Wyższa szkoła ekonomiczno-informatycznaPobieranie 305,47 Kb.
Strona3/5
Data15.02.2018
Rozmiar305,47 Kb.
1   2   3   4   5

TABLICA 1. Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski w latach 1997-2001


(w mln USD)


ROK


NAPŁYW KAPITAŁU

KONWE-
RSJA


REINWESTYCJE

KREDYTY INWESTYCYJNE

OGÓŁEM

1997

3 116

-

25

1 767

4 908

1998

4 604

-

-264

2 025

6 365

1999

5 546

921

-453

1 256

7 270

2000

8 417

395

-400

929

9 341

2001

4 924

376

-1 040

1 453

5 713

-minus oznacza, że straty bilansowe roku sprawozdawczego przewyższały reinwestycje zysków
Źródło: „Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2001 r.” NBP, Warszawa, styczeń 2003


Źródło: PAIZ

Obecnie nie mamy już tak wielu podmiotów nadających się do prywatyzacji, dlatego istnieje zagrożenie gwałtownego spadku wartości inwestycji, tym bardziej, że w roku 2001 napływ kapitału obcego osłabił się aż o 1/3, co nie rokuje nadziei na nagłą zmianę na lepsze. Okazuje się jednak, że autorzy raportu przygotowanego w Ministerstwie Skarbu Państwa na temat udziału zagranicznych inwestorów w prywatyzacji polskiej gospodarki twierdzą, że przecenia się u nas znaczenie prywatyzacji w BIZ25. Poza wyjątkowym okresem 1999-2000, wartość przychodów z prywatyzacji oscyluje pomiędzy 103,95 a 479,63 mln USD26.

Dużą nadzieją darzy się inwestycje typu GREENFIELDS, które w 2001r. stanowiły 3% wartości napływu nowych inwestycji (prywatyzacja 6%, przejęcia 8%, reinwestycje 87%). Są one niezwykle ważne gdyż dzięki nim powstają nowe miejsca pracy i wpływają na rozwój regionów, w których są lokalizowane.

O wielkości napływu BIZ do Polski decydować będą różne czynniki, wśród których prywatyzacja nie będzie należeć do najważniejszych. Tym bardziej, że istniejąca oferta prywatyzacyjna nie jest zbyt atrakcyjna. Dla nich interesujące były i są duże i dobre przedsiębiorstwa.

Innym powodem zmniejszenia wartości inwestycji zagranicznych jest spowolnienie wzrostu gospodarczego w krajach, które najwięcej inwestowały w naszym kraju, co spowodowało wstrzymanie inwestycji do czasu wyjaśnienia sytuacji politycznej na świecie.

Tymczasem wśród krajów tych wyróżniamy przede wszystkim Francja, Niderlandy, Niemcy, USA.


TABLICA 2. Napływ BIZ do Polski według kraju pochodzenia inwestoraWYSZCZEGÓLNIENIE

1997

1998

1999

2000

2001

WARTOŚĆ SKUMULOWANA

FRANCJA

406

467

1604

3533

1829

7 839

NIDERLANDY

1485

2040

1206

1968

1104

7 803

NIEMCY

1016

1366

1227

940

1051

5 600

USA

698

748

427

325

586

2 784


1   2   3   4   5


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna