Wzór reklamacji operacji dokonanej kartą płatnicząPobieranie 10,87 Kb.
Data18.12.2017
Rozmiar10,87 Kb.

REKLAMACJA TRANSAKCJI DOKONANEJ KARTĄ PŁATNICZĄ
(WZÓR)
Imię, nazwisko i adres posiadacza karty:

………………………………………

………….……………...……………
Do

Bank……………………

.…………………………

………………………….


Rodzaj karty (Visa, MasterCard, Diners Club, JCB, inna)……………………………….……….…...

Nr karty….………………………………………….…………………………………………

Nr rachunku karty (rachunek spłat) ………………………………………….………………..

Data ważności karty………………………………………….………………………………...


Niniejszym, na podstawie art 27 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. Nr 169, poz. 1385 ze zm.) oraz § ……………. Umowy z dnia………………………………….o kartę płatniczą (Regulaminu będącego załącznikiem do Umowy o kartę płatniczą*) składam reklamację transakcji, dokonanej dnia ……………………………………………………………………..w ……………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………… (kraj, miasto, adres i nazwa punktu usługowo handlowego, gdzie została dokonana transakcja, lub wskazanie, iż transakcja dokonana została na odległość).


Zestawienie operacji, zawierające reklamowaną transakcję (wiadomość o dokonaniu transakcji*) otrzymałem dnia ………………………………………………………………………………...
Reklamacja została dokonana (przyczyna reklamacji i uzasadnienie, iż bezprawne użycie karty zostało dokonane bez winy posiadacza)……………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Ponadto oświadczam, iż nie dokonałem osobiście wyżej wskazanej transakcji, ani nie upoważniłem żadnego podmiotu do jej dokonania. Nie dokonywałem zamówienia poprzez Internet, telefonicznego lub pocztowego, którego dotyczy wskazana transakcja, ani nie otrzymałem dóbr lub usług objętych transakcją. Nie udostępniłem żadnej osobie informacji znajdujących się na karcie płatniczej ani poufnego kodu identyfikacyjnego (PIN). Potwierdzam, iż karta, o wyżej wskazanym numerze, była cały czas w moim posiadaniu.

----------------------------- -------------------------- ---------------------------------------------Miejscowość, data, podpis
* niepotrzebne skreślić©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna