Wyższa szkoła ubezpieczeń I bankowości w warszawiePobieranie 2,26 Mb.
Strona1/8
Data29.10.2017
Rozmiar2,26 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

WYŻSZA SZKOŁA UBEZPIECZEŃ I BANKOWOŚCI W WARSZAWIE


WYDZIAŁ UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE, NAUK AKTUARIALNYCH

I ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI UBEZPIECZENIOWYMI

MARCIN ROGUSKI


MODEL INTERNETOWEJ OBSŁUGI UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE

PROMOTOR:

PROF. NADZW. DR HAB. INŻ.

WŁODZIMIERZ GOGOŁEK


RECENZENT:

DR KRZYSZTOF LACHOWSKI


WARSZAWA 2002

Spis treści

Spis treści 2

Wstęp 3

1.Ubezpieczenia na życie w Internecie 5

1.1.Podstawy prawne działania instytucji ubezpieczeniowych w Internecie 5

1.2.Firmy ubezpieczeniowe jako instytucje publicznego zaufania w Internecie 6

1.3.Polityka Internetowa firm ubezpieczeniowych w Polsce 82.Technologie stosowane przy konstrukcji systemów 12

2.1.Serwery WWWBłąd! Nie zdefiniowano zakładki. 12

2.2.Projektowanie Witryn 18

2.3.Ewolucja narzędzi i metod projektowania Witryn 20

2.4.PHP 30

2.5.Serwery baz danych i SQL 343.Ochrona 37

3.1.Hakerzy 37

3.2.Ataki 39

3.3.Sniffing 41

3.4.Hasła 43

3.5.Kryptografia, szyfrowanie zasobów i transmisji danych 45

3.6.Podpis Elektroniczny 48

4.Model w działaniu 50

4.1. Struktura systemu 51

4.2. Tworzenie konta 53

4.3. Zarządzanie kontem 58Podsumowanie i wnioski 60

Literatura 62

L.1. Materiały w formie tekstowej 62

L.2. Serwisy WWW 62

Indeks 64

Załącznik 1: Spis Tabel 66

Załącznik 2: Spis Rysunków 67

OŚWIADCZENIE 68

Wstęp

Internet wkracza w coraz to nowe obszary naszego życia. Nikt już nie kwestionuje uniwersalności tej Sieci globalnej1. Umożliwia ona powszechną komunikację, niezależnie od odległości. Informacje przesyłane są z jednego kontynentu na drugi w ciągu sekund, a nawet milisekund. Zwiększa się niezawodność i bezpieczeństwo Sieci. Prędkości przesyłania danych na zwykłych liniach telefonicznych nierzadko przewyższają przepustowość systemów, których zakup, jeszcze do nie dawna, był poza możliwościami finansowymi przeciętnego użytkownika Sieci.

Życie w dzisiejszym świecie, również i w Polsce, jest coraz szybsze, wymagające od instytucji publicznych szybkiego (niemal natychmiastowego) udostępniania wyróżnionych urzędowych zasobów informacyjnych. Internet daje taką możliwość. Powstały już banki internetowe, w których transakcje przeprowadzane są wyłącznie drogą elektroniczną. Firmy ubezpieczeniowe także zwracają się w tym kierunku. Internetowa obsługa ubezpieczeń ma szansę by zrewolucjonizować sposób zawierania umów ubezpieczeniowych. Już niedługo w dorosłe życie wejdzie pokolenie „oswojone” z Internetem, przyzwyczajone do nowych technologii informacyjnych (IT)2. Stanowi to o szybkim wzrastaniu liczby osób korzystających z narzędzi IT.


Rysunek 1: Strona główna modelu internetowej obsługi ubezpieczeńA by sprostać wyzwaniom praktycznego wykorzystania technologii informacyjnych, potrzebny jest sprawny system obsługi, oprogramowanie i technologie.

W pracy przedstawiono zarys przykładowego, własnego modelu takiego systemu. Tłem do prezentacji systemu jest objaśnienie podstaw z zakresu działaniu Sieci i oprogramowania oraz analiza istniejących rozwiązań.

Dokonano także obserwacji dotychczasowej internetowej działalności polskich firm ubezpieczeniowych w świetle zastosowanych rozwiązań technicznych. Przedstawiono wnioski dotyczące powszechności tejże działalności oraz zasygnalizowano również stosunek prawa polskiego do zdalnych usług dostępnych w Sieci, z wyróżnieniem działalności ubezpieczeniowej. Omówione zostały także najnowsze akty prawne ochrony danych personalnych i dotyczące podpisu elektronicznego.

W pracy przedstawiono także operacje wykonywane przez model podczas działania.
  1   2   3   4   5   6   7   8


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna