Wzór Oświadczenia o możliwości przetwarzania danych osobowychPobieranie 6,1 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar6,1 Kb.

Wzór

Oświadczenia o możliwości przetwarzania danych osobowych
Data i miejscowość: ………………………………………………..

OŚWIADCZENIE

W związku z przystąpieniem do realizacji poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:


  • moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji operacji, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

  • moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom, wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i realizacji operacji, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a w szczególności: instytucji Zarządzającej, Instytucji Wdrażającej i Instytucji Płatniczej,

  • podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – „Powiatu Świdwińskiego”,

  • mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

……………………………………..Podpisy osób upoważnionych
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna