Wytyczne higiena rąk final po poprawkach 1Pobieranie 7,12 Mb.
Strona1/18
Data28.12.2017
Rozmiar7,12 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


„Wytyczne WHO dotyczące higieny rąk w opiece zdrowotnej – podsumowanie”
© World Health Organization 2009

WHO/IER/PSP/2009.07


Wszystkie prawa zastrzeżone. Publikacje Światowej Organizacji Zdrowia udostępnia

WHO Press, World Health Organization, 20 Avenue Appia, 1211 Genewa 27,Szwajcaria (tel.: +41 22 791 3264; fax: +41 22 791 4857; e-mail: bookorders@who.int).
Zapytania w sprawie zezwolenia na powielanie lub tłumaczenie publikacji WHO – dla potrzeb sprzedaży czy dystrybucji niekomercyjnej – należy kierować do WHO PRESS, pod wskazany powyżej adres ( (fax: +41 22 791 4806; e-mail: permissions@who.int).
Opisy i materiały wykorzystane dla potrzeb tej publikacji nie wyrażają opinii Światowej Organizacji Zdrowia w sprawach dotyczących statusu prawnego danego państwa, terytorium, miasta lub obszaru czy też jego władz oraz przebiegu granic. Linie kropkowane na mapach pokazują przybliżone granice, które mogą nie być w pełni uznane.
Nadmienienie w tekście nazw marek, produktów, firm nie oznacza, że są one popierane lub rekomendowane przez Światową Organizację Zdrowia ani w żaden sposób preferowane w stosunku do innych im podobnych, które nie zostały nadmienione. Nazwy własne produktów pisane są, co do zasady wielką literą, z wyjątkiem tych, gdzie popełniono błąd lub które pominięto.
Światowa Organizacja Zdrowia podjęła wszelkie racjonalne kroki w celu zweryfikowania informacji zawartych w niniejszej publikacji, jednakże nie udziela żadnych gwarancji w stosunku do publikowanego materiału. Odpowiedzialność za interpretację i wykorzystanie podanych informacji spoczywa na odbiorcy. Światowa Organizacja Zdrowia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem niniejszej publikacji.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna