Wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnychPobieranie 19,34 Kb.
Data19.11.2017
Rozmiar19,34 Kb.

3 grudnia 2013 roku Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę nr 1986/13 w sprawie zatwierdzenia list operacji przeznaczonych do dofinansowania dla  naboru w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, w zakresie tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych oraz w zakresie wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

Na listę operacji łącznie zakwalifikowało się 33 projekty w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” na kwotę 27 637 366,00 zł.


4 projekty w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” – umowy podpisywane 20 grudnia 2013 roku w Bobolicach godz. 13.00 (Urząd Miejski, ul. Ratuszowa 1, 76-020 Bobolice)
Nazwa wnioskodawcy

Osoba reprezentująca

Tytuł operacji

Całkowity koszt operacji (w zł z VAT)

Koszty kwalifikowalne operacji (w zł)

Wnioskowana kwota pomocy (w zł)

1

Gmina Bobolice
Mieczysława Brzoza – Burmistrz Bobolic

Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Bobolice

1 706 985,34 zł

1 387 792,96 zł

1 040 844,00 zł

Celem operacji będzie poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Bielice poprzez budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej

2

Gmina Manowo

Roman Kłosowski – Wójt Gminy Manowo

Budowa węzła wodociągowego dla miejscowości Cewlino i Bonin wraz z odcinkiem sieci rozdzielczej dla miejscowości Bonin

781 070,33 zł


635 016,53 zł

476 262,00 zł

Celem operacji jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz rozwój społeczno-gospodarczy miejscowości poprzez budowę węzła wodociągowego wraz z odcinkiem sieci rozdzielczej dla miejscowości Bonin

3

Gmina Szczecinek
Janusz Babiński – Wójt Gminy Szczecinek

Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Szczecinek

93 480,00 zł

76 000,00 zł

57 000,00 zł

Celem projektu jest wzrost społeczno-gospodarczy gminy Szczecinek, poprzez wykorzystanie innowacyjnych technologii wykorzystujących energię słoneczna oraz wiatrową, jak i popularyzowanie odnawialnych źródeł energii. Zamontowanie lamp hybrydowych pozwoli na zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii w regionie, przyczyni się do poprawy infrastruktury technicznej na ternach wiejskich, wzrostu poziomu bezpieczeństwa i życia mieszkańców

4

Gmina CzaplinekAdam Kośmider - Burmistrz Czaplinka

Przebudowa ujęcia oraz stacji uzdatnienia wody w miejscowości Rzepowo

856 981,01 zł

696 732,53 zł

522 549,00 zł

Celem projektu jest poprawa warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej mieszkańców Rzepowa poprzez przebudowę ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Rzepowo na terenie gminy Czaplinek
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna