Wymień podstawowe elementy charakterystyki komputera, które składają się na opis jego architekturyPobieranie 9,62 Kb.
Data01.03.2019
Rozmiar9,62 Kb.

 1. Wymień podstawowe elementy charakterystyki komputera, które składają się na opis jego architektury

 2. Podaj dwie podstawowe cechy komputera typu von Neumanna i dwie komputera typu Harvard

 3. Wymień cztery podstawowe bloki składowe komputera modelu von Neumanna

 4. Podaj podstawową cechę: kombinacyjnych układów logicznych (1), sekwencyjnych układów logicznych (2)

 5. Podaj podstawowe rodzaje kombinacyjnych układów logicznych

 6. Podaj główne rodzaje układów sekwencyjnych

 7. Podaj przeznaczenie (podstawowe funkcje): dekodera (1), multipleksera (2), przerzutnika (3), licznika (4), rejestru (5), sumatora elementarnego – 1-bitowego (6), magistrali (szyny)(7)

 8. Podaj jakie podstawowe elementy komputera są budowane z przerzutników

 9. Wymień podstawowe typy rejestrów

 10. Wymień główne rodzaje sumatorów binarnych

 11. Podaj podstawowe cechy zapisu stałoprzecinkowego (1), zmiennoprzecinkowego (2) w komputerze

 12. Podaj operacje składowe dodawania liczb w formacie zmiennoprzecinkowym

 13. Podaj podstawowe cechy rozkazów języka wewnętrznego komputera (1), rozkazów języka symbolicznego (asemblera)(2)

 14. Podaj cztery podstawowe elementy cyklu rozkazu komputera

 15. Podaj typy rozkazów wewnętrznych sterujących wykonaniem programu

 16. Podaj zasadę wytwarzania sygnałów sterujących: w układowych jednostkach sterujących komputera(1), w mikroprogramowalnych jednostkach sterujących komputera (2).

 17. Podaj sposób generowania efektywnego adresu w następujących trybach adresowania: bezpośrednie (1), pośrednie (2), względne (3), indeksowane (4)

 18. Podaj podstawowe zasady organizacji potokowego wykonywania rozkazów w komputerach

 19. Podaj podstawowe elementy struktury blokowej typowego mikroprocesora

 20. Podaj podstawowe elementy składowe struktury blokowej typowego mikrokomputera

 21. Podaj podstawowe elementy hierarchii pamięci w komputerach

 22. Podaj elementy procesora, które mogą uczestniczyć w pobraniu rozkazu do wykonania

 23. Podaj nazwy (1, 2) oraz podstawowe cechy (3, 4) dwu głównych typów pamięci półprzewodnikowych RAM

 24. Wymień główne typy organizacji informacji w pamięciach podręcznych (cache)

 25. Podaj podstawowe typy kontrolerów urządzeń I/O i sterowników stosowane w mikrokomputerach

 26. Wymień metody sterowania współpracą z urządzeniami I/O komputera

 27. Wymień podstawowe operacje układu DMA związane z wykonaniem transmisji z urządzenia zewnętrznego do pamięci operacyjnej

 28. Wymień podstawowe typy funkcji systemu operacyjnego wspomagające działania użytkownika komputera

 29. Wymień podstawowe metody synchronizacji dostępu do zasobów krytycznych systemu

 30. Podaj elementy adresu wirtualnego i struktury danych używane przy odwzorowaniu adresu wirtualnego na adres fizyczny w pamięci stronicowej

 31. Podaj podstawowe elementy deskryptora segmentu pamięci segmentowanej

 32. Podaj ogólne sposoby zrównoleglenia obliczeń w systemach komputerowych

 33. Wymień podstawowe typy architektur komputerów w klasyfikacji Flynn’a

 34. Podaj typy układów łączących procesory w systemach wieloprocesorowych

 35. Wymień następujące cechy architektury superkomputera SR2201: typ organizacji pamięci operacyjnej procesorów(1), rodzaj układu łączącego procesory dla komunikacji(2), typ procesora (CISC/RISC)(3), typ systemu wg klasyfikacji Flynn’a

 36. Wymień cechy architekturalne nowoczesnych mikroprocesorów umożliwiające zrównoleglenie wykonywania instrukcji w ich programach
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna