Wymagania kwalifikacyjne pielęgniarek realizujących świadczenia zdrowotne w zakresie opieki paliatywnej I hospicyjnej aktualny stan prawny I propozycjePobieranie 297,13 Kb.
Strona1/6
Data10.02.2018
Rozmiar297,13 Kb.
  1   2   3   4   5   6

Wymagania kwalifikacyjne pielęgniarek realizujących świadczenia zdrowotne w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej aktualny stan prawny i propozycje

Aktualny stan prawny

Propozycja KPiL po uwzględnieniu uwag z OIPiP

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 29 sierpnia 2009 r.

w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej Dz.U. 139, poz. 1138)
Świadczenia gwarantowane realizowane w warunkach stacjonarnych

pielęgniarka z ukończonym kursem kwalifikacyjnym lub specjalizacją w dziedzinie opieki paliatywnej lub w trakcie kursu kwalifikacyjnego lub specjalizacji w dziedzinie opieki paliatywnej


Świadczenia gwarantowane realizowane w warunkach domowych

pielęgniarka z ukończonym kursem kwalifikacyjnym lub specjalizacją w dziedzinie opieki paliatywnej lub w trakcie kursu kwalifikacyjnego

lub specjalizacji w dziedzinie opieki paliatywnej
Świadczenia gwarantowane w warunkach ambulatoryjnych

pielęgniarki z ukończonym kursem kwalifikacyjnym

lub specjalizacją w dziedzinie opieki paliatywnej lub w trakcie kursu kwalifikacyjnego lub specjalizacji w dziedzinie opieki paliatywnej;


Hospicjum stacjonarne/domowe/poradnie

A. Minimalne wymagania

1. jeden z poniższych kursów kwalifikacyjnych w dziedzinie:

- pielęgniarstwa opieki paliatywnej

- pielęgniarstwa środowiskowego

- pielęgniarstwa środowiskowego-rodzinnego*

- pielęgniarstwa rodzinnego

- pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych

- pielęgniarstwa opieki długoterminowej

- pielęgniarstwa zachowawczego

- pielęgniarstwa geriatrycznego

- pielęgniarstwa onkologicznego

- pielęgniarstwa neurologicznego

- pielęgniarstwa pediatrycznego (hospicja dla dzieci)

lub magister pielęgniarstwa

- 100 % zatrudnionych pielęgniarek w oddziale2. oraz kursy specjalistyczne:

- opieka paliatywna

- pediatryczna domowa opieka paliatywna (hospicja domowe dla dzieci)

- kompresjoterapia

- opieka nad pacjentem ze stomią jelitową

- terapia bólu przewlekłego u dorosłych

- pielęgnacja pacjenta wentylowanego mechanicznie

- żywienie enteralne i parenteralne

- opieka nad dzieckiem z choroba nowotworową (hospicja dla dzieci

- opieka paliatywna – 100% pielęgniarek

- pediatryczna domowa opieka paliatywna (hospicja domowe dla dzieci) – 100% pielęgniarek

- kompresjoterapia – 1 pielęgniarka na zmianie

- opieka nad pacjentem ze stomią jelitową – 20% pielęgniarek

- pielęgnacja pacjenta wentylowanego mechanicznie – 1 pielęgniarka na zmianie

- żywienie enteralne i parenteralne – 50% pielęgniarek

opieka nad dzieckiem z choroba nowotworową (hospicja dla dzieci) – 50% pielęgniarek

1 pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej lub pielęgniarstwa środowiskowego lub pielęgniarstwa środowiskowego-rodzinnego lub pielęgniarstwa rodzinnego lub pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych lub pielęgniarstwa opieki długoterminowej lub pielęgniarstwa zachowawczego lub pielęgniarstwa geriatrycznego lub pielęgniarstwa onkologicznego lub pielęgniarstwa neurologicznego lub pielęgniarstwa pediatrycznego (hospicja dla dzieci) lub magister pielęgniarstwa z minimum 3-letnim stażem pracy w zawodzie jako koordynator merytoryczny zespołu pielęgniarskiego
B. Obligatoryjny wyższy poziom kwalifikacji

1. mgr pielęgniarstwa z tytułem specjalisty lub pielęgniarka specjalista w jednej z poniższych dziedzin:

- pielęgniarstwa opieki paliatywnej

- pielęgniarstwa środowiskowego

- pielęgniarstwa środowiskowego-rodzinnego*

- pielęgniarstwa rodzinnego

- pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych*

- pielęgniarstwa opieki długoterminowej

- pielęgniarstwa zachowawczego

- pielęgniarstwa geriatrycznego

- pielęgniarstwa pediatrycznego (hospicja dla dzieci)

- pielęgniarstwa onkologicznego

- pielęgniarstwa neurologicznego

- minimum 50% pielęgniarek zatrudnionych w hospicjum

- 1 pielęgniarka specjalista w jednej dziedzin pielęgniarstwa określonej w wyższym poziomie kwalifikacji w pkt 1., lub magister pielęgniarstwa z tytułem specjalisty w jednej z dziedzin pielęgniarstwa określonej w wyższym poziomie kwalifikacji w pkt. 1 jako koordynator merytoryczny zespołu pielęgniarskiego
Wymagania kwalifikacyjne pielęgniarek realizujących świadczenia zdrowotne w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych
w ramach opieki długoterminowej – aktualny stan prawny i propozycje


Aktualny stan prawny

Propozycja KPiL po uwzględnieniu uwag z OIPiP

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej

(Dz.U. Nr. 140, poz. 1147 ze zm.)

w zakładach opiekuńczych:

- z ukończoną specjalizacją lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie opieki długoterminowej lub pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych, lub pielęgniarstwa zachowawczego, lub pielęgniarstwa rodzinnego, lub pielęgniarstwa środowiskowego, lub pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego, lub pielęgniarstwa geriatrycznego, lub pielęgniarstwa opieki paliatywnej, lub kursem specjalistycznym w zakresie opieki paliatywnej, lub w trakcie odbywania tych specjalizacji lub kursów; w opiece nad świadczeniobiorcami wentylowanymi mechanicznie, dodatkowo udziela świadczeń pielęgniarka, która ukończyła kurs specjalistyczny w zakresie pielęgnowania pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie, lub ze specjalizacją lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, lub w trakcie odbywania tych specjalizacji lub kursóww zakładach opiekuńczych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia:

- z ukończoną specjalizacją lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie opieki długoterminowej lub pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych, lub pielęgniarstwa zachowawczego, lub pielęgniarstwa rodzinnego, lub pielęgniarstwa środowiskowego, lub pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego, lub pielęgniarstwa pediatrycznego, lub pielęgniarstwa opieki paliatywnej lub kursem specjalistycznym w zakresie opieki paliatywnej, lub w trakcie odbywania tych specjalizacji lub kursów; w opiece nad świadczeniobiorcami wentylowanymi mechanicznie, dodatkowo udziela świadczeń pielęgniarka, która ukończyła kurs specjalistyczny w zakresie pielęgnowania dziecka wentylowanego mechanicznie, lub ze specjalizacją lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, lub w trakcie odbywania tych specjalizacji lub kursów


Pielęgniarska opieka domowa długoterminowa oraz mechanicznie wentylowanych

pielęgniarka: z rocznym doświadczeniem zawodowym oraz ukończoną specjalizacją lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub opieki paliatywnej, lub opieki długoterminowej, lub pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych, lub kursem specjalistycznym w zakresie opieki paliatywnej lub pielęgnowania pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie, lub pielęgnowania dziecka wentylowanego mechanicznie, lub w trakcie tych specjalizacji lub kursów;

Pielęgniarka: z ukończoną specjalizacją lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie opieki długoterminowej, lub pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych, lub pielęgniarstwa zachowawczego, lub pielęgniarstwa rodzinnego, lub pielęgniarstwa środowiskowego, lub pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego, lub pielęgniarstwa pediatrycznego, lub pielęgniarstwa geriatrycznego, lub pielęgniarstwa opieki paliatywnej lub kursem specjalistycznym w zakresie opieki paliatywnej, lub w trakcie tych specjalizacji lub kursów.


Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy/opiekuńczo-leczniczy
A. Minimalne wymagania

1. jeden z poniższych kursów kwalifikacyjnych w dziedzinie:

- pielęgniarstwa pediatrycznego (zakłady dla dzieci)

- pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych*

- pielęgniarstwa opieki długoterminowej

- pielęgniarstwa zachowawczego

- pielęgniarstwa opieki paliatywnej

- pielęgniarstwa geriatrycznego

- pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w zakładzie dla przewlekle chorych wentylowanych mechanicznie

- pielęgniarstwa psychiatrycznego (w zakładach o profilu psychiatrycznym)
lub magister pielęgniarstwa z rocznym stażem pracy w zawodzie - 100% pielęgniarek zatrudnionych w zakładzie

2. oraz kursy specjalistyczne:

- RKO


- EKG

- leczenie ran

- pielęgnacja dziecka wentylowanego mechanicznie (zakłady dla dzieci)

- pielęgnacja pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie (w zakładzie dla przewlekle chorych wentylowanych mechanicznie)

- terapia bólu przewlekłego u dorosłych

- RKO – 100% pielęgniarek w zakładzie

- EKG – 1 pielęgniarka na zmianie

- leczenie ran – 50% pielęgniarek w zakładzie

- pielęgnacja dziecka wentylowanego mechanicznie (zakłady dla dzieci) – 100% pielęgniarek w zakładzie

- pielęgnacja pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie - 100% pielęgniarek w zakładzie

- terapia bólu przewlekłego u dorosłych

1 pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego (zakłady dla dzieci) lub pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych / pielęgniarstwa opieki długoterminowej lub pielęgniarstwa zachowawczego lub pielęgniarstwa opieki paliatywnej lub pielęgniarstwa geriatrycznego lub pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w zakładzie dla przewlekle chorych wentylowanych mechanicznie lub pielęgniarstwa psychiatrycznego (w zakładach o profilu psychiatrycznym) lub magister pielęgniarstwa z minimum 3-letnim stażem pracy w zawodzie jako koordynator merytoryczny zespołu pielęgniarskiegoB. Obligatoryjny wyższy poziom kwalifikacji

1. mgr pielęgniarstwa z tytułem specjalisty lub pielęgniarka specjalista w jednej z poniższych dziedzin:

- pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych*

- pielęgniarstwa opieki długoterminowej

- pielęgniarstwa zachowawczego

- pielęgniarstwa geriatrycznego

- pielęgniarstwa opieki paliatywnej

- pielęgniarstwa pediatrycznego (zakłady dla dzieci)

- pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

- pielęgniarstwa psychiatrycznego (w zakładach o profilu psychiatrycznym)

- 1 pielęgniarka specjalista w jednej dziedzin pielęgniarstwa określonej w wyższym poziomie kwalifikacji w pkt 1., lub magister pielęgniarstwa z tytułem specjalisty w jednej z dziedzin pielęgniarstwa określonej w wyższym poziomie kwalifikacji w pkt. 1 jako koordynator merytoryczny zespołu pielęgniarskiegoPielęgniarska opieka długoterminowa domowa Wymagania tożsame jak w ZP-O i ZOL

Wymagania kwalifikacyjne pielęgniarek realizujących świadczenia zdrowotne w zakresie leczenia uzdrowiskowego aktualny stan prawny i propozycje

Aktualny stan prawny

Propozycja KPiL po uwzględnieniu uwag z OIPiP

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego (D.U. Nr. 139, poz. 1136)
Wskazuje na zatrudnienie pielęgniarek bez wskazania wymaganych kwalifikacji

W zależności od profilu uzdrowiska

A. Minimalne wymagania

1. jeden z kursów kwalifikacyjnych w zależności od profilu uzdrowiska

2. kurs specjalistyczny w zakresie pielęgnowania pacjenta w warunkach uzdrowiskowych

lub mgr pielęgniarstwaB. Obligatoryjny wyższy poziom kwalifikacji w zależności od profilu uzdrowiska  1   2   3   4   5   6


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna