Wyższa szkoła zarządzania I bankowości w krakowie wydział Finansów I BankowościPobieranie 0,8 Mb.
Strona12/12
Data24.02.2019
Rozmiar0,8 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Źródło: Internet http:// www.bph.pl

Karta Gold zaliczana jest do międzynarodowych kart obciążeniowych. Okres rozliczeniowy w jej przypadku trwa od 6 dnia danego miesiąca kalendarzowego , do 5 dnia następnego miesiąca.

Posiadacz karty może dokonywać transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, w kraju i za granicą. Za wszystkie transakcje dokonane kartą bank pobiera prowizje. Karta może być używana do transakcji typu:


  • zamówienie telefoniczne,

  • zamówienie pocztowe,

  • zamówienie poprzez sieć Internet.

Transakcji można dokonywać w oparciu o miesięczny limit wydatków, który jest ustanawiany indywidualnie przez bank na podstawie średnich wpłat na rachunek z ostatnich trzech miesięcy. Minimalna wysokość limitu wydatków wynosi 21.000,00 zł.

Warunkiem wydania karty jest posiadanie konta BPH Sezam lub BPH Złoty Sezam przez okres co najmniej 3 miesięcy przy wpływach na konto (średnia z trzech miesięcy) na poziomie minimum 7.000,00 zł oraz złożenie wniosku o wydanie karty.

Posiadaczom kart bank oferuje pakiet ubezpieczeń TU "Compensa" S.A. obejmujący - w czasie pobytu poza granicami kraju:


  • ubezpieczenie zagranicznych kosztów leczenia nagłych zachorowań lub nieszczęśliwych wypadków - do kwoty 30.000,00 USD,

  • ubezpieczenie kosztów ochrony assistance,

  • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków do kwoty 100.000,00 zł,

  • ubezpieczenie zaginięcia, utraty lub kradzieży bagażu,

  • ubezpieczenie skutków opóźnienia lotu.

Zasady korzystania z kart znajdujących się w ofercie BPH są uwzględnione w regulaminie . Możemy ich używać przy zakupach w punktach handlowych i usługowych oznaczonych odpowiednio znakiem: Eurocard/Mastercard, Visa, Visa Electron. Sprzedawca przedstawia nam rachunek do podpisu. Podpis powinien być zgodny z wzorem złożonym na karcie w chwili jej odbioru w placówce banku BPH. Następnie otrzymujemy kopię rachunku, którą należy przechowywać do czasu otrzymania wyciągu z rachunku , gdyż jest ona podstawą do wnoszenia ewentualnych reklamacji.

Jeśli chodzi o pobieranie gotówki to możemy tego dokonać w każdym banku i bankomacie odpowiednio oznakowanym. W banku należy okazać urzędnikowi kartę oraz dowód tożsamości, który po dokonaniu formalności i sporządzeniu rachunku wypłaci żądaną kwotę. Aby pobrać kwotę z bankomatu należy postępować zgodnie z instrukcjami podawanymi na ekranie urządzenia wstukując wcześniej swój PIN czyli Osobisty Numer Identyfikacyjny. Jest on znany wyłącznie posiadaczowi i traktowany jako jego elektroniczny podpis.

Jak widać oferta banku BPH S.A. odnośnie kart płatniczych jest bardzo bogata i każdy klient może wybrać coś dla siebie. Bank zamierza wprowadzić jeszcze więcej rodzajów tej nowoczesnej formy rozliczeń, gdyż adresaci się zmieniają a ich wymagania rosną z roku na rok.

Zakończenie

Karty płatnicze to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się segmentów rynku usług finansowych. Jak widać , kiedyś były wyznacznikiem pewnego statusu materialnego, rekwizytem ludzi zamożnych, dziś stają się one czymś codziennym , normalną rzeczą w portfelach Polaków. Stanowią nowoczesną formę rozliczeń, ograniczając do minimum potrzebę noszenia przy sobie banknotów jak również, zapewniając szereg usług dodatkowych, oferowanych nam przez bank wraz z wydawaną kartą.

Zalety kart płatniczych sprawiają, że społeczeństwa nie mogą się bez nich obejść a ich wszechstronne wykorzystanie w różnych operacjach rozliczeniowych przyczynia się do systematycznego wzrostu ich zastosowania.

Jako ,że polskie banki oferują swoim klientom karty płatnicze dopiero od kilku lat , rynek ten ma przed sobą jeszcze olbrzymią perspektywę rozwoju. Jego przyszłość stanowią karty o uniwersalnych zastosowaniach , inteligentne i gwarantujące bezpieczeństwo transakcji.

Ważnym elementem budowy infrastruktury dla przyszłego rynku płatności kartami jest coraz powszechniejszy dostęp do Internetu. Obecnie ma go ponad 5 milionów Polaków, z czego 40%, jest gotowa płacić kartą w internetowych sklepach. Sklepów tych jest już w kraju około 900 , z czego 160 akceptuje płatności kartami.

Innym ważnym problemem dla przyszłości plastykowego pieniądza jest dostosowanie systemu kart płatniczych do standardów rynku finansowego w Unii Europejskiej. Konieczne są bowiem zmiany w przepisach oraz wprowadzenie standardów ISO. Tylko wtedy program rozwoju polskiej międzybankowej karty płatniczej, jako podstawowego instrumentu współczesnego obrotu bezgotówkowego, będzie posiadał podstawy ekonomiczne, techniczne i organizacyjne zgodne z kierunkami rozwoju i zasadami funkcjonowania systemu kart płatniczych w krajach Unii Europejskiej. Umożliwi to współdziałanie międzynarodowe w tworzeniu nowych typów kart, produkcji sprzętu, oprogramowania i serwisu w procesach obrotu pieniężnego.

Według prognoz przyszłość polskiego rynku kart płatniczych jest obiecująca. Potencjał tego rynku będzie ciągle wzrastał a w okresie przypuszczalnego wejścia Polski do Unii Europejskiej może w naszym kraju funkcjonować około 25-30 milionów kart płatniczych i około 6-8 tysięcy ATM-ów.


BIBLIOGRAFIA
Bury A. ,Karty płatnicze, Wyd. MultiPress, Warszawa 1999.

Głuchowski J., Szambelańczyk J., Bankowość Podręcznik dla studentów, Wyd. Wyższej

Szkoły Bankowej, Poznań 1999 .

Heropolitańska T., Weksel w obrocie zagranicznym ,Twigger S.A. , Warszawa 1994.

Krzyżkiewicz Z. , Operacje bankowe, Wyd. POLTEXT , Warszawa 1998.

Krzyżkiewicz Z. , Podręcznik do nauki bankowości , Wyd. Biblioteka Menadżera i

Bankowca , Warszawa 1997.

Kukulski J., Pluta I., Karty płatnicze , Dom Wydawniczy ABC , Warszawa 1998.

Kwiatkowski J.W., Bankowe karty płatnicze , Wyd. AWA , Warszawa 1995.

Myczkowska A., Dąbrowski T., Karty płatnicze – przewodnik po świecie plastykowegopieniądza , Wyd. Pressrepublica , Warszawa 1997.

Smaga M., Karty płatnicze , Kantor wydawniczy S.C. , Zakamycze 1998.

Świderski J., Podstawy operacji bankowych , Przedsiębiorstwo Wydawnicze LAM ,

Warszawa 1997.

Wyszomirski T., Bank dla przedsiębiorcy i nie tylko , Wyd. PWN , Warszawa 1999.
Biuletyn bankowy, Karta płatnicza z mikroprocesorem ,1999.

Gazeta finansowa, Chip w ataku, 27 marca-1 kwietnia 2000.Księga Produktów i Usług Bankowych, BPH S.A.

Magazyn Finansowy, 09.07.2001.Pierwsza Dekada 89-99 , BPH S.A.

Raport Roczny 2000, BPH S.A.

Regulamin międzynarodowych kart płatniczych, BPH S.A.

Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 11 grudnia 1992, w sprawie form i trybu przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za pośrednictwem banków ( Mon . Pol. ) nr 39, poz.293;
Internet , http://www.ebanki.pl/artykuly

Internet , http://www.bph.pl

Internet , http://www.money.pl

Internet , http://www.ecard.plSPIS SCHEMATÓW:

Strona:

1. Schemat nr 1: Rozliczenie za pomocą polecenia przelewu.................................................11

2. Schemat nr 2: Rozliczenie za pomocą akredytywy.............................................................14

3. Schemat nr 3: Funkcjonowanie inkasa dokumentowego....................................................25

4. Schemat nr 4: Budowa karty płatniczej...............................................................................36

5. Schemat nr 5: Akcjonariusze posiadający 5% lub więcej głosów na WZA BPH S.A. wg.

stanu na 4 lipca 2001 ....................................................................................84

SPIS TABEL:
Strona:

1. Tabela nr 1: Najpopularniejsze karty płatnicze w Polsce...................................................34

2. Tabela nr 2: Charakterystyka dodatkowych usług świadczonych użytkownikom kart......53

3. Tabela nr 3: Produkty banku...............................................................................................81
SPIS RYSUNKÓW:
Strona:

1. Rysunek nr 1: Klasyfikacja kart płatniczych ......................................................................49

2. Rysunek nr 2: Karta elektroniczna Visa Smart ..................................................................51

3. Rysunek nr 3: Terminal POS na karty elektroniczne ........................................................51

4. Rysunek nr 4: Logo Systemu Visa ....................................................................................57

5. Rysunek nr 5: Logo Systemu Mastercard .........................................................................58

6. Rysunek nr 6: Logo Systemu JCB ....................................................................................59

7. Rysunek nr 7: Logo Systemu American Express ..............................................................61

8. Rysunek nr 8: Logo Systemu Diners’ Club .......................................................................62

9. Rysunek nr 9: Przebieg transakcji z użyciem karty w Internecie ......................................69

10. Rysunek nr 10: Karta Visa Classic złotowa......................................................................87

11. Rysunek nr 11: Karta Visa Classic walutowa ..................................................................88

12. Rysunek nr 12: Karta BPH-Visa Sezam Electron.............................................................89

13. Rysunek nr 13: Karta BPH-Visa Sezam Electron młodzieżowa.......................................90

14. Rysunek nr 14: Karta BPH-Visa GOLD ..........................................................................92

15. Rysunek nr 15: Karta BPH-EUROCARD/MASTERCARD............................................9316. Rysunek nr 16: Karta BPH-EUROCARD/MASTERCARD GOLD ...............................941 Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 11 grudnia 1992 r. w sprawie form i trybu przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za pośrednictwem banków. ( Mon.Pol.) Nr 39, poz.293); por. Aneks

2Jerzy Świderski Podstawy operacji bankowych ,Przedsiębiorstwo Wydawnicze LAM ,Warszawa 1997 r.3Jerzy Świderski Podstawy operacji bankowych Przedsiębiorstwo Wydawnicze LAM, Warszawa 1997 r.

4Zbigniew Krzyżkiewicz Operacje bankowe, Wydawnictwo POLTEXT, Warszawa 1998 r.

5 J. Głuchowski, J. Szambelańczyk „Bankowość” Podręcznik dla studentów, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej Poznań 1999 , str.270

6 Dziennik Ustaw 134/1993 r. , poz.646.

7 Zbigniew Krzyżkiewicz Podręcznik do nauki bankowości , Wyd. Biblioteka Menadżera i Bankowca Warszawa 1997 r. , str. 207

8 Zbigniew Krzyżkiewicz Podręcznik do nauki bankowości, Wyd. Biblioteka Menadżera i Bankowca Warszawa 1997 r. , str.209

9 Zbigniew Krzyżkiewicz Podręcznik do nauki bankowości , Wyd. Biblioteka Menadżera i Bankowca Warszawa 1997 r. , str.221

10 Zbigniew Krzyżkiewicz Podręcznik do nauki bankowości , Wyd. Biblioteka Menadżera i Bankowca Warszawa 1997 r., str. 222

11 Zbigniew Krzyżkiewicz „ Podręcznik do nauki bankowości” , Wyd. Biblioteka Menadżera i Bankowca Warszawa 1997 r. , str. 227

12 Tamże , str.303

13 Zbigniew Krzyżkiewicz „ Operacje bankowe” Wyd. Poltext , Warszawa 1998 r. , str.168

14 Zbigniew Krzyżkiewicz „Operacje bankowe” Wyd. Poltext, Warszawa 1998 r. , str.169

15 Zbigniew Krzyżkiewicz „ Podręcznik do nauki bankowości” Wyd. Biblioteka Menadżera i Bankowca Warszawa 1997 r. , str. 307

16 Zbigniew Krzyżkiewicz Operacje bankowe ,Wyd. Poltext Warszawa 1998 r. , str.170

17 Zbigniew Krzyżkiewicz Podręcznik do nauki bankowości , Wyd. Biblioteka Menadżera i Bankowca Warszawa 1997 r. , str. 309

18 T. Heropolitańska , Weksel w obrocie zagranicznym , Twigger S.A. Warszawa 1994 r. , str. 25

19 J.Głuchowski, J. Szambelańczyk , „Bankowość” Podręcznik dla studentów, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej Poznań 1999 r. , str.279

20 Zbigniew Krzyżkiewicz „ Operacje bankowe” Wyd. Poltext , Warszawa 1998 r. , str. 181

21 Por. J. Głuchowski, J. Szambelańczyk „Bankowość” Podręcznik dla studentów ,Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej Poznań 1999 r. str. 274

22 A. Myczkowska, T. Dąbrowski Karty płatnicze – przewodnik po świecie plastikowego pieniądza Wyd. Presspublica, Warszawa 1997 r. , str. 11

23 Marcin Smaga Karty płatnicze Kantor wydawniczy S.C. Zakamycze 1998 r. , str. 24

24 Tadeusz Wyszomirski, Bank dla przedsiębiorcy i nie tylko , Wyd. PWN, Warszawa 1999 r. str. 120

25 Jan W. Kwiatkowski Bankowe karty płatnicze Wyd. AWA ,Warszawa 1995 r. , str. 22 - 23

26 Internet http:// www.ebanki.pl/artykuly 28.11.01

27 Andrzej Bury, Karty płatnicze, Wyd. MultiPress , Warszawa 1999, str. 22

28 Andrzej Bury, Karty płatnicze, Wyd. MultiPress, Warszawa 1999, str. 23

29 Andrzej Bury, Karty płatnicze, Wyd. MultiPress, Warszawa 1999, s 25

30 Jacek Kukulski, Ireneusz Pluta, Karty płatnicze, Dom Wydawniczy ABC ,Warszawa 1998 r. s 27

31 Tamże, s 28

32 Jacek Kukulski, Ireneusz Pluta, Karty płatnicze, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998r., str. 28


33 Andrzej Bury, Karty płatnicze ,Wyd. MultiPress , Warszawa 1999, str. 37

34Sławomir Lachowski Chip w ataku, Gazeta finansowa 2000, 27 marca-1 kwietnia, s.7

35 Tamże , str. 7

36 Karta płatnicza z mikroprocesorem, Biuletyn bankowy 1999, nr 9, s. 21,22

37 Andrzej Bury, Karty płatnicze, Wyd. MultiPress, Warszawa 1999 r., str. 56

38 Tamże , str. 58


39 Andrzej Bury, Karty płatnicze, Wyd. MultiPress, Warszawa 1999 r., str. 59

40 Tamże , str. 60

41 Tadeusz Wyszomirski, Bank dla przedsiębiorcy i nie tylko, Wyd. PWN ,Warszawa 1999 r.str. 121

42 Gazeta Bankowa Wrzesień 2001 str.12 -13

43 Pierwsza dekada 89-99 Wyd. BPH S.A. , Raport roczny 2000 BPH S.A.

44 Księga Produktów i Usług Bankowych BPH S.A.

45 Regulamin międzynarodowych kart płatniczych Bank BPH S.A. , Księga produktów i usług BPH S.A. , Oferta ogólna

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna