Wzór Oświadczenia o możliwości przetwarzania danych osobowychPobieranie 6,1 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar6,1 Kb.

Wzór

Oświadczenia o możliwości przetwarzania danych osobowych
Data i miejscowość: ………………………………………………..

OŚWIADCZENIE

W związku z przystąpieniem do realizacji poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:

……………………………………..Podpisy osób upoważnionych©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna