Wzór informacji o naborzePobieranie 0,57 Mb.
Strona2/2
Data23.10.2017
Rozmiar0,57 Mb.
1   2
Zarząd Województwa Pomorskiego

informuje o możliwości składania za pośrednictwemLokalnej Grupy Działania (LGD)

Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby

wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy

dla tzw. „małych projektów”

objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Limit dostępnych środków:

2 325 555,80 zł


Termin składania wniosków:

22 kwietnia 2013 r. – 6 maja 2013 r.Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach osobiście i bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.


Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby, 83 – 300 Kartuzy, ul. Kościuszki 12 (I p.), od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.


Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:  • Lokalnej Grupy Działania – Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby – www.kaszubylgd.pl

  • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego – www.dprow.woj-pomorskie.pl


Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru małego projektu - otrzymanie co najmniej 2 punktów za kryteria:

  • Czy projekt jest projektem innowacyjnym w zakresie: zastosowania nowatorskich rozwiązań lub technologii, realizacji niespotykanych wcześniej działań, nowatorskiego wykorzystanie zasobów?

  • Realizacja projektu przyczyni się do uatrakcyjnienia lokalnej oferty turystycznej i rekreacyjnej poprzez przygotowane do realizacji działania infrastrukturalne;

  • Projekt przyczynia się do rozwoju i propagowania lokalnej kultury w tym przede wszystkim kultury kaszubskiej poprzez przygotowane do realizacji działania infrastrukturalne oraz promocyjno – informacyjno – szkoleniowe;

  • Projekt obejmuje realizację działań informacyjnych, promocyjnych lub szkoleniowych o charakterze turystyczno – rekreacyjnym.

Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby. Pytania należy kierować na adres e-mail: stk@kaszuby.com.pl lub telefonicznie (58) 685-32-30.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie.”1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna