WymaganiaPobieranie 0,7 Mb.
Strona1/6
Data21.02.2018
Rozmiar0,7 Mb.
  1   2   3   4   5   6
Załącznik nr 4 do SIWZ

sprawa numer: 59/SISP/PN/2011
WYMAGANIA FUNKCJONALNE I NIEFUNKCJONALNE

1 Wymagania funkcjonalne 4

1.1 Wymagania ogólne 4

1.2 Zarządzanie uprawnieniami 7

1.3 Architektura systemu 9

1.4 Interfejs użytkownika 11

1.4.1 Funkcjonalność interfejsu 11

1.4.2 Potwierdzenia informacyjne 15

1.4.3 Elastyczność i kontrola użytkownika 16

1.4.4 Zapobieganie i kontrola błędów 17

1.4.5 Klarowność wizualna 17

1.4.6 Przejrzystość sytemu 18

1.4.7 Prowadzenie i wsparcie użytkownika 19

1.5 Administrowanie 19

1.6 Zarządzanie procesami pracy 21

1.6.1 Wymagania ogólne 21

1.6.2 Zarządzanie procesami 22

1.6.3 Portal procesów 23

1.6.4 Wymagania szczegółowe 24

1.7 Dostosowywanie systemu 341.7.1 Projektowanie szablonów dokumentów i spraw 34

1.7.2 Projektowanie rejestrów 37

1.7.3 Projektowanie szablonów stron 38

1.7.4 Projektowanie formularzy elektronicznych 40

1.8 Przechowywanie i analiza danych 441.8.1 Kontrola i wersjonowanie 44

1.8.2 Tworzenie raportów 46

1.8.3 Wyszukiwanie 49

1.8.4 Indywidualny kalendarz pracownika 52

1.9 Portal Korporacyjny 551.9.1 Wygląd i logika działania 55

1.9.2 Publikowanie i zarządzanie treścią 57

1.9.3 Repozytorium dokumentów portalu Korporacyjnego 60

1.9.4 Praca grupowa 63

1.9.5 Praca offline 66

1.9.6 Książka adresowa pracowników 67

1.10 Praca z pismami, zadaniami i sprawami 681.10.1 Ogólne 68

1.10.2 Skanowanie pism 69

1.10.3 Rejestracja dokumentów wpływających 71

1.10.4 Tworzenie pism 72

1.10.5 Edytor pism 74

1.10.6 Rejestrowanie dokumentów w komórkach merytorycznych. Teczki spraw. Rejestry. 75

1.10.7 Prezentowanie pism i spraw 76

1.10.8 Wyszukiwanie pism i spraw 80

1.10.9 Drukowanie dokumentów 81

1.10.10 Wysyłka pism 82

1.10.11 Procesy przepływów pracy 84

1.10.12 Podpis elektroniczny 87

1.11 Moduł elektronicznej skrzynki podawczej (esp) 88

1.12 Elektroniczne Archiwum 89

1.13 Dodatkowe komponenty 951.13.1 Moduł struktury organizacyjnej 95

1.13.2 Moduł rezerwacji zasobów 99

1.14 Wymagania szczegółowe dla procesów 1011.14.1 Pytanie do GUS 101

1.14.2 Udostępnianie danych statystycznych 103

1.14.3 Wymagania ogólne dla procesów związanych z dyscypliną pracy 106

1.14.4 Proces delegacji 107

1.14.5 Obsługa wniosku urlopowego 108

1.14.6 Zgłaszanie uwag do Projektu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej 109

1.14.7 Raporty z przebiegu badań 111

1.14.8 Opracowywanie wzorów formularzy statystycznych 113

1.15 Integracja 1151.15.1 ePUAP 115

1.15.2 Exchange 116

1.15.3 Broker Komunikacyjny 116

1.15.4 System SOFTUS 119

1.15.5 Unified Communication 119

1.15.6 System Edukacyjny 120

1.15.7 Portal informacyjny GUS 120

1.16 Podpis elektroniczny 120

Weryfikacja podpisu elektronicznego 120

1.16.1 Podpisywanie 122

1.16.2 Budowa wewnętrznego serwera znakowania czasem (TSA) 125

1.16.3 Sprzętowy Moduł Kryptograficzny (Hardware Security Module) 126

2 Wymagania niefunkcjonalne 128

2.1 Wymagania ogólne 128

2.2 Używalność/ergonomia 130

2.3 Bezpieczeństwo 131

2.4 Skalowalność i Wydajność 134

2.5 Interoperacyjność 135

2.6 Niezawodność 135

2.7 Łatwość pielęgnacji 1362.8 Standardy 136

  1   2   3   4   5   6


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna