Wyższa szkoła zarządzania I bankowości w krakowie wydział Finansów I BankowościPobieranie 0,8 Mb.
Strona9/12
Data24.02.2019
Rozmiar0,8 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

3.3. Korzyści z kart płatniczych


Karty płatnicze są instrumentem rozliczeń bardzo popularnym na świecie w dniu dzisiejszym. Popularność ta wiąże się z korzyściami jakie niosą dla uczestników obrotu kartami czyli dla banków, akceptantów i posiadaczy.

Korzyści dla banków

Banki zyskują na przeprowadzaniu obrotu bezgotówkowego, co prowadzi także do ograniczenia podaży pieniądza gotówkowego. Przeprowadzanie transakcji jest szybsze , gdyż odbywa się przy wykorzystaniu zapisów elektronicznych umożliwiających pełną automatyzację obrotu bezgotówkowego. Istnieje także możliwość natychmiastowego zastrzegania kart utraconych oraz bieżącego monitorowania transakcji. Korzyścią dla banku jest także prowizja pobierana od akceptantów za pośredniczenie między nimi a nabywcami dóbr i usług . Prowizja jest procentem od każdej wystawionej przez akceptanta faktury lub od obrotu za określony przedział czasu .

Karty płatnicze jako ,że dają możliwość uzyskania krótkoterminowego kredytu, przynoszą bankowi przychód w postaci odsetek. Wartość kredytu jest kontrolowana przez limit wypłat ustalony dla każdego posiadacza indywidualnie , w zależności od uzyskiwanych przez niego dochodów. Ta procedura pozwala na ograniczenie strat związanych z niewypłacalnością klienta.

Kolejną korzyścią dla banku są dochody z różnic kursowych wynikające z rozliczania transakcji przeprowadzanych w walutach obcych. Do innych zaliczamy: wpływy z prowizji za oferowane posiadaczom kart usługi dodatkowe typu ubezpieczeń podróżnych czy rezerwacji hoteli.

Inną ważną zaletą dla banku wynikającą z wydawania kart płatniczych jest zaufanie ze strony klienta , który dokonując płatności przy użyciu tego instrumentu ma świadomość ,że czyni to dzięki swemu bankowi załatwiającemu za niego wszelkie czynności. Ten aspekt pozwala bankowi zatrzymać dotychczasowych klientów .

Korzyści dla akceptantów

Karta płatnicza zapewnia akceptantom gwarancję otrzymania zapłaty, wyeliminowanie trudności związanych z przetrzymywaniem gotówki, jej liczeniem i odstawianiem do banku , przez co zwiększa się ich bezpieczeństwo .

Najważniejszą jednak korzyścią dla akceptantów jest zwiększenie obrotów, które związane jest z faktem ,iż od klienta płacącego kartą można spodziewać się większych zakupów , niż gdyby posługiwał się tylko gotówką.

Korzyści dla posiadacza

Już samą korzyścią dla posiadacza karty płatniczej jest możliwość posiadania karty płatniczej i legitymowania się nią w obrocie. Karta jest bowiem dowodem posiadania zdolności płatniczej , jak również pozwala posiadaczowi znaleźć się w gronie osób z wyższych sfer. W tym celu właśnie emitenci wprowadzili specjalne typy kart dla wybranych klientów np. karty typu Gold, karty platynowe, przyznawane na wniosek prezydenta American Express. Tak więc posiadanie karty płatniczej jest tym czego pragnie każdy człowiek.

Inną korzyścią jest dostęp do kredytu , którego limit jest ustalany automatycznie i nie wymaga jakichkolwiek dodatkowych starań. Niektóre karty pozwalają na dokonywanie transakcji o zasięgu międzynarodowym lub zapewniają swoim posiadaczom dodatkowe usługi w postaci pomocy turystycznej w nagłych przypadkach, różnego rodzaju ubezpieczeń czy opieki medycznej. Usługi te mogą być świadczone w wielu wypadkach, niezależnie od tego czy karta została użyta i mogą obejmować poza posiadaczem także członków jego rodziny.

Posiadanie karty daje jej właścicielowi komfort psychiczny przy wszelkiego rodzaju podróżach , gdyż nie musi on troszczyć się o zabranie dużej ilości gotówki ze sobą.

Bardzo często karty zapewniają również rabaty cenowe przy zakupach i noclegach w sieciach hotelowych akceptujących ten produkt należący do określonego systemu.

W innych przypadkach oferują swoim posiadaczom możliwość przedłużenia gwarancji na wady towarów, które zostały zakupione przy ich wykorzystaniu.3.4. Niebezpieczeństwa ukryte w kartach płatniczych

Wiele mówi się o zaletach płynących z korzystania z nowoczesnych sposobów płatności - tak dziś, jak i przy wykorzystaniu dopiero wdrażanych rozwiązań. Jednak z użyciem kart płatniczych wiąże się też wiele niebezpieczeństw. Wynikają one zarówno z obowiązującego prawa, stosowanych zabezpieczeń, jak i niezbyt troskliwego traktowania klientów przez banki. Regulaminy kart są formułowane w taki sposób, że jeśli bank lub współpracujące organizacje nie znajdą złodzieja, to kosztami transakcji obciążani są klienci. Karty płatnicze umożliwiają przestępcom podszywanie się pod prawowitego posiadacza karty na wiele sposobów.

Generalnie w Polsce klient nie jest należycie chroniony prawem, przez co ryzykuje niekontrolowanym zniknięciem pieniędzy z rachunku jego karty. Można tylko liczyć na dalszy rozwój techniki oraz na wejście Polski do Unii Europejskiej, co wymaga szczegółowego dostosowania prawa również w tematyce kart płatniczych. Zmiany te będą korzystne dla klientów banków i pociągną za sobą konieczność modyfikacji regulaminów tych kart.

Wiele osób i instytucji głosi, że posługiwanie się kartą jest dużo bezpieczniejsze, niż chodzenie z portfelem pełnym gotówki. Jednak w przypadku małych kwot wydaje się bezpieczniejsze noszenie banknotów i zrezygnowanie z karty. Jeśli mamy w portfelu 200 zł, to jesteśmy narażeni na stratę tylko tej kwoty. Jeśli nosimy ze sobą kilka kart, to możemy stracić o wiele większe sumy rzędu kilku tys. zł. Dlatego też posługiwanie kartą nie powinno zmniejszać naszej czujności . Ten środek płatniczy wymaga równie uważnej opieki jak gotówka czy wszelkiego rodzaju dokumenty.

Można wyróżnić 7 niebezpieczeństw ,na jakie codziennie ,jest narażony posiadacz karty:42


 1. Kradzież karty i podrobienie podpisu posiadacza

 2. Transakcje wykonywane drogą zdalną , np. przez Internet

 3. Kradzież karty i podejrzenie numeru

 4. Odpowiedzialność za transakcje po zastrzeżeniu karty

 5. Kopiowanie karty ( skimming) w sklepie

 6. Kopiowanie karty w bankomacie + kamera

 7. Fałszywy bankomat 

Kradzież karty jest jednym z największych niebezpieczeństw dla posiadacza karty. Jeśli od razu nie zauważymy tego faktu, to złodziei może szybko wykonać wiele zakupów. Metody złodziejskie są coraz bardziej wymyślne: np. kradzież z portfela tylko jednej z kart. Zanim posiadacz karty zorientuje się o jej nieobecności, złodziei może wykonać wiele drobnych transakcji. Jeśli są one nieautoryzowane oraz karta posiada wysokie limity, to złodziei może ogołocić konto a nawet zrobić potężny debet. Mała jest szansa, aby bank uznał reklamację tego typu transakcji.

Kolejne niebezpieczeństwo a mianowicie podrobienie podpisu związane jest ze sprzedawcą, którego obowiązek spoczywa na sprawdzeniu zgodności podpisu ze wzorem na karcie. Czasami jednak po długotrwałej autoryzacji ekspedienci w pośpiechu zapominają o tym obowiązku. Teoretycznie sprzedawca ponosi ryzyko za niesumienne sprawdzenie podpisu. Praktycznie odpowiedzialność za takie transakcje ponosi klient. Ilość pieniędzy, jaka zostanie ukradziona, może zostać ograniczona przez limity związane z kartą.

Kwoty limitów są ustawiane na życzenie posiadacza karty. Niektóre karty nie posiadają żadnych limitów i wszelkie wypłaty oraz płatności są możliwe do salda rachunku. Najbardziej bezpieczne są karty z dziennymi limitami osobno dla wypłat gotówkowych i transakcji bezgotówkowych.

Inne zagrożenie związane jest z transakcjami wykonywanymi drogą zdalną (Internet, telefon, poczta - tzw. MOTO) .Odbywają się bez żadnej weryfikacji klienta, i złodziei może łatwo wejść w posiadanie danych o karcie. Nieostrożne jest podawanie swojego numeru PIN przez telefon ale na zagrożenie jesteśmy narażeni również niezależnie od naszych działań np. w wypadku wyciągów bankowych w których są przesyłane pełne dane karty i mogą mieć w nie wgląd pracownicy poczty. Dotyczy to szczególnie kart kredytowych, dla których przeważnie numer rachunku jest numerem karty. Pracownik poczty otwierając list z wyciągiem ma pełny obraz naszych danych. Należy się wystrzegać spłacania karty kredytowej na poczcie, gdy numer karty pokrywa się z numerem rachunku.

Ostatnio często zdarzają się w internecie kradzieże baz danych zawierających pełne dane o kartach. W czerwcu 2000 r. hakerzy za pomocą konia trojańskiego dostali się do danych ponad 23 mln. klientów firmy America Online. Jedna z klientek AOL potwierdziła, iż dane jej karty płatniczej zostały skradzione z bazy tej firmy.

Reklamacje tego typu transakcji są zwykle uwzględniane przez banki, gdyż istniejące środki techniczne w większości przypadków pozwalają na namierzenie złodzieja korzystającego ze skradzionych danych karty. Jednak sporną kwotę bank zwykle zwraca klientowi po zakończeniu procedury reklamacyjnej. Złodzieje korzystający z kawiarenek internetowych są praktycznie nie do złapania

Jeszcze większym zagrożeniem jest podejrzenie przez złodzieja numeru PIN, a następnie kradzież karty lub jej skopiowanie. Za transakcje wykonane z użyciem numeru PIN (np. wypłata w bankomacie) całkowitą odpowiedzialność ponosi posiadacz karty. Nawet po zastrzeżeniu karty żaden bank nie uzna pozytywnie reklamacji takiej transakcji. Dlatego też, należy zachowywać największą ostrożność w czasie wprowadzania numeru PIN w bankomacie lub w sklepie . Przed podejściem do bankomatu warto rozejrzeć się, czy ktoś nie prowadzi dyskretnej obserwacji. Blisko zaparkowany samochód powinien szczególnie wyostrzyć naszą uwagę. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lepiej zrezygnować z transakcji i udać się do innego bankomatu, gdyż następnym ruchem złodzieja może być próba wykradnięcia czy wręcz siłowego wyrwania portfela.

Bardzo ważnym elementem bezpieczeństwa karty jest czas, po jakim bank przejmuje pełną odpowiedzialność za transakcje. W przypadku zgubienia lub kradzieży karty, posiadacz powinien natychmiast zastrzec kartę. Niemal każdy bank umożliwia 24h na dobę wykonanie tej operacji przez telefon we własnym Centrum Kart. Lepiej nie korzystać z usług banku, który nie udostępnia czynnej bez przerwy linii telefonicznej do zastrzegania kart.

Pod względem odpowiedzialności banku najbezpieczniejsze są karty płaskie. Niemal wszystkie banki przejmują odpowiedzialność za transakcje natychmiast od chwili zgłoszenia telefonicznego w jego centrum kart. O godzinę wcześniej przejmuje odpowiedzialność Bank Pekao, który od 1 lipca b.r. wprowadził dla kart Maestro specjalne ubezpieczenie - niestety


jest to związana z dodatkową, przymusową opłatą 1,5 zł miesięcznie. W innych bankach obowiązuje tylko opłata roczna za tego typu karty.

W przypadku kart tłoczonych jest dużo gorzej. W Polsce jest dostępnych tylko kilka kart tłoczonych z możliwością zastrzeżenia skutkującego natychmiast, np.: WBK Visa kredytowa, Citibank Visa kredytowa (za obowiązkową opłatą w wysokości 6,5 zł miesięcznie), karty Handlobanku, karty Pekao (po wykupieniu dodatkowego ubezpieczenia w wysokości 2-6 zł miesięcznie).Następne zagrożenie to skimming czyli kopiowanie paska magnetycznego. Za pomocą powszechnie dostępnych w sieci urządzeń można skopiować całą zawartość paska i zapisać ją na innej karcie. W ostatnim czasie skimming należy do najgroźniejszych oszustw karcianych i jest trudny do wykrycia. Głośny w Polsce przypadek skimmingu zdażył się znanemu biznesmenowi. Pasek karty został skopiowany na zapleczu restauracji, następnie karta została szybko przetransferowana do Hiszpanii, gdzie dokonywano zakupów. W tym wypadku na nowej karcie złodziei wpisuje nowy podpis, którym posługuje się również w czasie zakupów. Na skopiowanie paska nieuczciwy sprzedawca potrzebuje kilka sekund, może to zrobić na zapleczu sklepu lub pod ladą. Reklamacje tego typu transakcji są bardzo różnie uwzględniane przez banki (najważniejsze aby klient posiadał kartę, na podstawie której utworzono kopię).

Kolejny rodzaj niebezpieczeństwa związany jest z kopiowaniem karty w bankomacie i użyciem kamery. Złodzieje instalują w bankomacie mini kamerę do podglądania tajnych kodów PIN oraz zaawansowane urządzenie do kopiowania paska magnetycznego. Kamera zostaje ukryta za świetlną reklamą, natomiast czytnik paska umieszcza się w szczelinie bankomatu przeznaczonej na kartę. Na podstawie skopiowanych danych tworzona jest idealna kopia karty, za pomocą której złodzieje (znając również PIN) pobierają gotówkę z bankomatu. Tego typu działalność została wykryta we Wrocławiu w marcu 2001.

Fałszywy bankomat to inny rodzaj skimmingu. Przestępcy ustawiają w tym celu fałszywe urządzenia w miejscach często odwiedzanych przez posiadaczy kart (np. w centrach handlowych). Przy próbie wypłaty gotówki przez klienta fałszywy bankomat zawsze odpowiadał, że transakcja nie może zostać zrealizowana. Bankomat jednak odczytywał z paska dane o karcie i wraz z PIN-em zapisywał je, następnie złodzieje realizowali wiele transakcji na małe kwoty.

 IV. ROZDZIAŁ Karty płatnicze w obsłudze Banku Przemysłowo- Handlowego S.A. w Krakowie

4.1. Historia BPH S.A.

Bank Przemysłowo -Handlowy S.A. jest obecnie jednym z najpopularniejszych banków w Polsce. Jego historia przebiegała następująco: • 1 lutego 1989 roku powołano go do działalności jako jeden z dziewięciu banków komercyjnych wydzielonych ze struktur Narodowego Banku Polskiego.

 • 1 listopada 1991 roku został przekształcony w jednoosobową spółkę skarbu państwa i przyjął nazwę „ Bank Przemysłowo- Handlowy Spółka Akcyjna”.

 • 14 lutego 1992 roku BPH S.A. podpisał porozumienie z holenderskim bankiem ABN AMRO , obejmujące współpracę obu banków w procesie przekształcenia struktur wewnętrznych i dostosowania zakresu i poziomu usług świadczonych przez BPH S.A. do standardów światowych. Współpracę zakończono w lutym 1994 roku. Podczas jej trwania wprowadzono nowe koncepcje dotyczące strategii banku, kierunków jego rozwoju oraz przeprowadzono szkolenie dla 650 pracowników banku.

 • 19 lipca 1993 roku miała miejsce prywatyzacja BPH S.A. . Doradcą finansowym ds. prywatyzacji banku został międzynarodowy bank inwestycyjny Credit Suisse First Boston.

 • W grudniu 1993 roku bank wraz z prezesem otrzymali „ Złotą Statuetkę Lidera Polskiego Biznesu ‘93” przyznawaną przez Business Center Club, a w 1994 roku „ Diament” do „Złotej Statuetki”.

 • W czerwcu 1994 roku BPH S.A. zajął drugie miejsce w rankingu „ Najlepsze Banki ‘93”. W rok później w rankingu „Najlepsze Banki ‘94” zajął także drugie miejsce po City Banku oraz w rankingu „ Bezpieczne Banki ‘94” – pierwsze miejsce.

 • Również w 1994 roku bank został uhonorowany przez redakcję „ Przekroju” Złotym Groszem. Ów laur stanowił „symboliczną zapłatę za dobrą robotę, przedsiębiorczość i najlepsze wyniki gospodarcze” osiągnięte w 1993 i 1994 roku.

 • 10 listopada 1994 roku Komisja Papierów Wartościowych dopuściła do publicznego obrotu akcje BPH S.A.

 • 7 listopada akcje BPH S.A. z pozytywnym skutkiem zadebiutowały na rynku Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

 • W listopadzie 1995 roku BPH S.A. otrzymał od „Businessman Magazine” tytuł „ Bank Biznesmena”.

 • W styczniu 1997 roku gazeta „ Twój Styl” przyznała BPH S.A. nagrode „ Alicja ‘96” za wprowadzenie na rynek usług finansowych „kredytu edukacyjnego”.

 • W 1997 roku bank i jego prezes otrzymali Drugi Diament do „Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu ‘96” przyznawany przez Business Center Club.

 • Również w 1997 roku BPH S.A. zajął drugie miejsce w rankingu „Gazety Bankowej”.

 • 30 czerwca 1997 roku bank otrzymał najwyższą ocenę ratingową „A” nadaną przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.

 • W czerwcu tegoż samego roku został mu nadany tytuł Mecenasa Kultury Krakowa Roku 1996 przez prezydenta Miasta Krakowa.

 • W 1998 roku rozpoczęto wdrażanie nowoczesnego, bankowego systemu informatycznego "Profile", który połączy wszystkie oddziały BPH SA.

 • W maju tego samego roku Minister Skarbu Państwa ogłosił przetarg na sprzedaż większościowego pakietu akcji BPH SA. Utworzono wówczas: Commercial Union Powszechne Towarzystwo Emerytalne BPH, WBK Spółka Akcyjna.

 • 22 października 1998 roku, w Ministerstwie Skarbu Państwa podpisano umowę sprzedaży 4.316.670 akcji BPH SA w Krakowie Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG z siedzibą w Monachium, RFN. Zgodnie z porozumieniem Bank Przemysłowo – Handlowy miał zachować swoją tożsamość i znaleźć się w grupie kapitałowej inwestora "Bankiem Regionów" w Polsce, a jego siedzibą miał pozostać Kraków.

 • W kwietniu 1999 roku podpisano umowę pożyczki konsorcjalnej dla BPH SA w wysokości 100 mln EURO. Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG zwiększył udziały w BPH SA do 49,9%.

 • 14 czerwca 1999 roku zakończył się konwersją Centrali BPH S.A. proces wdrażania zintegrowanego systemu bankowego PROFILE i od tego momentu wszystkie placówki Banku pracują w nowym systemie.

 • W październiku Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG wniósł aportem do Banku BPH akcje Hypo-Bank Polska SA (obecnie HypoVereinsbank Bank Hipoteczny SA).

 • W listopadzie 1999 roku Bank BPH zaoferował klientom indywidualnym SBI BPH Sez@m - obsługę konta przez Internet.

 • W styczniu 2000 roku Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG zwiększył swój udział w Banku BPH SA i posiada 12.089.365 akcji i głosów na WZA Banku BPH, co stanowi 86,1% kapitału akcyjnego BPH SA.

 • Od 1 marca prezesem Zarządu Banku BPH jest Joseph Wancer. Również od tego miesiąca uruchomiono BPH-M@kler. Dzięki niemu klienci Biura Maklerskiego Banku BPH mogą zarządzać swoim kontem przez Internet

 • 30 czerwiec 2000 r. - Bank BPH, podczas Letniej Gali Business Centre Club, otrzymał Piąty Diament do Złotej Statuetki BCC w Konkursie Lider Polskiego Biznesu '99. Nagrodę odebrał Prezes Joseph Wancer.

 • Październik 2000 r. – uruchomiono SBI BPH Sez@m Biznes, obsługę kont przez Internet dla małych przedsiębiorstw.

 • Marzec 2001 - Bank Przemysłowo-Handlowy SA i Powszechny Bank Kredytowy SA podpisały porozumienie określające warunki współpracy w przygotowaniu spółek do fuzji. Połączenie powinno zostać przeprowadzone przez przeniesienie całego majątku PBK na BPH w zamian za akcje, które BPH wyda akcjonariuszom PBK.

 • W kwietniu 2001 roku Bank Przemysłowo - Handlowy wprowadził do swojej oferty rachunek systematycznego oszczędzania BPH Skarbnik. Oprocentowanie jest zmienne i uzależnione od zgromadzonej kwoty.

 • W czerwcu 2001 roku Bank BPH zaoferował nowy produkt o nazwie Lok@ta. Jest to 10 dniowa lokata przeznaczona dla Klientów Banku korzystających z systemu bankowości internetowej Sez@m oraz BPH WAP.

 • Również w tym samym miesiącu Bank Przemysłowo-Handlowy wprowadził do swojej oferty polecenie zapłaty w formie elektronicznej. Usługa będzie dostępna dla klientów korporacyjnych korzystających z systemu MultiCash. Jest to system bankowości elektronicznej, skierowany do klientów korporacyjnych - umożliwia uzyskanie informacji o rachunku i dokonanie płatności.

 • W sierpniu 2001 roku zarządy dwóch łączących się banków, Banku Przemysłowo-Handlowego i Powszechnego Banku Kredytowego ustaliły nazwę dla nowej instytucji. Będzie to Bank Przemysłowo-Handlowy PBK, w skrócie BPH PBK. Fuzja banków jest efektem połączenia się ich właścicieli; niemieckiego HypoVereinsbanku oraz Banku Austria.

 • 25 września 2001 Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy BPH i PBK zatwierdziły połączenie banków.

 • Obecnie ma miejsce realizowanie strategii rozwoju związanej z fuzją BPH i PBK.

4.2. Misja i strategia banku

Misja banku

Bank Przemysłowo – Handlowy S.A. jako instytucja zaufania publicznego , kieruje się wartościami i zasadami, które gwarantują klientom poczucie stabilności, bezpieczeństwo powierzonych środków i realizowanych operacji. 43Swoje działania podporządkowuje prawu, zasadom etyki jak również interesom klientów i akcjonariuszy , wykonując je zgodnie z obowiązkiem bankowym. Działa na rzecz otoczenia, w którym funkcjonuje, wspomaga najbardziej skrzywdzonych przez los, ludzi chorych, potrzebujących pomocy, w tym własnych pracowników.

Działa z powodzeniem we wszystkich regionach Polski, rozbudowuje sieć swoich placówek zgodnie z interesem klientów . W swojej strategii zagranicznej bank jest zainteresowany krajami sąsiadującymi z Polską.

BPH S.A. jest również zorientowany rynkowo. Dostosowuje swoją działalność do potrzeb i oczekiwań klientów oraz zmieniających się warunków ekonomicznych i rynkowych. Jest aktywnym i inspirującym uczestnikiem przemian.

Systematycznie dąży do powiększenia swojego udziału w rynku finansowym , koncentrując się na wybranych strategicznych segmentach rynku. Podejmuje również wyzwania gospodarki rynkowej i konkurencji , poprzez proponowanie nowoczesnej i kompleksowej oferty produktów ,dostosowanej do zmieniających się oczekiwań klientów indywidualnych , podmiotów gospodarczych jak również samorządów i organizacji społecznych. Oprócz typowych usług bankowych w ofercie BPH S.A. są również usługi doradcze, inwestycyjne i ubezpieczeniowe.

Należy podkreślić także, że Bank Przemysłowo – Handlowy systematycznie rozwija swój potencjał konkurencyjny, poprzez nacisk na unowocześnienie oferty produktów bankowych, wzmacnianie bazy kapitałowej , działalność na zagranicznych , lepsze wykorzystanie istniejącej sieci dystrybucji pośredniej i bezpośredniej , zwiększenie liczby placówek , wdrożenie nowoczesnych informatycznych systemów komputerowych, a także na podniesienie jakości i zwiększenie komplementarności obsługi.

BPH S.A. może pochwalić się swoimi pracownikami , którzy stanowią jego siłę i kapitał. Bank cały czas dba o ich regularne dokształcanie . Pracownicy dążą natomiast do profesjonalnej obsługi i dzięki temu są postrzegani zarówno przez klientów jak i konkurentów jako jeden z najlepiej wykwalifikowanych i najbardziej kompetentnych zespołów bankowych.

Od momentu wdrożenia projektu fuzji BPH S.A. i PBK czyli od roku 2001 misja banku opiera się na realizacji strategii „Banku Regionu” w ramach Grupy HypoVereinsbank AG.

Bank spełniając swoją misję zabiega o uznanie , zaufanie i wiarygodność klientów poprzez solidność, lojalność , trwałość i wysoką jakość wykonywanych usług. Służy społeczeństwu wspierając i inicjując przedsięwzięcia , które odzwierciedlają i zaspokajają potrzeby i ambicje obywateli. Wspomaga służbę zdrowia, naukę , oświatę oraz kulturę, bierze udział w akcjach charytatywnych wzmacniając w ten sposób więzi łączące go ze społeczeństwem i klientami.

Strategia BPH S.A.

W roku 2000 Bank Przemysłowo – Handlowy rozpoczął realizację nowej strategii rozwoju, ukierunkowanej na uzyskanie przełomu jakościowego w standardzie obsługi klientów i zarządzaniu bankiem.

Plan strategiczny na lata 2000 – 2004 został zatwierdzony w maju tegoż roku. Dokument ten przewiduje, że Bank BPH będzie wiodącym bankiem uniwersalnym zorientowanym w szczególności na obsługę klientów indywidualnych , jak również małych i średnich firm oraz podmiotów sektora publicznego. Ma on być postrzegany jako lider w odniesieniu do takich segmentów klientów ,jak: zamożni klienci indywidualni, duże przedsiębiorstwa i gminy. Jednocześnie bank będzie jedną z wiodących instytucji bankowości hipotecznej, zamierza osiągnąć do 2004 roku 10,2% udział w rynku, tworząc trwałe przewagi konkurencyjne w postaci sprawnej sieci dystrybucji i efektywnych procesów.

Pod względem obecności geograficznej BPH będzie dążył do zajęcia wiodącej pozycji w południowej części Polski z udziałem nie mniejszym niż 10 % tego rynku.

Plan strategiczny zakłada, również, że BPH będzie obsługiwał swoich klientów w Polsce południowej za pośrednictwem unowocześnionej i efektywnej sieci oddziałów ,podczas gdy klienci w pozostałej części kraju będą obsługiwani za pomocą kanałów dystrybucji , takich jak: Internet, telefon, pośrednicy w zakresie sprzedaży produktów bankowych i centra doradztwa bankowego.

Pod względem oferty produktowej , strategicznym celem banku jest uzupełnienie tradycyjnych , podstawowych produktów o wysoko dochodowe produkty i rozwiązania , takie jak: w zakresie obsługi klienta indywidualnego – karty kredytowe, kredyty hipoteczne i fundusze powiernicze, oraz w zakresie obsługi przedsiębiorstw – obligacje i komercyjne papiery wartościowe .

W 2000 roku bank podjął wiele projektów zmierzających do osiągnięcia celów strategicznych w zakresie pozycji rynkowej i unowocześnieniu oferty produktowej. Zamierza on poprawić swoją pozycję rynkową w następujących grupach produktów:

TABELA 3. PRODUKTY BANKU

1999

2004

 Depozyty od osób fizycznych

3,9%

5,7%

 Kredyty dla osób fizycznych

2,8%

5,1%

 Finansowanie nieruchomości

5,0%

10,2%

 Kredyty dla przedsiębiorstw

5,8%

8,6%

 Depozyty od przedsiębiorstw

7,2%

13,7%

 Fundusze powiernicze

0,0%

5,0%

 Zarządzanie aktywami

0,0%

5,0%

 Rynek wtórny

4,2%

8,0%

 Rynek pieniężny

7,0%

10,0%

 Krótkoterminowe papiery dłużne

1,0%

5,0%

Źródło : Raport roczny BPH S.A. 2000 r.

Jednocześnie bank zamierza rozpocząć działania polegające na przebudowie struktury organizacyjnej banku i usprawnieniu metod zarządzania w odniesieniu do takich obszarów jak : organizacja sprzedaży bazująca na nowej segmentacji klientów, komunikacja wewnętrzna , planowanie i rachunkowość zarządcza oraz kontrola ryzyk bankowych. Działania wynikają z procesu integracji BPH i PBK . BPH S.A. ma w nich duże wsparcie za strony akcjonariusza strategicznego ze względu na jego „know how” doświadczenie.

W 2000 roku Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, strategiczny akcjonariusz banku BPH, połączył się z bankiem Austria AG, który posiada większościowy pakiet akcji w Powszechnym Banku Kredytowym S.A. Obecnie prowadzone są prace zmierzające do stworzenia na bazie banku BPH i PBK nowoczesnej instytucji finansowej oferującej swoim klientom usługi na najwyższym poziomie. Nowa instytucja będzie posiadać ogólnokrajowy zasięg działania. Będzie się plasować na drugim miejscu w sektorze bankowym w Polsce pod względem funduszy własnych oraz na trzecim pod względem liczby klientów, placówek, aktywów. Zgodnie z harmonogramem fuzja operacyjna powinna zostać zakończona do końca 2003 roku, natomiast fuzja prawna zakończy się 31 grudnia 2001 roku.

W ciągu najbliższych pięciu lat BPH planuje realizację średniorocznego nominalnego wzrostu aktywów na poziomie 18%, kredytów na poziomie 23%, zobowiązań wobec klientów i instytucji finansowych na poziomie 20%. W roku 2004 planowane jest osiągnięcie zysku netto w wysokości 525 mln złotych i zwrot z kapitału własnego w wysokości 17,7% oraz zwrot z aktywów w wysokości 1,6%. Planowana jest również systematyczna poprawa relacji "koszty operacyjne do dochodu na działalności bankowej" z 72% w 2000 do 55% w roku 2004. Planowana wartość nakładów inwestycyjnych w latach 2000 - 2004 na realizację zakładanego programu rozwoju ma wynieść 1,1 mld złotych.

Jeśli chodzi o klientów detalicznych bank zamierza osiągnąć 15% udziału w ich obsłudze w Polsce Południowej, zwiększyć obsługę wybranych klientów w innych atrakcyjnych regionach kraju poprzez rozwój sieci dystrybucji; oraz wprowadzić produkty o wysokiej wartości dodanej. W obsłudze kredytowej segmentu klientów korporacyjnych bank zamierza osiągnąć udział na poziomie 8,6%, natomiast depozytowej - 13,7%.Wzrost pozycji rynkowej banku wśród klientów detalicznych oraz korporacyjnych stymulowany będzie przez podnoszenie konkurencyjności Biura Maklerskiego oraz planowane tworzenie potencjału konkurencyjnego w zakresie funduszy powierniczych oraz zarządzania aktywami.

BPH S.A. ma zrealizować plan strategiczny do 2004 roku.4.3. Działalność BPH S.A.

Bank Przemysłowo- Handlowy S.A. jest jednym z największych banków w Polsce . Dysponuje siecią ponad 244 placówek na terenie 16 województw.

W rozliczeniach międzynarodowych współpracuje z ponad tysiącem banków zagranicznych zlokalizowanych w głównych światowych centrach przemysłowo – handlowych. Jest również członkiem międzynarodowego systemu bankowych transferów pieniężnych SWIFT. BPH uczestniczy także w krajowych i zagranicznych transakcjach na rynkach pieniężnych wykorzystując międzynarodową łączność komputerową Reuters.

Działalność Banku Przemysłowo-Handlowego S.A. obejmuje w szczególności: • otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych,

 • prowadzenie rozliczeń pieniężnych krajowych i zagranicznych,

 • udzielanie i zaciąganie kredytów oraz pożyczek pieniężnych ,

 • dokonywanie oraz przyjmowanie lokat w kraju i za granicą,

 • wykonywanie operacji na międzynarodowym rynku walutowym,

 • świadczenie usług w zakresie doradztwa ekonomicznego i finansowego,

 • inne czynności dokonywane na podstawie ustawy prawo bankowe.

Najnowszą usługą BPH S.A. jest usługa WAP , pozwalająca na zarządzanie środkami zgromadzonymi na koncie BPH Sezam za pomocą telefonu komórkowego wyposażonego w WAP.

Inną nowoczesną usługą jest BPH SMS , która pozwala na obsługiwanie swego konta poprzez sms. Bank wprowadził również system bankowości internetowej tzw. SBI BPH Sez@m zapewniając w ten sposób nowoczesny dostęp do konta BPH Sezam poprzez Internet.

Powyższe czynności realizowane są w postaci około 100 usług bankowych, których indywidualne cechy dostosowane są do potrzeb rynku.

Adresatami oferty BPH S.A. są osoby fizyczne i podmioty gospodarcze, niezależnie od rodzaju i formy własności prowadzonej działalności gospodarczej.

Wśród klientów banku są podmioty o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki. BPH S.A. współpracuje z nimi w szerokim zakresie ,opierając wspólne działania na warunkach określonych w regulaminach banku, bądź na indywidualnych zasadach , ustalonych w porozumieniach o współpracy.Ponadto bank posiada wyspecjalizowaną kadrę w poszczególnych rodzajach działalności bankowej. Poprzez wdrożenie stanowiska „ doradcy klienta” realizuje również ideę „ account management’u”.

Aktualnie wszystkie oddział banku są wyposażone w lokalne sieci komputerowe . Dla usprawnienia przesyłania danych pomiędzy Centralą Banku a oddziałami BPH S.A. , wprowadzono system poczty elektronicznej. W oparciu o ten system realizowane są usługi z zakresu „home bankingu”.Nad prawidłową działalnością Banku Przemysłowo-Handlowego S.A. czuwają jego organy władzy:

  • zarząd na czele , którego stoi prezes Józef Wancer,

  • rada nadzorcza z przewodniczącym dr Stefanem Schullerem,

  • akcjonariusze.

SCHEMAT .5. AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY 5% LUB WIĘCEJ GŁOSÓW NA WZA BPH S.A. WG. STANU NA 4 LIPCA 2001 ROKU
Źródło : Internet http:// www. bph.pl

4.4. Produkty bankowe

Bank Przemysłowo-Handlowy S.A. oferuje zróżnicowany wachlarz około stu produktów bankowych.

Są to :


 • produkty kredytowe44

  • kredyt budowlany,

  • kredyt remontowy,

  • kredyt hipoteczny,

  • kredyt pomostowy,

  • pożyczka hipoteczna,

  • kredyt samochodowy,

  • kredyt ratalny,

  • pożyczka gotówkowa,

  • kredyt edukacyjny ,

  • kredyt studencki, itp.

 • produkty depozytowe

  • lokata terminowa,

  • lokata negocjowana,

  • rachunek BPH Skarbnik,

  • rachunek bieżący w złotych,

  • rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy tzw. „konto osobiste”,

  • rachunek lokaty terminowej w złotych,

  • rachunek zagraniczny wolny płatny na żądanie dla zagranicznych osób prawnych, itp.

 • produkty rozliczeniowe

  • polecenie przelewu,

  • inkaso czeku krajowego,

  • inkaso weksla w obrocie krajowym,

  • czek bankierski,

  • euroczek,

  • akredytywa dokumentowa w rozliczeniach zagranicznych,

  • karty płatnicze,

  • polecenie wypłaty wysyłane w obrocie dewizowym,

 • produkty parabankowe

 • obrót handlowy wierzytelnościami – faktoring,

 • ubezpieczenie uniwersalne „Plus” na życie Commercial Union,

 • ubezpieczenie terminowe na życie Commercial Union,

 • młodzieżowa polisa przyszłościowa Commercial Union,

 • underwriting – udzielanie emitentowi gwarancji sprzedaży akcji,

 • opracowanie i opiniowanie business planu,

 • inwestycje własne BPH S.A. , itp.

 • inne produkty

  • wypłata zagranicznych rent i emerytur,

  • sprzedaż znaków wartościowych,

  • wynajmowanie skrytek sejfowych,

  • przyjmowanie depozytów wartościowych,

  • poszukiwanie na zlecenie klienta oczekiwanych wpływów w dewizach,

  • opinia o zdolności kredytowej klienta,

  • konto BPH Sezam Student,

  • konto BPH Sezam Junior,

  • konto BPH Złoty Sezam.itp.

4.5. Charakterystyka kart płatniczych BPH S.A.

Bank Przemysłowo-Handlowy ma w swojej ofercie kilka atrakcyjnych rodzajów kart płatniczych wydawanych do określonych rachunków bankowych. We wrześniu 2000 roku ich liczba ,przekroczyła 500 tysięcy.Wyodrębnić możemy tu karty:45

 • BPH- VISA Classic złotowa,

 • BPH -VISA Classic walutowa,

 • BPH- VISA Sezam Electron,

 • BPH -VISA Sezam Electron młodzieżowa,

 • BPH- VISA Gold,

 • BPH-Eurocard/Mastercard,

 • BPH-Eurocard/Mastercard Gold,

KARTA BPH-VISA CLASSIC ZŁOTOWA

RYS.10. KARTA VISA CLASSIC ZŁOTOWAŹródło: Internet http:// www.bph.pl

Powyższa karta jest międzynarodową kartą płatniczą debetową. Przeznaczona jest dla krajowych osób fizycznych, ale dopuszcza się możliwość wydania karty nierezydentom. Obowiązuje wówczas specjalna procedura zatwierdzenia wniosku.

Karta VISA Classic złotowa umożliwia jej posiadaczowi dokonywanie transakcji w kraju i za granicą. Mogą to być operacje bezgotówkowe ( zapłata za towary i usługi), wypłaty gotówki w bankomatach i kasach banków . Wszystkie transakcje należy wykonywać w punktach oznaczonych znakiem VISA.

Karta może być również wykorzystywana do transakcji zawieranych na odległość typu: • zamówienia telefoniczne,

 • zamówienia pocztowe,

 • zamówienia poprzez sieć Internet.

Warunkiem wydania karty jest posiadanie w banku konta BPH Sezam ,konta BPH Złoty Sezam lub konta BPH Sezam Student co najmniej 3 miesiące i złożenie wniosku o jej wydanie. Do jednego rachunku Bank może wydać maksymalnie trzy karty dla:

 • posiadacza rachunku,

 • współ posiadacza rachunku,

 • pełnomocnika posiadającego pełnomocnictwo w zakresie kart płatniczych lub pełnomocnictwo ogólne.

Posiadając SBI BPH Sez@m można kartę zamówić przez Internet.

Karta BPH-Visa Classic złotowa, zapewnia swoim klientom dodatkowe usługi, a mianowicie: • pakiet ubezpieczeń TU „ Compensa” S.A. obejmujący - w czasie pobytu poza granicami kraju (za wyjątkiem USA, Kanady i Japonii):

  • ubezpieczenie zagranicznych kosztów leczenia, nagłych zachorowań lub nieszczęśliwych wypadków - do kwoty 10.000,00 USD,

  • ubezpieczenie kosztów ochrony assistance,

  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków do kwoty 10.000,00 zł.

Transakcje wykonane przy jej użyciu są rozliczane przez bank na bieżąco, w miarę otrzymania o nich informacji.W przypadku utraty karty, a także uzyskania kodu PIN przez inne osoby, należy niezwłocznie dokonać zastrzeżenia karty.
Karta zastrzeżona nie może być więcej używana. W przypadku jej odzyskania należy ją niezwłocznie zwrócić do Banku.

KARTA BPH-VISA CLASSIC WALUTOWA1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna