Wyższa szkoła zarządzania I bankowości w krakowie wydział Finansów I BankowościPobieranie 0,8 Mb.
Strona10/12
Data24.02.2019
Rozmiar0,8 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

RYS.11. KARTA VISA CLASSIC WALUTOWA
Źródło: Internet http:// www.bph.pl

Walutowa karta BPH-VISA Classic jest międzynarodową kartą płatniczą debetową. Oznacza to ,że działa w oparciu o aktualne saldo rachunku walutowego VISA , powiększone o przydzielony przez bank limit w saldzie debetowym.

Karta wydawana jest posiadaczom rachunku walutowego VISA , po wypełnieniu wniosku przez ubiegającego się o nią.

Właściciel karty może nią dokonywać bezgotówkowych (bez prowizji) i gotówkowych operacji w kraju i za granicą, do wysokości środków zgromadzonych na rachunku funkcjonującym w powiązaniu z kartą, oraz wypłat gotówkowych. Dzienny limit wypłat gotówkowych wynosi 10 000,00 zł.


Karta może być używana do transakcji typu: • zamówienie telefoniczne,

 • zamówienie pocztowe,

 • zamówienie poprzez Internet.

Usługi dodatkowe oferowane przez kartę walutową VISA są identyczne jak karty złotowej. Identycznie jest również postępowanie w wypadku utraty karty.

KARTA BPH-VISA SEZAM ELECTRON

RYS.12. KARTA VISA SEZAM ELECTRONŹródło: Internet http:// www.bph.pl

Karta BPH-VISA Sezam Electron jest również międzynarodową kartą płatniczą debetową. Uznawana jest za praktyczną , nowoczesną, prostą w użyciu ale także tanią w obsłudze. Korzystanie z niej jest bezpieczne i zapewnia pełną kontrolę własnych wydatków. Przeznaczona jest dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Za jej pośrednictwem można dokonywać transakcji w punktach wyposażonych w elektroniczne terminale kasowe, oznaczone znakiem VISA Electron jak również w bankomatach ze znakiem VISA Electron i PLUS.

Każda transakcja przy użyciu karty dokonywana jest:


 • w oparciu o aktualny stan środków zapisanych w systemie autoryzacyjnym – dotyczy płatności za towary i usługi,

 • w oparciu o aktualny stan środków zapisanych w systemie autoryzacyjnym oraz w powiązaniu z dziennym limitem wypłat gotówkowych – dotyczy wypłat gotówki.

Dzienny limit wypłat gotówkowych dla karty BPH-VISA Sezam Electron ustalony został na 5.000,00 zł.

Warunkami wydania karty płatniczej BPH-VISA Sezam Electron jest posiadanie, współposiadanie lub pełnomocnictwo w zakresie kart płatniczych lub pełnomocnictwo ogólne do konta BPH Sezam, konta BPH Złoty Sezam lub konta BPH Sezam Student i jednocześnie złożenie wniosku o wydanie karty. Możliwe jest wydanie maksymalnie trzech kart funkcjonujących w oparciu o jedno konto (dla posiadacza rachunku, jego współ posiadaczy lub pełnomocników).


Okres ważności karty wynosi 24 miesiące. Wznawianie kart płatniczych BPH-VISA Sezam Electron na kolejny okres ważności jest dokonywane przez bank automatycznie. Posiadacz karty BPH-VISA Sezam Electron - w przypadku rezygnacji z karty - winien zgłosić ten fakt najpóźniej 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczas używanej karty.

Karta Electron ma wiele zalet. Stosowanie jej przy płatnościach za zakupy i usługi nic nas nie kosztuje. Ponadto możemy pobierać za jej pomocą gotówkę w bankomatach i placówkach BPH , również bez dodatkowych kosztów. Jeśli chodzi o pozostałe bankomaty i kasy innych banków to pobieramy gotówkę za niewielką prowizją.KARTA BPH-VISA SEZAM ELECTRON MŁODZIEŻOWA

RYS.13. KARTA VISA SEZAM ELECTRON MŁODZIEŻOWAŹródło: Internet http:// www.bph.pl

Ten rodzaj plastykowego pieniądza przeznaczony jest dla małoletnich osób fizycznych, które ukończyły 13 rok życia i działa w oparciu o aktualne saldo konta BPH Sezam Junior.

Transakcje wykonane przy użyciu karty są rozliczane przez Bank na bieżąco, w miarę otrzymania o nich informacji.

Karta umożliwia jej posiadaczowi dokonywanie w kraju i za granicą transakcji: • bezgotówkowych (zapłata za towary i usługi) - w punktach wyposażonych w elektroniczne terminale kasowe, oznaczone znakiem VISA Electron;

 • wypłat gotówki w bankomatach oznaczonych znakiem VISA Electron lub PLUS;

 • wypłat gotówki w kasach banków - wyposażonych w elektroniczne terminale kasowe, oznaczone znakiem VISA Electron.

Karta nie może być używana do transakcji typu:

 • zamówienie telefoniczne;

 • zamówienie pocztowe;

 • zamówienie poprzez sieć Internet.

Dzienny limit wypłat gotówkowych dla młodzieżowej karty BPH-VISA SEZAM Electron ustalony został w kwocie 200 złotych.

Warunkami wydania młodzieżowej karty płatniczej dla młodzieży są: • posiadanie konta BPH Sezam Junior, otwartego na wniosek małoletniej osoby fizycznej potwierdzony własnoręcznym podpisem jej przedstawiciela ustawowego;

 • złożenie wniosku o wydanie karty w placówce BPH SA prowadzącej konto oraz okazanie pracownikowi Banku dokumentu tożsamości (dowód tymczasowy, paszport, legitymacja szkolna).

W ramach jednego Konta BPH Sezam Junior może być wydana jedna młodzieżowa karta płatnicza BPH -VISA SEZAM Electron.

KARTA BPH-VISA GOLD

RYS. 14. KARTA VISA GOLDŹródło: Internet http:// www.bph.pl

Karta Visa Gold przyznawana jest krajowym osobom fizycznym posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych. Jest to karta obciążeniowa z odroczonym terminem płatności. Bank wydaje ją dla użytkowników konta BPH Sezam lub BPH Złoty Sezam, których wpływy na rachunek wynoszą minimum 7000,00 złotych.

Karta wydawana jest w terminie do 7-u dni roboczych od daty złożenia wniosku o jej wydanie. Możliwe jest wydanie maksymalnie dwóch kart funkcjonujących w oparciu o jedno konto (dla posiadacza rachunku, jego współ posiadacza i/lub pełnomocników).

Rozliczenie z tytułu transakcji dokonanych przy pomocy karty oraz należnych bankowi prowizji od transakcji następuje raz w miesiącu. Cykl rozliczeniowy obejmuje okres od 6 dnia danego miesiąca do 5 dnia miesiąca następnego. Na koniec cyklu rozliczeniowego placówka banku obciąża konto posiadacza karty kwotą wszystkich rozliczonych w danym cyklu rozliczeniowym transakcji wraz z należnymi bankowi prowizjami.


Transakcji dokonuje się w oparciu o miesięczny limit wydatków, który jest ustanawiany indywidualnie przez bank na podstawie średnich wpłat na konto z ostatnich trzech miesięcy.

Minimalna wysokość limitu wydatków wynosi 21.000,00 zł (maksymalna wysokość limitu nie została ustalona).Posiadaczom karty bank oferuje pakiet ubezpieczeń TU "Compensa" S.A. obejmujący - w czasie pobytu poza granicami kraju:

 • ubezpieczenie zagranicznych kosztów leczenia nagłych zachorowań lub nieszczęśliwych wypadków - do kwoty 30.000,00 USD,

 • ubezpieczenie kosztów ochrony assistance,

 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków do kwoty 100.000,00 zł,

 • ubezpieczenie zaginięcia, utraty lub kradzieży bagażu,

 • ubezpieczenie skutków opóźnienia lotu.

Z kartą związany jest pakiet Visa International - Global Customer Assistance Service, w skład którego wchodzą:

 • możliwość wydania podczas pobytu za granicą karty zastępczej (w razie utraty karty),

 • możliwość dokonania awaryjnej wypłaty gotówki,

 • ubezpieczenie opóźnienia lotu oraz opóźnienia i/lub utraty bagażu,

 • możliwość skorzystania ze specjalnych całodobowych numerów telefonicznych centrów assistance Visa International.

KARTA BPH-EUROCARD/MASTERCARD


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna