Wyższa szkoła ekonomiczno-informatycznaPobieranie 305,47 Kb.
Strona5/5
Data15.02.2018
Rozmiar305,47 Kb.
1   2   3   4   5


Źródło: NBP, 2003 r.  1. Polska na tle świata i Europy

Na listach czołowych eksporterów na świecie dominują państwa rozwinięte, ale mimo to największy udział w globalnym rynku eksportowym w latach 1985-2000 zanotowały państwa rozwijające się oraz te w okresie transformacji. Polska wprawdzie zwiększyła swój udział w eksporcie, ale w tak minimalnym stopniu, że przyczyniła się znacznie do takiego stanu rzeczy. Niewątpliwie do takich zaliczają się Chiny, Irlandia, Kora Południowa, Kostaryka, Meksyk i Węgry.

Mimo globalnej tendencji spadkowej wartość inwestycji zagranicznych w Europie Środkowej i Wschodniej w 2001 wzrosła w stosunku do roku ubiegłego o 2%. Tylko Europa Środkowa i Wschodnia oraz Afryka przeciwstawiły się globalnemu trendowi spadkowemu, który sprawił, że łączna wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych na świecie zmniejszyła się w zeszłym roku o ponad 50%. Wzrost BIZ zanotowano w 14 spośród 19 państw Europy Środkowej i Wschodniej. Udział tego regionu w grupie odbiorców BIZ wzrósł z 2% w 2000 do 3,7% w roku następnym. Prawie 2/3 ankietowanych w zeszłym roku inwestorów spodziewa się polepszenia perspektyw dla BIZ w tym regionie w ciągu następnych 3-5 lat. Żaden inny region świata, którego dotyczyła ankieta, nie miał tak wysokich notowań u inwestorów28.

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne nadal koncentrują się w dużym stopniu w wybranych krajach. 3/4 BIZ, jakie napłynęły do tego regionu w 2001 roku, przypadło na pięć państw (Polskę, Czechy, Rosję, Węgry i Słowację). Poza Słowacją, wszystkie te kraje od początku lat 90-tych należą do najbardziej atrakcyjnych lokalizacji dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Rok 2001 przyniósł Polsce, która od 1996 roku jest nieprzerwanie największym odbiorcą inwestycji zagranicznych w regionie, spadek ich wartości - z 9,3 miliarda do 8,8 miliarda dolarów. Przyczyny tego stanu rzeczy tkwią w narodowej gospodarce: prywatyzacja dobiega końca, a do głosu dochodzą problemy makroekonomiczne. Polski rząd zaproponował potencjalnym inwestorom nowy, rozszerzony program zachęt, który pod wieloma względami przypomina rozwiązania stosowane na Węgrzech i w Czechach. W tym ostatnim kraju, który od 1998 roku zajmuje drugie miejsce na liście największych odbiorców BIZ w regionie, poziom inwestycji praktycznie nie zmienił się i wyniósł 4,9 miliarda dolarów.

Wartość inwestycji jakie napłynęły do Rosji, także nie uległa zmianie i pozostała na niskim poziomie 2,5 miliarda dolarów - mimo olbrzymich zasobów bogactw naturalnych i wysokiego wzrostu PKB.

Na Węgrzech wysoki wzrost PKB przyczynił się do wzrostu zagranicznych inwestycji z 1,6 miliarda do 2,4 miliardów dolarów. W ten sposób Węgry osiągnęły w 2001 roku najwyższą wartość BIZ w skali roku od czasu zakończenia procesu prywatyzacji w 1998 roku.

Słowacja odnotowała spadek wartości zagranicznych inwestycji z 2,1 miliarda dolarów do 1,5 miliarda dolarów, ale trzeba dodać że rok 2000 był kulminacyjnym okresem w tym kraju. Mimo to 2001 rok zajął drugie miejsce pod względem rocznych wpływów z BIZ
od rozpoczęcia przekształceń wolnorynkowych w tym kraju29.

W ostatnim czasie konkurencja między krajami Europy wschodniej i środkowej narasta,


co utrudnia sytuację Polsce. Prześcigają się oni w tworzeniu najlepszych warunków dla inwestorów. W marcu 2002 r. Światowe Forum Gospodarcze opublikowało ranking 75 najbardziej konkurencyjnych gospodarek na świecie. Polska przesunęła się na 41 pozycję w stosunku do 34 którą zajmowała w roku 2000. Wśród krajów ubiegających się o członkostwo w Unii Europejskiej przed Polską uplasowały się Węgry- 28, Estonia- 29, Słowenia- 31, Czechy- 37 i Słowacja- 40.30


 1. Zakończenie

Sytuacja krajów słabo rozwiniętych jak widać jest dużo gorsza i wiąże się z nieustającymi próbami poprawy gospodarki, jak i wielkim zaangażowaniem w „wypełnianie warunków” krajów rozwiniętych.

Polska znalazła się w bardzo niekorzystnej sytuacji i czeka ją wiele pracy by nadrobić straty do sąsiadów. Państwa w takim położeniu muszą zmienić swój wizerunek, pokazać, że są otwarte dla zagranicy poprzez korzystne regulacje systemowe.

W Polsce stworzono koncepcję „nowego ciała” poprzez połączenie PAIZ z PAI, która miała rozpocząć działalność w styczniu tego roku. Jej zadaniem ma być wykreowanie Polski jako kraju atrakcyjnego dla zagranicznych inwestorów. Wprawdzie styczeń już minął i koncepcja ta nie została zrealizowana, jednak w bieżącym miesiącu powołany został rzecznik inwestorów zagranicznych- Andrzej Szejna- który ma stanąć na czele nowej rządowej agencji, której początek działalności przesunięto na okres bliżej nie znany, jednakże z zapewnieniem zrealizowania jeszcze w tym roku.

Wiele pracy stoi przed każdym państwem próbującym poprawić swoją gospodarkę, i należy mieć nadzieję, że raz popełnione błędy nie będą powtarzane a obserwacja światowej gospodarki przyspieszy zdobywanie wiedzy i umiejętności jej wykorzystania.
 1. Bibliografia
 1. Bojar E. „Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w obszarach słabo rozwiniętych” PWN, Warszawa 2001

 2. Bożyk P., Misala J., Puławski M. „Międzynarodowe stosunki ekonomiczne”, PWE, Warszawa 1999

 3. Budnikowski A. „Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze”, PWE, Warszawa 2001

 4. Durka B „Inwestycje zagraniczne w Polsce” IKiCHZ 2001

 5. Guzek M. „Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne. Zarys teorii i polityki handlowej” WSB, Poznań 2001

 6. Iskra W, praca zbiorowa „Między narodowe Stosunki Gospodarcze, Fundacja Innowacyjna Wyższa Szkoła Społeczno- Ekonomiczna

 7. Olesiński Z. „Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w Polsce”, PWE, Warszawa 1998

 8. Olesiński Z. „BIZ w Polsce”,. Witkowska J. „Motywacje inwestorów zagranicznych- aspekty porównawcze” PWE, Warszawa 1998

 9. Witkowska J. „Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowo-Wschodniej” UŁ, Łódź 1996

 10. G. Garlińska „Nie stracić szansy” Nowe Życie Gospodarcze, Nr 18, 20.09.2002

 11. G. Garlińska „Umieć się pokazać”, Nowe Życie Gospodarcze, nr 20, 21.10.2001

 12. G. Garlińska „Utartym szlakiem” Nowe Życie Gospodarcze, Nr 20, 21.10.2001

 13. http//www.unic.org.pl

 14. http//www.mg.gov.pl/struktur/DAiP/a&p_pif/inw7.htm

 15. http://wizard.ae.krakow.pl/~bichaj0m/to.htm

 16. http//www.money.pl/404.html1 praca definiuje się tu jako całość zasobów ludzkich dostępnych w danym społeczeństwie i możliwych do użycia w procesie produkcji

2 A. Budnikowski Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, PWE, Warszawa 2001, s.134-135

3 Ibidem, s.20

4 P. Bożyk,, J. Misala, M. Puławski Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa 1999, s.147

5 A. Budnikowski Międzynarodowe...op.cit., s.118

6 M. Guzek Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne. Zarys teorii i polityki handlowej, WSB, Poznań 2001, s.138

7 M. Guzek: Międzynarodowe...op.cit, s.145

8 Ibidem, s. 146

9 A. Budnikowski Międzynarodowe...op.cit, s. 123

10 Ibidem, s. 144

11 Ibidem, s.139

12 Ibidem

13 Ibidem, s.143-144

14 E. Bojar Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w obszarach słabo rozwiniętych PWN, Warszawa 2001, s.21

15 Ibidem, s. 22

16 A. Budnikowski Międzynarodowe...op.cit, s. 131-132


17 J. Witkowska Motywacje inwestorów zagranicznych- aspekty porównawcze, Z. Olesiński BIZ w Polsce. PWE, Warszawa 1998, s. 72

18 Ibidem

19 A. Budnikowski Międzynarodowe...op.cit, s. 144-145

20 P. Bożyk,, J. Misala, M. Puławski Międzynarodowe stosunki...op.cit.

21 Z. Olesiński Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w Polsce, PWE, Warszawa 1998, s. 47-48


22 G. Garlińska Utartym szlakiem Nowe Życie Gospodarcze, Nr 20, 21.10.2001

23 Ibidem

24 http//www.unic.org.pl

25 G. Garlińska Nie stracić szansy Nowe Życie Gospodarcze, Nr 18, 20.09.2002

26 Ibidem

27 G.Garlińska Umieć się pokazać, Nowe Życie Gospodarcze, nr 20, 21.10.2001 r.

28 http//www.unic...op.cit.

29 Ibidem

30 G.Garlicka Nie stracić...op.cit.


Szukasz gotowej pracy ?

To pewna droga do poważnych kłopotów.

Plagiat jest przestępstwem !

Nie ryzykuj ! Nie warto !Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
1   2   3   4   5


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna