLA w projektach w Asseco Poland (CEPiK) oraz Aviva (moja.aviva.pl, ING Travel). Wspierał prowadzenie projektów w roli Menedżera ds. Utrzymania Systemów IT, wykorzystując metodyki PRINCE2 (Odprawa SG) i Agile (moja.aviva.pl).

Zarządzał zespołem administratorów wdrażających i utrzymujących systemy IT (Odprawa SG, ŚKUP) oraz zespołem menedżerów usług ITIL.

Dobrze zorganizowany, samodzielny, skoncentrowany na osiąganiu wyznaczonych celów, dobrze komunikujący się ze współpracownikami, uśmiechnięty, pozytywnie nastawiony, optymista, Insights Discovery (73% blue).Doświadczenie zawodowe
02.2016 – 10.2017 Aviva Poland (ubezpieczenia) Warszawa

Grupa Aviva w Polsce (dawniej Commercial Union) działa od 1992 roku i należy do największych instytucji finansowych w Polsce. Obsługuje 3,5 miliona klientów i zarządza aktywami o wartości ok. 50 miliardów zł. Kluczowym obszarem działalności grupy są indywidualne ubezpieczenia na życie i długoterminowe inwestycje.

Aviva należy do największych grup ubezpieczeniowych w Europie. Jest liderem na swoim macierzystym rynku brytyjskim, gdzie działa już ponad 300 lat. Obsługuje 31 milionów klientów w 16 krajach Europy, Azji i Ameryki Północnej.

Departament IT w Aviva Poland: jest odpowiedzialny, za projektowanie, wytwarzania, wdrażanie oraz utrzymanie i serwis systemów informatycznych wspierających sprzedaż i obsługę produktów ubezpieczeniowych. Departament zatrudnia ok 250 osób.

Stanowisko: IT Business Partner (02.2016 – 10.2017)Odpowiedzialność:

 • Definiowanie usług dla kluczowych projektów IT: Moja Aviva, Locum WWW, ING Travel, aviva.pl

 • Określanie, definiowanie i uzgadnianie z Biznesem oraz IT wymagań SLA dla dostarczanych usług

 • Monitorowanie poziomu usług SLA w celu podejmowania działań naprawczych

 • Raportowanie poziomu usług SLA w celu rozliczania się z poziomu usług z Biznesem

 • Wsparcie obsługi kluczowych incydentów, problemów i zmian w obszarach biznesowych

 • Współpraca i wsparcie obszarów biznesowych działających w grupie Aviva i spółkach zależnych (Litwa, BZWBK-Aviva) w celu zapewnienia wymaganego poziomu usług SLA

 • Współpraca z zespołami IT w celu dostarczenia do Biznesu usług na wymaganym poziomie SLA

 • Proaktywne wspieranie oraz współudział w wypracowywaniu innowacyjnych rozwiązań IT dla Biznesu

 • Optymalizacja metod pracy w ramach zespołu oraz wskazanych obszarów biznesowych

Osobiste osiągnięcia:

 • Zdefiniowanie i uzgodnienie z Aviva United Kingdom wymaganego poziomu SLA oraz zasad obsługi incydentów, problemów i zmian w projekcie Moja Aviva

 • Dotrzymywanie wymaganego poziomu usług SLA (dostępność, czas reakcji i czas naprawy zgłoszeń) dla obszarów biznesowych Aviva Litwa i BZWBK-Aviva01.2007 – 01.2016 Asseco Poland S.A. (oprogramowanie) Warszawa

Asseco Poland S.A. jest największą firmą informatyczną w Polsce notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.


Jako międzynarodowy integrator IT, spółka jest ważnym graczem na europejskim rynku producentów oprogramowania. Grupa Asseco znalazła się w pierwszej dziesiątce w rankingu „TOP100 European Software Vendors” (Truffle Capital 2012). Asseco Poland skupia się na produkcji i rozwoju innowacyjnego oprogramowania i jako największy software house z polskim kapitałem skutecznie konkuruje z liderami rynku światowego.

Firma buduje i wdraża scentralizowane, kompleksowe systemy informatyczne dla sektora bankowego, instytucji ubezpieczeniowych, administracji publicznej, m.in. dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa czy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji., branży energetycznej, telekomunikacji, służby zdrowia, samorządów lokalnych, rolnictwa i służb mundurowych oraz organizacji i instytucji międzynarodowych, takich jak NATO czy FRONTEX.

Asseco Poland S.A. jest liderem międzynarodowej Grupy Asseco, skupiającej rentowne firmy informatyczne z całego świata. Spółka konsekwentnie rozbudowuje holdingi działające w poszczególnych regionach Europy

W czerwcu 2013 roku Grupa Asseco zatrudniała ponad 17.000 osób, w tym ok. 4.500 pracowników w Polsce.Departament Systemów Administracji Rządowej (DSAR): jest odpowiedzialny, za projektowanie, wytwarzania, wdrażanie oraz utrzymanie i serwis dużych systemów informatycznych “szytych na miarę” dla administracji centralnej. Departament zatrudnia ok 120 osób.

Stanowisko: Menedżer Zarządzania Usługami IT (01.2011 – 01.2016)Projekt: Wytworzenie, wdrożenie i serwis systemu informatycznego Śląska Karta Usług Publicznych (ŚKUP) dla Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (KZK GOP). Budżet 180 milionów złotych (czas trwania od 07.2013 - do teraz). Dostawcy: System komunikacyjny: komputery pokładowe, kasowniki, kontrolerka (AEP - Włochy), agent rozliczeniowy Elavon, eCard, DanubePay (Słowacja), Stacjonarne Automaty Doładowania Kart (SADK) (Hoeft&Wessel – Niemcy), Parkomaty (Alien Concept – Rumunia), moduł mapowy (Musat – Bułgaria), dwa centra przetwarzania, komunikacja po sieci APN.

Rola: Kierownik Zespołu Wdrożeń i Eksploatacji

Odpowiedzialność:

 • Wdrożenie aplikacji systemu ŚKUP w dwóch centrach przetwarzania (CPD1, CPD2).

 • Zarządzanie zespołem 9 administratorów wdrażających aplikacje systemu ŚKUP.

 • Nadzór nad przebiegiem procesu zarządzania incydentami zgodnie w wymaganymi czasami naprawy (SLA).

 • Nadzór nad przebiegiem procesu zarządzania zmianami i wydaniami oprogramowania na środowiskach systemu ŚKUP.

Osobiste osiągnięcia:

 • Dotrzymanie SLA dotyczącego czasów naprawy incydentów SADK oraz podstawowym centrum przetwarzania, w wyniku czego nie zostały zapłacone przez Asseco Poland kary umowne


Projekt: Zarządzanie zespołem siedmiu menedżerów procesów IT Service Management (ITSM) w Dziale Utrzymania i Serwisu Systemów w DSAR (czas trwania od 01.2012 - do teraz)

Rola: Kierownik Zespołu Zarządzania Usługami

Odpowiedzialność:

 • Planowanie i monitorowanie realizacji zadań poszczególnych pracowników zespołu.

 • Motywowanie do wykonywania zleconych zadań.

 • Rozwiązywanie konfliktów zasobowych i sytuacji spornych z kierownictwem projektów.

 • Planowanie budżetu i szkoleń dla pracowników zespołu.

 • Przeprowadzanie ocen rocznych pracowników i definiowanie celów rozwojowych.

Osobiste osiągnięcia:

 • Brak rotacji pracowników zespołu.

 • Opracowanie procesu Utrzymanie w systemie zarządzania przez jakość opartego na ISO 9001 w zakresie usług utrzymania systemu.


Projekt
: Wytworzenie, wdrożenie i utrzymanie systemu informatycznego Odprawa SG do odprawy granicznej na polskiej części granicy Schengen dla Straży Granicznej (budżet około 20 milionów złotych, czas trwania od 01.2011-12.2012, technologie: system operacyjny AIX 5.3, serwery

aplikacyjne IBM WAS 6.1, baza danych IBM DB2 9.1, aplikacje pisane w Java (J2EE), infrastruktura sprzętowa serwery: IBM p590, macierze

dyskowe IBM DS8100, biblioteki IBM TS3500)

Rola: Zastępca Kierownika Projektu ds. Utrzymania

Odpowiedzialność:


 • Zaprojektowanie i wdrożenie organizacji utrzymania systemu Odprawa SG w zakresie zarządzanie incydentami, zarządzanie zmianami, utrzymanie działania operacyjnego.

 • Zarządzanie zespołem 12 administratorów zapewniających działanie system Odprawa SG w trybie 24/7/365.

 • Nadzór nad przebiegiem procesu zarządzania incydentami zgodnie w wymaganymi w gwarancji czasami reakcji i naprawy (SLA).

 • Nadzór nad przebiegiem procesu zarządzania zmianami i konfiguracją na środowisku produkcyjnym systemu Odprawa SG.

 • Raportowanie i rozliczanie w cyklach miesięcznych realizacji usług utrzymania z Klientem.

Osobiste osiągnięcia:

 • Dotrzymanie SLA związanego z dostępnością systemu Odprawa SG oraz czasów reakcji i naprawy zgłoszeń gwarancyjnych co skutkowałem nie zapłacenie żadnych kar umownych.

Stanowisko: Starszy Specjalista ds. Technologii (01.2007 – 12.2010)Projekt: Wytworzenie, wdrożenie i utrzymanie systemu informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) dla Ministerstwa Spraw

Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) (budżet około 180 milionów złotych, czas trwania od 01.2004-12.2010,

technologie: systemy operacyjne AIX 5.3 i RedHat Enterprise 4.6, serwery aplikacyjne Oracle Weblogic 8.1, baza danych Oracle 10g(10.2.0.3),

aplikacje pisane w Java (J2EE), infrastruktura sprzętowa serwery: IBM p560 i IBM Blade, macierze dyskowe IBM DS8100, dwa centra

przetwarzania)

Rola: Menedżer Poziomu Usług

Odpowiedzialność:


 • Właściciel procesu Zarządzanie poziomem usług (Service Level Management) w oparciu o najlepsze praktyki ITIL.

 • Tworzenie i utrzymywanie katalogu usług.

 • Definiowanie i negocjowanie SLA z Klientem.

 • Raportowanie i rozliczanie w cyklach miesięcznych SLA z Klientem.

Osobiste osiągnięcia:

 • Dotrzymanie SLA związanego z wydajnością systemu CEPiK w 99,6%.

Inne aktywności w Asseco Poland:

 • Wsparcie procesu sprzedaży na etapie ofertowania poprzez przygotowywania oferty w zakresie opisu i wyceny usług.

 • Udział w przygotowaniu oferty na serwis CEPiK dla Centralnego Ośrodka Informatyki (COI) (około 20 milionów złotych)

 • Udział w przygotowaniu oferty na utrzymanie i serwis Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) dla Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (około 170 milionów złotych)

 • Wsparcie procesu rekrutacji poprzez przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych z potencjalnymi kandydatami do zespołu zarządzania usługami.

 • Wsparcie projektu CANARD we wdrożeniu procesów związanych z usługami utrzymania.
01.2004 – 12.2006 Softbank S.A. (oprogramowanie) Warszawa

Softbank SA merged in January 2007 with Asseco Poland S.A. and combined company adopted the name Asseco Poland S.A. Information about Asseco Poland were included in the first part of your resume.


Division of Public Administration (PAP): he was responsible for the design, production, implementation and support and maintenance of large systems "tailor-made" for public administration. Division employed about 100 people.

Stanowisko: Specjalista ds. TechnologiiProjekt: Wytworzenie, wdrożenie i utrzymanie systemu informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) dla Ministerstwa

Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) (budżet około 180 milionów złotych, czas trwania od 01.2004-12.2010,

technologie: system operacyjny AIX 5.3 i RedHat Enterprise 4.6, serwery aplikacyjne Oracle Weblogic 8.1, baza danych Oracle 10g (10.2.0.3),

aplikacje pisane w Java (J2EE), infrastruktura sprzętowa serwery: IBM p560, macierze dyskowe IBM DS8100, dwa centra przetwarzania)Rola: Lider Zespołu Operatorów (administratorów)

Odpowiedzialność:

 • Planowanie i monitorowanie realizacji zadań poszczególnych pracowników zespołu operatorów.

 • Utrzymywanie infrastruktury IT systemu CEPiK w zakresie sprzętu i oprogramowania.

 • Świadczenie wsparcia jako II linia w rozwiązywaniu incydentów i problemów systemu CEPiK.

 • Administrowanie oprogramowaniem Tivoli Storage Manager i Tivoli Monitoring.

Osobiste osiągnięcia:

 • Rozwiązywanie incydentów w czasach reakcji i naprawy określonych w umowie.06.1999 – 12.2003 Pozostałe doświadczenie zawodowe - Warszawa

 • 09.2001 – 12.2003 – Softbank Serwis sp z o.o. – Kierownik Projektu - Zarządzanie projektami związanymi z wdrażaniem rozwiązań poczty korporacyjnej MS Exchange. Administrowanie systemem pocztowym opartym na MS Exchange w Softbank Serwis i Softbank S.A.

 • 06.1999 – 08.2001 – Sun Microsystems – Webmaster - Projektowanie, tworzenie i utrzymywanie stron intranetowych i Internetowych

KwalifikacjeZarządzanie usługami IT

Zarządzanie Projektami

Oprogramowanie: HP Service Desk, Atlassian JIRA

Metodologia: ITIL v3 (poziom ekspercki) - Certyfikat ITIL Expert)
Oprogramowanie: MS Project (3 lata profesjonalnego doświadczenia), Atlassian JIRA

Metodologia: PRINCE2 (poziom practitioner) – Certyfikat PRINCE2 PractitionerEdukacja
1994 – 2000 Politechnika Warszawa Warszawa

Magister inżynier elektroniki

Wydział Elektroniki Technik Informacyjnych

1989 - 1994 Technikum Elektroniczne Radom

Technik automatyk

Elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowa

Szkolenia i kursy
Lipiec 2015 - Rekrutacja i zakończenie współpracy

Grudzień 2014 - Agile Project Management Foundation

Listopad 2014 - Komunikacja menedżerska

Wrzesień 2014 - Kompetencje i siła zespołu

Czerwiec 2014 – Zarządzanie ludźmi

Maj 2013 – PRINCE2 Practitioner

Październik 2012 – PRINCE2 Foundation

Styczeń 2010 - ITIL v3 Managers Bridge Examination – ITIL Expert

Październik 2009 - Szkolenie – ITIL v3 Manager Bridge

Styczeń 2009 - Manager’s Certificate in IT Service Management (ITIL v2)

Luty 2008 - Szkolenie - Manager's Course in IT Service Management: Service Support

Grudzień 2007 - Szkolenie - Manager's Course in IT Service Management: Service Delivery

January 2007 - Szkolenie – ITIL Workshop – Zarządzanie poziomem usług (SLM)

Grudzień 2006 - Foundation Certificate in IT Service Management (ITIL Foundation)

Wrzesień 2006 - Szkolenie – Praktyczne podstawy zarządzania projektami według PMBOK

Czerwiec 2006 - Szkolenie – Modelowanie w języku UML

Październik 2005 - Szkolenie – Zarządzanie infrastrukturą IT zgodnie z ITIL Foundation

Grudzień 2003 - Szkolenie – Administrowanie IBM Tivoli Storage Manager


Języki
Angielski – średnio zaawansowany

Niemiecki – podstawowyInformacje dodatkowe
 • Prawo jazdy kategorii B,

 • Zainteresowania: koszykówka, siatkówka, muzyka rozrywkowa.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna