Wymagania stawiane przez otoczenie organizacjom gospodarczym I. Wymagania od strony klientaPobieranie 0,84 Mb.
Strona1/15
Data02.12.2017
Rozmiar0,84 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Wymagania stawiane przez otoczenie organizacjom gospodarczym

I. Wymagania od strony klienta


 1. Ludzie korzystający z produktów (wyrobów i usług) oczekują, że funkcje dla jakich są one przeznaczone będą spełniane zgodnie z ich oczekiwaniami (produkty będą wysokiej jakości).

 2. Klienci pragną mieć wybór produktów aby dokonać oceny i podjąć decyzje o

ich zakupie.

 1. Wymagania klientów zmuszają organizacje do doskonalenia swoich wyrobów.

 2. Doskonalenie wyrobów jest domeną techniki ale łączy się nierozerwalnie ze sposobem realizacji procesów dotyczących zakupu surowca, produkcji i sprzedaży.

 3. Współcześnie, klienci zostali poprzez producentów przyzwyczajeni do zmieniających się ofert nie tylko produktów ale także dostawy, finansowania zakupu, serwisu a nawet dalszej współpracy z dostawcą -producentem.

II. Wymagania od strony techniki i technologii


 1. Postęp techniczny rozwija się w zaskakująco szybkim tempie. Osiągnięcia naukowe są bardzo szybko wdrażane do praktyki i organizacje funkcjonujące na rynku ciągle są zapoznawanie z tymi nowościami.

 2. Rozwój w naukach technicznych prowadzi poprzez wyrób maszyn, technologie, procesy do coraz doskonalszych produktów zapewniając wyższą wydajność, mniejsze zużycie energii, większą niezawodność produkcji, dostawy i serwisu.

III. Wymagania stawiane przez konkurencje


 1. Oferowanie szerokiego asortymentu wyrobów i usług

 2. Wysokiej jakości produkty i usługi,

 3. Niskie ceny,

 4. Coraz sprawniejszą dystrybucje,

 5. Rozwój sposobów finansowania zakupów,

 6. Wprowadzania zmian w strukturze, procesie, organizacji i zarządzaniu.

IV. Wymagania stawiane przez rozwój teleinformatyki a szczególnie internet

 1. Łatwość dostępu do informacji z poziomu indywidualnej osoby -pracownika,

 2. Łatwość masowej tanio i szybko przesyłanej oferty,

 3. Taniość i szybkość prowadzenia rozliczeń finansowych,

 4. Możliwość optymalizowania wszelkich procesów bez znajomości algorytmów rozwiązujących postawione problemySposób działań organizacji gospodarczych mogący sprostać wymaganiom z otoczenia

 1. Organizacje muszą działać efektywne tzn. uzyskiwać nadwyżkę ze swojej działalności nad ponoszonymi nakładami energii, kosztów i finansów w dłuższym horyzoncie czasu.

 2. Działać energicznie zgodnie z zasadami dobrej roboty poprzez wdrażanie wszelkich pozytywnych osiągnięć jakie można informacyjnie pozyskać,

 3. Być elastyczne tj. zmieniać się zależnie od zaistniałych warunków otoczenia w zakresie produkcji, asortymentu, struktury, wielkości, udziału, finansów zatrudnienia, organizacji, zarządzania, komputeryzacji.

 4. Wyprzedzać a co najmniej nadążać za liderami rynku w danej branży w jakości oferowanych produktów.

 5. Ciągle wprowadzać zmiany w swojej firmie.


Co robić wewnątrz firm aby sprostać wyzwaniom?

 1. Wprowadzać zmiany w zasobach, strukturach, systemach procesach i technologii a w mniejszym stopniu w usprawnianie realizowanych funkcji kierowniczych:

 • wprowadzać system zarządzania personelem,

 • wprowadzać nowoczesne systemy informatyczne dla wspomagania procesów decyzyjnych

 • podnosić jakość działania w procesie zarządzania firmą.

2. Organizować pracę według procesów (reenginieering)

3. Wykorzystywać szeroko beczmarking (benchmarking)

4. Wykorzystywać możliwości tkwiące w logistyce

5. Wykorzystywać możliwości tkwiące w autsorcingu (outsourcing)

6. Wprowadzać struktury wirtualne,

7. Odchudzać naczelne kierownictwo,

8. Wprowadzać zarządzanie poprzez jakość (TQM),

9. Zdobywać certyfikaty serii ISO 9000,


Płaszczyzny i funkcje zarządzania i organizacji


Przedmiotem zarządzania są wyodrębnione z otoczenia zespoły ludzkie wyposażone w zasoby rzeczowe, informacyjne i finansowe, umiejące tworzyć struktury i systemy, produkujące i dostarczające produkty (wyroby i usługi) według przyjętej technologii.

Zarządzanie sprowadza się do:


 • realizacji funkcji: planowania, organizowania, motywowania i kontroli,

 • podejmowania decyzji,

 • realizacji kierowania poprzez określony styl,

 • zachowanie się grup formalnych i nieformalnych,

 • łagodzenie powstałych konfliktów w procesie sprawowania władzy,

 • układanie związków pomiędzy przełożonym i podwładnymi.


LIDERi drużyna
STYL KIEROWANIA

 • delegowanie-uprawnianie,

 • pomaganie, nauczanie,

 • komunikacja


PLANOWANIE

ORGANIZOWANIE  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna